Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Savjeti

 • Afrika, Afrikanac, Afrikanka, afrički

  Afrika je kontinent. Stanovnik je Afrike Afrikanac. Stanovnica je Afrike Afrikanka. Stanovnici su Afrike Afrikanci. Stanovnice su Afrike Afrikanke. Afrikanci su muškarci koji žive u Africi ili su iz Afrike, ali i muškarci i žene koji žive u Africi ili su iz Afrike. Ono što se odnosi na Afriku je afričko, npr. afrički slon .

  Dječak iz Afrike je Afrikanac.

  Djevojčica iz Afrike je Afrikanca.

  Dječaci iz Afrike su Afrikanci.

  Djevojčice iz Afrike su Afrikanke.

  Dječaci i djevojčice iz Afrike su Afrikanci.

  Imena stanovnika i stanovnica kontinenata uvijek se pišu velikim početnim slovom: Afrikanac, Afrikanka, a pridjev koji se odnosi na kontinent malim početnim slovom: afrički.

 • arhitekt i arhitektica

  Arhitekt je muškarac koji crta zgrade i oblikuje prostor. Arhitektica je žena koja crta zgrade i oblikuje prostor. Arhitektice su žene koje crtaju zgrade i oblikuju prostor. Arhitekti su muškarci koji crtaju zgrade i oblikuju prostor, ali i muškarci i žene koji crtaju zgrade i oblikuju prostor.

  Marko je arhitekt.

  Lucija je arhitektica.

  Marko i Luka su arhitekti.

  Lucija i Ana su arhitektice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su arhitekti. • automehaničar i automehaničarka

  Automehaničar je muškarac koji popravlja automobile i druga vozila. Automehaničarka je žena koja popravlja automobile i druga vozila. Automehaničarke su žene koje popravljaju automobile i druga vozila. Automehaničari su muškarci koji popravljaju automobile i druga vozila, ali i muškarci i žene koji popravljaju automobile i druga vozila.

  Marko je automehaničar.

  Lucija je automehaničarka.

  Marko i Luka su automehaničari.

  Lucija i Ana su automehaničarke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su automehaničari. • autor i autorica

  Autor je muškarac koji stvara znanstvena, likovna, književna, filmska, glazbena ili kakva druga djela. Autorica je žena koja stvara znanstvena, likovna, književna, filmska, glazbena ili kakva druga djela. Autorice su žene koje stvaraju znanstvena, likovna, književna, filmska, glazbena ili kakva druga djela. Autori su muškarci koji stvaraju znanstvena, likovna, književna, filmska, glazbena ili kakva druga djela, ali i muškarci i žene koji stvaraju znanstvena, likovna, književna, filmska, glazbena ili kakva druga djela.

  Marko je autor knjige.

  Lucija je autorica knjige.

  Marko i Luka autori su knjige.

  Lucija i Ana autorice su knjige.

  Lucija, Ana, Marko i Luka autori su knjige.

 • avion > zrakoplov

  U hrvatskome standardnom jeziku umjesto riječi avion bolje je upotrijebiti riječ zrakoplov.

 • bicikla > bicikl

  Riječ bicikl pripada hrvatskomu standardnom jeziku, a riječ bicikla pripada nekim hrvatskim dijalektima. Zato su u standardnome jeziku točne rečenice: Vozim novi bicikl., Kupio sam novi bicikl., To je moj novi bicikl., a nisu točne rečenice Vozim novu biciklu., Kupio sam novu biciklu., To je moja nova bicikla.

 • bogataš i bogatašica

  Bogataš je muška osoba koja je bogata, koja ima mnogo novca ili vrijednih stvari. Bogatašica je ženska osoba koja je bogata, koja ima mnogo novca ili vrijednih stvari. Bogatašice su ženske osobe koje su bogate, koje imaju mnogo novca ili vrijednih stvari. Bogataši su muške osobe koje su bogate, koje imaju mnogo novca ili vrijednih stvari, ali i muške i ženske osobe koje su bogate, koje imaju mnogo novca ili vrijednih stvari.

  Marko je bogataš.

  Lucija je bogatašica.

  Marko i Luka su bogataši.

  Lucija i Ana su bogatašice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su bogataši. • bojati > bojiti

  Hrvatskomu standardnom jeziku pripadaju riječi bojiti, obojiti, obojen, a ne pripadaju mu riječi bojati, obojati, obojan. Zato su u njemu točne rečenice Nebo je obojila u plavo., Jako voli bojiti jaja za Uskrs., Bicikl je obojen u crveno., a nisu točne rečenice Nebo je obojala u plavo., Jako voli bojati jaja za Uskrs., Bicikl je obojan u crveno.

 • boli i bolovi

  Riječ bol ima različit rod ovisno o značenju u kojemu se upotrebljava. Ako se značenje riječi bol odnosi na tjelesnu patnju ili neugodan osjećaj koji nastaje zbog bolesti ili ozljede, rod je muški, npr. mišićni bol ili bolovi u trbuhu. Ako se značenje odnosi na psihičku patnju, rod je ženski, npr. ljubavna bol, duševne boli.

 • Brač, Bračanin, Bračanka, brački

  Brač je otok. Stanovnik je Brača Bračanin. Stanovnica je Brača Bračanka. Stanovnici su Brača Bračani. Stanovnice su Brača su Bračanke. Bračani su muškarci koji žive na Braču ili su s Brača, ali i muškarci i žene koji žive na Braču ili su s Brača. Ono što se odnosi na Brač je bračko, npr. brački kamen .

  Marko je Bračanin.

  Lucija je Bračanka.

  Marko i Luka su Bračani.

  Lucija i Ana su Bračanke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su Bračanke.

  Imena stanovnika i stanovnica otoka uvijek se pišu velikim početnim slovom: Bračanin, Bračanka, a pridjev koji se odnosi na otok malim početnim slovom: brački.

 • branitelj i braniteljica

  Branitelj je muškarac koji se bori u obrani ili muškarac koji koga ili što brani. Braniteljica je žena koja se bori u obrani ili žena koja koga ili što brani. Braniteljice su žene koje se bore u obrani ili žena koje koga ili što brane. Branitelji su muškarci koji se bore u obrani ili muškarci koji koga ili što brane, ali i muškarci i žene koji se bore u obrani ili koji koga ili što brane.

  Marko je branitelj.

  Lucija je braniteljica.

  Marko i Luka su branitelji.

  Lucija i Ana su braniteljice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su branitelji. • brat – braća

  Kao množinski oblik imenice brat upotrebljava se zbirna imenica braća, npr. Iva ima mnogo braće. ili Luka voli igrati nogomet s braćom.

 • brinuti > brinuti se

  Hrvatskomu standardnom jeziku pripada glagol brinuti se, a ne pripada mu glagol brinuti. Zato su u njemu točne rečenice Brinem se zbog loših ocjena., Brine se o svojoj djeci, a nisu točne rečenice Brinem zbog loših ocjena., Brine o svojoj djeci.

 • crkva i Crkva

  Crkve nisu ustanove i nemaju imena, nego su posvećene nekomu svetcu. Zato se riječ crkva piše malim početnim slovom kad označuje mjesto na kojemu se održava misa. Tako se piše crkva svete Ane, crkva svetoga Marka, crkva svetoga Petra. Ako riječ CRKVA označuje zajednicu vjernika, piše se velikim početnim slovom, npr. Katolička Crkva, Pravoslavna Crkva. Zato je pravopisno točna rečenica Idem na misu u crkvu svete Barbare., a nije točna rečenica Idem na misu u Crkvu svete Barbare.

 • cura > djevojčica, djevojka

  Riječ cura upotrebljava se u razgovoru. Ona ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. U hrvatskome standardnom jeziku treba umjesto riječi cura upotrijebiti riječi djevojčica ili djevojka. Zato su u njemu točne rečenice Djevojčica ide u kino. i Djevojka ide u kino., a nije točna rečenica Cura ide u kino.

 • čistač i čistačica

  Čistač je muškarac koji čisti. Čistačica je žena koja čisti. Čistačice su žene koje čiste. Čistači su muškarci koji čiste, ali i muškarci i žene koji čiste.

  Marko je čistač.

  Lucija je čistačica.

  Marko i Luka su čistači.

  Lucija i Ana su čistačice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su čistači.

 • dečko > dječak, mladić

  Riječ dečko upotrebljava se u razgovoru. Ona ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. U hrvatskome standardnom jeziku treba umjesto riječi dečko upotrijebiti riječi dječak ili mladić. Zato su u njemu točne rečenice Dječak vozi bicikl. i Mladić vozi bicikl., a nije točna rečenica Dečko vozi bicikl.

 • dešnjak i dešnjakinja

  Dešnjak je muška osoba koji se bolje služi desnom rukom nego lijevom. Dešnjakinja je ženska osoba koja se bolje služi desnom rukom nego lijevom. Dešnjakinje su ženske osobe koje se bolje služe desnom rukom nego lijevom. Dešnjaci su muške osobe koji se bolje služe desnom rukom nego lijevom, ali i muške i ženske osobe koji se bolje služe desnom rukom nego lijevom.

  Marko je dešnjak.

  Lucija je dešnjakinja.

  Marko i Luka su dešnjaci.

  Lucija i Ana su dešnjakinje.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su dešnjaci.

 • doktor > liječnik

  Riječ doktor upotrebljava se u razgovoru. Ona ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. U hrvatskome standardnom jeziku treba umjesto riječi doktor upotrijebiti riječ liječnik. Zato je u njemu točna rečenica Liječnik liječi pacijente., a nije točna rečenica Doktor liječi pacijente.

 • doktorica > liječnica

  Riječ doktorica upotrebljava se u razgovoru. Ona ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. U hrvatskome standardnom jeziku treba umjesto riječi doktorica upotrijebiti riječ liječnica. Zato je u njemu točna rečenica Liječnica liječi pacijente., a nije točna rečenica Doktorica liječi pacijente.

 • dućan > prodavaonica, trgovina

  Riječ dućan upotrebljava se u razgovoru. Ona ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. U hrvatskomu standardnom jeziku umjesto riječi dućan treba upotrijebiti riječ prodavaonica ili riječ trgovina. Zato su u standardnome jeziku točne rečenice Otišao je u prodavaonicu kupiti kruh. i Otišao je u trgovinu kupiti kruh., a nije točna rečenica Otišao je u dućan kupiti kru

 • dućan > trgovina

  Riječ dućan upotrebljava se u razgovoru i ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. Umjesto riječi dućan bolje je upotrijebiti riječi trgovina ili prodavaonica. Dakle, nije točno reći Išao sam u dućan po kruh., nego Išao sam u trgovinu po kruh. ili Išao sam u prodavaonicu po kruh.

 • e-mail > e-pošta ili e-poruka

  Umjesto naziva elektronička pošta često se upotrebljava naziv e-pošta, a u razgovoru i engleski naziv e-mail (katkada samo mail). E-mail pritom može označavati i elektroničku poštu i elektroničku poruku koja je poslana elektroničkom poštom, pa se može reći Poslat ću Vam uplatnicu e-mailom. (elektroničkom poštom ili e-poštom) ili Dobio sam e-mail. (elektroničku poruku ili e-poruku).

 • Europa, Europljanin, Europljanka, europski

  Europa je kontinent. Stanovnik je Europe Europljanin. Stanovnica je Europe Europljanka. Stanovnice su Europe Europljanke. Stanovnici su Europe Europljani. Europljani su muškarci koji žive u Europi, ali i muškarci i žene koji žive u Europi ili su iz Europe. Ono što se odnosi na Europu je europsko, npr. europsko prvenstvo .

  Marko je Europljanin.

  Lucija je Europljanka.

  Marko i Luka su Europljani.

  Lucija i Ana su Europljanke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su Europljani.

  Imena stanovnika i stanovnica kontinenata uvijek se pišu velikim početnim slovom: Europljanin, Europljanka, a pridjev koji se odnosi na kontinent malim početnim slovom: europski.

 • gdje, kamo i kuda

  S pomoću riječi gdje pita se o mjestu na kojemu se tko ili što nalazi. S pomoću riječi kamo pita se za cilj čijega kretanja. S pomoću riječi kuda pita se za smjer čijega kretanja. Riječ gdje nikad se ne upotrebljava ako se govori o kretanju. Zato su u standardnome jeziku točne rečenice Gdje se nalaziš?, Kuda ideš? (kojim putom) i Kamo ideš? (koji ti je cilj), a nije točna rečenica Gdje ideš?

 • gimnastičar i gimnastičarka

  Gimnastičar je muška osoba koji se bavi gimnastikom ili tjelovježbom. Gimnastičarka je ženska osoba koja se bavi gimnastikom ili tjelovježbom. Gimnastičarke su ženske osobe koje se bave gimnastikom ili tjelovježbom. Gimnastičari su muške osobe koje se bave gimnastikom ili tjelovježbom, ali i muške i ženske osobe koje se bave gimnastikom ili tjelovježbom.

  Marko je gimnastičar.

  Lucija je gimnastičarka.

  Marko i Luka su gimnastičari.

  Lucija i Ana su gimnastičarke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su gimnastičari. • gledatelj i gledateljica

  Gledatelj je muška osoba koja gleda kakav program ili zbivanje. Gledateljica je ženska osoba koja gleda kakav program ili zbivanje. Gledateljice su ženske osobe koje gledaju kakav program ili zbivanje. Gledatelji su muške osobe koje gledaju kakav program ili zbivanje, ali i muške i ženske osobe koje gledaju kakav program ili zbivanje.

  Marko je gledatelj.

  Lucija je gledateljica.

  Marko i Luka su gledatelji.

  Lucija i Ana su gledateljice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su gledatelji.

 • glumac i glumica

  Glumac je muška osoba koja tumači likove u kazalištu i na filmu. Glumica je ženska osoba koja tumači likove u kazalištu i na filmu. Glumice su ženske osobe koje tumače likove u kazalištu i na filmu. Glumci su muške osobe koje tumače likove u kazalištu i na filmu, ali i muške i ženske osobe koje tumače likove u kazalištu i na filmu.

  Marko je glumac.

  Lucija je glumica.

  Marko i Luka su glumci.

  Lucija i Ana su glumice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su glumci. • gost i gošća

  Gost je muška osoba koja posjećuje koga ili što. Gošća je ženska osoba koja posjećuje koga ili što. Gošće su ženske osobe koje posjećuju koga ili što. Gosti su muške osobe koje posjećuju koga ili što, ali i muške i ženske osobe koje posjećuju koga ili što.

  Marko je naš gost.

  Lucija je naša gošća.

  Marko i Luka su naši gosti.

  Lucija i Ana su naše gošće.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su naši gosti.

 • hrvatski jezik i Hrvatski jezik

  U službenim dokumentima imena se školskih predmeta pišu velikim početnim slovom. Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Engleski jezik, Njemački jezik, Glazbena kultura, Likovna kultura. Tako će pisati na tvojim svjedodžbama i pohvalnicama. U neslužbenome kontekstu može se upotrijebiti i malo slovo. Na primjer Imam pet iz hrvatskoga., Pišemo test iz matematike.

 • igrač i igračica

  Igrač je muška osoba koja što igra ili sudjeluje u kakvoj igri. Igračica je ženska osoba koja što igra ili sudjeluje u kakvoj igri. Igračice su ženske osobe koje što igraju ili sudjeluju u kakvoj igri. Igrači su muške osobe koje što igraju ili sudjeluju u kakvoj igri, ali i muške i ženske osobe koje što igraju ili sudjeluju u kakvoj igri.

  Marko je naš igrač.

  Lucija je naša igračica.

  Marko i Luka su naši igrači.

  Lucija i Ana su naše igračice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su naši igrači.

 • igraona > igraonica

  U hrvatskome standardnom jeziku umjesto riječi igraona bolje je upotrijebiti riječ igraonica.

 • Internet > internet

  Riječ internet dolazi iz engleskoga jezika i u njemu se piše velikim početnim slovom: Internet. U hrvatskome jeziku naziv se internet piše malim početnim slovom. Zato su pravopisno točne rečenice Imaš li internet?, Vidio sam to jučer na internetu., a nisu točne rečenice Imaš li Internet?, Vidio sam to jučer na Internetu.

 • Italija, Talijan, Talijanka, talijanski

  Italija je država. Stanovnik ili državljanin Italije je Talijan. Stanovnica ili državljanka Italije je Talijanka. Stanovnice ili državljanke Italije su Talijanke. Stanovnici ili državljani Italije su Talijani. Talijani su muškarci koji žive u Italiji, ali i muškarci i žene koji žive u Italiji. Ono što se odnosi na Italiju je talijansko, npr. talijanska kuhinja .

  Dječak iz Italije je Talijan.

  Djevojčica iz Italije je Talijanka.

  Dječaci iz Italije su Talijani.

  Djevojčice iz Italije su Talijanke.

  Dječaci i djevojčice iz Italije su Talijani.

  Imena stanovnika i stanovnica država uvijek se pišu velikim početnim slovom: Talijan, Talijanka, a pridjev koji se odnosi na državu malim početnim slovom: talijanski.

  Pazi: Talijan, stanovnik ili državljanin Italije, piše se velikim početnim slovom, a talijan, vrsta kruha, piše se malim početnim slovom. • janje – janjad

  Kao množinski oblik imenice janje upotrebljava se zbirna imenica janjad, npr. Ovca pase travu, a janjad spava.

 • Japan, Japanac, Japanka, japanski

  Japan je država. Stanovnik ili državljanin Japan je Japanac Stanovnica ili državljanka Japana je Japanka. Stanovnice ili državljanke Japana su Japanke. Stanovnici ili državljani Japana su Japanci. Japanci su muškarci koji žive u Japanu, ali i muškarci i žene koji žive u Japanu. Ono što se odnosi na Japan je japansko, npr. japanske borilačke vještine .

  Dječak iz Japana je Japanac.

  Djevojčica iz Japana je Japanka.

  Dječaci iz Japana su Japanci.

  Djevojčice iz Japana su Japanke.

  Dječaci i djevojčice iz Japana su Japanci.

  Imena stanovnika i stanovnica država uvijek se pišu velikim početnim slovom: Japanac, Japanka, a pridjev koji se odnosi na državu malim početnim slovom: japanski.

  Pazi: Japanka stanovnica ili državljanka Japana, piše se velikim početnim slovom, a japanka, vrsta obuće, piše se malim početnim slovom.

 • junak i junakinja

  Junak je hrabra, odvažna muška osoba ili muška osoba koja je glavni lik u romanu, predstavi ili na filmu. Junakinja je hrabra, odvažna ženska osoba ili ženska osoba koja je glavni lik u romanu, predstavi ili na filmu. Junakinje su hrabre, odvažne ženske osobe ili ženske osobe koje su glavni likovi u romanu, predstavi ili na filmu. Junaci su hrabre, odvažne muške osobe ili muške osobe koje su glavni likovi u romanu, predstavi ili na filmu, ali i hrabre, odvažne muške i ženske osobe ili muške i ženske osobe koje su glavni likovi u romanu, predstavi ili na filmu.

  Marko je glavni junak romana.

  Lucija je glavna junakinja romana.

  Marko i Luka glavni su junaci romana.

  Lucija i Ana glavne su junakinje romana.

  Lucija, Ana, Marko i Luka junaci su romana.

 • katolik i katolkinja

  Katolik je muška osoba katoličke vjere. Katolkinja je ženska osoba katoličke vjere. Katolkinje su ženske osobe katoličke vjere. Katolici su muške osobe katoličke vjere, ali i muške i ženske osobe katoličke vjere.

 • kćer, kćerka > kći

  Hrvatskomu standardnom jeziku pripada riječ kći, a ne pripadaju mu riječi kćer i kćerka. Zato je u njemu točna rečenica To je moja kći., a nisu točne rečenice To je moja kćer. i To je moja kćerka.

 • književnik i književnica

  Književnik je muškarac koji piše i objavljuje književna djela. Književnica je žena koja piše i objavljuje književna djela. Književnice su žene koje pišu i objavljuju književna djela. Književnici su muškarci koji pišu i objavljuju književna djela, ali i muškarci i žene koji pišu i objavljuju književna djela.

  Marko je književnik.

  Lucija je književnica.

  Marko i Luka su književnici.

  Lucija i Ana su književnice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su književnici.

 • knjižničar i knjižničarka

  Knjižničar je muškarac koji radi u knjižnici. Knjižničarka je žena radi u knjižnici. Knjižničarke su žene koje rade u knjižnici. Knjižničari su muškarci koji rade u knjižnici, ali i muškarci i žene koji rade u knjižnici.

  Marko je knjižničar.

  Lucija je knjižničarka.

  Marko i Luka su knjižničari.

  Lucija i Ana su knjižničarke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su knjižničari.

 • konobar i konobarica

  Konobar je muškarac koji u restoranu i kafiću poslužuje gostima hranu i piće. Konobarica je žena koja u restoranu ili kafiću poslužuje gostima hranu i piće. Konobarice su žene koje u restoranu ili kafiću poslužuju gostima hranu i piće, ali i muškarci i žene koji u restoranu ili kafiću poslužuju gostima hranu i piće.

  Marko je konobar.

  Lucija je konobarica.

  Marko i Luka su konobari.

  Lucija i Ana su konobarice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su konobari. • košarkaš i košarkašica

  Košarkaš je muška osoba koja igra košarku. Košarkašica je ženska osoba koja igra košarku. Košarkašice su ženske osobe koje igraju košarku. Košarkaši su muške osobe koje igraju košarku, ali i muške i ženske osobe koje igraju košarku.

  Marko je košarkaš.

  Lucija je košarkašica.

  Marko i Luka su košarkaši.

  Lucija i Ana su košarkašice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su košarkaši.

 • krojač i krojačica

  Krojač je muškarac koji kroji i šije odjeću. Krojačica je žena koja kroji i šije odjeću. Krojačice su žene koje kroje i šiju odjeću. Krojači su muškarci koji kroje i šiju odjeću, ali i muškarci i žene koji kroje i šiju odjeću.

  Marko je krojač.

  Lucija je krojačica.

  Marko i Luka su krojači.

  Lucija i Ana su krojačice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su krojači.

 • kršćanin i kršćanka

  Kršćanin je muška osoba kršćanske vjere. Kršćanka je ženska osoba kršćanske vjere. Kršćanke su ženske osobe kršćanske vjere. Kršćani su muške osobe kršćanske vjere, ali i muške i ženske osobe kršćanske vjere.

 • kuhar i kuharica

  Kuhar je muškarac koji kuha i priprema jelo. Kuharica je žena koja kuha i priprema jelo. Kuharice su žene koje kuhaju i pripremaju jelo. Kuhari su muškarci koji kuhaju i pripremaju jelo, ali i muškarci i žene koji kuhaju i pripremaju jelo.

  Marko je kuhar.

  Lucija je kuharica.

  Marko i Luka su kuhari.

  Lucija i Ana su kuharice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su kuhari.

 • lane – lanad

  Kao množinski oblik imenice lane upotrebljava se zbirna imenica lanad, npr. Srna vodi lanad preko livade.

 • liječnik i liječnica

  Liječnik je muškarac koji je završio medicinski fakultet i liječi ljude. Liječnica je žena koja je završila medicinski fakultet i liječi ljude. Liječnice su žene koje su završile medicinski fakultet i liječe ljude. Liječnici su muškarci koji su završili medicinski fakultet i liječe ljude, ali i muškarci i žene koji su završili medicinski fakultet i liječe ljude.

  Marko je liječnik.

  Lucija je liječnica.

  Marko i Luka su liječnici.

  Lucija i Ana su liječnice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su liječnici.

 • ljekarnik i ljekarnica

  Ljekarnik je muškarac koji je završio farmaceutski fakultet i radi u ljekarni. Ljekarnica je žena koja je završila farmaceutski fakultet i radi u ljekarni. Ljekarnice su žene koje su završile farmaceutski fakultet i rade u ljekarni. Ljekarnici su muškarci koji su završili farmaceutski fakultet i rade u ljekarni, ali i muškarci i žene koji su završili farmaceutski fakultet i rade u ljekarni.

  Marko je ljekarnik.

  Lucija je ljekarnica.

  Marko i Luka su ljekarnici.

  Lucija i Ana su ljekarnice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su ljekarnici.

 • ljevak i ljevakinja

  Ljevak je muška osoba koja se bolje služi lijevom rukom nego desnom. Ljevakinja je ženska osoba koja se bolje služi lijevom rukom nego desnom. Ljevakinje su ženske osobe koje se bolje služe lijevom rukom nego desnom. Ljevaci su muške osobe koje se bolje služe lijevom rukom nego desnom, ali i muške i ženske osobe koje se bolje služe lijevom rukom nego desnom.

  Marko je ljevak.

  Lucija je ljevakinja.

  Marko i Luka su ljevaci.

  Lucija i Ana su ljevakinje.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su ljevaci.

 • ljubimac i ljubimica

  Ljubimac je muška osoba koja je najdraži, koju se voli više od drugih. Ljubimica je ženska osoba koja je najdraža, koju se voli više od drugih. Ljubimice su ženske osobe koje su najdraže, koje se voli više od drugih. Ljubimci su muške osobe koje su najdraže, koje se voli više od drugih, ali i muške i ženske osobe koje su najdraže, koje se voli više od drugih.

  Marko je naš ljubimac.

  Lucija je naša ljubimica.

  Marko i Luka su naši ljubimci.

  Lucija i Ana su naše ljubimice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su naši ljubimci.

 • mađioničar i mađioničarka

  Mađioničar je muška osoba koja izvodi trikove. Mađioničarka je ženska osoba koja izvodi trikove. Mađioničarke su ženske osobe koje izvode trikove. Mađioničari su muške osobe koje izvode trikove, ali i muške i ženske osobe koje izvode trikove.

  Marko je mađioničar.

  Lucija je mađioničarka.

  Marko i Luka su mađioničari.

  Lucija i Ana su mađioničarke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su mađioničari.

 • matematičar i matematičarka

  Matematičar je muškarac koji se bavi matematikom. Matematičarka je žena koja se bavi matematikom. Matematičarke su žene koje se bave matematikom. Matematičari su muškarci koji se bave matematikom, ali i muškarci i žene koji se bave matematikom.

  Marko je matematičar.

  Lucija je matematičarka.

  Marko i Luka su matematičari.

  Lucija i Ana su matematičarke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su matematičari.

 • mehaničar i mehaničarka

  Mehaničar je muškarac koji održava i popravlja strojeve i motore. Mehaničarka je žena koja održava i popravlja strojeve i motore. Mehaničarke su žene koje održavaju i popravljaju strojeve i motore. Matematičari su muškarci koji održavaju i popravljaju strojeve i motore, ali i muškarci i žene koji održavaju i popravljaju strojeve i motore.

  Marko je mehaničar.

  Lucija je mehaničarka.

  Marko i Luka su mehaničari.

  Lucija i Ana su mehaničarke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su mehaničari.

 • mesar i mesarica

  Mesar je muškarac koji obrađuje i prodaje meso. Mesarica je žena koja obrađuje i prodaje meso. Mesarice su žene koje obrađuju i prodaju meso. Mesari su muškarci koji obrađuju i prodaju meso, ali i muškarci i žene koji obrađuju i prodaju meso.

  Marko je mesar.

  Lucija je mesarica.

  Marko i Luka su mesari.

  Lucija i Ana su mesarice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su mesari.

 • miš i miša

  Riječ miš može imati različite oblike ovisno o značenju u kojemu se upotrebljava. Ako se značenje riječi miš odnosi na životinju, pravilno je reći Vidjeli smo miša. ili Mačka hvata miša. Ako se značenje odnosi na vanjski uređaj računala, pravilno je reći Kupila sam novi miš. ili Ja nemam podlogu za miš.

 • Mjesec i mjesec

  Riječ Mjesec piše se velikim početnim slovom kad označuje nebesko tijelo, npr. Teleskopom smo promatrali Mjesec i zvijezde. Ako riječ mjesec označuje dvanaesti dio godine, tj. razdoblje koje može imati od 28 do 31 dana, piše se malim početnim slovom, npr. Drugi je mjesec bio vrlo hladan. ili Martina ima rođendan u desetome mjesecu.

 • mladunče – mladunčad

  Kao množinski oblik imenice mladunče upotrebljava se zbirna imenica mladunčad, npr. Ovca i svinja odrasle su životinje, a janje i prase mladunčad. ili Mladunčad pije vodu.

 • momak > mladić

  Riječ momak upotrebljava se u razgovoru. Ona ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. U hrvatskome standardnom jeziku treba umjesto riječi momak upotrijebiti riječ mladić. Zato su u njemu točne rečenice Mladić jede sladoled. i Mladići igraju nogomet., a nije točna rečenica Momak jede sladoled. i Momci igraju nogomet.

 • mornar i mornarica

  Mornar je član brodske posade. Mornarica je članica brodske posade. Mornarice su članice brodske posade. Mornari su članovi brodske posade, ali i članovi i članice brodske posade. Dakle, Marko je mornar, Lucija je mornarica, Marko i Luka su mornari, Lucija i Ana su mornarice, a Lucija, Ana, Marko i Luka su mornari.

 • musliman i muslimanka

  Musliman je muška osoba islamske vjere. Muslimanka je ženska osoba islamske vjere. Muslimanke su ženske osobe islamske vjere. Muslimani su muške osobe islamske vjere, ali i muške i ženske osobe islamske vjere.

 • nastavnik i nastavnica

  Nastavnik je muškarac koji izvodi nastavu u srednjoj školi. Nastavnica je žena koja izvodi nastavu u srednjoj školi. Nastavnice su žene koje izvode nastavu u srednjoj školi. Nastavnici su muškarci koji izvode nastavu u srednjoj školi, ali i muškarci i žene koji izvode nastavu u srednjoj školi.

  Marko je nastavnik.

  Lucija je nastavnica.

  Marko i Luka su nastavnici.

  Lucija i Ana su nastavnice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su nastavnici.

 • natjecatelj i natjecateljica

  Natjecatelj je muška osoba koja sudjeluje u natjecanju. Natjecateljica je ženska osoba koja sudjeluje u natjecanju. Natjecateljice su ženske osobe koje sudjeluju u natjecanju. Natjecatelji su muške osobe koje sudjeluju u natjecanju, ali i muške i ženske osobe koje sudjeluju u natjecanju.

  Marko je natjecatelj.

  Lucija je natjecateljica.

  Marko i Luka su natjecatelji.

  Lucija i Ana su natjecateljice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su natjecatelji.

 • Nova godina i nova godina

  Velikim se početnim slovom pišu imena blagdana i praznika: Božić, Dan državnosti, Dušni dan, Majčin dan, Nova godina, Svi sveti, Uskrs, Uzašašće, Veliki petak. Zato je pravopisno točna rečenica Na Novu godinu otići ću s prijateljima na Sljeme., a nije točna rečenica Na novu godinu otići ću s prijateljima na Sljeme. Nova godina može označavati i cijelu iduću godinu. Tada se piše malim početnim slovom. Zato je pravopisno točna rečenica U novoj godini više ću učiti i ispraviti sve loše ocjene., a nije točna rečenica U Novoj godini više ću učiti i ispraviti sve loše ocjene. Ono što se odnosi na Novu godinu i novu godinu je novogodišnje, npr. novogodišnji blagdani.

 • novinar i novinarka

  Novinar je muškarac koji piše ili priprema tekstove za novine, radio ili televiziju. Novinarka je žena koja piše ili priprema tekstove za novine, radio ili televiziju. Novinarke su žene koje pišu ili pripremaju tekstove za novine, radio ili televiziju. Novinari su muškarci koji pišu ili pripremaju tekstove za novine, radio ili televiziju, ali i muškarci i žene koji pišu ili pripremaju tekstove za novine, radio ili televiziju.

  Marko je novinar.

  Lucija je novinarka.

  Marko i Luka su novinari.

  Lucija i Ana su novinarke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su novinari.

 • novorođenče – novorođenčad

  Kao množinski oblik imenice novorođenče upotrebljava se zbirna imenica novorođenčad, npr. Novorođenčad je u bolnici.

 • odmarati i odmarati se

  Glagol odmarati u hrvatskome standardnom jeziku upotrebljava se samo uz dijelove tijela, primjerice odmaram ruke, odmaram noge, odmaram oči. U svim ostalim slučajevima upotrebljava se glagol odmarati se. Zato su u standardnomu jeziku točne rečenice Cijelo ću se popodne odmarati., Odmarat ću se nakon utakmice., a nisu točne rečenice Cijelo ću popodne odmarati., Igrači odmaraju nakon utakmice.

 • odmarati i odmarati se

  Glagol odmarati u hrvatskome standardnom jeziku upotrebljava se samo uz dijelove tijela, primjerice odmaram ruke, odmaram noge, odmaram oči. U svim ostalim slučajevima upotrebljava se glagol odmarati se. Zato su u standardnomu jeziku točne rečenice Cijelo ću se popodne odmarati., Odmarat ću se nakon utakmice., a nisu točne rečenice Cijelo ću popodne odmarati., Igrači odmaraju nakon utakmice.

 • ovaj kino > ovo kino

  U hrvatskome standardnom jeziku riječ je kino srednjega roda. Zato su u njemu točne rečenice: Idem u novo kino., To je novo kino., a nisu točne rečenice Idem u novi kino., To je novi kino.

 • ovo auto > ovaj auto

  Riječ auto skraćeni je oblik riječi automobil. U hrvatskome standardnom jeziku riječ je auto muškoga roda. Zato su u njemu točne rečenice: To je moj auto., Kupio sam novi auto., To su novi auti., a nisu točne rečenice To je moje auto., Kupio sam novo auto., To su nova auta.

 • pacijent i pacijentica

  Pacijent je muška osoba koja se liječi u bolnici ili ambulanti. Pacijentica je ženska osoba koja se liječi u bolnici ili ambulanti. Pacijentice su ženske osobe koje se liječe u bolnici ili ambulanti. Pacijenti su muške osobe koje se liječe u bolnici ili ambulanti, ali i muške i ženske osobe koje se liječe u bolnici ili ambulanti.

  Marko je pacijent.

  Lucija je pacijentica.

  Marko i Luka su pacijenti.

  Lucija i Ana su pacijentice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su pacijenti.

 • pedagog i pedagoginja

  Pedagog je muškarac koji se bavi pedagogijom, koji proučava ili provodi odgojne metode u školi i vrtiću. Pedagoginja je žena koja se bavi pedagogijom, koja proučava ili provodi odgojne metode u školi i vrtiću. Pedagoginje su žene koje se bave pedagogijom, koje proučavaju ili provode odgojne metode u školi i vrtiću. Pedagozi su muškarci koji se bave pedagogijom, koji proučavaju ili provode odgojne metode u školi i vrtiću, ali i muškarci i žene koji se bave pedagogijom, koji proučavaju ili provode odgojne metode u školi i vrtiću.

  Marko je pedagog.

  Lucija je pedagoginja.

  Marko i Luka su pedagozi.

  Lucija i Ana su pedagoginje.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su pedagozi.

 • pekar i pekarica

  Pekar je muškarac koji mijesi, peče i prodaje kruh. Pekarica je žena koja mijesi, peče i prodaje kruh. Pekarice su žene koje mijese, peku i prodaju kruh. Pekari su muškarci koji mijese, peku i prodaju kruh, ali i muškarci i žene koji mijese, peku i prodaju kruh.

  Marko je pekar.

  Lucija je pekarica.

  Marko i Luka su pekari.

  Lucija i Ana su pekarice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su pekari.

 • pekara i pekarnica

  Riječ pekara u hrvatskome standardnom jeziku ima drukčije značenje od riječi pekarnica. Pekara označava prostoriju ili tvornicu u kojoj se pripremaju kruh i ostali proizvodi od tijesta, a pekarnica mjesto na kojemu se ti proizvodi prodaju. Prema tome nije pravilno Kupila sam kruh u pekari. i Pekar mijesi tijesto u pekarnici., nego Kupila sam kruh u pekarnici. i Pekar mijesi tijesto u pekari.

 • pile – pilad

  Kao množinski oblik imenice pile upotrebljava se zbirna imenica pilad, npr. Pilad hoda iza kokoši.

 • pisac i spisateljica

  Pisac je muškarac koji piše književna djela. Spisateljica je žena koja piše književna djela. Spisateljice su žene koje pišu književna djela. PIsci su muškarci koji pišu književna djela, ali i muškarci i žene koje pišu književna djela. Dakle, Marko je pisac, Lucija je spisateljica, Marko i Luka su pisci, Lucija i Ana su spisateljice, a Lucija, Ana, Marko i Luka su pisci.

 • pjesnik i pjesnikinja

  Pjesnik je muškarac koji piše pjesme, koja stvara pjesnička djela. Pjesnikinja je žena koja piše pjesme, koja stvara pjesnička djela. Pjesnikinje su žene koje pišu pjesme, koje stvaraju pjesnička djela. Pjesnici su muškarci koji pišu pjesme, koji stvaraju pjesnička djela, ali i muškarci i žene koji pišu pjesme, koji stvaraju pjesnička djela.

  Marko je pjesnik.

  Lucija je pjesnikinja.

  Marko i Luka su pjesnici.

  Lucija i Ana su pjesnikinje.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su pjesnici.

 • pješak i pješakinja

  Pješak je muška osoba koja ide pješice, koji hoda ili pješači. Pješakinja je ženska osoba koja ide pješice, koja hoda ili pješači. Pješakinje su ženske osobe koje idu pješice, koje hodaju ili pješače. Pješaci su muške osobe koje idu pješice, koji hodaju ili pješače, ali i muške i ženske osobe koje idu pješice, koji hodaju ili pješače.

  Marko je pješak.

  Lucija je pješakinja.

  Marko i Luka su pješaci.

  Lucija i Ana su pješakinje.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su pješaci.

 • pjevač i pjevačica

  Pjevač je muška osoba koja zna pjevati ili koja se bavi pjevanjem. Pjevačica je ženska osoba koja zna pjevati ili koja se bavi pjevanjem. Pjevačice su ženske osobe koje znaju pjevati ili koje se bave pjevanjem. Pjevači su muške osobe koje znaju pjevati ili koje se bave pjevanjem, ali i muške i ženske osobe koje znaju pjevati ili koje se bave pjevanjem.

  Marko je pjevač.

  Lucija je pjevačica.

  Marko i Luka su pjevači.

  Lucija i Ana su pjevačice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su pjevači.

 • planinar i planinarka

  Planinar je muška osoba koja se bavi planinarenjem. Planinarka je ženska osoba koja se bavi planinarenjem. Pjevačice su ženske osobe koje se bave planinarenjem. Planinari su muške osobe koje se bave planinarenjem, ali i muške i ženske osobe koje se bave planinarenjem.

  Marko je planinar.

  Lucija je planinarka.

  Marko i Luka su planinari.

  Lucija i Ana su planinarke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su planinari.

 • plesač i plesačica

  Plesač je muška osoba koja zna plesati ili koja se bavi plesanjem. Plesačica je ženska osoba koja zna plesati ili koja se bavi plesanjem. Plesačice su ženske osobe koje znaju plesati ili koje se bave plesanjem. Plesači su muške osobe koje znaju plesati ili koje se bave plesanjem, ali i muške i ženske osobe koje znaju plesati ili koje se bave plesanjem.

  Marko je plesač.

  Lucija je plesačica.

  Marko i Luka su plesači.

  Lucija i Ana su plesačice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su plesači.

 • plivač i plivačica

  Plivač je muška osoba koja zna plivati ili koja se bavi plivanjem. Plivačica je ženska osoba koja zna plivati ili koja se bavi plivanjem. Plivačice su ženske osobe koje znaju plivati ili koje se bave plivanjem. Plivači su muške osobe koje znaju plivati ili koje se bave plivanjem, ali i muške i ženske osobe koje znaju plivati ili koje se bave plivanjem.

  Marko je plivač.

  Lucija je plivačica.

  Marko i Luka su plivači.

  Lucija i Ana su plivačice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su plivači.

 • policajac i policajka

  Policajac je muškarac koji čuva zakon, javni red i mir. Policajka je žena koja čuva zakon, javni red i mir. Policajke su žene koje čuvaju zakon, javni red i mir. Policajci su muškarci koji čuvaju zakon, javni red i mir, ali i muškarci i žene koji čuvaju zakon, javni red i mir.

  Marko je policajac.

  Lucija je policajka.

  Marko i Luka su policajci.

  Lucija i Ana su policajke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su policajci.

 • političar i političarka

  Političar je muškarac koji se bavi politikom. Političarka je žena koja se bavi politikom. Političarke su žene koje se bave politikom. Političari su muškarci koji se bave politikom, ali i muškarci i žene koji se bave politikom.

  Marko je političar.

  Lucija je političarka.

  Marko i Luka su političari.

  Lucija i Ana su političarke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su političari.

 • poljoprivrednik i poljoprivrednica

  Poljoprivrednik je muškarac koji se bavi poljoprivredom. Poljoprivrednica je žena koja se bavi poljoprivredom. Poljoprivrednice su žene koje se bave poljoprivredom. Poljoprivrednici su muškarci koji se bave poljoprivredom, ali i muškarci i žene koji se bave poljoprivredom.

  Marko je poljoprivrednik.

  Lucija je poljoprivrednica.

  Marko i Luka su poljoprivrednici.

  Lucija i Ana su poljoprivrednice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su poljoprivrednici.

 • poštar i poštarica

  Poštar je muškarac koji radi u pošti ili koji raznosi pošiljke. Poštarica je žena koja radi u pošti ili koja raznosi pošiljke. Poštarice su žene koje rade u pošti ili koje raznose pošiljke. Poljoprivrednici su muškarci koji rade u pošti ili koji raznose pošiljke, ali i muškarci i žene koji rade u pošti ili koji raznose pošiljke.

  Marko je poštar.

  Lucija je poštarica.

  Marko i Luka su poštari.

  Lucija i Ana su poštarice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su poštari.

 • prase – prasad

  Kao množinski oblik imenice prase upotrebljava se zbirna imenica prasad, npr. Prasad trči za svinjom.

 • pravoslavac i pravoslavka

  Pravoslavac je muška osoba pravoslavne vjere. Pravoslavka je ženska osoba pravoslavne vjere. Pravoslavke su ženske osobe pravoslavne vjere. Pravoslavci su muške osobe pravoslavne vjere, ali i muške i ženske osobe pravoslavne vjere.

 • predsjednik i predsjednica

  Predsjednik je muška osoba koji je na čelu čega. Predsjednica je ženska osoba koja je na čelu čega. Predsjednice su ženske osobe koje su na čelu čega. Predsjednici su muške osobe koje su na čelu čega, ali i muške i ženske osobe koje su na čelu čega.

  Marko je predsjednik razreda.

  Lucija je predsjednica razreda.

  Marko i Luka su predsjednici prvih razreda.

  Lucija i Ana su predsjednice prvih razreda.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su predsjednici razreda.

 • prijatelj i prijateljica

  Prijatelj nam je bliska osoba s kojom se družimo, koju volimo i u koju imamo povjerenje. Prijatelj je i muškarac, mladić ili dječak s kojim se družimo, kojega volimo i u kojega imamo povjerenje. Prijateljica je žena, djevojka ili djevojčica s kojom se družimo, koju volimo i u koju imamo povjerenje. Prijateljice su žene ili djevojčice koje se s nama ili međusobno druže, koje volimo i u koje imamo povjerenje. Prijatelji su muškarci, mladići ili dječaci koji se s nama ili međusobno druže, koje volimo i u koje imamo povjerenje, ali i sve osobe, i muške i ženske s kojima se družimo, koje volimo i u koje imamo povjerenje.

  Marko je moj prijatelj.

  Lucija je moja prijateljica.

  Marko i Luka su prijatelji.

  Luka i Marko su moji prijatelji.

  Lucija i Ana su moje prijateljice.

  Lucija i Ana su prijateljice

  Lucija, Ana, Marko i Luka su prijatelji.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su moji prijatelji. • prijatelj i prijateljica

  Prijatelj nam je bliska osoba s kojom se družimo, koju volimo i u koju imamo povjerenje. Prijatelj je i muškarac, mladić ili dječak s kojim se družimo, kojega volimo i u kojega imamo povjerenje. Prijateljica je žena, djevojka ili djevojčica s kojom se družimo, koju volimo i u koju imamo povjerenje. Prijateljice su žene ili djevojčice koje se s nama ili međusobno druže, koje volimo i u koje imamo povjerenje. Prijatelji su muškarci, mladići ili dječaci koji se s nama ili međusobno druže, koje volimo i u koje imamo povjerenje, ali i sve osobe, i muške i ženske s kojima se družimo, koje volimo i u koje imamo povjerenje.

  Marko je moj prijatelj.

  Lucija je moja prijateljica.

  Marko i Luka su prijatelji.

  Luka i Marko su moji prijatelji.

  Lucija i Ana su moje prijateljice.

  Lucija i Ana su prijateljice

  Lucija, Ana, Marko i Luka su prijatelji.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su moji prijatelji.

 • prodavač i prodavačica

  Prodavač je muškarac koji se bavi prodajom. Prodavačica je žena koja se bavi prodajom. Prodavačice su žene koje se bave prodajom. Prodavači su muškarci koji se bave prodajom, ali i muškarci i žene koji se bave prodajom.

  Marko je prodavač.

  Lucija je prodavačica.

  Marko i Luka su prodavači.

  Lucija i Ana su prodavačice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su prodavači.

 • profesor i profesorica

  Profesor je muškarac koji vodi nastavu na fakultetu. Profesorica je žena koja vodi nastavu na fakultetu. Profesorice su žene koje vode nastavu na fakultetu. Profesori su muškarci koji vode nastavu na fakultetu, ali i muškarci i žene koji vode nastavu na fakultetu.

  Marko Horvat je profesor.

  Lucija Horvat je profesorica.

  Marko Horvat i Luka Kovač su profesori.

  Lucija Horvat i Ana Kovač su profesorice.

  Lucija Horvat, Ana Kovač, Marko Horvat i Luka Kovač su profesori.

 • prolaznik i prolaznica

  Prolaznik je muška osoba koja prolazi pokraj koga ili kroza što. Prolaznica je ženska osoba koja prolazi pokraj koga ili kroza što. Prolaznice su ženske osobe koje prolaze pokraj koga ili kroza što. Prolaznici su muške osobe koje prolaze pokraj koga ili kroza što, ali i muške i ženske osobe koje prolaze pokraj koga ili kroza što.

  Marko je slučajan prolaznik.

  Lucija je slučajna prolaznica.

  Marko i Luka slučajni su prolaznici.

  Lucija i Ana slučajne su prolaznice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka slučajni su prolaznici.

 • prometnik i prometnica

  Prometnik je muškarac koji se brine o redovitome polasku i odlasku vlaka ili koji održava red u prometu. Prometnica je žena koja se brine o redovitome polasku i odlasku vlaka ili koja održava red u prometu. Prometnice su žene koje se brinu o redovitome polasku i odlasku vlaka ili koje održavaju red u prometu. Prometnici su muškarci koji se brinu o redovitome polasku i odlasku vlaka ili koji održavaju red u prometu, ali i muškarci i žene koji se brinu o redovitome polasku i odlasku vlaka ili koji održavaju red u prometu.

  Marko je prometnik.

  Lucija je prometnica.

  Marko i Luka su prometnici.

  Lucija i Ana su prometnice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su prometnici.

 • protivnik i protivnica

  Protivnik je muška osoba koja je protiv koga ili čega ili koja se protiv koga bori. Protivnica je ženska osoba koja je protiv koga ili čega ili koja se protiv koga bori. Protivnice su ženske osobe koje su protiv koga ili čega ili koje se protiv koga bore. Protivnici su muške osobe koje su protiv koga ili čega ili koje se protiv koga bore, ali i muške i ženske osobe koje su protiv koga ili čega ili koje se protiv koga bore.

  Marko je moj protivnik.

  Lucija je moja protivnica.

  Marko i Luka su moji protivnici.

  Lucija i Ana su moje protivnice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su moji protivnici.

 • prvak i prvakinja

  Prvak je muška osoba koja je prva u čemu, najbolja u kakvu poslu ili sportu. Prvakinja je ženska osoba koja je prva u čemu, najbolja u kakvu poslu ili sportu. Prvakinje su ženske osobe koje su prve u čemu, najbolje u kakvu poslu ili sportu. Prvaci su muške osobe koje su prve u čemu, najbolje u kakvu poslu ili sportu, ali i muške i ženske osobe koje su prve u čemu, najbolje u kakvu poslu ili sportu.

  Marko je šahovski prvak.

  Lucija je šahovska prvakinja.

  Marko i Luka šahovski su prvaci.

  Lucija i Ana šahovske su prvakinje.

  Lucija, Ana, Marko i Luka šahovski su prvaci.

 • prvaš i prvašica

  Prvaš je učenik prvoga razreda. Prvašica je učenica prvoga razreda. Prvašice su učenice prvoga razreda. Prvaši su učenici prvoga razreda, ali i učenici i učenice prvoga razreda.

  Marko je prvaš.

  Lucija je prvašica.

  Marko i Luka su prvaši.

  Lucija i Ana su prvašice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su prvaši.

 • psiholog i psihologinja

  Psiholog je stručnjak koji proučava duševni život i duševne procese. Psihologinja je stručnjakinja koji proučava duševni život i duševne procese. Psihologinje su stručnjakinje koje proučavaju duševni život i duševne procese. Psiholozi su stručnjaci koji proučavaju duševni život i duševne procese, ali i stručnjaci i stručnjakinje koji proučavaju duševni život i duševne procese.

  Marko je psiholog.

  Lucija je psihologinja.

  Marko i Luka su psiholozi.

  Lucija i Ana su psihologinje.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su psiholozi.

 • pušač i pušačica

  Pušač je muškarac koji puši. Pušačica je žena koja puši. Pušačice su žene koje puše. Pušači su muškarci koji puše, ali i muškarci i žene koji puše.

  Marko je pušač.

  Lucija je pušačica.

  Marko i Luka su pušači.

  Lucija i Ana su pušačice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su pušači.

 • putnik i putnica

  Putnik je muškarac koji putuje, koji je na putovanju. Putnica je žena koja putuje, koja je na putovanju. Putnice su žene koje putuju, koje su na putovanju. Putnici su muškarci koji putuju, koji su na putovanju, ali i muškarci i žene koji putuju, koji su na putovanju.

  Marko je svjetski putnik.

  Lucija je svjetska putnica.

  Marko i Luka svjetski su putnici.

  Lucija i Ana svjetske su putnice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka svjetski su putnici.

 • radnik i radnica

  Radnik je muškarac koji obavlja poslove za plaću. Radnica je žena koja obavlja poslove za plaću. Radnice su žene koje obavljaju poslove za plaću. Radnici su muškarci koji obavljaju poslove za plaću, ali i muškarci i žene koji obavljaju poslove za plaću.

  Marko je dobar radnik.

  Lucija je dobra radnica.

  Marko i Luka dobri su radnici.

  Lucija i Ana dobre su radnice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka dobri su radnici.

 • ranjenik i ranjenica

  Ranjenik je muška osoba koja je ranjena. Ranjenica je ženska osoba koja je ranjena. Ranjenice su ženske osobe koje su ranjene. Ranjenici su muške osobe koje su ranjene, ali i muške i ženske osobe koje su ranjene.

  Marko je ranjenik.

  Lucija je ranjenica.

  Marko i Luka su ranjenici.

  Lucija i Ana su ranjenice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su ranjenici.

 • ravnatelj i ravnateljica

  Ravnatelj je muškarac koji upravlja kakvom ustanovom. Ravnateljica je žena koja upravlja kakvom ustanovom. Ravnateljice su žene koje upravljaju kakvom ustanovom. Ravnatelji su muškarci koji upravljaju kakvom ustanovom, ali i muškarci i žene koji upravljaju kakvom ustanovom.

  Marko Horvat naš je ravnatelj.

  Lucija Horvat naša je ravnateljica.

  Marko Horvat i Luka Kovač naši su ravnatelji.

  Lucija Horvat i Ana Kovač naše su ravnateljice.

  Lucija Horvat, Ana Kovač, Marko Horvat i Luka Kovač naši su ravnatelji.

 • ribar i ribarica

  Ribar je muška osoba koja lovi ili prodaje ribu. Ribarica je ženska osoba koja lovi ili prodaje ribu. Ribarice su ženske osobe koje love ili prodaju ribu. Ribari su muške osobe koje love ili prodaju ribu, ali i muške i ženske osobe koje love ili prodaju ribu. Dakle, Marko je ribar, Lucija je ribarica, Marko i Luka su ribari, Lucija i Ana su ribarice, a Lucija, Ana, Marko i Luka su ribari

 • rođak i rođakinja

  Rođak je muška osoba koja je s kim u rodbinskoj vezi. Rođakinja je ženska osoba koja je s kim u rodbinskoj vezi. Rođakinje su ženske osobe koje su s kim u rodbinskoj vezi. Rođaci su muške osobe koje su s kim u rodbinskoj vezi, ali i muške i ženske osobe koje su s kim u rodbinskoj vezi.

  Marko je naš rođak.

  Lucija je naša rođakinja.

  Marko i Luka su naši rođaci.

  Lucija i Ana su naše rođakinje.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su naši rođaci.

 • ronilac i roniteljica

  Ronilac je muška osoba koja roni, zna roniti ili se bavi ronjenjem. Roniteljica je ženska osoba koja roni, zna roniti ili se bavi ronjenjem. Roniteljice su ženske osobe koje rone, znaju roniti ili se bave ronjenjem. Ronioci su muške osobe koji rone, znaju roniti ili se bave ronjenjem, ali i muške i ženske osobe koje rone, znaju roniti ili se bave ronjenjem.

  Marko je ronilac.

  Lucija je roniteljica.

  Marko i Luka su ronioci.

  Lucija i Ana su roniteljice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su ronioci.

 • rukometaš i rukometašica

  Rukometaš je muška osoba koja igra rukomet. Rukometašica je ženska osoba koja igra rukomet. Rukometašice su ženske osobe koje igraju rukomet. Rukometaši su muške osobe koje igraju rukomet, ali i muške i ženske osobe koje igraju rukomet.

  Marko je rukometaš.

  Lucija je rukometašica.

  Marko i Luka su rukometaši.

  Lucija i Ana su rukometašice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su rukometaši.

 • s i sa

  S ili sa upotrebljavamo kad želimo reći da se netko nalazi u društvu s nekim, na primjer Idem u kino s bratom, Razgovaram sa sestrom. S ili sa ne upotrebljavamo kad govorimo o kakvome sredstvu, dakle o čemu neživom koje nam čemu služi ili kojim postižemo kakav cilj, na primjer U školu putujem autobusom., Lijepo je crtati novim bojicama. Sa se govori i piše ispred riječi koje počinju sa s, š, z i ž, npr. Idem u kino sa sestrom., Razgovaram sa Sarom. S se govori i piše ispred riječi koje počinju kojim drugom glasom ili slovom, npr. Idem u kino s bratom., Razgovaram s Jakovom. Katkad se kaže i piše sa iako riječ ispred koje se nalazi ne počinje spomenutim glasovima ili slovima. Tako se uvijek izgovara i piše sa mnom.

 • sati i satovi

  Riječ sat ima različitu množinu ovisno o značenju u kojemu se upotrebljava. Ako se značenje riječi sat odnosi na vrijeme, množina je kratka, npr. U školi sporo prolaze sati. ili Utakmica počinje u 8 sati. Ako se značenje odnosi na uređaj za mjerenje vremena, množina je duga, npr. Svi muški satovi sniženi su 50 %.

 • seljak i seljakinja

  Seljak je muškarac koji živi na selu i bavi se poljoprivredom. Seljakinja je žena koja živi na selu i bavi se poljoprivredom. Seljakinje su žene koje žive na selu i bave se poljoprivredom. Seljaci su muškarci koji žive na selu i bave se poljoprivredom, ali i muškarci i žene koji žive na selu i bave se poljoprivredom.

  Marko je seljak.

  Lucija je seljakinja.

  Marko i Luka su seljaci.

  Lucija i Ana su seljakinje.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su seljaci.

 • siromah i siromahinja

  Siromah je muška osoba koja je siromašna, koja živi u bijedi. Siromahinja je ženska osoba koja je siromašna, koja živi u bijedi. Siromahinje su ženske osobe koje su siromašne, koje žive u bijedi. Siromasi su muške osobe koje su siromašne, koje žive u bijedi, ali i muške i ženske osobe koje su siromašne, koje žive u bijedi.

  Marko je siromah.

  Lucija je siromahinja.

  Marko i Luka su siromasi.

  Lucija i Ana su siromahinje.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su siromasi.

 • skijaš i skijašica

  Skijaš je muška osoba koja se skija ili koja se natječe u skijanju. Skijašica je ženska osoba koja se skija ili koja se natječe u skijanju. Skijašice su ženske osobe koje se skijaju ili koje se natječu u skijanju. Skijaši su muške osobe koje se skijaju ili koje se natječu u skijanju, ali i muške i ženske osobe koje se skijaju ili koje se natječu u skijanju.

  Marko je skijaš.

  Lucija je skijašica.

  Marko i Luka su skijaši.

  Lucija i Ana su skijašice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su skijaši.

 • skladatelj i skladateljica

  Skladatelj je muškarac koji piše ili sklada glazbu. Skladateljica je žena koja piše ili sklada glazbu. Skladateljice su žene koje pišu ili skladaju glazbu. Skladatelji su muškarci koji pišu ili skladaju glazbu, ali i muškarci i žene koji pišu ili skladaju glazbu.

  Marko je skladatelj.

  Lucija je skladateljica.

  Marko i Luka su skladatelji.

  Lucija i Ana su skladateljice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su skladatelji.

 • slikar i slikarica

  Slikar je muškarac koji stvara umjetničke slike ili se bavi slikanjem. Slikarica je žena koja stvara umjetničke slike ili se bavi slikanjem. Slikarice su žene koje stvaraju umjetničke slike ili se bave slikanjem. Slikari su muškarci koji stvaraju umjetničke slike ili se bave slikanjem, ali i muškarci i žene koji stvaraju umjetničke slike ili se bave slikanjem.

  Marko je slikar.

  Lucija je slikarica.

  Marko i Luka su slikari.

  Lucija i Ana su slikarice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su slikari.

 • sluga i sluškinja

  Sluga je muškarac koji za plaću obavlja kućanske i druge poslove. Sluškinja je žena koja za plaću obavlja kućanske i druge poslove. Sluškinje su žene koje za plaću obavljaju kućanske i druge poslove. Sluge su muškarci koji za plaću obavljaju kućanske i druge poslove, ali i muškarci i žene koji za plaću obavljaju kućanske i druge poslove. Dakle, Marko je sluga, Lucija je sluškinja, Marko i Luka su sluge, Lucija i Ana su sluškinje, a Lucija, Ana, Marko i Luka su sluge.

 • Split, Splićanin, Splićanka, splitski

  Split je grad. Stanovnik je Splita Splićanin. Stanovnica je Splita Splićanka. Stanovnice su Splita su Splićanke. Stanovnici su Splita Splićani. Splićani su muškarci koji žive u Splitu ili su iz Splita, ali i muškarci i žene koji žive u Splitu ili su iz Splita. Ono što se odnosi na Split je splitsko, npr. splitska torta .

  Marko je Splićanin.

  Lucija je Splićanka.

  Marko i Luka su Splićani.

  Lucija i Ana su Splićanke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su Splićani.

  Imena stanovnika i stanovnica gradova uvijek se pišu velikim početnim slovom: Splićanin, Splićanka, a pridjev koji se odnosi na grad malim početnim slovom: splitski.

 • sportaš i sportašica

  Sportaš je muška osoba koja se bavi sportom. Sportašica je ženska osoba koja se bavi sportom. Sportašice su ženske osobe koje se bave sportom. Sportaši su muške osobe koje se bave sportom, ali i muške i ženske osobe koje se bave sportom.

  Marko je sportaš.

  Lucija je sportašica.

  Marko i Luka su sportaši.

  Lucija i Ana su sportašice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su sportaši.

 • stanovnik i stanovnica

  Stanovnik je muška osoba koja je gdje nastanjena. Stanovnica je ženska osoba koja je gdje nastanjena. Stanovnice su ženske osobe koje su gdje nastanjene. Stanovnici su muške osobe koje su gdje nastanjene, ali i muške i ženske osobe koje su gdje nastanjene.

  Marko je stanovnik Opatije.

  Lucija je stanovnica Opatije.

  Marko i Luka su stanovnici Opatije.

  Lucija i Ana su stanovnice Opatije.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su stanovnici Opatije.

 • starac i starica

  Starac je muškarac koji je star. Starica je žena koja je stara. Starice su žene koje su stare. Starci su muškarci koji su stari, ali i muškarci i žene koji su stari.

  Marko je starac.

  Lucija je starica.

  Marko i Luka su starci.

  Lucija i Ana su starice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su starci.

 • stranac i strankinja

  Stranac je muškarac koji je stanovnik druge države ili živi u jednoj državi, a potječe iz druge ili nepoznat muškarac. Strankinja je žena koja je stanovnica druge države ili živi u jednoj državi, a potječe iz druge ili nepoznata žena. Strankinje su žene koje su stanovnice druge države ili žive u jednoj državi, a potječu iz druge ili nepoznate žene. Stranci su muškarci koji su stanovnici druge države ili žive u jednoj državi, a potječu iz druge ili nepoznati muškarci, ali i muškarci i žene koji su stanovnici druge države ili žive u jednoj državi, a potječu iz druge ili nepoznati muškarci i žene.

  John je stranac.

  Mary je strankinja.

  John i Jack su stranci.

  Mary i Fiona su strankinje.

  Mary, Fiona, John i Jack su stranci.

 • Sunce i sunce

  Riječ Sunce piše se velikim početnim slovom kad označuje zvijezdu, npr. Sunce je velika zvijezda u svemiru. Ako riječ sunce označuje svjetlost i toplinu koju proizvodi zvijezda Sunce ili veoma dragu osobu, piše se malim početnim slovom, npr. Ana voli ležati na suncu i čitati lektiru. ili Ti si sunce mamino!

 • susjed i susjeda

  Susjed je muška osoba koja stanuje ili živi u blizini čije kuće ili stana. Susjeda je ženska osoba koja stanuje ili živi u blizini čije kuće ili stana. Susjede su ženske osobe koje stanuju ili žive u blizini čije kuće ili stana. Susjedi su muške osobe koje stanuju ili žive u blizini čije kuće ili stana, ali i muške i ženske osobe koje stanuju ili žive u blizini čije kuće ili stana.

  Marko je naš susjed.

  Lucija je naša susjeda.

  Marko i Luka su naši susjedi.

  Lucija i Ana su naše susjede.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su naši susjedi.

 • svirač i sviračica

  Svirač je muškarac koji svira. Sviračica je žena koja svira. Sviračice su žene koje sviraju. Svirači su muškarci koji sviraju, ali i muškarci i žene koji sviraju.

  Marko je svirač.

  Lucija je sviračica.

  Marko i Luka su svirači.

  Lucija i Ana su sviračice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su svirači.

 • štene – štenad

  Kao množinski oblik imenice štene upotrebljava se zbirna imenica štenad, npr. Štenad trči po dvorištu.

 • tajnik i tajnica

  Tajnik je muškarac koji obavlja administrativne poslove. Tajnica je žena koja obavlja administrativne poslove. Tajnice su žene koje obavljaju administrativne poslove. Tajnici su muškarci koji obavljaju administrativne poslove, ali i muškarci i žene koji obavljaju administrativne poslove.

  Marko je tajnik.

  Lucija je tajnica.

  Marko i Luka su tajnici.

  Lucija i Ana su tajnice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su tajnici.

 • taksist i taksistica

  Taksist je muškarac koji vozi taksi. Taksistica je žena koja vozi taksi. Taksistice su žene koje voze taksi. Taksisti su muškarci koji voze taksi, ali i muškarci i žene koji voze taksi.

  Marko je taksist.

  Lucija je taksistica.

  Marko i Luka su taksisti.

  Lucija i Ana su taksistice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su taksisti.

 • tele – telad

  Kao množinski oblik imenice tele upotrebljava se zbirna imenica telad, npr. Telad i krava spavaju u štali.

 • tenisač i tenisačica

  Tenisač je muška osoba koja igra tenis. Tenisačica je ženska osoba koja igra tenis. Tenisačice su ženske osobe koje igraju tenis. Tenisači su muške osobe koje igraju tenis, ali i muške i ženske osobe koje igraju tenis.

  Marko je tenisač.

  Lucija je tenisačica.

  Marko i Luka su tenisači.

  Lucija i Ana su tenisačice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su tenisači.

 • trgovac i trgovkinja

  Trgovac je muškarac koji se bavi trgovanjem ili koji vodi trgovinu ili radi u trgovini. Trgovkinja je žena koja se bavi trgovanjem ili koja vodi trgovinu ili radi u trgovini. Trgovkinje su žene koje se bave trgovanjem ili koje vode trgovinu ili rade u trgovini. Trgovci su muškarci koji se bave trgovanjem ili koji vode trgovinu ili rade u trgovini, ali i muškarci i žene koji se bave trgovanjem ili koji vode trgovinu ili rade u trgovini.

  Marko je trgovac.

  Lucija je trgovkinja.

  Marko i Luka su trgovci.

  Lucija i Ana su trgovkinje.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su trgovci.

 • turist i turistica

  Turist je muška osoba koja privremeno negdje boravi radi zabave, odmora, liječenja i slično. Turistica je ženska osoba koja privremeno negdje boravi radi zabave, odmora, liječenja i slično. Turistice su ženske osobe koje privremeno negdje borave radi zabave, odmora, liječenja i slično. Tenisači su muške osobe koje privremeno negdje borave radi zabave, odmora, liječenja i slično, ali i muške i ženske osobe koje privremeno negdje borave radi zabave, odmora, liječenja i slično.

  Marko je turist.

  Lucija je turistica.

  Marko i Luka su turisti.

  Lucija i Ana su turistice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su turisti.

 • učenik i učenica

  Učenik je muška osoba koja pohađa osnovnu ili srednju školu. Učenica je ženska osoba koja pohađa osnovnu ili srednju školu. Učenice su ženske osobe koje pohađaju osnovnu ili srednju školu. Učenici su muške osobe koje pohađaju osnovnu ili srednju školu, ali i muške i ženske osobe koje pohađaju osnovnu ili srednju školu.

  Marko je učenik petoga razreda.

  Lucija je učenica petoga razreda.

  Marko i Luka učenici su petoga razreda.

  Lucija i Ana učenice su petoga razreda.

  Lucija, Ana, Marko i Luka učenici su petoga razreda.

 • učitelj i učiteljica

  Učitelj je muškarac koji poučava u osnovnoj školi ili koji komu prenosi kakva znanja ili koga poučava kakvim vještinama. Učiteljica je žena koja poučava u osnovnoj školi ili koja komu prenosi kakva znanja ili koga poučava kakvim vještinama. Učiteljice su žene koje poučavaju u osnovnoj školi ili koje komu prenose kakva znanja ili koga poučavaju kakvim vještinama. Učitelji su muškarci koji poučavaju u osnovnoj školi ili koji komu prenose kakva znanja ili koga poučavaju kakvim vještinama, ali i muškarci i žene koji poučavaju u osnovnoj školi ili koji komu prenose kakva znanja ili koga poučavaju kakvim vještinama.

  Učitelj Marko naš je razredni učitelj.

  Učiteljica Lucija naša je razredna učiteljica.

  Učitelji Marko i Luka naši su razredni učitelji.

  Učiteljice Lucija i Ana naše su razredne učiteljice.

  Učitelji Lucija, Ana, Marko i Luka naši su razredni učitelji.

 • umirovljenik i umirovljenica

  Umirovljenik je muškarac koji je u mirovini. Umirovljenica je žena koja je u mirovini. Umirovljenice su žene koje su u mirovini. Umirovljenici su muškarci koji su u mirovini, ali i muškarci i žene koji su u mirovini.

  Susjed Marko je umirovljenik.

  Susjeda Lucija je umirovljenica.

  Susjedi Marko i Luka su umirovljenici.

  Susjede Lucija i Ana su umirovljenice.

  Susjedi Lucija, Ana, Marko i Luka su umirovljenici.

 • umjetnik i umjetnica

  Umjetnik je muškarac koji stvara umjetnička djela. Umjetnica je žena koja stvara umjetnička djela. Umjetnice su žene koje stvaraju umjetnička djela. Umjetnici su muškarci koji stvaraju umjetnička djela, ali i muškarci i žene koji stvaraju umjetnička djela.

  Marko je umjetnik.

  Lucija je umjetnica.

  Marko i Luka su umjetnici.

  Lucija i Ana su umjetnice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su umjetnici.

 • uskršnji praznici > uskrsni praznici

  Kad se nešto odnosi na blagdan Uskrs, reći ćemo da je to uskrsno, a ne uskršnje. Zato su u standardnome jeziku točne rečenice Jedva čekam uskrsne praznike., Jako volim bojiti uskrsna jaja., a nisu točne rečenice Jedva čekam uskršnje praznike., Jako volim bojiti uskršnja jaja.

 • vaterpolist i vaterpolistica

  Vaterpolist je muška osoba koja igra vaterpolo. Vaterpolistica je ženska osoba koja igra vaterpolo. Vaterpolistice su ženske osobe koje igraju vaterpolo. Vaterpolisti su muške osobe koje igraju vaterpolo, ali i muške i ženske osobe koje igraju vaterpolo.

  Marko je vaterpolist.

  Lucija je vaterpolistica.

  Marko i Luka su vaterpolisti.

  Lucija i Ana su vaterpolistice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su vaterpolisti.

 • vatrogasac i vatrogaskinja

  Vatrogasac je muškarac koji gasi požare. Vatrogaskinja je žena koja gasi požare. Vatrogaskinje su žene koje gase požare. Vatrogasci su muškarci koji gase požare, ali i muškarci i žene koji gase požare.

  Marko je vatrogasac.

  Lucija je vatrogaskinja.

  Marko i Luka su vatrogasci.

  Lucija i Ana su vatrogaskinje.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su vatrogasci.

 • vegetarijanac i vegetarijanka

  Vegetarijanac je muška osoba koja ne jede meso. Vegetarijanka je ženska osoba koja ne jede meso. Vegetarijanke su ženske osobe koje ne jedu meso. Vaterpolisti su muške osobe koje ne jedu meso, ali i muške i ženske osobe koje ne jedu meso.

  Marko je vegetarijanac.

  Lucija je vegetarijanka.

  Marko i Luka su vegetarijanci.

  Lucija i Ana su vegetarijanke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su vegetarijanci.

 • veslač i veslačica

  Veslač je muška osoba koja vesla. Veslačica je ženska osoba koja vesla. Veslačice su ženske osobe koje veslaju. Veslači su muške osobe koje veslaju, ali i muške i ženske osobe koje veslaju.

  Marko je veslač.

  Lucija je veslačica.

  Marko i Luka su veslači.

  Lucija i Ana su veslačice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su veslači.

 • veterinar i veterinarka

  Veterinar je muškarac koji je završio veterinarski fakultet i brine se o uzgoju i liječenju životinja. Veterinarka je žena koja je završila veterinarski fakultet i brine se o uzgoju i liječenju životinja. Veterinarke su žene koje su završile veterinarski fakultet i brinu se o uzgoju i liječenju životinja. Veterinari su muškarci koji su završili veterinarski fakultet i brinu se o uzgoju i liječenju životinja, ali i muškarci i žene koji su završili veterinarski fakultet i brinu se o uzgoju i liječenju životinja.

  Marko je veterinar.

  Lucija je veterinarka.

  Marko i Luka su veterinari.

  Lucija i Ana su veterinarke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su veterinari.

 • Vi i vi

  Kad se obraćamo jednoj osobi kojoj iz poštovanja govorimo VI, riječi VI i VAŠ pišemo velikim početnim slovom. Primjerice, u pismu učiteljici napisat ćemo: Srdačno Vas pozdravlja Vaš učenik. Kad se obraćamo dvjema osobama ili skupini osoba, riječi VI i VAŠ pišemo malim početnim slovom. Primjerice, u pismu prijateljima napisat ćemo: Srdačno vas pozdravljaju vaši prijatelji.

 • violinist i violinistica

  Violinist je muška osoba koja svira violinu. Violinistica je ženska osoba koja svira violinu. Violinistice su ženske osobe koje sviraju violinu. Violinisti su muške osobe koje sviraju violinu, ali i muške i ženske osobe koje sviraju violinu.

  Marko je violinist.

  Lucija je violinistica.

  Marko i Luka su violinisti.

  Lucija i Ana su violinistice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su violinisti.

 • violončelist i violončelistica

  Violončelist je muška osoba koja svira violončelo. Violončelistica je ženska osoba koja violončelo. Violončelistice su ženske osobe koje sviraju violončelo. Violončelisti su muške osobe koje sviraju violončelo, ali i muške i ženske osobe koje sviraju violončelo.

  Marko je violončelist.

  Lucija je violončelistica.

  Marko i Luka su violončelisti.

  Lucija i Ana su violončelistice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su violončelisti.

 • Vis, Višanin, Višanka, viški

  Vis je otok i grad na istoimenome otoku. Stanovnik je Visa Višanin. Stanovnica je Visa Višanka. Stanovnici su Visa Višani. Stanovnice su Visa su Višanke. Višani su muškarci koji žive na Visu ili su s Visa, ali i muškarci i žene koji žive na Visu ili su s Visa. Ono što se odnosi na Vis je viško, npr. viška vina .

  Marko je Višanin.

  Lucija je Višanka.

  Marko i Luka su Višani.

  Lucija i Ana su Višanke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su Višani.

  Imena stanovnika i stanovnica otoka i gradova uvijek se pišu velikim početnim slovom: Višanin, Višanka, a pridjev koji se odnosi na otok i grad malim početnim slovom: viški.

 • vjeroučitelj i vjeroučiteljica

  Vjeroučitelj je muškarac koji učenike poučava vjeri. Vjeroučiteljica je žena koja učenike poučava vjeri. Vjeroučiteljice su žene koje učenike poučavaju vjeri. Vjeroučitelji su muškarci koji učenike poučavaju vjeri, ali i muškarci i žene koji učenike poučavaju vjeri.

  Vjeroučitelj Marko naš je vjeroučitelj.

  Vjeroučiteljica Lucija naša je vjeroučiteljica.

  Vjeroučitelji Marko i Luka naši su vjeroučitelji.

  Vjeroučiteljice Lucija i Ana naše su vjeroučiteljice.

  Vjeroučitelji Lucija, Ana, Marko i Luka naši su vjeroučitelji.

 • vladar i vladarica

  Vladar je muškarac koji vlada državom. Vladarica je žena koja vlada državom. Vladarice su žene koje vladaju državama. Vladari su muškarci koji vladaju državama, ali i muškarci i žene koji vladaju državama.

  Kralj Marko vladar je kraljevstva.

  Kraljica Lucija vladarica je kraljevstva.

  Kraljevi Marko i Luka vladari su kraljevstava.

  Kraljice Lucija i Ana vladarice su kraljevstava.

  Kraljice Lucija i Ana te kraljevi Marko i Luka vladari su kraljevstava.

 • vodoinstalater i vodoinstalaterka

  Vodoinstalater je muškarac koji postavlja i popravlja vodovodne cijevi. Vodoinstalaterka je žena koja postavlja i popravlja vodovodne cijevi. Vodoinstalaterke su žene koje postavljaju i popravljaju vodovodne cijevi. Vodoinstalateri su muškarci koji postavljaju i popravljaju vodovodne cijevi, ali i muškarci i žene koji postavljaju i popravljaju vodovodne cijevi.

  Marko je vodoinstalater.

  Lucija je vodoinstalaterka.

  Marko i Luka su vodoinstalateri.

  Lucija i Ana su vodoinstalaterke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su vodoinstalateri.

 • vojnik i vojnikinja

  Vojnik je muškarac koji služi u vojsci. Vojnikinja je žena koja služi u vojsci. Vojnikinje su žene koje služe u vojsci. Vojnici su muškarci koji služe u vojsci, ali i muškarci i žene koji služe u vojsci.

  Marko je hrvatski vojnik.

  Lucija je hrvatska vojnikinja.

  Marko i Luka hrvatski su vojnici.

  Lucija i Ana hrvatske su vojnikinje.

  Lucija, Ana, Marko i Luka hrvatski su vojnici.

 • vozač i vozačica

  Vozač je muškarac koji upravlja vozilom. Vozačica je žena koja upravlja vozilom. Vozačice su žene koje upravljaju vozilom. Vozači su muškarci koji upravljaju vozilom, ali i muškarci i žene koji upravljaju vozilom.

  Marko je vozač.

  Lucija je vozačica.

  Marko i Luka su vozači.

  Lucija i Ana su vozačice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su vozači.

 • Zagreb, Zagrepčanin, Zagrepčanka, zagrebački

  Zagreb je grad. Stanovnik je Zagreba Zagrepčanin. Stanovnica je Zagreba Zagrepčanka. Stanovnice su Zagreba . Stanovnici su Zagreba Splićani. Splićani su muškarci koji žive u Zagrebu ili su iz Zagreba, ali i muškarci i žene koji žive u Zagrebu ili su iz Zagreba. Ono što se odnosi na Zagreb je zagrebačko, npr. zagrebački odrezak .

  Marko je Zagrepčanin.

  Lucija je Zagrepčanka.

  Marko i Luka su Splićani.

  Lucija i Ana su Splićanke.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su Splićani.

  Imena stanovnika i stanovnica gradova uvijek se pišu velikim početnim slovom: Zagrepčanin, Zagrepčanka, a pridjev koji se odnosi na grad malim početnim slovom: zagrebački.

 • Zemlja i zemlja

  Riječ Zemlja piše se velikim početnim slovom kad označuje planet, npr. Naš planet Zemlja nalazi se između Venere i Marsa. Ako riječ zemlja označuje tlo ili državu, piše se malim početnim slovom, npr. Posadili smo cvijet u zemlju ispred kuće. ili Hrvatska je lijepa zemlja.

 • zubar i zubarica

  Zubar je muškarac koji je završio stomatološki fakultet i liječi zube. Zubarica je žena koja je završila stomatološki fakultet i liječi zube. Zubarice su žene koje su završile stomatološki fakultet i liječe zube. Zubari su muškarci koji su završili stomatološki fakultet i liječe zube, ali i muškarci i žene koji su završili stomatološki fakultet i liječe zube.

  Marko je zubar.

  Lucija je zubarica.

  Marko i Luka su zubari.

  Lucija i Ana su zubarice.

  Lucija, Ana, Marko i Luka su zubari.

 • židov i židovka

  Židov je muška osoba židovske vjere. Židovka je ženska osoba židovske vjere. Židovke su ženske osobe židovske vjere. Židovi su muške osobe židovske vjere, ali i muške i ženske osobe židovske vjere.