Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Kutak za učitelje

Kutak za nastavnike sadržava članke koji će koristiti ponajprije učiteljima, nastavnicima i profesorima u poučavanju hrvatskoga jezika u školi.

Babić, Ivana: Leksikografske dvojbe na jednome školskom primjeru

Lazić, Daria: O nekim problemima glagolske morfologije u udžbenicima hrvatskoga jezika.

Mihaljević, Josip: Zabavna glagoljica

Udović, Tina: Razgovorni stil u učeničkim školskim zadaćama

Milas, Mate: Školski esej u nastavi Hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi

Gazdić-Alerić, Tamara; Alerić, Marko; Bekavac, Božo: Utjecaj čestotnosti fonema/grafema č, ć, dž, đ na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normom

Čubrić, Marina: Projekt Povijest jezika i dijalektologija ili Kako obraditi lekcije na kraju udžbenika

Čubrić, Marina: Tipovi zadataka u nastavi jezika – bodovanje zadataka

Mihaljević, Milica: Hrvatski u školi

Draganić, Biserka: Glagoljično pismo i hrvatska glagoljaška baština u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske

Barbaroša-Šikić, Mirela: Zašto je važno planirati poučavanje?

Blagus Bartolec, Goranka: Svašta pomalo o padežima

Češi, Marijana: U kojoj mjeri učenici na kraju obveznoga obrazovanja vladaju hrvatskim standardnim jezikom?

Čubrić, Marina: Poredak padeža

Čubrić, Marina: Tipovi zadataka u nastavi jezika – pravopisni zadatci

Čubrić, Marina: Sinonimija u učeničkim tekstovima

Čubrić, Marina: Školski esej na državnoj maturi

Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica: Dječji jezik i jezični priručnici za djecu

Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica: Jesu li i učenice učenici, a članovi aktiva nastavnika i nastavnice?

Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica: Mali školski pravopis kao pomoć pri učenju hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole

Lewis, Kristian: Kako označivati članove rečeničnoga ustrojstva?

Medić, Igor; Mihaljević, Ana; Vukasović Korunda, Anđela: Primjena Bloomove taksonomije u vrednovanju znanja u predmetu Hrvatski jezik

Medić, Igor; Mihaljević, Ana: Stručni ispit očima pripravnika

Mihaljević, Ana; Prce, Maris: Glasovne promjene u udžbenicima hrvatskoga jezika

Mihaljević, Josip: E-učenje i hrvatski jezik

Mihaljević, Milica: Ima li u nastavi hrvatskoga jezika mjesta za riječi kao dejt, fejl, luzer i sister?

Mihaljević, Šimica: Kako pisati nazive izvannastavnih aktivnosti?

Milas, Mate: Pouka o nestandardnim riječima u osnovnoj i srednjoj školi

Udović, Tina: Hrvatski jezik u pismenome radu i pripremi za izvođenje nastavne jedinice na stručnome ispitu iz Fizike

Vekić, Marija: Obrazovanje u novome ruhu: cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

Vekić, Marija; Mihaljević, Milica: Obrazovanje pod pritiskom polisemije i sinonimije