Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Etnici i ktetici

 • Afganistan, Afganistanac, Afganistanka, afganistanski

  Afganìstān, G Afganistána, D Afganistánu, A Afganìstān, L u Afganistánu, I Afganistánom

  Afganistánac, GA Afganistánca, DL Afganistáncu, V Afganìstānče, I Afganistáncem; mn. NV Afganistánci, G Afganìstānācā, DLI Afganistáncima, A Afganistánce

  Afganìstānka, G Afganìstānkē, DL Afganìstānki, A Afganìstānku, V Afganìstānko, I Afganìstānkōm; mn. NAV Afganìstānke, G Afganìstānkā/Afganìstānkī, DLI Afganìstānkama

  afganìstānskī

  Napomena: Afganistan je dobio ime po Afganima. Àfgān i Àfgānka su etnonimi, tj. njima se imenuju pripadnici naroda, a likovi se Afganistanac i Afganistanka odnose na državljane. Ktetik koji se odnosi na državljane glasi afganìstānskī, a onaj koji se odnosi na pripadnike naroda àfgānskī.

 • Afrika, Afrikanac, Afrikanka, afrički

  Àfrika, G Àfrikē, D Àfrici, A Àfriku, L u Àfrici, I Àfrikōm

  Afrikánac, GA Afrikánca, DL Afrikáncu, V Afrìkānče, I Afrikáncem; mn. NV Afrikánci, G Afrìkānācā, DLI Afrikáncima, A Afrikánce

  Afrìkānka, G Afrìkānkē, DL Afrìkānki, A Afrìkānku, V Afrìkānko, I Afrìkānkōm; mn. NAV Afrìkānke, G Afrìkānkā/Afrìkānkī, DLI Afrìkānkama

  àfričkī

 • Albanija, Albanac, Albanka, albanski

  Àlbānija, G Àlbānijē, D Àlbāniji, A Àlbāniju, L u Àlbāniji, I Àlbānijōm

  Albánac, GA Albánca, DL Albáncu, V Àlbānče, I Albáncem; mn. NV Albánci, G Àlbānācā, DLI Albáncima, A Albánce

  Àlbānka, G Àlbānkē, DL Àlbānki, A Àlbānku, V Àlbānko, I Àlbānkōm; mn. NAV Àlbānke, G Àlbānkā/Àlbānkī, DLI Àlbānkama

  àlbānskī

  Napomena: Od XII. stoljeća potvrđeno je ime Arbanija, etnonimi Arbanas(in) i Arban(ij)ka te ktetik arbanaški. Egzonim Arbanija odrazio se u imenu naselja Arbanija na Čiovu, a množinski lik muškoga etnonima u ojkonimu Arbanasi, nekoć samostalnomu naselju, a danas zadarskoj četvrti. U XVII. stoljeću potvrđeni su etnonimi Arnaut(in) i Arnatuk(inj)a te egzonim Arnautluk nastali prema turskome etnonimu Arnaut, koji se odrazio i u prezimenima Arnaut i Arnautović. U Dubrovniku je u XIII. stoljeću zapisan etnonim Skapadur, koji se dovodi u vezu s temeljnim albanskim likom Shqiptar.

 • Alžir, Alžirac, Alžirka, alžirski

  Àlžīr, G Alžíra, D Alžíru, A Àlžīr, L u Alžíru, I Alžírom

  Alžírac, GA Alžírca, DL Alžírcu, V Àlžīrče, I Alžírcem; mn. NV Alžírci, G Àlžīrācā, DLI Alžírci, A Alžírce

  Àlžīrka, G Àlžīrkē, DL Àlžīrki, A Àlžīrku, V Àlžīrko, I Àlžīrkōm; mn. NAV Àlžīrke, G Àlžīrkā/Àlžīrkī, DLI Àlžīrkama

  àlžīrskī

 • Amerika, Amerikanac, Amerikanka, američki

  Amèrika, G Amèrikē, D Amèrici, A Amèriku, L u Amèrici, I Amèrikōm

  Amerikánac, GA Amerikánca, DL Amerikáncu, V Amerìkānče, I Amerikáncem; mn. NV Amerikánci, G Amerìkānācā, DLI Amerikáncima, A Amerikánce

  Amerìkānka, G Amerìkānkē, DL Amerìkānki, A Amerìkānku, V Amerìkānko, I Amerìkānkōm; mn. NAV Amerìkānke, G Amerìkānkā/Amerìkānkī, DLI Amerìkānkama

  amèričkī

  Napomena: U vrelima su zabilježeni etnici Američanin i Američanka te ktetici amerikanski i američanski, koji ne pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku. Mjesno je na dubrovačkome području zabilježen i etnik Amerikan, a u hrvatskim primorskim krajevima množinski lik Amerike, koji se odnosi na Sjevernu i Južnu Ameriku.

 • Amsterdam, Amsterdamac, Amsterdamka, amsterdamski

  Àmsterdam, G Àmsterdama, D Àmsterdamu, A Àmsterdam, L u Àmsterdamu, I Àmsterdamom

  Amsterdámac, GA Amsterdámca, DL Amsterdámcu, V Àmsterdāmče, I Amsterdámcem; mn. NV Amsterdámci, G Amstèrdāmācā, DLI Amsterdámcima, A Amsterdámce

  Amstèrdāmka, G Amstèrdāmkē, DL Amstèrdāmki, A Amstèrdāmku, V Amstèrdāmko, I Amstèrdāmkōm; mn. NAV Amstèrdāmke, G Amstèrdāmkā/Amstèrdāmkī, DLI Amstèrdāmkama

  àmsterdamskī

 • Angola, Angolac, Angolka, angolski

  Angóla, G Angólē, D Angóli, A Angólu, L u Angóli, I Angólōm

  Angólac, GA Angólca, DL Angólcu, V Àngōlče, I Angólcem; mn. NV Angólci, G Àngōlācā, DLI Angólcima, A Angólce

  Àngōlka, G Àngōlkē, DL Àngōlki, A Àngōlku, V Àngōlko, I Àngōlkōm; mn. NAV Àngōlke, G Àngōlkā/Àngōlkī, DLI Àngōlkama

  àngōlskī

 • Arabija, Arapin, Arapkinja, arapski

  Àrābija, G Àrābijē, D Àrābiji, A Àrābiju, L u Àrābiji, I Àrābijōm

  Àrapin, GA Àrapina, DL Àrapinu, V Àrapine, I Àrapinom; mn. NV Àrapi, G Ȁrāpā, DLI Àrapima, A Àrape

  Àrapkinja, G Àrapkinjē, DL Àrapkinji, A Àrapkinju, V Àrapkinjo, I Àrapkinjōm; mn. NAV Àrapkinje, G Àrapkīnjā, DLI Àrapkinjama

  àrapskī

 • Argentina, Argentinac, Argentinka, argentinski

  Argentína, G Argentínē, D Argentíni, A Argentínu, L u Argentíni, I Argentínōm

  Argentínac, GA Argentínca, DL Argentíncu, V Argèntīnče, I Argentíncem; mn. NV Argentínci, G Àrgentīnācā, DLI Argentínci, A Argentínce

  Argèntīnka, G Argèntīnkē, DL Argèntīnki, A Argèntīnku, V Argèntīnko, I Argèntīnkōm; mn. NAV Argèntīnke, G Argèntīnkā/Argèntīnkī, DLI Argèntīnkama

  argèntīnskī

 • Armenija, Armenac, Armenka, armenski

  Àrmēnija, G Àrmēnijē, D Àrmēniji, A Àrmēniju, L u Àrmēniji, I Àrmēnijōm

  Arménac, GA Arménca, DL Arméncu, V Àrmēnče, I Arméncem; mn. NV Arménci, G Àrmēnācā, DLI Arméncima, A Arménce

  Àrmēnka, G Àrmēnkē, DL Àrmēnki, A Àrmēnku, V Àrmēnko, I Àrmēnkōm; mn. NAV Àrmēnke, G Àrmēnkā/Àrmēnkī, DLI Àrmēnkama

  àrmēnskī

 • Atena, Atenjanin, Atenjanka, atenski

  Aténa, G Aténē, D Aténi, A Aténu, L u Aténi, I Aténōm

  Aténjanin, GA Aténjanina, DL Aténjaninu, V Aténjanine, I Aténjaninom; mn. NV Aténjani, G Aténjānā, DLI Aténjanima, A Aténjane

  Aténjānka, G Aténjānkē, DL Aténjānki, A Aténjānku, V Aténjānko, I Aténjānkōm; mn. NAV Aténjānke, G Aténjānkā/Aténjānkī, DLI Aténjānkama

  àtēnskī

 • Austrija, Austrijanac, Austrijanka, austrijski

  Aùstrija, G Aùstrijē, D Aùstriji, A Aùstriju, L u Aùstriji, I Aùstrijōm

  Austrijánac, GA Austrijánca, DL Austrijáncu, V Austrìjānče, I Austrijáncem; mn. NV Austrijánci, G Austrìjānācā, DLI Austrijáncima, A Austrijánce

  Austrìjānka, G Austrìjānkē, DL Austrìjānki, A Austrìjānku, V Austrìjānko, I Austrìjānkōm; mn. NAV Austrìjānke, G Austrìjānkā/Austrìjānkī, DLI Austrìjānkama

  àustrijskī

 • Azija, Azijac, Azijka, azijski

  Ȃzija, G Ȃzijē, D Ȃziji, A Ȃziju, L u Ȃziji / ù Āziji, I Ȃzijōm

  Azíjac, GA Azíjca, DL Azíjcu, V Àzījče, I Azíjcem; mn. NV Azíjci, G Àzījācā, DLI Azíjci, A Azíjce

  Àzījka, G Àzījkē, DL Àzījki, A Àzījku, V Àzījko, I Àzījkōm; mn. NAV Àzījke, G Àzījkā/Àzījkī, DLI Àzījkama

  ȃzījs

 • Bačka, Bačvanin, Bačvanka, bački

  Bȃčkā, G Bȃčkē, D Bȃčkōj, A Bȃčkū, L u Bȃčkōj / ù Bāčkōj, I Bȃčkōm

  Báčvanin, GA Báčvanina, DL Báčvaninu, V Báčvanine, I Báčvaninom; mn. NV Báčvani, G Báčvānā, DLI Báčvanima, A Báčvane

  Báčvānka, G Báčvānkē, DL Báčvānki, A Báčvānku, V Báčvānko, I Báčvānkōm; mn. NAV Báčvānke, G Báčvānkā/ Báčvānkī, DLI Báčvānkama

  bȃčkī

 • Bagdad, Bagdađanin, Bagdađanka, bagdadski

  Bàgdad, G Bàgdada, D Bàgdadu, A Bàgdad, L u Bàgdadu, I Bàgdadom

  Bàgdađanin, GA Bàgdađanina, DL Bàgdađaninu, V Bàgdađanine, I Bàgdađaninom; mn. NV Bàgdađani, G Bàgdađānā, DLI Bàgdađanima, A Bàgdađane

  Bàgdađānka, G Bàgdađānkē, DL Bàgdađānki, A Bàgdađānku, V Bàgdađānko, I Bàgdađānkōm; mn. NAV Bàgdađānke, G Bàgdađānkā/Bàgdađānkī, DLI Bàgdađānkama

  bàgdadskī

 • Balkan, Balkanac, Balkanka, balkanski

  Bàlkān, G Balkána, D Balkánu, A Bàlkān, L na Balkánu, I Balkánom

  Balkánac, GA Balkánca, DL Balkáncu, V Bàlkānče, I Balkáncem; mn. NV Balkánci, G Bàlkānācā, DLI Balkáncima, A Balkánce

  Bàlkānka, G Bàlkānkē, DL Bàlkānki, A Bàlkānku, V Bàlkānko, I Bàlkānkōm; mn. NAV Bàlkānke, G Bàlkānkā/Bàlkānkī, DLI Bàlkānkama

  bàlkānskī

 • Banat, Banaćanin, Banaćanka, banatski

  Bànāt, G Banáta, D Banátu, A Banát, L na Banátu, I Banátom

  Banáćanin, GA Banáćanina, DL Banáćaninu, V Banáćanine, I Banáćaninom; mn. NV Banáćani, G Banáćānā, DLI Banáćanima, A Banáćane

  Banáćānka, G Banáćānkē, DL Banáćānki, A Banáćānku, V Banáćānko, I Banáćānkōm; mn. NAV Banáćānke, G Banáćānkā/ Banáćānkī, DLI Banáćānkama

  bànātskī

 • Bangkok, Bangkočanin, Bangkočanka, bangkoški

  Bàngkok, G Bàngkoka, D Bàngkoku, A Bàngkok, L u Bàngkoku, I Bàngkokom

  Bàngkočanin, GA Bàngkočanina, DL Bàngkočaninu, V Bàngkočanine, I Bàngkočaninom; mn. NV Bàngkočani, G Bàngkočānā, DLI Bàngkočanima, A Bàngkočane

  Bàngkočānka, G Bàngkočānkē, DL Bàngkočānki, A Bàngkočānku, V Bàngkočānko, I Bàngkočānkōm; mn. NAV Bàngkočānke, G Bàngkočānkā/Bàngkočānkī, DLI Bàngkočānkama

  bàngkoškī

 • Bangladeš, Bangladešanin, Bangladešanka, bangladeški

  Bȁngladeš, G Bȁngladeša, D Bȁngladešu, A Bȁngladeš, L u Bȁngladešu / ù Bangladešu, I Bȁngladešom

  Bȁngladešanin, GA Bȁngladešanina, DL Bȁngladešaninu, V Bȁngladešanine, I Bȁngladešaninom; mn. NV Bȁngladešani, G Bȁngladešānā, DLI Bȁngladešanima, A Bȁngladešane

  Bȁngladešānka, G Bȁngladešānkē, DL Bȁngladešānki, A Bȁngladešānku, V Bȁngladešānko, I Bȁngladešānkōm; mn. NAV Bȁngladešānke, G Bȁngladešānkā/Bȁngladešānkī, DLI Bȁngladešānkama

  bȁngladeškī

 • Banovina, Banovinac, Banovinka, banovinski

  Bánovina, G Bánovinē, D Bánovini, A Bánovinu, L na Bánovini, I Bánovinōm

  Banovínac, GA Banovínca, DL Banovíncu, V Banòvīnče, I Banovíncem; mn. NV Banovínci, G Banòvīnācā, DLI Banovínci, A Banovínce

  Banòvīnka, G Banòvīnkē, DL Banòvīnki, A Banòvīnku, V Banòvīnko, I Banòvīnkōm; mn. NAV Banòvīnkē, G Banòvīnkā/Banòvīnkī, DLI Banòvīnkama

  bánovīnskī

  Napomena: U prvoj je polovici XX. stoljeća prevladalo novije ime Banija, ali je nakon osamostaljenja Republike Hrvatske u uporabu vraćeno izvorno i povijesno te do početka XX. stoljeća mjesno najpotvrđenije ime Banovina.

 • Banja Luka, Banjolučanin, Banjolučanka, banjolučki

  Bȃnjā Lúka, G Bȃnjē Lúkē, D Bȃnjōj Lúci, A Bȃnjū Lúku, L u Bȃnjōj Lúci / ù Bānjōj Lúci, I Bȃnjōm Lúkōm

  Banjolúčanin, GA Banjolúčanina, DL Banjolúčaninu, V Banjolúčanine, I Banjolúčaninom; mn. NV Banjolúčani, G Banjolúčānā, DLI Banjolúčanima, A Banjolúčane

  Banjolúčānka, G Banjolúčānkē, DL Banjolúčānki, A Banjolúčānku, V Banjolúčānko, I Banjolúčānkōm; mn. NAV Banjolúčānke, G Banjolúčānkā/Banjolúčānkī, DLI Banjolúčānkama

  banjòlūčkī

  Napomena: Ime je Banja Luka službeno te se od njega tvore etnici Banjolučanin i Banjolučanka te ktetik banjolučki (npr. Banjolučka biskupija). Etnici Banjalučanin i Banjalučanka te ktetik banjalučki (npr. banjalučki ćevapi) tvore se od također potvrđenoga, ali neslužbenoga imenskog lika Banjaluka.

 • Bar, Baranin, Baranka, barski

  r, G Bȁra, DL Bȁru, A Bȁr, L u Bȁru / ù Baru, I Bȁrom

  Bȁranin, GA Bȁranina, DL Bȁraninu, V Bȁranine, I Bȁraninom; mn. NV Bȁrani, G Bȁrānā, DLI Bȁranima, A Bȁrane

  rānka, G Bȁrānkē, DL Bȁrānki, A Bȁrānku, V Bȁrānko, I Bȁrānkōm; mn. NAV Bȁrānke, G Bȁrānkā/Bȁrānkī, DLI Bȁrānkama

  bȁrs

  Napomena: U obližnjim je Zupcima u uporabi mjesni ženski etnik Barkinja.

 • Baranja, Baranjac, Baranjka, baranjski

  Bàranja, G Bàranjē, D Bàranji, A Bàranju, L u Bàranji, I Bàranjōm

  Baránjac, GA Baránjca, DL Baránjcu, V Bàrānjče, I Baránjcem; mn. NV Baránjci, G Bàrānjācā, DLI Baránjcima, A Baránjce

  Bàrānjka, G Bàrānjkē, DL Bàrānjki, A Bàrānjku, V Bàrānjko, I Bàrānjkōm; mn. NAV Bàrānjke, G Bàrānjkā/Bàrānjkī, DLI Bàrānjkama

  bàranjskī

 • Barcelona, Barcelonjanin, Barcelonjanka, barcelonski

  Barcelóna, G Barcelónē, D Barcelóni, A Barcelónu, L u Barcelóni, I Barcelónōm

  Barcelónjanin, GA Barcelónjanina, DL Barcelónjaninu, V Barcelónjanine, I Barcelónjaninom; mn. NV Barcelónjani, G Barcelónjānā, DLI Barcelónjanima, A Barcelónjane

  Barcelónjānka, G Barcelónjānkē, DL Barcelónjānki, A Barcelónjānku, V Barcelónjānko, I Barcelónjānkōm; mn. NAV Barcelónjānke, G Barcelónjānkā/Barcelónjānkī, DLI Barcelónjānkama

  barcèlōnskī

 • Baskija, Bask, Baskijka, baskijski

  Bàskija, G Bàskijē, D Bàskiji, A Bàskiju, L u Bàskiji, I Bàskijōm

  Bȁsk, GA Bȁska, DL Bȁsku, V Bȁšče, I Bȁskom; mn. NV Bȁski, G Bȃskā, DLI Bȁskima, A Bȁske

  Bàskījka, G Bàskījkē, DL Bàskījki, A Bàskījku, V Bàskījko, I Bàskījkōm; mn. NAV Bàskījkē, G Bàskījkā/Bàskījkī, DLI Bàskījkama

  bàskījskī

 • ​Baška, Bašćanin, Bašćanka, bašćanski

  Baška, Bašćanin, Bašćanka, bašćanski

  Bȁška, G Bȁškē, D Bȁški, A Bȁšku, L u Bȁški / ù Baški, I Bȁškōm

  Bàšćanin, GA Bàšćanina, DL Bàšćaninu, V Bàšćanine, I Bàšćaninom; mn. NV Bàšćani, G Bȁšćānā, DLI Bàšćanima, A Bàšćane

  Bàšćānka, G Bàšćānkē, DL Bàšćānki, A Bàšćānku, V Bàšćānko, I Bàšćānkōm; mn. NAV Bàšćānke, G Bàšćānkā/Bàšćānkī, DLI Bàšćānkama

  bàšćānskī

  Napomena: Zemljopisna imena koja završavaju na -čka, -ska, -ška u kojima je završni samoglasnik a kratak sklanjaju se po imeničkoj sklonidbi (npr. Učka, L. na Učki; Aljaska, L. na Aljaski/Aljasci; Gradiška, L. u Gradiški/Gradišci; Baška, L. u Baški), a po pridjevskoj ako je završni samoglasnik a dug (npr. Grčka, L. u Grčkoj; Hrvatska, L. u Hrvatskoj; Češka, L. u Češkoj). Ktetik je bašćanski prihvaćen u hrvatski standardni jezik u mjesnome liku (bašćanski, a ne baški po modelu: Gradiška gradiški). Lik baščanski, koji dosadašnja pravopisna praksa dopušta uz bašćanski, temelji se na odnosu k > č, ali je u pismenoj praksi slabo prihvaćen te stoga dajemo prednost liku bašćanski. Pridjev bašćanski nestandardnojezična je izvedenica te stoga nema smisla intervenirati u riječ nastalu nestandardnojezičnom tvorbom na glasovnoj razini. Razlog zašto je u standardni jezik prihvaćen taj pridjev svakako je i u tome što se nalazi u imenu Bašćanska ploča, imenu jednoga od najstarijih spomenika hrvatske pismenosti u kojemu se čuva mjesni izgovor toga ktetika.

 • Bavarska, Bavarac, Bavarka, bavarski

  Bȁvarskā, G Bȁvarskē, D Bȁvarskōj, A Bȁvarskū, L u Bȁvarskōj / ù Bavarskōj, I Bȁvarskōm

  Bavárac, GA Bavárca, DL Bavárcu, V Bȁvārče, IBavárcem; mn. NV Bavárci, G Bàvārācā, DLI Bavárcima, A Bavárce

  Bàvārka, G Bàvārkē, DL Bàvārki, A Bàvārku, V Bàvārko, I Bàvārkōm; mn. NAV Bàvārke, G Bàvārkā/Bàvārkī, DLI Bàvārkama

  bȁvarskī

 • Beč, Bečanin, Bečanka, bečki

  Bȇč, G Béča, D Béču, A Bȇč, L u Béču, I Béčom

  Béčanin, GA Béčanina, DL Béčaninu, V Béčanine, I Béčaninom; mn. NV Béčani, G Béčānā, DLI Béčanima, A Béčane

  Béčānka, G Béčānkē, DL Béčānki, A Béčānku, V Béčānko, I Béčānkōm; mn. NAV Béčānke, G Béčānkā/Béčānkī, DLI Béčānkama

  bȇčkī

  Napomena: U nekim starijim tekstovima i pravopisima s početka XX. stoljeća zapisan je i muški etnik Bečlija. Na kajkavskome području Beč se nekoć nazivao i Dunaj.

 • Belgija, Belgijac, Belgijka, belgijski

  Bèlgija, G Bèlgijē, D Bèlgiji, A Bèlgiju, L u Bèlgiji, I Bèlgijōm

  Belgíjac, GA Belgíjca, DL Belgíjcu, V Bèlgījče, I Belgíjcem; mn. NV Belgíjci, G Bèlgījācā, DLI Belgíjcima, A Belgíjce

  Bèlgījka, G Bèlgījkē, DL Bèlgījki, A Bèlgījku, V Bèlgījko, I Bèlgījkōm; mn. NAV Bèlgījkē, G Bèlgījkā/Bèlgījkī, DLI Bèlgījkama

  bèlgījskī

 • Beli Manastir, Belomanastirac, Belomanastirka, belomanastirski

  Bȇlī Mȁnastīr, G Bȇlōg(a) Mȁnastīra, D Bȇlōm(u) Mȁnastīru, A Bȇlī Mȁnastīr, L u Bȇlōm(e) Mȁnastīru / ù Bēlōm(e/u) Mȁnastīru, I Bȇlīm Mȁnastīrom

  Belomanastírac, GA Belomanastírca, DL Belomanastírcu, V Belomanàstīrče, IBelomanastírcem; mn. NV Belomanastírci, G Belomanàstīrācā, DLI Belomanastírcima, A Belomanastírce

  Belomanàstīrka, G Belomanàstīrkē, DL Belomanàstīrki, A Belomanàstīrku, V Belomanàstīrko, I Belomanàstīrkōm; mn. NAV Belomanàstīrke, G Belomanàstīrkā/Belomanàstīrkī, DLI Belomanàstīrkama

  belomanàstīrskī

  Napomena: U mjesnoj su uporabi uz standardnojezični lik mjesni likovi Monoštor i Beli.

 • Bengal, Bengalac, Bengalka, bengalski

  Bèngāl, G Bengála, D Bengálu, A Bèngāl, L u Bengálu, I Bengálom

  Bengálac, GA Bengálca, DL Bengálcu, V Bȅngālče, I Bengálcem; mn. NV Bengálci, G Bèngālācā, DLI Bengálcima, A Bengálce

  Bèngālka, G Bèngālkē, DL Bèngālki, A Bèngālku, V Bèngālko, I Bèngālkōm; mn. NAV Bèngālke, G Bèngālkā/Bèngālkī, DLI Bèngālkama

  bèngālskī

 • Benkovac, Benkovčanin, Benkovčanka, benkovački

  Bénkovac, G Bénkōvca, D Bénkōvcu, A Bénkovac, L u Bénkōvcu, I Bénkōvcem

  Bénkovčanin, GA Bénkovčanina, DL Bénkovčaninu, V Bénkovčanine, I Bénkovčaninom; mn. NV Bénkovčani, G Bénkovčānā, DLI Bénkovčanima, A Bénkovčane

  Bénkovčānka, G Bénkovčānkē, DL Bénkovčānki, A Bénkovčānku, V Bénkovčānko, I Bénkovčānkōm; mn. NAV Bénkovčānke, G Bénkovčānkā/Bénkovčānkī, DLI Bénkovčānkama

  bénkovačkī

 • Beograd, Beograđanin, Beograđanka, beogradski

  Bȅogrād, G Bȅogrāda, D Bȅogrādu, A Bȅogrād, L u Bȅogrādu / ù Beogrādu, I Bȅogrādom

  Bȅograđanin, GA Bȅograđanina, DL Bȅograđaninu, V Bȅograđanine, I Bȅograđaninom; mn. NV Bȅograđani, G Bȅograđānā, DLI Bȅograđanima, A Bȅograđane

  Bȅograđānka, G Bȅograđānkē, DL Bȅograđānki, A Bȅograđānku, V Bȅograđānko, I Bȅograđānkōm; mn. NAV Bȅograđānke, G Bȅograđānkā/Bȅograđānkī, DLI Bȅograđānkama

  bȅogradskī

 • Berlin, Berlinčanin, Berlinčanka, berlinski

  Bèrlīn, G Berlína, D Berlínu, A Bèrlīn, L u Berlínu, I Berlínom

  Berlínčanin, GA Berlínčanina, DL Berlínčaninu, V Berlínčanine, I Berlínčaninom; mn. NV Berlínčani, G Berlínčānā, DLI Berlínčanima, A Berlínčane

  Berlínčānka, G Berlínčānkē, DL Berlínčānki, A Berlínčānku, V Berlínčānko, I Berlínčānkōm; mn. NAV Berlínčānke, G Berlínčānkā/Berlínčānkī, DLI Berlínčānkama

  bèrlīnskī

 • Biograd na Moru, Biograđanin, Biograđanka, biogradski

  Bȉogrād nȁ Mōru, G Bȉogrāda nȁ Mōru, D Bȉogrādu nȁ Mōru, A Bȉogrād nȁ Mōru, L u Bȉogrādu nȁ Mōru / ù Biogrādu nȁ Mōru, I Bȉogrādom nȁ Mōru

  Bȉograđanin, GA Bȉograđanina, DL Bȉograđaninu, V Bȉograđanine, I Bȉograđaninom; mn. NV Bȉograđani, G Bȉograđānā, DLI Bȉograđanima, A Bȉograđane

  Bȉograđānka, G Bȉograđānkē, DL Bȉograđānki, A Bȉograđānku, V Bȉograđānko, I Bȉograđānkōm; mn. NAV Bȉograđānke, G Bȉograđānkā/Bȉograđānkī, DLI Bȉograđānkama

  bȉogradskī

  Napomena: U mjesnoj su uporabi etnici Biogradac i Biograjka te ktetik biograjski. Mjesno stanovništvo naselje zove Biograd. To je bilo službeno ime do popisa stanovništva 1971.

 • Bizant, Bizantinac, Bizantinka, bizantski

  Bìzant, G Bìzanta, D Bìzantu, A Bìzant, L u Bìzantu, I Bìzantom

  Bizantínac, GA Bizantínca, DL Bizantíncu, V Bizàntīnče, I Bizantíncem; mn. NV Bizantínci, G Bizàntīnācā, DLI Bizantíncima, A Bizantínce

  Bizàntīnka, G Bizàntīnkē, DL Bizàntīnki, A Bizàntīnku, V Bizàntīnko, I Bizàntīnkōm; mn. NAV Bizàntīnke, G Bizàntīnkā/Bizàntīnkī, DLI Bizàntīnkama

  bìzantskī

 • Bjelokosna Obala, Bjelokošćanin, Bjelokošćanka, bjelokošćanski

  Bjelòkosnā Ȍbala, G Bjelòkosnē Ȍbalē, D Bjelòkosnōj Ȍbali, A Bjelòkosnū Ȍbalu, L u Bjelòkosnōj Ȍbali, I Bjelòkosnōm Ȍbalōm

  Bjelokóšćanin, GA Bjelokóšćanina, DL Bjelokóšćaninu, V Bjelokóšćanine, I Bjelokóšćaninom; mn. NV Bjelokóšćani, G Bjelokóšćānā, DLI Bjelokóšćanima, A Bjelokóšćane

  Bjelokóšćānka, G Bjelokóšćānkē, DL Bjelokóšćānki, A Bjelokóšćānku, V Bjelokóšćānko, I Bjelokóšćānkōm; mn. NAV Bjelokóšćānke, G Bjelokóšćānkā/Bjelokóšćānkī, DLI Bjelokóšćānkama

  bjelokóšćanskī

  Napomena: U diplomaciji se upotrebljava službeno francusko ime Côte d’lvoire, no u općoj je uporabi egzonim Bjelokosna Obala.

 • Bjelorusija, Bjelorus, Bjeloruskinja, bjeloruski

  Bjelorùsija, G Bjelorùsijē, D Bjelorùsiji, A Bjelorùsiju, L u Bjelorùsiji, I Bjelorùsijōm

  Bjelòrus, GA Bjelòrusa, DL Bjelòrusu, V Bjȅloruse, I Bjelòrusom; mn. NV Bjelòrusi, G Bjelòrūsā, DLI Bjelòrusima, A Bjelòruse

  Bjelòruskinja, G Bjelòruskinjē, DL Bjelòruskinji, A Bjelòruskinju, V Bjelòruskinjo, I Bjelòruskinjōm; mn. NAV Bjelòruskinje, G Bjelòruskīnjā, DLI Bjelòruskinjama

  bjelòruskī

  Napomena: U diplomaciji se upotrebljava službeno bjelorusko ime Belarus, no u općoj je uporabi egzonim Bjelorusija.

 • Blato, Blaćanin, Blaćanka, blatski

  Blȁto, G Blȁta, D Blȁtu, A Blȁto, L u Blȁtu / ù Blatu, I Blȁtom

  Blȁćanin, GA Blȁćanina, DL Blȁćaninu, V Blȁćanine, I Blȁćaninom; mn. NV Blȁćani, G Blȁćānā, DLI Blȁćanima, A Blȁćane

  Blȁćānka, G Blȁćānkē, DL Blȁćānki, A Blȁćānku, V Blȁćānko, I Blȁćānkōm; mn. NAV Blȁćānke, G Blȁćānkā/Blȁćānkī, DLI Blȁćānkama

  blȁtskī

  Napomena: Riječ je o vrlo rasprostranjenome ojkonimu. Stanovnica se Blata na Korčuli mjesno naziva Blajka, a mjesni je ktetik blajski. Blaćka je, pak, stanovnica Blata na Mljetu.

 • Boka kotorska, Bokelj, Bokeljka, bokeljski

  Bȍka kòtorskā, G Bȍkē kòtorskē, D Bȍki kòtorskōj, A Bȍku kòtorskū, L u Bȍki kòtorskōj / ù Boki kòtorskōj, I Bȍkōm kòtorskōm

  Bòkēlj, GA Bokélja, D Bokélju, V Bȍkēlju, I Bokéljom; mn. NV Bokélji, G Bokéljā, DLI Bokéljima, A Bokélje

  Bòkēljka, G Bòkēljkē, DL Bòkēljki, A Bòkēljku, V Bòkēljko, I Bòkēljkōm; mn. NAV Bòkēljke, G Bòkēljkā/Bòkēljkī, DLI Bòkēljkama

  bòkēljskī

  Napomena: U starijim je tekstovima zabilježen dativ i lokativ Boci kotorskoj. Zabilježen je ujedno muški etnik Bokez te ktetik bokeški.

 • Bolivija, Bolivijac, Bolivijka, bolivijski

  Bòlīvija, G Bòlīvijē, D Bòlīviji, A Bòlīviju, L u Bòlīviji, I Bòlīvijōm

  Bolivíjac, GA Bolivíjca, DL Bolivíjcu, V Bòlīvījče, I Bolivíjcem; mn. NV Bolivíjci, G Bolìvījācā, DLI Bolivíjcima, A Bolivíjce

  Bolìvījka, G Bolìvījkē, DL Bolìvījki, A Bolìvījku, V Bolìvījko, I Bolìvījkōm; mn. NAV Bolìvījke, G Bolìvījkā/Bolìvījkī, DLI Bolìvījkama

  bòlīvījskī

 • Bosna, Bosanac, Bosanka, bosanski

  Bȍsna, G Bȍsnē, D Bȍsni, A Bȍsnu, L u Bȍsni / ù Bosni, I Bȍsnōm

  Bosánac, GA Bosánca, DL Bosáncu, V Bòsānče, I Bosáncem; mn. NV Bosánci, G Bòsānācā, DLI Bosáncima, A Bosánce

  Bòsānka, G Bòsānkē, DL Bòsānki, A Bòsānku, V Bòsānko, I Bòsānkōm; mn. NAV Bòsānke, G Bòsānkā/Bòsānkī, DLI Bòsānkama

  bòsanskī

  Napomena: Povijesni su etnici Bošnjak i Bošnjakinja 90-ih godina XX. stoljeća postali etnonimima koji se odnose na većinu južnoslavenskih muslimana, ponajprije u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji (gdje su autohtono stanovništvo) te Hrvatskoj, Sloveniji i drugdje u iseljeništvu. U hrvatskome i srpskome jeziku jezik se Bošnjakâ naziva bošnjačkim, a u bošnjačkome bosanskim.

 • Brač, Bračanin, Bračanka, brački

  Brȃč, G Bráča, DL Bráču, A Brȃč, I Bráčem

  Bráčanin, GA Bráčanina, DL Bráčaninu, V Bráčanine, I Bráčaninom; mn. NV Bráčani, G Bráčānā, DLI Bráčanima, A Bráčane

  Bráčānka, G Bráčānkē, DL Bráčānki, A Bráčānku, V Bráčānko, I Bráčānkōm; mn. NAV Bráčānke, G Bráčānkā/Bráčānkī, DLI Bráčānkama

  brȃčkī

  Napomena: Mjesno se ime otoka različito izgovara. Uz standardnojezični su lik (potvrđen u Sumartinu, jedinomu štokavskom naselju na otoku) potvrđeni različiti čakavski likovi (npr. Brac, Broc i Broč) te etnici tvoreni od tih likova (npr. Bracanin, Brocanin, Bročanin, Bračka, Broško).

 • Bratislava, Bratislavljanin, Bratislavljanka, bratislavski

  Bràtislava, G Bràtislavē, D Bràtislavi, A Bràtislavu, L u Bràtislavi, I Bràtislavōm

  Bràtislavljanin, GA Bràtislavljanina, DL Bràtislavljaninu, V Bràtislavljanine, I Bràtislavljaninom; mn. NV Bràtislavljani, G Bràtislavljānā, DLI Bràtislavljanima, A Bràtislavljane

  Bràtislavljānka, G Bràtislavljānkē, DL Bràtislavljānki, A Bràtislavljānku, V Bràtislavljānko, I Bràtislavljānkōm; mn. NAV Bràtislavljānke, G Bràtislavljānkā/Bràtislavljānkī, DLI Bràtislavljānkama

  bràtislavskī

  Napomena: Ime je Bratislava u Slovačkoj postalo službenim 1919. Dotad su tijekom austrougarske vlasti u uporabi bila imena motivirana osobnim imenom Poson, koje je nosio prvi upravitelj bratislavske tvrđave. Od navedenoga osobnog imena potječe i hrvatski povijesni egzonim Požun.

 • Brazil, Brazilac, Brazilka, brazilski

  Bràzīl, G Brazíla, D Brazílu, A Bràzīl, L u Brazílu, A Brazílom

  Brazílac, GA Brazílca, DL Brazílcu, V Bràzīlče, I Brazílcem; mn. NV Brazílci, G Bràzīlācā, DLI Brazílcima, A Brazílce

  Bràzīlka, G Bràzīlkē, DL Bràzīlki, A Bràzīlku, V Bràzīlko, I Bràzīlkōm; mn. NAV Bràzīlke, G Bràzīlkā/Bràzīlkī, DLI Bràzīlkama

  bràzīlskī

 • Bretonija, Bretonac, Bretonka, bretonski

  Brètōnija, G Brètōnijē, D Brètōniji, A Brètōniju, L u Brètōniji, I Brètōnijōm

  Bretónac, GA Bretónca, DL Bretóncu, V Brètōnče, I Bretóncem; mn. NV Bretónci, G Brètōnācā, DLI Bretóncima, A Bretónce

  Brètōnka, G Brètōnkē, DL Brètōnki, A Brètōnku, V Brètōnko, I Brètōnkōm; mn. NAV Brètōnke, G Brètōnkā/Brètōnkī, DLI Brètōnkama

  brètōnskī

 • Britanija, Britanac, Britanka, britanski

  Brìtānija, G Brìtānijē, D Brìtāniji, A Brìtāniju, L u Brìtāniji, I Brìtānijōm

  Británac, GA Británca, DL Británcu, V Brìtānče, I Británcem; mn. NV Británci, G Brìtānācā, DLI Británcima, A Británce

  Brìtānka, G Brìtānkē, DL Brìtānki, A Brìtānku, V Brìtānko, I Brìtānkōm; mn. NAV Brìtānke, G Brìtānkā/Brìtānkī, DLI Brìtānkama

  brìtānskī

 • Bruxelles, Briselac, Briselka, briselski

  Bruxelles, G Bruxellesa, D Bruxellesu, A Bruxelles, L u Bruxellesu, I Bruxellesom

  Brìselac, GA Brìsēlca, DL Brìsēlcu, V Brìsēlče, I Brìsēlcem; mn. NV Brìsēlci, G Brìselācā, DLI Brìsēlcima, A Brìsēlce

  Brìsēlka, G Brìsēlkē, DL Brìsēlki, A Brìsēlku, V Brìsēlko, I Brìsēlkōm; mn. NAV Brìsēlke, G Brìsēlkā/Brìsēlkī, DLI Brìsēlkama

  brìselskī

  Napomena: Rijetko je u uporabi i hrvatski egzonim Bruselj.

 • Budimpešta, Budimpeštanac, Budimpeštanka, budimpeški

  Bùdimpešta, G Bùdimpeštē, D Bùdimpešti, A Bùdimpeštu, L u Bùdimpešti, I Bùdimpeštōm

  Budimpeštánac, GA Budimpeštánca, DL Budimpeštáncu, V Budimpèštānče, I Budimpeštáncem; mn. NV Budimpeštánci, G Budimpèštānācā, DLI Budimpeštáncima, A Budimpeštánce

  Budimpèštānka, G Budimpèštānkē, DL Budimpèštānki, A Budimpèštānku, V Budimpèštānko, I Budimpèštānkōm; mn. NAV Budimpèštānke, G Budimpèštānkā/Budimpèštānkī, DLI Budimpèštānkama

  bùdimpeškī

 • Budva, Budvanin, Budvanka, budvanski

  Bȗdva, G Bȗdvē, D Bȗdvi, A Bȗdvu, L u Bȗdvi / ù Budvi, I Bȗdvōm

  Bùdvanin, GA Bùdvanina, DL Bùdvaninu, V Bùdvanine, I Bùdvaninom; mn. NV Bùdvani, G Bȕdvānā, DLI Bùdvanima, A Bùdvane

  Bùdvānka, G Bùdvānkē, DL Bùdvānki, A Bùdvānku, V Bùdvānko, I Bùdvānkōm; mn. NAV Bùdvānke, G Bùdvānkā/Bùdvānkī, DLI Bùdvānkama

  bùdvanskī

  Napomena: Do sredine XX. stoljeća u uporabi su bili etnici Budljanin i Budljanka te ktetik budljanski (katkad su zapisani kao Budvljanin, Budvljanka i budvljanski). U XVI. stoljeću potvrđen je i ktetik budaljski

 • Bugarska, Bugarin, Bugarka, bugarski

  Bȕgarskā, G Bȕgarskē, D Bȕgarskōj, A Bȕgarskū, L u Bȕgarskōj / ù Bugarskōj, I Bȕgarskōm

  Bȕgarin, GA Bȕgarina, DL Bȕgarinu, V Bȕgarine, I Bȕgarinom; mn. NV Bȕgāri, G Bȕgārā, DLI Bȕgārima, A Bȕgāre

  Bȕgārka, G Bȕgārkē, DL Bȕgārki, A Bȕgārku, V Bȕgārko, I Bȕgārkōm; mn. NAV Bȕgārke, G Bȕgārkā/Bȕgārkī, DLI Bȕgārkama

  bȕgarskī

 • Bugojno, Bugojanac, Bugojanka, bugojanski

  Bȕgōjno, G Bȕgōjna, D Bȕgōjnu, A Bȕgōjno, L u Bȕgōjnu / ù Bugōjnu, I Bȕgōjnom

  Bugojánac, GA Bugojánca, DL Bugojáncu, V Bùgojānče, I Bugojáncem; mn. NV Bugojánci, G Bugòjānācā, DLI Bugojáncima, A Bugojánce

  Bùgojānka, G Bùgojānkē, DL Bùgojānki, A Bùgojānku, V Bùgojānko, I Bùgojānkōm; mn. NAV Bùgojānke, G Bùgojānkā/Bùgojānkī, DLI Bùgojānkama

  bȕgojanskī

 • Buje, Bujanin, Bujanka, bujski

  Bȕje, G Bȗjā, DI Bȕjama, A Bȕje, L u Bȕjama / ù Bujama

  Bȕjanin, GA Bȕjanina, DL Bȕjaninu, V Bȕjanine, I Bȕjaninom; mn. NV Bȕjani, G Bȕjānā, DLI Bȕjanima, A Bȕjane

  Bȕjānka, G Bȕjānkē, DL Bȕjānki, A Bȕjānku, V Bȕjānko, I Bȕjānkōm; mn. NAV Bȕjānke, G Bȕjānkā/Bȕjānkī, DLI Bȕjānkama

  bȕjskī

  Napomena: U mjesnoj su uporabi muški etnik Bujež te ženski Buješka i Buježa.

 • Bukovica, Bukovičanin, Bukovičanka, bukovički

  Bȕkovica, G Bȕkovicē, D Bȕkovici, A Bȕkovicu, L u Bȕkovici / ù Bukovici, I Bȕkovicōm

  Bȕkovičanin, GA Bȕkovičanina, DL Bȕkovičaninu, V Bȕkovičanine, I Bȕkovičaninom; mn. NV Bȕkovičani, G Bȕkovičānā, DLI Bȕkovičanima, A Bȕkovičane

  Bȕkovičānka, G Bȕkovičānkē, DL Bȕkovičānki, A Bȕkovičānku, V Bȕkovičānko, I Bȕkovičānkōm; mn. NAV Bȕkovičānke, G Bȕkovičānkā/Bȕkovičānkī, DLI Bȕkovičānkama

  bȕkovičkī

 • Bukurešt, Bukureštanin, Bukureštanka, bukureštanski

  Bùkurešt, G Bùkurešta, D Bùkureštu, A Bùkurešt, L u Bùkureštu, I Bùkureštom

  Bùkureštanin, GA Bùkureštanina, DL Bùkureštaninu, V Bùkureštanine, I Bùkureštaninom; mn. NV Bùkureštani, G Bùkureštānā, DLI Bùkureštanima, A Bùkureštane

  Bùkureštānka, G Bùkureštānkē, DL Bùkureštānki, A Bùkureštānku, V Bùkureštānko, I Bùkureštānkōm; mn. NAV Bùkureštānke, G Bùkureštānkā/Bùkureštānkī, DLI Bùkureštānkama

  bùkureštanskī

 • Busovača, Busovčanin, Busovčanka, busovački

  Bùsovača, G Bùsovačē, D Bùsovači, A Bùsovaču, L u Bùsovači, I Bùsovačōm

  Bùsōvčanin, GA Bùsōvčanina, DL Bùsōvčaninu, V Bùsōvčanine, I Bùsōvčaninom; mn. NV Bùsōvčani, G Bùsōvčānā, DLI Bùsōvčanima, A Bùsōvčane

  Bùsōvčānka, G Bùsōvčānkē, DL Bùsōvčānki, A Bùsōvčānku, V Bùsōvčānko, I Bùsōvčānkōm; mn. NAV Bùsōvčānke, G Bùsōvčānkā/Bùsōvčānkī, DLI Bùsōvčānkama

  bùsovačkī

 • Calcutta, Kalkućanin, Kalkućanka, kalkutski

  Calcutta, G Calcutte, D Calcutti, A Calcuttu, L u Calcutti, I Calcuttom

  Kàlkućanin, GA Kàlkućanina, DL Kàlkućaninu, V Kàlkućanine, I Kàlkućaninom; mn. NV Kàlkućani, G Kàlkućānā, DLI Kàlkućanima, A Kàlkućane

  Kàlkućānka, G Kàlkućānkē, DL Kàlkućānki, A Kàlkućānku, V Kàlkućānko, I Kàlkućānkōm; mn. NAV Kàlkućānke, G Kàlkućānkā/Kàlkućānkī, DLI Kàlkućānkama

  kàlkutskī

  Napomena: Zabilježen je egzonim Kalkuta (prema engleskome Calcutta), a u novije se vrijeme pojavljuju i egzonimi Kolkata (prema hindskome imenu) i Kalikata (prema bengalskome imenu).

 • Cambridge, Kembridžanin, Kembridžanka, kembrički

  Cambridge, G Cambridgea, D Cambridgeu, A Cambridge, L u Cambridgeu, I Cambridgeom

  Kèmbridžanin, GA Kèmbridžanina, DL Kèmbridžaninu, V Kèmbridžanine, I Kèmbridžaninom; mn. NV Kèmbridžani, G Kèmbridžānā, DLI Kèmbridžanima, A Kèmbridžane

  Kèmbridžānka, G Kèmbridžānkē, DL Kèmbridžānki, A Kèmbridžānku, V Kèmbridžānko, I Kèmbridžānkōm; mn. NAV Kèmbridžānke, G Kèmbridžānkā/Kèmbridžānkī, DLI Kèmbridžānkama

  kèmbričkī

 • Cetinska krajina, Cetinjanin, Cetinjanka, cetinski

  Cètinskā krȁjina, G Cètinskē krȁjinē, D Cètinskōj krȁjini, A Cètinskū krȁjinu, L u Cètinskōj krȁjini, I Cètinskōm krȁjinōm

  Cètinjanin, GA Cètinjanina, DL Cètinjaninu, V Cètinjanine, I Cètinjaninom; mn. NV Cètinjani, G Cètinjānā, DLI Cètinjanima, A Cètinjane

  Cètinjānka, G Cètinjānkē, DL Cètinjānki, A Cètinjānku, V Cètinjānko, I Cètinjānkōm; mn. NAV Cètinjānke, G Cètinjānkā/Cètinjānkī, DLI Cètinjānkama

  cètinskī

  Napomena: Mjesno je u uporabi i lik Cetinjska krajina, koji je nastao analogijom prema etnicima.

 • Cetinje, Cetinjanin, Cetinjanka, cetinjski

  Cètinje, G Cètinja, D Cètinju, A Cètinje, L na Cètinju, I Cètinjem

  Cètinjanin, GA Cètinjanina, DL Cètinjaninu, V Cètinjanine, I Cètinjaninom; mn. NV Cètinjani, G Cètinjānā, DLI Cètinjanima, A Cètinjane

  Cètinjānka, G Cètinjānkē, DL Cètinjānki, A Cètinjānku, V Cètinjānko, I Cètinjānkōm; mn. NAV Cètinjānke, G Cètinjānkā/Cètinjānkī, DLI Cètinjānkama

  cètinjskī

  Napomena: S obzirom na to da se izvorno na crnogorskome jeziku toponim izgovara Cetȉnje, hrvatski bismo lik Cètinje mogli nazvati naglasnim egzonimom.

 • Chicago, Čikažanin, Čikažanka, čikaški

  Chicago, G Chicaga, D Chicagu, A Chicago, L u Chicagu, I Chicagom

  Čikážanin, GA Čikážanina, DL Čikážaninu, V Čikážanine, I Čikážaninom; mn. NV Čikážani, G Čikážānā, DLI Čikážanima, A Čikážane

  Čikážānka, G Čikážānkē, DL Čikážānki, A Čikážānku, V Čikážānko, I Čikážānkōm; mn. NAV Čikážānke, G Čikážānkā/Čikážānkī, DLI Čikážānkama

  čìkāškī

 • Cipar, Cipranin, Cipranka, ciparski

  Cȉpar, G Cȉpra, D Cȉpru, A Cȉpar, L na Cȉpru / nà Cipru // u Cȉpru / ù Cipru, I Cȉprom

  Cȉpranin, GA Cȉpranina, DL Cȉpraninu, V Cȉpranine, I Cȉpraninom; mn. NV Cȉprani, G Cȉprānā, DLI Cȉpranima, A Cȉprane

  Cȉprānka, G Cȉprānkē, DL Cȉprānki, A Cȉprānku, V Cȉprānko, I Cȉprānkōm; mn. NAV Cȉprānke, G Cȉprānkā/Cȉprānkī, DLI Cȉprānkama

  cȉparskī

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na državu, uz prijedloge u i na.

 • Cres, Crešanin, Crešanka, creški

  Crȅs, G Crȅsa, D Crȅsu, A Crȅs, L na Crȅsu / u Crȅsu // nà Cresu / ù Cresu, I Crèsom

  Crȅšanin, GA Crȅšanina, DL Crȅšaninu, V Crȅšanine, I Crȅšaninom; mn. NV Crȅšani, G Crȅšānā, DLI Crȅšanima, A Crȅšane

  Crȅšānka, G Crȅšānkē, DL Crȅšānki, A Crȅšānku, V Crȅšānko, I Crȅšānkōm; mn. NAV Crȅšānke, G Crȅšānkā/Crȅšānkī, DLI Crȅšānkama

  crȅškī

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na istoimeno naselje, isključivo uz prijedlog u. Creški je mjesni govor cakavski, pa su mjesni etnici Cresan i Creskinja, a ktetik creski.

 • Crikvenica, Crikveničanin, Crikveničanka, crikvenički

  Crikvènica, G Crikvènicē, D Crikvènici, A Crikvènicu, L u Crikvènici, I Crikvènicōm

  Crikvèničanin, GA Crikvèničanina, DL Crikvèničaninu, V Crikvèničanine, I Crikvèničaninom; mn. NV Crikvèničani, G Crikvèničānā, DLI Crikvèničanima, A Crikvèničane

  Crikvèničānka, G Crikvèničānkē, DL Crikvèničānki, A Crikvèničānku, V Crikvèničānko, I Crikvèničānkōm; mn. NAV Crikvèničānke, G Crikvèničānkā/Crikvèničānkī, DLI Crikvèničānkama

  crikvèničkī

  Napomena: Mjesno se ojkonim izgovara i Crkvenica. Mjesni su etnici Crkveničan i Crkveniškinja, a ktetik crkveniški. Stanovnici otoka Krka Crikveničane nazivaju Gorinci (po naselju Gorica). Bribirci ih nazivaju Kotorci, a Dramaljci Kotorani (i jedni i drugi po naselju Kotor). Crikveničke starosjedioce stanovnici Novoga Vinodolskog nazivaju Saragari (usp. sarag 'papalina'). Stanovnici Senja i okolice područje od Novoga Vinodolskog do Rijeke nazivaju Kiradija, a Bakrani i Krčani područje od Novoga Vinodolskoga do Kraljevice Kirija. Etnici su u oba slučaju Kirac i Kirica, a ktetik kirski.

 • Crna Gora, Crnogorac, Crnogorka, crnogorski

  Cȓnā Gòra, G Cȓnē Gòrē, D Cȓnōj Gȍri, A Cȓnū Gȍru, L u Cȓnōj Gòri / ù Cr̄nōj Gòri, I Cȓnōm Gòrōm

  Crnogórac, GA Crnogórca, DL Crnogórcu, V Crnògōrče, I Crnogórcem; mn. NV Crnogórci, G Crnògōrācā, DLI Crnogórcima, A Crnogórce

  Crnògōrka, G Crnògōrkē, DL Crnògōrki, A Crnògōrku, V Crnògōrko, I Crnògōrkōm; mn. NAV Crnògōrke, G Crnògōrkā/Crnògōrkī, DLI Crnògōrkama

  crnògorskī

 • Čad, Čađanin, Čađanka, čadski

  Čȃd, G Čȃda, D Čȃdu, A Čȃd, L u Čádu, I Čȃdom

  Čáđanin, GA Čáđanina, DL Čáđaninu, V Čáđanine, I Čáđaninom; mn. NV Čáđani, G Čáđānā, DLI Čáđanima, A Čáđane

  Čáđānka, G Čáđānkē, DL Čáđānki, A Čáđānku, V Čáđānko, I Čáđānkōm; mn. NAV Čáđānke, G Čáđānkā/Čáđānkī, DLI Čáđānkama

  čȃdskī

 • Čakovec, Čakovčanin, Čakovčānka, čakovečki

  Čȁkovec, G Čȁkōvca, D Čȁkōvcu, A Čȁkovec, L u Čȁkōvcu / ù Čakōvcu, I Čȁkōvcem

  Čȁkovčanin, GA Čȁkovčanina, DL Čȁkovčaninu, V Čȁkovčanine, I Čȁkovčaninom; mn. NV Čȁkovčani, G Čȁkovčānā, DLI Čȁkovčanima, A Čȁkovčane

  Čȁkovčānka, G Čȁkovčānkē, DL Čȁkovčānki, A Čȁkovčānku, V Čȁkovčānko, I Čȁkovčānkōm; mn. NAV Čȁkovčānke, G Čȁkovčānkā/Čȁkovčānkī, DLI Čȁkovčānkama

  čȁkovečkī

 • Čapljina, Čapljinac, Čapljinka, čapljinski

  Čȁpljina, G Čȁpljinē, D Čȁpljini, A Čȁpljinu, L u Čȁpljini / ù Čapljini, I Čȁpljinōm

  Čapljínac, GA Čapljínca, DL Čapljíncu, V Čȁpljīnče, I Čapljíncem; mn. NV Čapljínci, G Čàpljīnācā, DLI Čapljíncima, A Čapljínce

  Čàpljīnka, G Čàpljīnkē, DL Čàpljīnki, A Čàpljīnku, V Čàpljīnko, I Čàpljīnkōm; mn. NAV Čàpljīnke, G Čàpljīnkā/Čàpljīnkī, DLI Čàpljīnkama

  čȁpljinskī

 • Čečenija, Čečen, Čečenka, čečenski

  Čèčēnija, G Čèčēnijē, D Čèčēniji, A Čèčēniju, L u Čèčēniji, I Čèčēnijōm

  Čèčēn, GA Čečéna, DL Čečénu, V Čȅčēnu, I Čečénom; mn. NV Čečéni, G Čečénā, DLI Čečénima, A Čečéne

  Čèčēnka, G Čèčēnkē, DL Čèčēnki, A Čèčēnku, V Čèčēnko, I Čèčēnkōm; mn. NAV Čèčēnke, G Čèčēnkā/Čèčēnkī, DLI Čèčēnkama

  čèčēnskī

 • Češka, Čeh, Čehinja, češki

  Čȅškā, G Čȅškē, D Čȅškōj, A Čȅškū, L u Čȅškōj / ù Češkōj, I Čȅškōm

  Čȅh, GA Čȅha, DLV Čȅhu, I Čȅhom; mn. NV Čȅsi, G Čȇhā, DLI Čȅsima, A Čȅhe

  Čȅhinja, G Čȅhinjē, DL Čȅhinji, A Čȅhinju, V Čȅhinjo, I Čȅhinjōm; mn. NAV Čȅhinje, G Čȅhīnja, DLI Čȅhinjama

  čȅškī

  Napomena: U diplomaciji se upotrebljava ime Češka Republika, no u općoj je uporabi egzonim Češka.

 • Čile, Čileanac, Čileanka, čileanski

  Čȋle, G Čȋlea, D Čȋleu, A Čȋle, L u Čȋleu / ù Čīleu, I Čȋleom

  Čileánac, GA Čileánca, DL Čileáncu, V Čilèānče, I Čileáncem; mn. NV Čileánci, G Čilèānācā, DLI Čileáncima, A Čileánce

  Čilèānka, G Čilèānkē, DL Čilèānki, A Čilèānku, V Čilèānko, I Čilèānkōm; mn. NAV Čilèānke, G Čilèānkā/Čilèānkī, DLI Čilèānkama

  čilèānskī

  Napomena: U uporabi je nekoć bio i ktetik čilski okamenjen u nazivu čilska salitra.

 • Čitluk, Čitlučanin, Čitlučanka, čitlučki

  Čìtluk, G Čìtluka, D Čìtluku, A Čìtluk, L u Čìtluku, I Čìtlukom

  Čìtlučanin, GA Čìtlučanina, DL Čìtlučaninu, V Čìtlučanine, I Čìtlučaninom; mn. NV Čìtlučani, G Čìtlučānā, DLI Čìtlučanima, A Čìtlučane

  Čìtlučānka, G Čìtlučānkē, DL Čìtlučānki, A Čìtlučānku, V Čìtlučānko, I Čìtlučānkōm; mn. NAV Čìtlučānke, G Čìtlučānkā/Čìtlučānkī, DLI Čìtlučānkama

  čìtlučkī

  Napomena: Više naselja nosi ime Čitluk. U Cetinskoj krajini i Promini uz standardnojezične je etnike u uporabi muški etnik Čitlučanac. Ženski su etnici Čitlučkinja i Čitlučka zabilježeni u Cetinskoj krajini. Čitlučkom se (i Čitlučankom) zove i stanovnica Čitluka u zapadnoj Hercegovini. Ktetik je čitlucki u uporabi u Cetinskoj krajini i Promini, a čitluski isključivo u Cetinskoj krajini.

 • Dalmacija, Dalmatinac, Dalmatinka, dalmatinski

  Dàlmācija, G Dàlmācijē, D Dàlmāciji, A Dàlmāciju, L u Dàlmāciji, I Dàlmācijōm

  Dalmatínac, GA Dalmatínca, DL Dalmatíncu, V Dalmàtīnče, I Dalmatíncem; mn. NV Dalmatínci, G Dalmàtīnācā, DLI Dalmatíncima, A Dalmatínce

  Dalmàtīnka, G Dalmàtīnkē, DL Dalmàtīnki, A Dalmàtīnku, V Dalmàtīnko, I Dalmàtīnkōm; mn. NAV Dalmàtīnke, G Dalmàtīnkā/Dalmàtīnkī, DLI Dalmàtīnkama

  dalmàtīnskī

 • Danska, Danac, Dankinja, danski

  Dȃnskā, G Dȃnskē, D Dȃnskōj, A Dȃnskū, L u Dȃnskōj / ù Dānskōj, I Dȃnskōm

  Dánac, GA Dánca, DL Dáncu, V Dȃnče, I Dáncem; mn. NV Dánci, G Dȃnācā, DLI Dáncima, A Dánce

  Dȁnkinja, G Dȁnkinjē, DL Dȁnkinji, A Dȁnkinju, V Dȁnkinjo, I Dȁnkinjōm; mn. NAV Dȁnkinje, G Dȁnkīnja, DLI Dȁnkinjama

  dȃnskī

 • Dayton, Dejtonac, Dejtonka, dejtonski

  Dayton, G Daytona, D Daytonu, A Dayton, L u Daytonu, I Daytonom

  Dejtónac, GA Dejtónca, DL Dejtóncu, V Dèjtōnče, I Dejtóncem; mn. NV Dejtónci, G Dèjtōnācā, DLI Dejtóncima, A Dejtónce

  Dèjtōnka, G Dèjtōnkē, DL Dèjtōnki, A Dèjtōnku, V Dèjtōnko, I Dèjtōnkōm; mn. NAV Dèjtōnke, G Dèjtōnkā/Dèjtōnkī, DLI Dèjtōnkama

  dèjtōnskī

 • Delhi, Delhijac, Delhijka, delhijski

  Dȅlhi, G Dȅlhija, D Dȅlhiju, A Dȅlhi, L u Dȅlhiju / ù Delhiju, I Dȅlhijem

  Delhíjac, GA Delhíjca, DL Delhíjcu, V Dèlhījče, I Delhíjcem; mn. NV Delhíjci, G Dèlhījācā, DLI Delhíjcima, A Delhíjce

  Dèlhījka, G Dèlhījkē, DL Dèlhījki, A Dèlhījku, V Dèlhījko, I Dèlhījkōm; mn. NAV Dèlhījke, G Dèlhījka, DLI Dèlhījkama

  dȅlhījskī

 • Delnice, Delničanin, Delničanka, delnički

  Délnice, G Délnīcā, DI Délnicama, A Délnice, L u Délnicama

  Délničanin, GA Délničanina, DL Délničaninu, V Délničanine, I Délničaninom; mn. NV Délničani, G Délničānā, DLI Délničanima, A Délničane

  Délničānka, G Délničānkē, DL Délničānki, A Délničānku, V Délničānko, I Délničānkōm; mn. NAV Délničānke, G Délničānkā/Délničānkī, DLI Délničānkama

  délničkī

 • Dijon, Dižonac, Dižonka, dižonski

  Dijon, G Dijona, D Dijonu, A Dijon, L u Dijonu, I Dijonom

  Dižónac, GA Dižónca, DL Dižóncu, V Dìžōnče, I Dižóncem; mn. NV Dižónci, G Dìžōnācā, DLI Dižóncima, A Dižónce

  Dìžōnka, G Dìžōnkē, DL Dìžōnki, A Dìžōnku, V Dìžōnko, I Dìžōnkōm; mn. NAV Dìžōnke, G Dìžōnkā/Dìžōnkī, DLI Dìžōnkama

  dìžōnskī

 • Donji Miholjac, (Donjo)miholjčanin, (Donjo)miholjčanka, (donjo)miholjački

  Dȏnjī Mihóljac, G Dȏnjēg(a) Mihóljca, D Dȏnjēm(u) Mihóljcu, A Dȏnjī Mihóljac, L u Dȏnjēm(u) Mihóljcu / ù Dōnjēm(u) Mihóljcu, I Dȏnjīm Mihóljcem

  (Donjo)mihóljčanin, GA (Donjo)mihóljčanina, DL (Donjo)mihóljčaninu, V (Donjo)mihóljčanine, I (Donjo)mihóljčaninom; mn. NV (Donjo)mihóljčani, G (Donjo)mihóljčānā, DLI (Donjo)mihóljčanima, A (Donjo)mihóljčane

  (Donjo)mihóljčānka, G (Donjo)mihóljčānkē, DL (Donjo)mihóljčānki, A (Donjo)mihóljčānku, V (Donjo)mihóljčānko, I (Donjo)mihóljčānkōm; mn. NAV (Donjo)mihóljčānke, G (Donjo)mihóljčānkā/(Donjo)mihóljčānkī, DLI (Donjo)mihóljčānkama

  (donjo)mihòljačkī

  Napomena: U općoj je uporabi uputnije upotrebljavati etnike Donjomiholjčanin i Donjomiholjčanka te ktetik donjomiholjački kako bi se razlikovali od etnika i ktetika za Gornji Miholjac. Mjesni su etnici Mioljčan i Mioljkinja, a ktetik mioljački.

 • Drač, Dračanin, Dračanka, drački

  Drȃč, G Dráča, D Dráču, A Drȃč, L u Dráču, I Dráčem

  Dráčanin, GA Dráčanina, DL Dráčaninu, V Dráčanine, I Dráčaninom; mn. NV Dráčani, G Dráčānā, DLI Dráčanima, A Dráčane

  Dráčānka, G Dráčānkē, DL Dráčānki, A Dráčānku, V Dráčānko, I Dráčānkōm; mn. NAV Dráčānke, G Dráčānkā/Dráčānkī, DLI Dráčānkama

  drȃčkī

 • Dramalj, Dramaljac, Dramaljka, dramaljski

  Drȁmalj, G Drȁmlja, D Drȁmlju, A Drȁmalj, L u Drȁmlju / ù Dramlju, I Drȁmljem

  Drȁmaljac, G Drȁmāljca, DL Drȁmāljcu, V Drȁmāljče, I Drȁmāljcem; mn. NV Drȁmāljci, G Drȁmāljācā, DLI Drȁmāljcima, A Drȁmāljce

  Drȁmāljka, G Drȁmāljkē, DL Drȁmāljki, A Drȁmāljku, V Drȁmāljko, I Drȁmāljkōm; mn. NAV Drȁmāljke, G Drȁmāljkā/Drȁmāljkī, DLI Drȁmāljkama

  drȁmaljskī

  Napomena: Nakon gradnje crkve svete Jelene 1813. naselje je prozvano Sveta Jelena, a u službenim popisima stanovništva 1857. – 1953. nosilo je ime Sveta Jelena Dramalj ili Sveta Jelena Dramaljska. Mjesni su etnici prema imenu Sveta Jelena Svetojelenac i Svetojelenka, a ktetik svetojelenski. Katkad se u okolici Dramalja rabi i množinski lik Udramaljci.

 • Drezden, Drezdenac, Drezdenka, drezdenski

  Drèzden, G Drèzdena, D Drèzdenu, A Drèzden, L u Drèzdenu, I Drèzdenom

  Drezdénac, GA Drezdénca, DL Drezdéncu, V Drèzdēnče, I Drezdéncem; mn. NV Drezdénci, G Drèzdēnācā, DLI Drezdéncima, A Drezdénce

  Drèzdēnka, G Drèzdēnkē, DL Drèzdēnki, A Drèzdēnku, V Drèzdēnko, I Drèzdēnkōm; mn. NAV Drèzdēnke, G Drèzdēnkā/Drèzdēnkī, DLI Drèzdēnkama

  drèzdenskī

  Napomena: U uporabi je nekoć bio egzonim Draždani.

 • Drniš, Drnišanin, Drnišanka, drniški

  Dnīš, G Drníša, D Drníšu, A Dr̀nīš, L u Drníšu, I Drníšem

  Drníšanin, GA Drníšanina, DL Drníšaninu, V Drníšanine, I Drníšaninom; mn. NV Drníšani, G Drníšānā, DLI Drníšanima, A Drníšane

  Drníšānka, G Drníšānkē, DL Drníšānki, A Drníšānku, V Drníšānko, I Drníšānkōm; mn. NAV Drníšānke, G Drníšānkā/Drníšānkī, DLI Drníšānkama

  dnīškī

  Napomena: U mjesnoj je uporabi u jednini lik Drnišanac, a u množini Drnišani. U Drniškoj su krajini česti slični primjeri.

 • Dublin, Dablinac, Dablinka, dablinski

  Dublin, G Dublina, D Dublinu, A Dublin, L u Dublinu, I Dublinom

  Dablínac, GA Dablínca, DL Dablíncu, V Dàblīnče, I Dablíncem; mn. NV Dablínci, G Dàblīnācā, DLI Dablíncima, A Dablínce

  Dàblīnka, Dàblīnkē, DL Dàblīnki, A Dàblīnku, V Dàblīnko, I Dàblīnkōm; mn. NAV Dàblīnke, G Dàblīnkā/Dàblīnkī, DLI Dàblīnkama

  dàblinskī

 • Dubrovnik, Dubrovčanin, Dubrovčanka/Dubrovkinja, dubrovački

  Dùbrōvnīk, G Dùbrōvnīka, D Dùbrōvnīku, A Dùbrōvnīk, L u Dùbrōvnīku, I Dùbrōvnīkom

  Dùbrovčanin, GA Dùbrovčanina, DL Dùbrovčaninu, V Dùbrovčanine, I Dùbrovčaninom; mn. NV Dùbrovčani, G Dùbrovčānā, DLI Dùbrovčanima, A Dùbrovčane

  Dùbrovčānka/Dùbrovkinja, Dùbrovčānkē/Dùbrovkinjē, DL Dùbrovčānki/Dùbrovkinji, A Dùbrovčānku/Dùbrovkinju, V Dùbrovčānko/Dùbrovkinjo, I Dùbrovčānkōm/Dùbrovkinjōm; mn. NAV Dùbrovčānke/Dùbrovkinje, G Dùbrovčānkā/Dùbrovčānkī/Dùbrovkīnjā, DLI Dùbrovčānkama/Dùbrovkinjama

  dùbrovačkī

  Napomena: U dubrovačkoj su široj okolici u uporabi etnici Dubróvčanin i Dubróvčānka.

 • Duga Resa, Dugorešanin, Dugorešanka, dugoreški

  Dùgā Résa, G Dùgē Résē, D Dùgōj Rési, A Dùgū Résu, L u Dùgōj Rési, I Dùgōm Résōm

  Dugoréšanin, GA Dugoréšanina, DL Dugoréšaninu, V Dugoréšanine, I Dugoréšaninom; mn. NV Dugoréšani, G Dugoréšānā, DLI Dugoréšanima, A Dugoréšane

  Dugoréšānka, G Dugoréšānkē, DL Dugoréšānki, A Dugoréšānku, V Dugoréšānko, I Dugoréšānkōm; mn. NAV Dugoréšānke, G Dugoréšānkā/Dugoréšānkī, DLI Dugoréšānkama

  dugòrēškī

  Napomena: U mjesnoj su uporabi muški etnici Dugorešan i Dugorešćan, a uz standardnojezični ženski etnik u uporabi je i mjesni Dugorešćanka.

 • Dugi otok, Dugootočanin, Dugootočanka, dugootočki

  Dùgī òtok, G Dùgōg(a) òtoka, D Dùgōm(u) òtoku, A Dùgī òtok, L na Dùgōm(e) òtoku, I Dùgīm òtokom

  Dugoòtočanin, GA Dugoòtočanina, DL Dugoòtočaninu, V Dugoòtočanine, I Dugoòtočaninom; mn. NV Dugoòtočani, G Dugoòtočānā, DLI Dugoòtočanima, A Dugoòtočane

  Dugoòtočānka, G Dugoòtočānkē, DL Dugoòtočānki, A Dugoòtočānku, V Dugoòtočānko, I Dugoòtočānkōm; mn. NAV Dugoòtočānke, G Dugoòtočānkā/Dugoòtočānkī, DLI Dugoòtočānkama

  dugoòtočkī

  Napomena: Prvo je potvrđeno ime otoka Pyzech. Ono se odrazilo u hrvatskome toponimu Čuh. Ime je Dugi otok potvrđeno tek u drugoj polovici XIX. stoljeća na zemljovidima.

 • Dugi Rat, Dugoraćanin, Dugoraćanka, dugoratski

  Dùgī Rȃt, G Dùgōg(a) Rȃta, D Dùgōm(u) Rȃtu, A Dùgī Rȃt, L u Dùgōm(e) Rátu, I Dùgīm Rȃtom

  Dugoráćanin, GA Dugoráćanina, DL Dugoráćaninu, V Dugoráćanine, I Dugoráćaninom; mn. NV Dugoráćani, G Dugoráćānā, DLI Dugoráćanima, A Dugoráćane

  Dugoráćānka, G Dugoráćānkē, DL Dugoráćānki, A Dugoráćānku, V Dugoráćānko, I Dugoráćānkōm; mn. NAV Dugoráćānke, G Dugoráćānkā/Dugoráćānkī, DLI Dugoráćānkama

  dugòrātskī

  Napomena: Mjesni je ktetik dugorački.

 • Dugo Selo, Dugoselac, Dugoselka, dugoselski

  Dùgō Sèlo, G Dùgōg(a) Sèla, D Dùgōm(u) Sèlu, A Dùgō Sèlo, L u Dùgōm(e) Sèlu, I Dùgīm Sèlom

  Dugosélac, GA Dugosélca, DL Dugosélcu, V Dugòsēlče, I Dugosélcem; mn. NV Dugosélci, G Dugòsēlācā, DLI Dugosélcima, A Dugosélce

  Dugòsēlka, G Dugòsēlkē, DL Dugòsēlki, A Dugòsēlku, V Dugòsēlko, I Dugòsēlkōm; mn. NAV Dugòsēlke, G Dugòsēlkā/Dugòsēlkī, DLI Dugòsēlkama

  dugòsēlskī

  Napomena: Izvorni je muški kajkavski etnik Dugoselec.

 • Dvor, Dvoranin, Dvoranka, dvorski

  Dvȏr, G Dvóra, D Dvóru, A Dvȏr, L u Dvóru, I Dvórom

  Dvòranin, GA Dvòranina, DL Dvòraninu, V Dvòranine, I Dvòraninom; mn. NV Dvòrani, G Dvȍrānā, DLI Dvòranima, A Dvòrane

  Dvòrānka, G Dvòrānkē, DL Dvòrānki, A Dvòrānku, V Dvòrānko, I Dvòrānkōm; mn. NAV Dvòrānke, G Dvòrānkā/Dvòrānkī, DLI Dvòrānkama

  dvòrskī

  Napomena: Mjesni su etnici Dvorljanin i Dvorljanka. Naselje se od 1921. do 1995. službeno najčešće nazivalo Dvor na Uni.

 • Đakovo, Đakovčanin, Đakovčanka, đakovački

  Đȁkovo, G Đȁkova, D Đȁkovu,A Đȁkova, L u Đȁkovu / ù Đakovu, I Đȁkovom

  Đȁkovčanin, GA Đȁkovčanina, DL Đȁkovčaninu, V Đȁkovčanine, I Đȁkovčaninom; mn. NV Đȁkovčani, G Đȁkovčānā, DLI Đȁkovčanima, A Đȁkovčane

  Đȁkovčānka, G Đȁkovčānkē, DL Đȁkovčānki, A Đȁkovčānku, V Đȁkovčānko, I Đȁkovčānkōm; mn. NAV Đȁkovčānke, G Đȁkovčānkā/Đȁkovčānkī, DLI Đȁkovčānkama

  đȁkovačkī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Đakovčan.

 • Đurđevac, Đurđevčanin, Đurđevčanka, đurđevački

  Đúrđevac, G Đúrđēvca, D Đúrđēvcu, A Đúrđevac, L u Đúrđēvcu, I Đúrđēvcom

  Đúrđevčanin, GA Đúrđevčanina, DL Đúrđevčaninu, V Đúrđevčanine, I Đúrđevčaninom; mn. NV Đúrđevčani, G Đúrđevčānā, DLI Đúrđevčanima, A Đúrđevčane

  Đúrđevčānka, G Đúrđevčānkē, DL Đúrđevčānki, A Đúrđevčānku, V Đúrđevčānko, I Đúrđevčānkōm; mn. NAV Đúrđevčānke, G Đúrđevčānkā/Đúrđevčānkī, DLI Đúrđevčānkama

  đúrđevačkī

  Napomena: Izvorno je mjesno kajkavsko ime grada Đurđevec. Mjesni su kajkavski etnici Đurđevčan i Đurđevica, a ktetik đurđevečki.

 • Edinburgh, Edinburžanin, Edinburžanka, edinburški

  Edinburgh, G Edinburgha, D Edinburghu, A Edinburgh, L u Edinburghu, I Edinburghom

  Edinbúržanin, GA Edinbúržanina, DL Edinbúržaninu, V Edinbúržanine, I Edinbúržaninom; mn. NV Edinbúržani, G Edinbúržānā, DLI Edinbúržanima, A Edinbúržane

  Edinbúržānka, G Edinbúržānkē, DL Edinbúržānki, A Edinbúržānku, V Edinbúržānko, I Edinbúržānkōm; mn. NAV Edinbúržānke, G Edinbúržānkā/Edinbúržānkī, DLI Edinbúržānkama

  èdinbūrškī

 • Egipat, Egipćanin, Egipćanka, egipatski

  Ègipat, G Ègipta, D Ègiptu, A Ègipat, L u Ègiptu, I Ègiptom

  Ègipćanin, GA Ègipćanina, DL Ègipćaninu, V Ègipćanine, I Ègipćaninom; mn. NV Ègipćani, G Ègipćānā, DLI Ègipćanima, A Ègipćane

  Ègipćānka, G Ègipćānkē, DL Ègipćānki, A Ègipćānku, V Ègipćānko, I Ègipćānkōm; mn. NAV Ègipćānke, G Ègipćānkā/Ègipćānkī, DLI Ègipćānkama

  ègipatskī

  Napomena: Od povijesnoga egzonima Jeđip(a)t nastali su etnonimi Jeđup(in) i Jeđupka, česti u djelima starije hrvatske književnosti.

 • Ekvador, Ekvadorac, Ekvadorka, ekvadorski

  Èkvādor, G Èkvādora, D Èkvādoru, A Èkvādor, L u Èkvādoru, I Èkvādorom

  Ekvadórac, GA Ekvadórca, DL Ekvadórcu, V Èkvādorče, I Ekvadórcem; mn. NV Ekvadórci, G Ekvàdōrācā, DLI Ekvadórcima, A Ekvadórce

  Ekvàdōrka, G Èkvādorkē, DL Èkvādorki, A Èkvādorku, V Èkvādorko, I Èkvādorkōm; mn. NAV Èkvādorke, G Èkvādōrkā/Èkvādōrkī, DLI Èkvādorkama

  èkvādorskī

 • Engleska, Englez, Engleskinja, engleski

  Ènglēskā, G Ènglēskē, D Ènglēskōj, A Ènglēskū, L u Ènglēskōj, I Ènglēskōm

  Ènglēz, GA Engléza, DL Englézu, V Ȅnglēzu, I Englézom; mn. NV Englézi, G Englézā, DLI Englézima, A Engléze

  Ènglēskinja, G Ènglēskinjē, DL Ènglēskinji, A Ènglēskinju, V Ènglēskinjo, I Ènglēskinjōm; mn. NAV Ènglēskinje, G Ènglēskīnja, DLI Ènglēskinjama

  ènglēskī

 • Eritreja, Eritrejac, Eritrejka, eritrejski

  Eritrèja, G Eritrèjē, D Eritrèji, A Eritrèju, L u Eritrèji, I Eritrèjōm

  Eritréjac, GA Eritréjca, DL Eritréjcu, V Erìtrējče, I Eritréjcem; mn. NV Eritréjci, G Erìtrējācā, DLI Eritréjcima, A Eritréjce

  Erìtrējka, G Erìtrējkē, DL Erìtrējki, A Erìtrējku, V Erìtrējko, I Erìtrējkōm; mn. NAV Erìtrējke, G Erìtrējkā/Erìtrējkī, DLI Erìtrējkama

  erìtrējskī
 • Estonija, Estonac, Estonka, estonski

  Èstōnija, G Èstōnijē, D Èstōniji, A Èstōniju, L u Èstōniji, I Èstōnijōm

  Estónac, GA Estónca, DL Estóncu, V Èstōnče, I Estóncem; mn. NV Estónci, G Èstōnācā, DLI Estóncima, A Estónce

  Èstōnka, G Èstōnkē, DL Èstōnki, A Èstōnku, V Èstōnko, I Èstōnkōm; mn. NAV Èstōnke, G Èstōnkā/Èstōnkī, DLI Èstōnkama

  èstōnskī

 • Esvatini, Esvatinijac, Esvatinijka, esvatinijski

  Esvatíni, G Esvatínija, D Esvatíniju, A Esvatíni, I Esvatínijem

  Esvatínijac, GA Esvatínijca, DL Esvatínijcu, V Esvatìnījče, I Esvatínijcem; mn. NV Esvatínijci, G Esvatìnījācā, DLI Esvatínijcima, A Esvatínijce

  Esvatìnījka, G Esvatìnījkē, DL Esvatìnījki, A Esvatìnījku, V Esvatìnījko, I Esvatìnījkōm; mn. NAV Esvatìnījke, G Esvatìnījkā/Esvatìnījkī, DLI Esvatìnījkama

  esvatìnījskī

  Napomena: Kraljevina Svazi promijenila je 19. travnja 2018. službeno englesko ime Kingdom of Swaziland (Kraljevina Svazi) u Kingdom of Eswatini (Kraljevina Esvatini) u povodu 50. obljetnice proglašenja neovisnosti.

 • Etiopija, Etiopljanin, Etiopljanka, etiopski

  Etiòpija, G Etiòpijē, D Etiòpiji, A Etiòpiju, L u Etiòpiji, I Etiòpijōm

  Etiòpljanin, GA Etiòpljanina, DL Etiòpljaninu, V Etiòpljanine, I Etiòpljaninom; mn. NV Etiòpljani, G Etiòpljānā, DLI Etiòpljanima, A Etiòpljane

  Etiòpljānka, G Etiòpljānkē, DL Etiòpljānki, A Etiòpljānku, V Etiòpljānko, I Etiòpljānkōm; mn. NAV Etiòpljānke, G Etiòpljānkā/Etiòpljānkī, DLI Etiòpljānkama

  etiòpskī

 • Europa, Europljanin, Europljānka, europski

  Európa, G Európē, D Európi, A Európu, L u Európi, I Európōm

  Európljanin, GA Európljanina, DL Európljaninu, V Európljanine, I Európljaninom; mn. NV Európljani, G Európljānā, DLI Európljanima, A Európljane

  Európljānka, G Európljānkē, DL Európljānki, A Európljānku, V Európljānko, I Európljānkōm; mn. NAV Európljānke, G Európljānkā/Európljānkī, DLI Európljānkama

  èurōpskī

 • Fidži, Fidžijac, Fidžijka, fidžijski

  Fȉdži, G Fìdžija, D Fìdžiju, A Fȉdži, L u/na Fìdžiju, I Fìdžijem

  Fidžíjac, GA Fidžíjca, DL Fidžíjcu, V Fìdžījče, I Fidžíjcem; mn. NV Fidžíjci, G Fìdžījācā, DLI Fidžíjcima, A Fidžíjce

  Fìdžījka, G Fìdžījkē, DL Fìdžījki, A Fìdžījku, V Fìdžījko, I Fìdžījkōm; mn. NAV Fìdžījke, G Fìdžījkā/Fìdžījkī, DLI Fìdžījkama

  fȉdžījskī

  Napomena: Kad se misli na otočje, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na državu, uz prijedlog u.

 • Filipini, Filipinac, Filipinka, filipinski

  Filipíni, G Filipínā, DI Filipínima, A Filipíne, L u/na Filipínima

  Filipínac, GA Filipínca, DL Filipíncu, V Fìlipīnče, I Filipíncem; mn. NV Filipínci, G Fìlipīnācā, DLI Filipíncima, A Filipínce

  Filìpīnka, G Fìlipīnkē, DL Fìlipīnki, A Fìlipīnku, V Fìlipīnko, I Fìlipīnkōm; mn. NAV Fìlipīnke, G Fìlipīnkā/Fìlipīnkī, DLI Fìlipīnkama

  filìpīnskī

  Napomena: Kad se misli na otočje, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na državu, uz prijedloge u i na.

 • Finska, Finac, Finkinja, finski

  Fȋnskā, G Fȋnskē, D Fȋnskōj, A Fȋnskū, L u Fȋnskōj / ù Fīnskōj, I Fȋnskōm

  Fínac, GA Fínca, DL Fíncu, V Fȋnče, I Fíncem; mn. NV Fínci, G Fȋnācā, DLI Fíncima, A Fínce

  Fȉnkinja, G Fȉnkinjē, DL Fȉnkinji, A Fȉnkinju, V Fȉnkinjo, I Fȉnkinjōm; mn. NAV Fȉnkinje, G Fȉnkīnjā, DLI Fȉnkinjama

  fȋnski

 • Firenca, Firentinac, Firentinka, firentinski

  Fìrēnca, G Fìrēncē, D Fìrēnci, A Fìrēncu, L u Fìrēnci, I Fìrēncōm

  Firentínac, GA Firentínca, DL Firentíncu, V Firèntīnče, I Firentíncem; mn. NV Firentínci, G Firèntīnācā, DLI Firentíncima, A Firentínce

  Firèntīnka, G Firèntīnkē, DL Firèntīnki, A Firèntīnku, V Firèntīnko, I Firèntīnkōm; mn. NAV Firèntīnke, G Firèntīnkā/Firèntīnkī, DLI Firèntīnkama

  firèntīnskī

  Napomena: U starijim su hrvatskim književnim djelima i rječnicima potvrđeni egzonimi Fjerenca, Fiorenca, F(i)jorenca i Fijurenca, muški etnici Fijorentin i Fijurentin, ženski etnik Fijurentinka te ktetici fijorenski, fijorentinski i fijurentinski.

 • Francuska, Francuz, Francuskinja, francuski

  Fràncūskā, G Fràncūskē, D Fràncūskōj, A Fràncūskū, L u Fràncūskōj, I Fràncūskōm

  Fràncūz, GA Francúza, DL Francúzu, V Frȁncūze, I Francúzem; mn. NV Francúzi, G Francúzā, DLI Francúzima, A Francúze

  Fràncūskinja, G Fràncūskinjē, DL Fràncūskinji, A Fràncūskinju, V Fràncūskinjo, I Fràncūskinjōm; mn. NAV Fràncūskinje, G Fràncūskīnjā, DLI Fràncūskinjama

  fràncūskī

  Napomena: U djelima je dubrovačkih hrvatskih književnika potvrđen egzonim Franča (prema tal. Francia), a u rječnicima i Francija. Ujedno su zabilježeni povijesni muški etnonimi Francez, Frančez, Francoz, Frances i Francus i ženski Franceskinja te ktetici franceski, frančeški, francki, francoski i francuški.

 • Frankfurt, Frankfurćanin, Frankfurćanka, frankfurtski

  Frànkfūrt, G Frànkfūrta, D Frànkfūrtu, A Frànkfūrt, L u Frànkfūrtu, I Frànkfūrtom

  Frànkfūrćanin, GA Frànkfūrćanina, DL Frànkfūrćaninu, V Frànkfūrćanine, I Frànkfūrćaninom; mn. NV Frànkfūrćani, G Frànkfūrćānā, DLI Frànkfūrćanima, A Frànkfūrćane

  Frànkfūrćānka, G Frànkfūrćānkē, DL Frànkfūrćānki, A Frànkfūrćānku, V Frànkfūrćānko, I Frànkfūrćānkōm; mn. NAV Frànkfūrćānke, G Frànkfūrćānkā/Frànkfūrćānkī, DLI Frànkfūrćānkama

  frànkfūrtskī

 • Fukušima, Fukušimac, Fukušimka, fukušimski

  Fukušìma, G Fukušìmē, D Fukušìmi, A Fukušìmu, L u Fukušìmi, I Fukušìmōm

  Fukušímac, GA Fukušímca, DL Fukušímcu, V Fukùšīmče, I Fukušímcem; mn. NV Fukušímci, G Fukùšīmācā, DLI Fukušímcima, A Fukušímce

  Fukùšīmka, G Fukùšīmkē, DL Fukùšīmki, A Fukùšīmku, V Fukùšīmko, I Fukùšīmkōm; mn. NAV Fukùšīmke, G Fukùšīmkā/Fukùšīmkī, DLI Fukùšīmkama

  fukùšimskī

 • Furlanija, Furlanac, Furlanka, furlanski

  Fùrlānija, G Fùrlānijē, D Fùrlāniji, A Furlániju, L u Fùrlāniji, I Fùrlānijōm

  Furlánac, GA Furlánca, DL Furláncu, V Fùrlānče, I Furláncem; mn. NV Furlánci, G Fùrlānācā, DLI Furláncima, A Furlánce

  Fùrlānka, G Fùrlānkē, DL Fùrlānki, A Fùrlānku, V Fùrlānko, I Fùrlānkōm; mn. NAV Fùrlānke, G Fùrlānkā/Fùrlānkī, DLI Fùrlānkama

  fùrlānskī

  Napomena: Područni se etnonim Furlan odrazio u hrvatskome prezimenskom fondu.

 • Gabela, Gabeljanin, Gabeljanka, gabeoski

  Gàbela, G Gàbelē, D Gàbeli, A Gàbelu, L u Gàbeli, I Gàbelōm

  Gàbeljanin, GA Gàbeljanina, DL Gàbeljaninu, V Gàbeljanine, I Gàbeljaninom; mn. NV Gàbeljani, G Gàbeljānā, DLI Gàbeljanima, A Gàbeljane

  Gàbeljānka, G Gàbeljānkē, DL Gàbeljānki, A Gàbeljānku, V Gàbeljānko, I Gàbeljānkōm; mn. NAV Gàbeljānke, G Gàbeljānkā/Gàbeljānkī, DLI Gàbeljānkama

  gàbeoskī

  Napomena: Zabilježeni su povijesni etnici Gabeljak i Gabeoka te ktetik gabelski.

 • Galapagos, Galapagošanin, Galapagošanka, galapagoški

  Galàpāgos, G Galàpāgosa, D Galàpāgosu, A Galàpāgos, L na Galàpāgosu, I Galàpāgosom

  Galapagóšanin, GA Galapagóšanina, DL Galapagóšaninu, V Galapagóšanine, I Galapagóšaninom; mn. NV Galapagóšani, G Galapagóšānā, DLI Galapagóšanima, A Galapagóšane

  Galapagóšānka, G Galapagóšānkē, DL Galapagóšānki, A Galapagóšānku, V Galapagóšānko, I Galapagóšānkōm; mn. NAV Galapagóšānke, G Galapagóšānkā/Galapagóšānkī, DLI Galapagóšānkama

  galàpāgoškī

 • Galicija, Galicijac, Galicijka, galicijski

  Gàlīcija, G Gàlīcijē, D Gàlīciji, A Gàlīciju, L u Gàlīciji, I Gàlīcijōm

  Galicíjac, GA Galicíjca, DL Galicíjcu, V Galìcījče, I Galicíjcem; mn. NV Galicíjci, G Galìcījācā, DLI Galicíjcima, A Galicíjce

  Galìcījka, G Galìcījkē, DL Galìcījki, A Galìcījku, V Galìcījko, I Galìcījkōm; mn. NAV Galìcījke, G Galìcījkā/Galìcījkī, DLI Galìcījkama

  gàlīcījskī

  Napomena: Galicija je pokrajina u istočnome dijelu srednje Europe, koja je dijelom Poljske i Ukrajine, ali i pokrajina u sjeverozapadnoj Španjolskoj.

 • Galija, Gal, Galkinja, galski

  Gȃlija, G Gȃlijē, D Gȃliji, A Gȃliju, L u Gȃliji / ù Gāliji, I Gȃlijōm

  Gȃl, GA Gȃla, DL Gȃlu, V Gȃle, I Gȃlom; mn. NV Gȃli, G Gȃlā, DLI Gȃlima, A Gȃle

  Gȃlkinja, G Gȃlkinjē, DL Gȃlkinji, A Gȃlkinju, V Gȃlkinjo, I Gȃlkinjōm; mn. NAV Gȃlkinje, G Gȃlkīnjā, DLI Gȃlkinjama

  gȃlskī

 • Galileja, Galilejac, Galilejka, galilejski

  Galilèja, G Galilèjē, D Galilèji, A Galilèju, L u Galilèji, I Galilèjōm

  Galiléjac, GA Galiléjca, DL Galiléjcu, V Galìlējče, I Galiléjcem; mn. NV Galiléjci, G Galìlējācā, DLI Galiléjcima, A Galiléjce

  Galìlējka, G Galìlējkē, DL Galìlējki, A Galìlējku, V Galìlējko, I Galìlējkōm; mn. NAV Galìlējke, G Galìlējkā/Galìlējkī, DLI Galìlējkama

  galìlējskī

 • Gana, Ganac, Gankinja, ganski

  Gȁna, G Gȁnē, D Gȁni, A Gȁnu, L u Gȁni / ù Gani, I Gȁnōm

  Gánac, GA Gánca, DL Gáncu, V Gȃnče, I Gáncem; mn. NV Gánci, G Gȃnācā, DLI Gáncima, A Gánce

  Gȁnkinja, G Gȁnkinjē, DL Gȁnkinji, A Gȁnkinju, V Gȁnkinjo, I Gȁnkinjōm; mn. NAV Gȁnkinje, G Gȁnkīnjā, DLI Gȁnkinjama

  gȃnskī

 • Garešnica, Gareščanin, Gareščanka, garešnički

  Gàrešnica, G Gàrešnicē, D Gàrešnici, A Gàrešnicu, L u Gàrešnici, I Gàrešnicōm

  Gàreščanin, GA Gàreščanina, DL Gàreščaninu, V Gàreščanine, I Gàreščaninom; mn. NV Gàreščani, G Gàreščānā, DLI Gàreščanima, A Gàreščane

  Gàreščānka, G Gàreščānkē, DL Gàreščānki, A Gàreščānku, V Gàreščānko, I Gàreščānkōm; mn. NAV Gàreščānke, G Gàreščānkā/Gàreščānkī, DLI Gàreščānkama

  gàrešničkī

  Napomena: Mjesno je u uporabi i muški etnik Gareščan.

 • Gdanjsk, Gdanjščanin, Gdanjščanka, gdanjski

  Gdȁnjsk, G Gdȁnjska, D Gdȁnjsku, A Gdȁnjsk, L u Gdȁnjsku / ù Gdanjsku, I Gdȁnjskom

  Gdȁnjščanin, GA Gdȁnjščanina, DL Gdȁnjščaninu, V Gdȁnjščanine, I Gdȁnjščaninom; mn. NV Gdȁnjščani, G Gdȁnjščānā, DLI Gdȁnjščanima, A Gdȁnjščane

  Gdȁnjščānka, G Gdȁnjščānkē, DL Gdȁnjščānki, A Gdȁnjščānku, V Gdȁnjščānko, I Gdȁnjščānkōm; mn. NAV Gdȁnjščānke, G Gdȁnjščānkā/Gdȁnjščānkī, DLI Gdȁnjščānkama

  gdȁnjskī

  Napomena: U Šulekovu je rječniku zabilježen egzonim Gdansko, etnici Gdanštanin i Gdanštanka te ktetik gdanski. Prema njemačkome liku Danzig nastao je povijesni egzonim Dancik(a) zapisan koncem XVIII. stoljeća.

 • Gibraltar, Gibraltarac, Gibraltarka, gibraltarski

  Gȉbraltār, G Gȉbraltāra, D Gȉbraltāru, A Gȉbraltār, L na Gȉbraltāru / nà Gibraltāru, I Gȉbraltārom/ Gȉbraltārem

  Gibraltárac, GA Gibraltárca, DL Gibraltárcu, V Gȉbraltārče, I Gibraltárcem; mn. NV Gibraltárci, G Gibràltārācā, DLI Gibraltárcima, A Gibaltárce

  Gibràltārka, G Gibràltārkē, DL Gibràltārki, A Gibràltārku, V Gibràltārko, I Gibràltārkōm; mn. NAV Gibràltārke, G Gibràltārkā/Gibràltārkī, DLI Gibràltārkama

  gȉbraltārskī

 • Glina, Glinjanin, Glinjanka, glinski

  Glína, G Glínē, D Glíni, A Glínu, L u Glíni, I Glínōm

  Glínjanin, GA Glínjanina, DL Glínjaninu, V Glínjanine, I Glínjaninom; mn. NV Glínjani, G Glínjānā, DLI Glínjanima, A Glínjane

  Glínjānka, G Glínjānkē, DL Glínjānki, A Glínjānku, V Glínjānko, I Glínjānkōm; mn. NAV Glínjānke, G Glínjānkā/Glínjānkī, DLI Glínjānkama

  glȋnskī

 • Gorski kotar, Goranin, Goranka, goranski

  Gòrskī kȍtār, G Gòrskōg(a) kȍtāra, D Gòrskōm(u) kȍtāru, A Gòrskī kȍtār, L u Gòrskōm(e) kȍtāru, I Gòrskīm kȍtārom/kȍtārem

  Gòranin, GA Gòranina, DL Gòraninu, V Gòranine, I Gòraninom; mn. NV Gòrani, G Gȍrānā, DLI Gòranima, A Gòrane

  Gòrānka, G Gòrānkē, DL Gòrānki, A Gòrānku, V Gòrānko, I Gòrānkōm; mn. NAV Gòrānke, G Gòrānkā/Gòrānkī, DLI Gòrānkama

  gòranskī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Goran, što je razvidno i po nadimku hrvatskoga književnika Ivana Gorana Kovačića (1913. – 1943.).

 • Gospić, Gospićanin, Gospićanka, gospićki

  Góspić, G Góspića, D Góspiću, A Góspić, L u Góspiću, I Góspićem

  Góspićanin, GA Góspićanina, DL Góspićaninu, V Góspićanine, I Góspićaninom; mn. NV Góspićani, G Góspićānā, DLI Góspićanima, A Góspićane

  Góspićānka, G Góspićānkē, DL Góspićānki, A Góspićānku, V Góspićānko, I Góspićānkōm; mn. NAV Góspićānke, G Góspićānkā/Góspićānkī, DLI Góspićānkama

  góspićkī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Gospićan.

 • Gračac, Gračanin, Gračanka, gračački

  Gràčac, G Gračàca, D Gračàcu, A Gràčac, L u Gračàcu, I Gračàcem

  Gràčanin, GA Gràčanina, DL Gràčaninu, V Gràčanine, I Gràčaninom; mn. NV Gràčani, G Grȁčānā, DLI Gràčanima, A Gràčane

  Gràčānka, G Gràčānkē, DL Gràčānki, A Gràčānku, V Gràčānko, I Gràčānkōm; mn. NAV Gràčānke, G Gràčānkā/Gràčānkī, DLI Gràčānkama

  gràčačkī

  Napomena: Uz standardnojezični je etnik Gračanin u uporabi i mjesni Gračan.

 • Gradac, Gračanin, Gračanka, gradački

  Grádac, G Grádca, D Grádca, A Grádac, L u Grádcu, I Grádcem

  Gráčanin, GA Gráčanina, DL Gráčaninu, V Gráčanine, I Gráčaninom; mn. NV Gráčani, G Gráčānā, DLI Gráčanima, A Gráčane

  Gráčānka, G Gráčānkē, DL Gráčānki, A Gráčānku, V Gráčānko, I Gráčānkōm; mn. NAV Gráčānke, G Gráčānkā/Gráčānkī, DLI Gráčānkama

  gràdačkī

  Napomena: U Hrvatskoj je mnogo naselja koja nose ime Gradac te su mjesni etnici vrlo raznoliki. Primjerice, stanovnik se Gradca u Drniškoj krajini naziva Gračanac ili Gračoljac, a stanovnica Gračanka i Gračoljka. Stanovnica se Gradca u Makarskome primorju naziva Gračka, a ktetik je grački.

 • Gradišće, Gradišćanac, Gradišćanka, gradišćanski

  Gràdīšće, G Gràdīšća, D Gràdīšću, A Gràdīšće, L u Gràdīšću, I Gràdīšćem

  Gràdišćanin, GA Gràdišćanina, DL Gràdišćaninu, V Gràdišćanine, I Gràdišćaninom; mn. NV Gràdišćani, G Gràdišćānā, DLI Gràdišćanima, A Gràdišćane

  Gràdišćānka, G Gràdišćānkē, DL Gràdišćānki, A Gràdišćānku, V Gràdišćānko, I Gràdišćānkōm; mn. NAV Gràdišćānke, G Gràdišćānkā/Gràdišćānkī, DLI Gràdišćānkama

  gràdišćanskī

  Napomena: Mjesno je potvrđen muški etnik Gradišćanac.

 • Graz, Gračanin, Gračanka, grački

  Graz, G Graza, D Grazu, A Graz, L u Grazu, I Grazem

  Grȁčanin, GA Grȁčanina, DL Grȁčaninu, V Grȁčanine, I Grȁčaninom; mn. NV Grȁčani, G Grȁčānā, DLI Grȁčanima, A Grȁčane

  Grȁčānka, G Grȁčānkē, DL Grȁčānki, A Grȁčānku, V Grȁčānko, I Grȁčānkōm; mn. NAV Grȁčānke, G Grȁčānkā/Grȁčānkī, DLI Grȁčānkama

  grȁčkī

  Napomena: Nekoć je u uporabi bio egzonim Gradac, a na kajkavskome području Gradec.

 • Grčka, Grk, Grkinja, grčki

  Gȑčkā, G Gȑčkē, D Gȑčkōj, A Gȑčkū, L u Gȑčkōj / ù Grčkōj, I Gȑčkōm

  Gȑk, GA Gȑka, DL Gȑku, V Gȑče, I Gȑkom; mn. NV Gȑci, G Gȓkā, DLI Gȑcima, A Gȑke

  Gȑkinja, G Gȑkinjē, DL Gȑkinji, A Gȑkinju, V Gȑkinjo, I Gȑkinjōm; mn. NAV Gȑkinje, G Gȑkīnja, DLI Gȑkinjama

  gȑčkī

  Napomena: U XV. stoljeću zabilježen je i povijesni egzonim Grčija.

 • Grenland, Grenlanđanin, Grenlanđanka, grenlandski

  Grènlānd, G Grènlānda, D Grènlāndu, A Grènlānd, L na Grènlāndu, I Grènlāndom

  Grenlánđanin, GA Grenlánđanina, DL Grenlánđaninu, V Grenlánđanine, I Grenlánđaninom; mn. NV Grenlánđani, G Grenlánđānā, DLI Grenlánđanima, A Grenlánđane

  Grenlánđānka, G Grenlánđānkē, DL Grenlánđānki, A Grenlánđānku, V Grenlánđānko, I Grenlánđānkōm; mn. NAV Grenlánđānke, G Grenlánđānkā/Grenlánđānkī, DLI Grenlánđānkama

  grènlāndskī

 • Grubišno Polje, Grubišnopoljčanin, Grubišnopoljčanka, grubišnopoljski

  Grùbišnō Pȍlje, G Grùbišnōg(a) Pȍlja, D Grùbišnōm(u) Pȍlju, A Grùbišnō Pȍlje, L u Grùbišnōm(e) Pȍlju, I Grùbišnīm Pȍljem

  Grubišnopóljčanin, GA Grubišnopóljčanina, DL Grubišnopóljčaninu, V Grubišnopóljčanine, I Grubišnopóljčaninom; mn. NV Grubišnopóljčani, G Grubišnopóljčānā, DLI Grubišnopóljčanima, A Grubišnopóljčane

  Grubišnopóljčānka, G Grubišnopóljčānkē, DL Grubišnopóljčānki, A Grubišnopóljčānku, V Grubišnopóljčānko, I Grubišnopóljčānkōm; mn. NAV Grubišnopóljčānke, G Grubišnopóljčānkā/Grubišnopóljčānkī, DLI Grubišnopóljčānkama

  grubišnopòljskī

  Napomena: U Hrvatskome mjesnom rječniku zabilježeni su etnici Grubiščan i Grubiščanka te ktetik grubiščanski.

 • Gruda, Gruđanin, Gruđanka, grudski

  Grȕda, G Grȕdē, D Grȕdi, A Grȕdu, L na Grȕdi / nà Grudi, I Grȕdōm

  Grȕđanin, GA Grȕđanina, DL Grȕđaninu, V Grȕđanine, I Grȕđaninom; mn. NV Grȕđani, G Grȕđānā, DLI Grȕđanima, A Grȕđane

  Grȕđānka, G Grȕđānkē, DL Grȕđānki, A Grȕđānku, V Grȕđānko, I Grȕđānkōm; mn. NAV Grȕđānke, G Grȕđānkā/Grȕđānkī, DLI Grȕđānkama

  grȕdskī

  Napomena: Mjesno su potvrđeni ženski etnik Grućka te ktetik grujski.

 • Grude, Gruđanin, Gruđanka, grudski

  Grȕde, G Grȗdā, DI Grȕdama, L u Grȕdama / ù Grudama, A Grȕde

  Grȕđanin, GA Grȕđanina, DL Grȕđaninu, V Grȕđanine, I Grȕđaninom; mn. NV Grȕđani, G Grȕđānā, DLI Grȕđanima, A Grȕđane

  Grȕđānka, G Grȕđānkē, DL Grȕđānki, A Grȕđānku, V Grȕđānko, I Grȕđānkōm; mn. NAV Grȕđānke, G Grȕđānkā/Grȕđānkī, DLI Grȕđānkama

  grȕdskī

 • Gruzija, Gruzijac, Gruzijka, gruzijski

  Grȗzija, G Grȗzijē, D Grȗziji, A Grȗziju, L u Grȗziji / ù Grūziji, I Grȗzijōm

  Gruzíjac, GA Gruzíjca, DL Gruzíjcu, V Grùzījče, I Gruzíjcem; mn. NV Gruzíjci, G Grùzījācā, DLI Gruzíjcima, A Gruzíjce

  Grȗzijka, G Grȗzijkē, DL Grȗzijki, A Grȗzijku, V Grȗzijko, I Grȗzijkōm; mn. NAV Grȗzijke, G Grȗzijkā/Grȗzijkī, DLI Grȗzijkama

  grȗzijskī

 • Gvatemala, Gvatemalac, Gvatemalka, gvatemalski

  Gvatemàla, G Gvatemàlē, D Gvatemàli, A Gvatemàlu, L u Gvatemàli, I Gvatemàlōm

  Gvatemálac, GA Gvatemálca, DL Gvatemálcu, V Gvatèmālče, I Gvatemálcem; mn. NV Gvatemálci, G Gvatèmālācā, DLI Gvatemálcima, A Gvatemálce

  Gvatèmālka, G Gvatèmālkē, DL Gvatèmālki, A Gvatèmālku, V Gvatèmālko, I Gvatèmālkōm; mn. NAV Gvatèmālke, G Gvatèmālkā/Gvatèmālkī, DLI Gvatèmālkama

  gvatèmālskī

 • Gvineja, Gvinejac, Gvinejka, gvinejski

  Gvinèja, G Gvinèjē, D Gvinèji, A Gvinèju, L u Gvinèji, I Gvinèjōm

  Gvinéjac, GA Gvinéjca, DL Gvinéjcu, V Gvìnējče, I Gvinéjcem; mn. NV Gvinéjci, G Gvìnējācā, DLI Gvinéjcima, A Gvinéjce

  Gvìnējka, G Gvìnējkē, DL Gvìnējki, A Gvìnējku, V Gvìnējko, I Gvìnējkōm; mn. NAV Gvìnējke, G Gvìnējkā/Gvìnējkī, DLI Gvìnējkama

  gvìnējskī

 • Haag, Hažanin, Hažanka, haški

  Haag, G Haaga, D Haagu, A Haag, L u Haagu, I Haagom

  Hážanin, GA Hážanina, DL Hážaninu, V Hážanine, I Hážaninom; mn. NV Hážani, G Hážānā, DLI Hážanima, A Hážane

  Hážānka, G Hážānkē, DL Hážānki, A Hážānku, V Hážānko, I Hážānkōm; mn. NAV Hážānke, G Hážānkā/Hážānkī, DLI Hážānkama

  hȃškī

 • Haiti, Haićanin, Haićanka, haitski

  Haìti, G Haìtija, D Haìtiju, A Haìti, L u Haìtiju, I Haìtijem

  Haíćanin, GA Haíćanina, DL Haíćaninu, V Haíćanine, I Haíćaninom; mn. NV Haíćani, G Haíćānā, DLI Haíćanima, A Haíćane

  Haíćānka, G Haíćānkē, DL Haíćānki, A Haíćānku, V Haíćānko, I Haíćānkōm; mn. NAV Haíćānke, G Haíćānkā/Haíćānkī, DLI Haíćānkama

  hàītskī

 • Hamburg, Hamburžanin, Hamburžanka, hamburški

  Hàmbūrg, G Hàmbūrga, D Hàmbūrgu, A Hàmbūrg, L u Hàmbūrgu, I Hàmbūrgom

  Hambúržanin, GA Hambúržanina, DL Hambúržaninu, V Hambúržanine, I Hambúržaninom; mn. NV Hambúržani, G Hambúržānā, DLI Hambúržanima, A Hambúržane

  Hambúržānka, G Hambúržānkē, DL Hambúržānki, A Hambúržānku, V Hambúržānko, I Hambúržānkōm; mn. NAV Hambúržānke, G Hambúržānkā/Hambúržānkī, DLI Hambúržānkama

  hàmbūrškī

 • Herceg-Novi, (Herceg)novljanin, (Herceg)novljanka, (herceg)novljanski

  Hèrceg-Nȍvī, G Hèrceg-Nȍvōg(a), D Hèrceg-Nȍvōm(u), A Hèrceg-Nȍvī, L Hèrceg-Nȍvōm(e), I Hèrceg-Nȍvīm

  (Herceg)nòvljanin, GA (Herceg)nòvljanina, DL (Herceg)nòvljaninu, V (Herceg)nòvljanine, I (Herceg)nòvljaninom; mn. NV (Herceg)nòvljani, G (Herceg)nòvljānā, DLI (Herceg)nòvljanima, A (Herceg)nòvljane

  (Herceg)nòvljānka, G (Herceg)nòvljānkē, DL (Herceg)nòvljānki, A (Herceg)nòvljānku, V (Herceg)nòvljānko, I (Herceg)nòvljānkōm; mn. NAV (Herceg)nòvljānke, G (Herceg)nòvljānkā/(Herceg)nòvljānkī, DLI (Herceg)nòvljānkama

  (herceg)nòvljanskī

  Napomena: Mjesno se upotrebljavaju etnici Novljanin i Novljanka (nekoć i Novkinja) te ktetik novljanski, a i sam se grad u povijesnim vrelima i danas naziva Novi. Budući da se istozvučni etnici i ktetici odnose na Novi Vinodolski, Novigrad (i istarski i dalmatinski) i Novsku, etnici su Hercegnovljanin i Hercegovljanka te ktetik hercegnovljanski razlikovniji. U povijesnim je vrelima zabilježeno starije ime Sveti Stjepan okamenjeno u imenu naselja Sušćepan sjeverozapadno od Herceg-Novoga.

 • Hercegovina, Hercegovac, Hercegovka, hercegovački

  Hèrcegovina, G Hèrcegovinē, D Hèrcegovini, A Hèrcegovinu, L u Hèrcegovini, I Hèrcegovinōm

  Hèrcegovac, GA Hèrcegōvca, DL Hèrcegōvcu, V Hèrcegōvče, I Hèrcegōvcem; mn. NV Hèrcegōvci, G Hèrcegovācā, DLI Hèrcegōvcima, A Hèrcegōvce

  Hèrcegōvka, G Hèrcegōvkē, DL Hèrcegōvki, A Hèrcegōvku, V Hèrcegōvko, I Hèrcegōvkōm; mn. NAV Hèrcegōvke, G Hèrcegōvkā/Hèrcegōvkī, DLI Hèrcegōvkama

  hèrcegovačkī

  Napomena: Hercegovina je prozvana po naslovu herceg (< mađ. herceg < njem. Herzog 'vojskovođa'), koji je nosio Stjepan Vukčić Kosača (oko 1404. – 1466.). Prethodno se ta pokrajina nazivala Zahumljem i Humom.

 • Hirošima, Hirošimljanin, Hirošimljanka, hirošimski

  Hirošíma, G Hirošímē, D Hirošími, A Hirošímu, L u Hirošími, I Hirošímōm

  Hirošímljanin, GA Hirošímljanina, DL Hirošímljaninu, V Hirošímljanine, I Hirošímljaninom; mn. NV Hirošímljani, G Hirošímljānā, DLI Hirošímljanima, A Hirošímljane

  Hirošímljānka, G Hirošímljānkē, DL Hirošímljānki, A Hirošímljānku, V Hirošímljānko, I Hirošímljānkōm; mn. NAV Hirošímljānke, G Hirošímljānkā/Hirošímljānkī, DLI Hirošímljānkama

  hiròšīmskī

 • Hlebine, Hlebinac, Hlebinka, hlebinski

  Hlèbine, G Hlȅbīnā, DI Hlèbinama, L u Hlèbinama

  Hlebínac, GA Hlebínca, DL Hlebíncu, V Hlèbīnče, I Hlebíncem; mn. NV Hlebínci, G Hlèbīnācā, DLI Hlebíncima, A Hlebínce

  Hlèbīnka, G Hlèbīnkē, DL Hlèbīnki, A Hlèbīnku, V Hlèbīnko, I Hlèbīnkōm; mn. NAV Hlèbīnke, G Hlèbīnkā/Hlèbīnkī, DLI Hlèbīnkama

  hlèbīnskī

  Napomena: Mjesno se ime naselja Lebine. Od mjesnoga se lika izvode etnici Lebinčan i Lebinka te ktetik lebinski.

 • Hong Kong, Hongkonžanin, Hongkonžanka, hongkonški

  Hȍng Kȍng, G Hȍng Kȍnga, D Hȍng Kȍngu, A Hȍng Kȍng, L u Hȍng Kȍngu, I Hȍng Kȍngom

  Hongkónžanin, GA Hongkónžanina, DL Hongkónžaninu, V Hongkónžanine, I Hongkónžaninom; mn. NV Hongkónžani, G Hongkónžānā, DLI Hongkónžanima, A Hongkónžane

  Hongkónžānka, G Hongkónžānkē, DL Hongkónžānki, A Hongkónžānku, V Hongkónžānko, I Hongkónžānkōm; mn. NAV Hongkónžānke, G Hongkónžānkā/Hongkónžānkī, DLI Hongkónžānkama

  hòngkonškī

 • Hrvace, Hrvatačanin, Hrvatačanka, hrvatački

  Hvace, G Hȑvācā, DI Hr̀vacama, A Hr̀vace, L u Hr̀vacama

  Hrvàtačanin, GA Hrvàtačanina, DL Hrvàtačaninu, V Hrvàtačanine, I Hrvàtačaninom; mn. NV Hrvàtačani, G Hrvàtačānā, DLI Hrvàtačanima, A Hrvàtačane

  Hrvàtačānka, G Hrvàtačānkē, DL Hrvàtačānki, A Hrvàtačānku, V Hrvàtačānko, I Hrvàtačānkōm; mn. NAV Hrvàtačānke, G Hrvàtačānkā/Hrvàtačānkī, DLI Hrvàtačānkama

  hrvàtačkī

 • Hrvatska, Hrvat, Hrvatica, hrvatski

  Hvātskā, G Hr̀vātskē, D Hr̀vātskōj, A Hr̀vātskū, L u Hr̀vātskōj, I Hr̀vātskōm

  Hvāt, GA Hrváta, DL Hrvátu, V Hȑvāte, I Hrvátom; mn. NV Hrváti, G Hrvátā, DLI Hrvátima, A Hrváte

  Hrvàtica, G Hrvàticē, DL Hrvàtici, A Hrvàticu, V Hrvàtice, I Hrvàticōm; mn. NAV Hrvàtice, G Hrvàtīcā, DLI Hrvàticama

  hvātskī

 • Hrvatsko primorje, Primorac, Primorka, primorski

  Hvātskō prímōrje, G Hr̀vātskōg(a) prímōrja, D Hr̀vātskōm(u) prímōrju, A Hr̀vātskō prímōrje, L u Hr̀vātskōm(e) prímōrju, I Hr̀vātskīm prímōrjem

  Prímorac, GA Prímōrca, DL Prímōrcu, V Prímōrče, I Prímōrcem; mn. NV Prímōrci, G Prímōrācā, DLI Prímōrcima, A Prímōrce

  Prímōrka, G Prímōrkē, DL Prímōrki, A Prímōrku, V Prímōrko, I Prímōrkōm; mn. NAV Prímōrke, G Prímōrkā/Prímōrkī, DLI Prímōrkama

  prímorskī

  Napomena: Etnici se Primorac i Primorka te ktetik primorski ujedno odnose na stanovnike Dubrovačkoga i Makarskoga primorja.

 • Hrvatsko zagorje, Zagorac, Zagorka, zagorski

  Hvātskō zágōrje, G Hr̀vātskōg(a) zágōrja, D Hr̀vātskōm(u) zágōrju, A Hr̀vātskō zágōrje, L u Hr̀vātskōm(e) zágōrju, I Hr̀vātskīm zágōrjem

  Zágorac, GA Zágōrca, DL Zágōrcu, V Zágōrče, I Zágōrcem; mn. NV Zágōrci, G Zágorācā, DLI Zágōrcima, A Zágōrce

  Zágōrka, G Zágōrkē, DL Zágōrki, A Zágōrku, V Zágōrko, I Zágōrkōm; mn. NAV Zágōrke, G Zágōrkā/Zágōrkī, DLI Zágōrkama

  zágorskī

  Napomena: Pokrajinski je muški etnik Zagorec.

 • Hutovo, Hutovac, Hutovka, hutovski

  Hȕtovo, G Hȕtova, D Hȕtovu, A Hȕtovo, L ù Hutovu, I Hȕtovom

  Hȕtovac, GA Hȕtōvca, DL Hȕtōvcu, V Hȕtōvče, I Hȕtōvcem; mn. NV Hȕtōvci, G Hȕtovācā, DLI Hȕtōvcima, A Hȕtōvce

  Hȕtōvka, G Hȕtōvkē, DL Hȕtōvki, A Hȕtōvku, V Hȕtōvko, I Hȕtōvkōm; mn. NAV Hȕtōvke, G Hȕtōvkā/Hȕtōvkī, DLI Hȕtōvkama

  hȕtovskī

 • Hvar, Hvaranin, Hvaranka, hvarski

  Hvȃr, G Hvára, D Hváru, A Hvȃr, L u/na Hváru, I Hvárom

  Hváranin, GA Hváranina, DL Hváraninu, V Hváranine, I Hváraninom; mn. NV Hvárani, G Hvárānā, DLI Hváranima, A Hvárane

  Hvárānka, G Hvárānkē, DL Hvárānki, A Hvárānku, V Hvárānko, I Hvárānkōm; mn. NAV Hvárānke, G Hvárānkā/Hvárānkī, DLI Hvárānkama

  hvȃrskī

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na istoimeno naselje, isključivo uz prijedlog u. Današnje je mjesno čakavsko ime otoka i istoimenoga grada Fõr, a štokavsko Fȃr. Najčešće su potvrđeni čakavski etnici Forãnin i Fõrka te ktetik fõrski, a štokavski Fáranin i Fȃrka te fȃrskī. Zabilježen je ujedno povijesni ženski ktetik Hvarkinja. U prezimenima su okamenjeni etnici Hvarac i Farac.

 • Ilok, Iločanin, Iločanka, iločki

  Ìlok, G Ilòka, D Ilòku, A Ìlok, L u Ilòku, I Ilòkom

  Ìločanin, GA Ìločanina, DL Ìločaninu, V Ìločanine, I Ìločaninom; mn. NV Ìločani, G Ìločānā, DLI Ìločanima, A Ìločane

  Ìločānka, G Ìločānkē, DL Ìločānki, A Ìločānku, V Ìločānko, I Ìločānkōm; mn. NAV Ìločānke, G Ìločānkā/Ìločānkī, DLI Ìločānkama

  ìločkī

  Napomena: Zabilježeni su ujedno mjesni etnici Iločan i Iločkinja.

 • Imotski, Imoćanin, Imoćanka, imotski

  Ìmotskī, G Ìmotskōg(a), D Ìmotskōm(u), A Ìmotskī, L u Ìmotskōm(e), I Ìmotskīm

  Ìmoćanin, GA Ìmoćanina, DL Ìmoćaninu, V Ìmoćanine, I Ìmoćaninom; mn. NV Ìmoćani, G Ìmoćānā, DLI Ìmoćanima, A Ìmoćane

  Ìmoćānka, G Ìmoćānkē, DL Ìmoćānki, A Ìmoćānku, V Ìmoćānko, I Ìmoćānkōm; mn. NAV Ìmoćānke, G Ìmoćānkā/Ìmoćānkī, DLI Ìmoćānkama

  ìmotskī

  Napomena: Ktetik imotski odnosi se i na grad Imotski i na cjelokupnu Imotsku krajinu. Rjeđe je u uporabi i muški etnik Imoćanac.

 • Indija, Indijac, Indijka, indijski

  Ìndija, G Ìndijē, D Ìndiji, A Ìndiju, L u Ìndiji, I Ìndijōm

  Indíjac, GA Indíjca, DL Indíjcu, V Ìndījče, I Indíjcem; mn. NV Indíjci, G Ìndījācā, DLI Indíjcima, A Indíjce

  Ìndījka, G Ìndījkē, DL Ìndījki, A Ìndījku, V Ìndījko, I Ìndījkōm; mn. NAV Ìndījke, G Ìndījkā/Ìndījkī, DLI Ìndījkama

  ìndījskī

  Napomena: U starijim su vrelima zabilježeni etnonimi Indijan(in) i Indijanac te ktetici indijanski i indijotski, koji su se odnosili i na američko starosjedilačko stanovništvo. Zbog mnogobrojnih se pomoraca koji su plovili preko Atlantskoga oceana etnonim Indijan(in) već u XVI. stoljeću počeo odnositi na Indijance te se na dubrovačkome području često nadijevao kao nadimak i poslije prezime.

 • Indonezija, Indonezijac, Indonezijka, indonezijski

  Indònēzija, G Indònēzijē, D Indònēziji, A Indònēziju, L u Indònēziji, I Indònēzijōm

  Indonezíjac, GA Indonezíjca, DL Indonezíjcu, V Indonèzījče, I Indonezíjcem; mn. NV Indonezíjci, G Indonèzījācā, DLI Indonezíjcima, A Indonezíjce

  Indonèzījka, G Indonèzījkē, DL Indonèzījki, A Indonèzījku, V Indonèzījko, I Indonèzījkōm; mn. NAV Indonèzījke, G Indonèzījkā/Indonèzījkī, DLI Indonèzījkama

  indonèzījskī

 • Irak, Iračanin, Iračanka, irački

  Ìrāk, G Iráka, D Iráku, A Ìrāk, L u Iráku, I Irákom

  Iráčanin, GA Iráčanina, DL Iráčaninu, V Iráčanine, I Iráčaninom; mn. NV Iráčani, G Iráčānā, DLI Iráčanima, A Iráčane

  Iráčānka, G Iráčānkē, DL Iráčānki, A Iráčānku, V Iráčānko, I Iráčānkōm; mn. NAV Iráčānke, G Iráčānkā/Iráčānkī, DLI Iráčānkama

  ìrāčkī

 • Iran, Iranac, Iranka, iranski

  Ìrān, G Irána, D Iránu, A Ìrān, L u Iránu, I Iránom

  Iránac, GA Iránca, DL Iráncu, V Ìrānče, I Iráncem; mn. NV Iránci, G Ìrānācā, DLI Iráncima, A Iránce

  Ìrānka, G Ìrānkē, DL Ìrānki, A Ìrānku, V Ìrānko, I Ìrānkōm; mn. NAV Ìrānke, G Ìrānkā/Ìrānkī, DLI Ìrānkama

  ìrānskī

 • Irska, Irac, Irkinja, irski

  Ȋrskā, G Ȋrskē, D Ȋrskōj, A Ȋrskū, L u Ȋrskōj / ù Īrskōj, I Ȋrskōm

  Írac, GA Írca, DL Írcu, V Ȋrče, I Írcem; mn. NV Írci, G Ȋrācā, DLI Írcima, A Írce

  Ìrkinja, G Ìrkinjē, DL Ìrkinji, A Ìrkinju, V Ìrkinje, I Ìrkinjōm; mn. NAV Ìrkinje, G Ȉrkīnjā, DLI Ìrkinjama

  ȋrskī

 • Island, Islanđanin, Islanđanka, islandski

  Ìslānd, G Ìslānda, D Ìslāndu, A Ìslānd, L u/na Ìslāndu, I Ìslāndom

  Islánđanin, GA Islánđanina, DL Islánđaninu, V Islánđanine, I Islánđaninom; mn. NV Islánđani, G Islánđānā, DLI Islánđanima, A Islánđane

  Islánđānka, G Islánđānkē, DL Islánđānki, A Islánđānku, V Islánđānko, I Islánđānkōm; mn. NAV Islánđānke, G Islánđānkā/Islánđānkī, DLI Islánđānkama

  ìslāndskī

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na državu, uz prijedloge u i na.

 • Istanbul, Istanbulčanin, Istanbulčanka, istanbulski

  Ìstanbul, G Ìstanbula, D Ìstanbulu, A Ìstanbul, L u Ìstanbulu, I Ìstanbulom

  Istanbúlčanin, GA Istanbúlčanina, DL Istanbúlčaninu, V Istanbúlčanine, I Istanbúlčaninom; mn. NV Istanbúlčani, G Istanbúlčānā, DLI Istanbúlčanima, A Istanbúlčane

  Istanbúlčānka, G Istánbulčānkē, DL Istánbulčānki, A Istánbulčānku, V Istánbulčānko, I Istánbulčānkōm; mn. NAV Istánbulčānke, G Istánbulčānkā/Istánbulčānkī, DLI Istánbulčānkama

  ìstanbulskī

  Napomena: Povijesni su egzonimi Carigrad (s pripadnim etnicima Carigrađanin i Carigrađanka te ktetikom carigradski) te Stambol (s pripadnim muškim etnicima Stambolac, Stambolija i Stamboljanin, ženskim etnicima Stambolka i Stambolkinja te ktetikom stambolski) i Stambul (zabilježeni su samo muški etnici Stambuldžija i Stambulija).

 • Istra, Istranin, Istranka, istarski

  Ȉstra, G Ȉstrē, D Ȉstri, A Ȉstru, L u Ȉstri / ù Istri, I Ȉstrōm

  Ȉstranin, GA Ȉstranina, DL Ȉstraninu, V Ȉstranine, I Ȉstraninom; mn. NV Ȉstrani, G Ȉstrānā, DLI Ȉstranima, A Ȉstrane

  Ȉstrānka, G Ȉstrānkē, DL Ȉstrānki, A Ȉstrānku, V Ȉstrānko, I Ȉstrānkōm; mn. NAV Ȉstrānke, G Ȉstrānkā/Ȉstrānkī, DLI Ȉstrānkama

  ȉstarskī

  Napomena: Suvremeni su mjesni etnici Istrijan i Istrijanka.

 • Italija, Talijan, Talijanka, talijanski

  Ìtālija, G Ìtālijē, D Ìtāliji, A Ìtāliju, L u Ìtāliji, I Ìtālijōm

  Talìjān, GA Talijána, DL Talijánu, V Tȁlijāne, I Talijánom; mn. NV Talijáni, G Talijánā, DLI Talijánima, A Talijáne

  Talìjānka, G Talìjānkē, DL Talìjānki, A Talìjānku, V Talìjānko, I Talìjānkōm; mn. NAV Talìjānke, G Talìjānkā/Talìjānkī, DLI Talìjānkama

  talìjānskī

  Napomena: Suvremeni su standardnojezični etnici i ktetik te područni etnik Talijanac nastali prema povijesnome egzonimu Talija. U Hrvatskome su primorju zabilježeni područni etnici Taljani Taljanka te ktetik taljanski. Prema liku Italija nastali su etnici Italijan, Italijanac, Italijanin i Italijanka te ktetik italijanski potvrđeni uglavnom u starijim književnim i leksikografskim djelima. Danas etnici Italijan i Italijanka te ktetik italijanski pripadaju srpskomu standardnom jeziku.

 • Ivanec, Ivančanin, Ivančanka, ivanečki

  Ivànec, Ivánca, D Iváncu, A Ivànec, L u Iváncu, I Iváncem

  Ivánčanin, GA Ivánčanina, DL Ivánčaninu, V Ivánčanine, I Ivánčaninom; mn. NV Ivánčani, G Ivánčānā, DLI Ivánčanima, A Ivánčane

  Ivánčānka, G Ivánčānkē, DL Ivánčānki, A Ivánčānku, V Ivánčānko, I Ivánčānkōm; mn. NAV Ivánčānke, G Ivánčānkā/Ivánčānkī, DLI Ivánčānkama

  ivànečkī

 • Ivanić-Grad, Ivanićanin, Ivanićanka, ivanić(grads)ki

  Ìvanić-Grȃd, Ìvanić-Grȃda, D Ìvanić-Grȃdu, A Ìvanić-Grȃd, L u Ìvanić-Grádu, I Ìvanić-Grȃdom

  Ìvanićanin, GA Ìvanićanina, DL Ìvanićaninu, V Ìvanićanine, I Ìvanićaninom; mn. NV Ìvanićani, G Ìvanićānā, DLI Ìvanićanima, A Ìvanićane

  Ìvanićānka, G Ìvanićānkē, DL Ìvanićānki, A Ìvanićānku, V Ìvanićānko, I Ìvanićānkōm; mn. NAV Ìvanićānke, G Ìvanićānkā/Ìvanićānkī, DLI Ìvanićānkama

  ìvanić(grads)kī

  Napomena: Budući da se ktetik ivanićki odnosi još na Ivanić Desinićki, Ivanić Košnički i Ivanić Miljanski, ktetik je ivanićgradski razlikovniji.

 • Izrael, Izraelac, Izraelka, izraelski

  Ìzraēl, G Ìzraēla, D Ìzraēlu, A Ìzraēl, L u Ìzraēlu, I Ȉzraēlom

  Izraélac, GA Izraélca, DL Izraélcu, V Ȉzraēlče, I Izraélcem; mn. NV Izraélci, G Izràēlācā, DLI Izraélcima, A Izraélce

  Izràēlka, G Izràēlkē, DL Izràēlki, A Izràēlku, V Izràēlko, I Izràēlkōm; mn. NAV Izràēlke, G Izràēlkā/Izràēlkī, DLI Izràēlkama

  ìzraēlskī

  Napomena: Potvrđeni su povijesni etnonimi Izraelit(a), Izraelićanin, Izraelitanac, Izraeljanin i Izraelkinja. U još starijim vrelima zabilježeni su egzonimi Israil, Izdrael, Izrailj, Izrail, Izdravilj i Ižrael s pripadnim etnonimima i kteticima.

 • Jajce, Jajačanin, Jajčanka, jajački

  Jájce, G Jájca, D Jájcu, A Jájce, L u Jájcu, I Jájcem

  Jájčanin, GA Jájčanina, DL Jájčaninu, V Jájčanine, I Jájčaninom; mn. NV Jájčani, G Jájčānā, DLI Jájčanima, A Jájčane

  Jájčānka, G Jájčānkē, DL Jájčānki, A Jájčānku, V Jájčānko, I Jájčānkōm; mn. NAV Jájčānke, G Jájčānkā/Jájčānkī, DLI Jájčānkama

  jàjačkī

 • Jamajka, Jamajčanin, Jamajčanka, jamajački

  Jàmājka, G Jàmājkē, D Jàmājci/Jàmājki, A Jàmājku, L na/u Jàmājci/Jàmājki, I Jàmājkōm

  Jamájčanin, GA Jamájčanina, DL Jamájčaninu, V Jamájčanine, I Jamájčaninom; mn. NV Jamájčani, G Jamájčānā, DLI Jamájčanima, A Jamájčane

  Jamájčānka, G Jamájčānkē, DL Jamájčānki, A Jamájčānku, V Jamájčānko, I Jamájčānkōm; mn. NAV Jamájčānke, G Jamájčānkā/Jamájčānkī, DLI Jamájčānkama

  jamàjačkī

 • Janjevo, Janjevac, Janjevka, janjevački

  Jȃnjevo, G Jȃnjeva, D Jȃnjevu, A Jȃnjevo, L u Jȃnjevu / ù Jānjevu, I Jȃnjevom

  Jȃnjevac, GA Jȃnjēvca, DL Jȃnjēvcu, V Jȃnjēvče, I Jȃnjēvcem; mn. NV Jȃnjēvci, G Jȃnjevācā, DLI Jȃnjēvcima, A Jȃnjēvce

  Jȃnjēvka, G Jȃnjēvkē, DL Jȃnjēvki, A Jȃnjēvku, V Jȃnjēvko, I Jȃnjēvkōm; mn. NAV Jȃnjēvke, G Jȃnjēvkā/Jȃnjēvkī, DLI Jȃnjēvkama

  jȃnjevačkī

 • Janjina, Janjinac, Janjinka, janjinski

  Jȃnjina, G Jȃnjinē, D Jȃnjini, A Jȃnjinu, L u Jȃnjini / ù Jānjini, I Jȃnjinōm

  Jȃnjinac, GA Jȃnjīnca, DL Jȃnjīncu, V Jȃnjīnče, I Jȃnjīncem; mn. NV Jȃnjīnci, G Jȃnjinācā, DLI Jȃnjīncima, A Jȃnjīnce

  Jȃnjīnka, G Jȃnjīnkē, DL Jȃnjīnki, A Jȃnjīnku, V Jȃnjīnko, I Jȃnjīnkōm; mn. NAV Jȃnjīnke, G Jȃnjīnkā/Jȃnjīnkī, DLI Jȃnjīnkama

  jȃnjinskī

  Napomena: Mjesni su muški etnici Janjinar i Janjinarin. Zabilježen je i ktetik janjinarski.

 • Japan, Japanac, Japanka, japanski

  Jàpān, G Japána, D Japánu, A Jàpān, L u Japánu, I Japánom

  Japánac, GA Japánca, DL Japáncu, V Jàpānče, I Japáncem; mn. NV Japánci, G Jàpānācā, DLI Japáncima, A Japánce

  Jàpānka, G Jàpānkē, DL Jàpānki, A Jàpānku, V Jàpānko, I Jàpānkōm; mn. NAV Jàpānke, G Jàpānkā/Jàpānkī, DLI Jàpānkama

  jàpānskī

 • Jastrebarsko, Jastrebarščanin, Jastrebarščanka, jastrebarski

  Jȁstrebarskō, G Jȁstrebarskōg(a), D Jȁstrebarskōm(u), A Jȁstrebarskō, L u Jȁstrebarskōm(e) / ù Jastrebarskōm(e), I Jȁstrebarskīm

  Jastrebárščanin, GA Jastrebárščanina, DL Jastrebárščaninu, V Jastrebárščanine, I Jastrebárščaninom; mn. NV Jastrebárščani, G Jastrebárščānā, DLI Jastrebárščanima, A Jastrebárščane

  Jastrebárščānka, G Jastrebárščānkē, DL Jastrebárščānki, A Jastrebárščānku, V Jastrebárščānko, I Jastrebárščānkōm; mn. NAV Jastrebárščānke, G Jastrebárščānkā/Jastrebárščānkī, DLI Jastrebárščānkama

  jȁstrebarskī

  Napomena: Vladimir Rožić upotrebljava etnike Jastrebarščanin i Jastrebarščanka. Mjesno se najčešće upotrebljava pokraćeno ime Jaska. Od njega se tvore etnici Jaskanac i Jaskanka te ktetik jaskanski.

 • Jeruzalem, Jeruzalemac, Jeruzalemka, jeruzalemski

  Jerùzalem, G Jerùzalema, D Jerùzalemu, A Jerùzalem, I Jerùzalemom

  Jerùzalemac, GA Jerùzalēmca, DL Jerùzalēmcu, V Jerùzalēmče, I Jerùzalēmcem; mn. NV Jerùzalēmci, G Jerùzalemācā, DLI Jerùzalēmcima, A Jerùzalēmce

  Jerùzalēmka, G Jerùzalēmkē, DL Jerùzalēmki, A Jerùzalēmku, V Jerùzalēmko, I Jerùzalēmkōm; mn. NAV Jerùzalēmke, G Jerùzalēmkā/Jerùzalēmkī, DLI Jerùzalēmkama

  jerùzalemskī

  Napomena: U XIV. stoljeću zabilježen je povijesni egzonim Jerozolim, u XV. Jeruzalim, u XVI. Jerosolim, Jerusolim i Jerosolima, u XVII. stoljeću zapisan je egzonim Jerušalem, a u XVIII. Jersolim, Jerusolem i Jeruzolima. U XIII. stoljeća zabilježen je etnik Jerosolimit, u XVII. Jeruzolimitanin i Jeruzolimljan, a u XVIII. Jerusolomitan. U XV. stoljeću potvrđeni su ktetici jerozolimski, jerušalemski, jeružalemski, jeruzalimski i jeruzalski, u XVI. stoljeću zapisan je ktetik jerosolomitanski, a u XVIII. jersolimski. Današnji su standardnojezični etnici i ktetici potvrđeni od XV. stoljeća.

 • Jordan, Jordanac, Jordanka, jordanski

  Jòrdān, G Jordána, D Jordánu, A Jòrdān, L u Jordánu, I Jordánom

  Jordánac, GA Jordánca, DL Jordáncu, V Jòrdānče, I Jordáncem; mn. NV Jordánci, G Jòrdānācā, DLI Jordáncima, A Jordánce

  Jòrdānka, G Jòrdānkē, DL Jòrdānki, A Jòrdānku, V Jòrdānko, I Jòrdānkōm; mn. NAV Jòrdānke, G Jòrdānkā/Jòrdānkī, DLI Jòrdānkama

  jòrdānskī

 • Josipdol, Josipdolac, Josipdolka, josipdolski

  Jòsipdōl, G Jòsipdōla, D Jòsipdōlu, A Jòsipdōl, L u Jòsipdōlu, I Jòsipdōlom

  Josipdólac, GA Josipdólca, DL Josipdólcu, V Jòsipdōlče, I Josipdólcem; mn. NV Josipdólci, G Josìpdōlācā, DLI Josipdólcima, A Josipdólce

  Jòsipdōlka, G Jòsipdōlkē, DL Jòsipdōlki, A Jòsipdōlku, V Jòsipdōlko, I Jòsipdōlkōm; mn. NAV Jòsipdōlke, G Jòsipdōlkā/Jòsipdōlkī, DLI Jòsipdōlkama

  jòsipdōlskī

 • Judeja, Judejac, Judejka, judejski

  Judèja, G Judèjē, D Judèji, A Judèju, L u Judèji, I Judèjōm

  Judéjac, GA Judéjca, DL Judéjcu, V Jùdējče, I Judéjcem; mn. NV Judéjci, G Jùdējācā, DLI Judéjcima, A Judéjce

  Jùdējka, G Jùdējkē, DL Jùdējki, A Jùdējku, V Jùdējko, I Jùdējkōm; mn. NAV Jùdējke, G Jùdējkā/Jùdējkī, DLI Jùdējkama

  jùdējskī

  Napomena: U starijim su vrelima zabilježeni egzonimi Juda, Judejska, Jakudija i Jahudija. Povijesni su etnici Juda, Judejin, Judinac, Judinovac, Žudio, Žudija i Žudit, a ktetici judajski i žudioski. Samo su u Stullijevu rječniku potvrđeni etnici Judajinin, Judajinka i Judejinkinja te ktetik judejinski.

 • Južna Amerika, Južnoamerikanac, Južnoamerikanka, južnoamerički

  Jȕžnā Amèrika, G Jȕžnē Amèrikē, D Jȕžnōj Amèrici, A Jȕžnū Amèriku, L u Jȕžnōj / ù Južnōj Amèrici, I Jȕžnōm Amèrikōm

  Južnoamerikánac, GA Južnoamerikánca, DL Južnoamerikáncu, V Južnoamerìkānče, I Južnoamerikáncem; mn. NV Južnoamerikánci, G Južnoamerìkānācā, DLI Južnoamerikáncima, A Južnoamerikánce

  Južnoamerìkānka, G Južnoamerìkānkē, DL Južnoamerìkānki, A Južnoamerìkānku, V Južnoamerìkānko, I Južnoamerìkānkōm; mn. NAV Južnoamerìkānkē, G Južnoamerìkānkā/Južnoamerìkānkī, DLI Južnoamerìkānkama

  južnoamèričkī

 • Južnoafrička Republika, Južnoafrikanac, Južnoafrikanka, južnoafrički

  Južnoàfričkā Repùblika, G Južnoàfričkē Repùblikē, D Južnoàfričkōj Repùblici, A Južnoàfričkū Repùbliku, L u Južnoàfričkōj Repùblici, I Južnoàfričkōm Repùblikōm

  Južnoafrikánac, GA Južnoafrikánca, DL Južnoafrikáncu, V Južnoafrìkānče, IJužnoafrikáncem; mn. NV Južnoafrikánci, G Južnoafrìkānācā, DLI Južnoafrikáncima, A Južnoafrikánce

  Južnoafrìkānka, G Južnoafrìkānkē, DL Južnoafrìkānki, A Južnoafrìkānku, V Južnoafrìkānko, I Južnoafrìkānkōm; mn. NAV Južnoafrìkānkē, G Južnoafrìkānkā/Južnoafrìkānkī, DLI Južnoafrìkānkama

  južnoàfričkī

  Napomena: U nekim se novijim vrelima pojavljuje i egzonim Južna Afrika nastao prema engleskome liku Republic of South Africa, koji ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku.

 • Kabul, Kabuljanin, Kabuljanka, kabulski

  Kȁbul, G Kȁbula, D Kȁbulu, A Kȁbul, L u Kȁbulu / ù Kabulu, I Kȁbulom

  Kȁbuljanin, GA Kȁbuljanina, DL Kȁbuljaninu, V Kȁbuljanine, I Kȁbuljaninom; mn. NV Kȁbuljani, G Kȁbuljānā, DLI Kȁbuljanima, A Kȁbuljane

  Kȁbuljānka, G Kȁbuljānkē, DL Kȁbuljānki, A Kȁbuljānku, V Kȁbuljānko, I Kȁbuljānkōm; mn. NAV Kȁbuljānke, G Kȁbuljānkā/Kȁbuljānkī, DLI Kȁbuljānkama

  kȁbulskī

 • Kairo, Kairac, Kairka, kairski

  Kàiro, G Kàira, D Kàiru, A Kàiro, L u Kàiru, I Kàirom

  Kàirac, GA Kàīrca, DL Kàīrcu, V Kȁīrče, I Kàīrcem; mn. NV Kàīrci, G Kàīrācā, DLI Kàīrcima, A Kàīrce

  Kàīrka, G Kàīrkē, DL Kàīrki, A Kàīrku, V Kàīrko, I Kàīrkōm; mn. NAV Kàīrke, G Kàīrkā/Kàīrkī, DLI Kàīrkama

  kàirskī

 • Kalifornija, Kalifornijac, Kalifornijka, kalifonijski

  Kalifòrnija, G Kalifòrnijē, D Kalifòrniji, A Kalifòrniju, L u Kalifòrniji, I Kalifòrnijōm

  Kaliforníjac, GA Kaliforníjca, DL Kaliforníjcu, V Kalifòrnījče, I Kaliforníjcem; mn. NV Kaliforníjci, G Kalifòrnījācā, DLI Kaliforníjcima, A Kaliforníjce

  Kalifòrnījka, G Kalifòrnījkē, DL Kalifòrnījki, A Kalifòrnījku, V Kalifòrnījko, I Kalifòrnījkōm; mn. NAV Kalifòrnījke, G Kalifòrnījkā/Kalifòrnījkī, DLI Kalifòrnījkama

  kalifòrnījskī

 • Kambodža, Kamodžanin, Kambodžanka, kambodžanski

  Kambòdža, G Kambòdžē, D Kambòdži, A Kambòdžu, L u Kambòdži, I Kambòdžōm

  Kambòdžanin, GA Kambòdžanina, DL Kambòdžaninu, V Kambòdžanine, I Kambòdžaninom; mn. NV Kambòdžani, G Kambòdžānā, DLI Kambòdžanima, A Kambòdžane

  Kambòdžānka, G Kambòdžānkē, DL Kambòdžānki, A Kambòdžānku, V Kambòdžānko, I Kambòdžānkōm; mn. NAV Kambòdžānke, G Kambòdžānkā/Kambòdžānkī, DLI Kambòdžānkama

  kambòdžanskī

 • Kamerun, Kamerunac, Kamerunka, kamerunski

  Kȁmerūn, G Kȁmerūna, D Kȁmerūnu, A Kȁmerūn, L u Kȁmerūnu / ù Kamerūnu, I Kȁmerūnom

  Kamerúnac, GA Kamerúnca, DL Kamerúncu, V Kamèrūnče, I Kamerúncem; mn. NV Kamerúnci, G Kamèrūnācā, DLI Kamerúncima, A Kamerúnce

  Kamèrūnka, G Kamèrūnkē, DL Kamèrūnki, A Kamèrūnku, V Kamèrūnko, I Kamèrūnkōm; mn. NAV Kamèrūnke, G Kamèrūnkā/Kamèrūnkī, DLI Kamèrūnkama

  kȁmerūnskī

 • Kanada, Kanađanin, Kanađanka, kanadski

  Kȁnada, G Kȁnadē, D Kȁnadi, A Kȁnadu, L u Kȁnadi / ù Kanadi, I Kȁnadōm

  Kanáđanin, GA Kanáđanina, DL Kanáđaninu, V Kanáđanine, I Kanáđaninom; mn. NV Kanáđani, G Kanáđānā, DLI Kanáđanima, A Kanáđane

  Kanáđānka, G Kanáđānkē, DL Kanáđānki, A Kanáđānku, V Kanáđānko, I Kanáđānkōm; mn. NAV Kanáđānke, G Kanáđānkā/Kanáđānkī, DLI Kanáđānkama

  kȁnadskī

 • Karaševo, Karaševac, Karaševka, karaševski

  Kàraševo, G Kàraševa, D Kàraševu, A Kàraševo, L u Kàraševu, I Kàraševom

  Kàraševac, GA Kàrašēvca, DL Kàrašēvcu, V Kàrašēvče, I Kàrašēvcem; mn. NV Kàrašēvci, G Kàraševācā, DLI Kàrašēvcima, A Kàrašēvce

  Kàrašēvka, G Kàrašēvkē, DL Kàrašēvki, A Kàrašēvku, V Kàrašēvko, I Kàrašēvkōm; mn. NAV Kàrašēvke, G Kàrašēvkā/Kàrašēvkī, DLI Kàrašēvkama

  kàraševskī

 • Karlovac, Karlovčanin, Karlovčanka, karlovački

  Kȃrlovac, G Kȃrlōvca, D Kȃrlōvcu, A Kȃrlovac, L u Kȃrlōvcu / ù Kārlōvcu, I Kȃrlōvcem

  Kȃrlovčanin, GA Kȃrlovčanina, DL Kȃrlovčaninu, V Kȃrlovčanine, I Kȃrlovčaninom; mn. NV Kȃrlovčani, G Kȃrlovčānā, DLI Kȃrlovčanima, A Kȃrlovčane

  Kȃrlovčānka, G Kȃrlovčānkē, DL Kȃrlovčānki, A Kȃrlovčānku, V Kȃrlovčānko, I Kȃrlovčānkōm; mn. NAV Kȃrlovčānke, G Kȃrlovčānkā/Kȃrlovčānkī, DLI Kȃrlovčānkama

  kȃrlovačkī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Karlovčan.

 • Kaštela, Kaštelanin, Kaštelanka, kaštelanski

  Kàštela, G Kȁštēlā, DLI Kàštelima, A Kàštela

  Kaštèlanin, GA Kaštèlanina, DL Kaštèlaninu, V Kaštèlanine, I Kaštèlaninom; mn. NV Kaštèlani, G Kaštèlānā, DLI Kaštèlanima, A Kaštèlane

  Kaštèlānka, G Kaštèlānkē, DL Kaštèlānki, A Kaštèlānku, V Kaštèlānko, I Kaštèlānkōm; mn. NAV Kaštèlānke, G Kaštèlānkā/Kaštèlānkī, DLI Kaštèlānkama

  kaštèlānskī

  Napomena: Starije je mjesno ime skupine naselja Kaštila. U prezimenskome se fondu odrazio i negdašnji mjesni muški etnik Kaštelan.

 • Katalonija, Katalonac, Katalonka, katalonski

  Katàlōnija, G Katàlōnijē, D Katàlōniji, A Katàlōniju, L u Katàlōniji, I Katàlōnijōm

  Katalónac, GA Katalónca, DL Katalóncu, V Katàlōnče, I Katalóncem; mn. NV Katalónci, G Katàlōnācā, DLI Katalóncima, A Katalónce

  Katàlōnka, G Katàlōnkē, DL Katàlōnki, A Katàlōnku, V Katàlōnko, I Katàlōnkōm; mn. NAV Katàlōnke, G Katàlōnkā/Katàlōnkī, DLI Katàlōnkama

  katàlōnskī

  Napomena: U bokeljskome hrvatskom prezimenskom fondu okamenjen je stariji etnonim Katelan, a u Baru Katalan.

 • Katar, Katarac, Katarka, katarski

  Kȁtar, G Kȁtra, D Kȁtru, A Kȁtar, L u Kȁtru / ù Katru, I Kȁtrom

  Kȁtarac, GA Kȁtārca, DL Kȁtārcu, V Kȁtārče, I Kȁtārcem; mn. NV Kȁtārci, G Kȁtārācā, DLI Kȁtārcima, A Kȁtārce

  Kȁtārka, G Kȁtārkē, DL Kȁtārki, A Kȁtārku, V Kȁtārko, I Kȁtārkōm; mn. NAV Kȁtārke, G Kȁtārkā/Kȁtārkī, DLI Kȁtārkama

  kȁtarskī

 • Kavkaz, Kavkažanin, Kavkažanka, kavkaski

  Kàvkaz, G Kàvkaza, D Kàvkazu, A Kàvkaz, L na Kàvkazu, I Kàvkazom

  Kàvkažanin, GA Kàvkažanina, DL Kàvkažaninu, V Kàvkažanine, I Kàvkažaninom; mn. NV Kàvkažani, G Kàvkažānā, DLI Kàvkažanima, A Kàvkažane

  Kàvkažānka, G Kàvkažānkē, DL Kàvkažānki, A Kàvkažānku, V Kàvkažānko, I Kàvkažānkōm; mn. NAV Kàvkažānke, G Kàvkažānkā/Kàvkažānkī, DLI Kàvkažānkama

  kàvkaskī

 • Kazahstan, Kazahstanac, Kazahstanka, kazahstanski

  Kȁzahstān, G Kȁzahstāna, D Kȁzahstānu, A Kȁzahstān, L u Kȁzahstānu / ù Kazahstānu, I Kȁzahstānom

  Kazahstánac, GA Kazahstánca, DL Kazahstáncu, V Kȁzahstānče, I Kazahstáncem; mn. NV Kazahstánci, G Kazàhstānācā, DLI Kazahstáncima, A Kazahstánce

  Kazàhstānka, G Kazàhstānkē, DL Kazàhstānki, A Kazàhstānku, V Kazàhstānko, I Kazàhstānkōm; mn. NAV Kazàhstānke, G Kazàhstānkā/Kazàhstānkī, DLI Kazàhstānkama

  kȁzahstānskī

  Napomena: Kazahstan je dobio ime po Kazasima. Kazah i Kazahinja su etnonimi, a likovi se Kazahstanac i Kazahstanka odnose na državljane. Ktetik koji se odnosi na državljane glasi kazahstanski, a onaj koji se odnosi na pripadnike naroda kazaški.

 • Kenija, Kenijac, Kenijka, kenijski

  Kȇnija, G Kȇnijē, D Kȇniji, A Kȇniju, L u Kȇniju / ù Kēniju, I Kȇnijōm

  Keníjac, GA Keníjca, DL Keníjcu, V Kènījče, I Keníjcem; mn. NV Keníjci, G Kènījācā, DLI Keníjcima, A Keníjce

  Kènījka, G Kènījkē, DL Kènījki, A Kènījku, V Kènījko, I Kènījkōm; mn. NAV Kènījke, G Kènījkā/Kènījkī, DLI Kènījkama

  kȇnījskī

 • Kijev/Kijiv, Kijevljanin/Kijivljanin, Kijevljanka/Kijivljanka, kijevski/kijivski

  Kȉjev/Kȉjiv, G Kȉjeva/Kȉjiva, D Kȉjevu/Kȉjivu, A Kȉjev/Kȉjiv, L u Kȉjevu/Kȉjivu // ù Kijevu/Kijivu, I Kȉjevom/Kȉjivom

  Kȉjevljanin/Kȉjivljanin, GA Kȉjevljanina/Kȉjivljanina, DL Kȉjevljaninu/Kȉjivljaninu, V Kȉjevljanine/Kȉjivljanine, I Kȉjevljanina/Kȉjivljaninom; mn. NV Kȉjevljani/Kȉjivljani, G Kȉjevljānā/Kȉjivljānā, DLI Kȉjevljanima/Kȉjivljanima, A Kȉjevljane/Kȉjivljane

  Kȉjevljānka/Kȉjivljānka, G Kȉjevljānkē/ Kȉjivljānkē, DL Kȉjevljānki/Kȉjivljānki, A Kȉjevljānku/Kȉjivljānku, V Kȉjevljānko/Kȉjivljānko, I Kȉjevljānkōm/Kȉjivljānkōm; mn. NAV Kȉjevljānke/Kȉjivljānke, G Kȉjevljānkā/Kȉjivljānkā/Kȉjivljānkī/Kȉjivljānkī, DLI Kȉjevljānkama/Kȉjevljānkama

  kȉjevskī/kȉjivskī

  Napomena: Egzonim je Kijev u hrvatski jezik ušao iz ruskoga jezika, a njemu je normativno istovrijedan egzonim Kijiv nastao prema ukrajinskome izgovoru. Ivan Tomko Mrnavić na prijelazu je iz XVI. u XVII. stoljeću upotrebljavao egzonim Kijevo. U književnim je djelima od XVII. stoljeća potvrđen i povijesni egzonim Kijov (prema poljskome Kijów).

 • Kina, Kinez, Kineskinja, kineski

  Kína, G Kínē, D Kíni, A Kínu, L u Kíni, I Kínōm

  Kìnēz, G Kinéza, DL Kinézu, V Kȉnēzu, I Kinézom; mn. NV Kinézi, G Kinézā, DLI Kinézima, A Kinéze

  Kìnēskinja, G Kìnēskinjē, DL Kìnēskinji, A Kìnēskinju, V Kìnēskinjo, I Kìnēskinjōm; mn. NAV Kìnēskinje, G Kìnēskīnjā, DLI Kìnēskinjama

  kìnēskī

  Napomena: Prvi je potvrđeni egzonim bio Kitaj. Od njega su tvoreni etnici Kitajac i Kitajka te ktetik kitajski. Rjeđe je potvrđen i egzonim Kitajska.

 • Kirgistan, Kirgistanac, Kirgistanka, kirgistanski

  Kȉrgistān, G Kȉrgistāna, D Kȉrgistānu, A Kȉrgistān, L u Kȉrgistānu / ù Kirgistānu, I Kirgistānom

  Kirgistánac, GA Kirgistánca, DL Kirgistáncu, V Kȉrgistānče, I Kirgistáncem; mn. NV Kirgistánci, G Kirgìstānācā, DLI Kirgistáncima, A Kirgistánce

  Kirgìstānka, G Kirgìstānkē, DL Kirgìstānki, A Kirgìstānku, V Kirgìstānko, I Kirgìstānkōm; mn. NAV Kirgìstānke, G Kirgìstānkā/Kirgìstānkī, DLI Kirgìstānkama

  kȉrgistānskī

  Napomena: Kirgistan je dobio ime po Kirgizima. Kirgiz i Kirgiskinja su etnonimi, a likovi se Kirgistanac i Kirgistanka odnose na državljane. Ktetik koji se odnosi na državljane glasi kirigistanski, a onaj koji se odnosi na pripadnike naroda kirgiški.

 • Kiseljak, Kiseljačanin, Kiseljačanka, kiseljački

  Kisèljāk, G Kiseljáka, D Kiseljáku, A Kisèljāk, L u Kiseljáku, I Kiseljákom

  Kiseljáčanin, GA Kiseljáčanina, DL Kiseljáčaninu, V Kiseljáčanine, I Kiseljáčaninom; mn. NV Kiseljáčani, G Kiseljáčānā, DLI Kiseljáčanima, A Kiseljáčane

  Kiseljáčānka, G Kiseljáčānkē, DL Kiseljáčānki, A Kiseljáčānku, V Kiseljáčānko, I Kiseljáčānkōm; mn. NAV Kiseljáčānke, G Kiseljáčānkā/Kiseljáčānkī, DLI Kiseljáčānkama

  kisèljāčkī

 • Kjoto, Kjoćanin, Kjoćanka, kjotski

  Kjȍto, G Kjȍta, D Kjȍtu, A Kjȍto, L u Kjȍtu / ù Kjotu, I Kjȍtom

  Kjȍćanin, GA Kjȍćanina, DL Kjȍćaninu, V Kjȍćanine, I Kjȍćaninom; mn. NV Kjȍćani, G Kjȍćānā, DLI Kjȍćanima, A Kjȍćane

  Kjȍćānka, G Kjȍćānkē, DL Kjȍćānki, A Kjȍćānku, V Kjȍćānko, I Kjȍćānkōm; mn. NAV Kjȍćānke, G Kjȍćānkā/Kjȍćānkī, DLI Kjȍćānkama

  kjȍtskī

 • Klis, Klišanin, Klišanka, kliški

  Klȉs, G Klȉsa, D Klȉsu, A Klȉs, L ù/nà Klisu / u/na Klȉsu, I Klȉsom

  Klȉšanin, GA Klȉšanina, DL Klȉšaninu, V Klȉšanine, I Klȉšaninom; mn. NV Klȉšani, G Klȉšānā, DLI Klȉšanima, A Klȉšane

  Klȉšānka, G Klȉšānkē, DL Klȉšānki, A Klȉšānku, V Klȉšānko, I Klȉšānkōm; mn. NAV Klȉšānke, G Klȉšānkā/Klȉšānkī, DLI Klȉšānkama

  klȉškī

  Napomena: Stanovnici središta Klisa govore u Klisu, a okolnih naselja na Klisu. Mjesni je ženski etnik Kliška.

 • Klošar-Ivanić, Kloštranac, Kloštranka, kloštarski

  Klȍštar-Ìvanić, G Klȍštar-Ìvanića, D Klȍštar-Ìvaniću, A Klȍštar-Ìvanić, L u Klȍštar-Ìvaniću / ù Kloštar-Ìvaniću, I Klȍštar-Ìvanićem

  Kloštránac, GA Kloštránca, DL Kloštráncu, V Klòštrānče, I Kloštráncem; mn. NV Kloštránci, G Klòštrānācā, DLI Kloštráncima, A Kloštránce

  Klòštrānka, G Klòštrānkē, DL Klòštrānki, A Klòštrānku, V Klòštrānko, I Klòštrānkōm; mn. NAV Klòštrānke, G Klòštrānkā/Klòštrānkī, DLI Klòštrānkama

  klòštārskī/ kloštarìvanićkī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Kloštranec. Budući da se ktetik kloštarski odnosi i na naselja Kloštar u Istri, Kloštar Podravski, Kloštar Šiljevički kod Crikvenice i Kloštar Vojakovački kod Križevaca, ktetik je kloštarivanićki razlikovniji.

 • Knin, Kninjanin, Kninjanka, kninski

  Knȋn, G Knína, D Knínu, A Knȋn, L u Knínu, I Knínom

  Knínjanin, GA Knínjanina, DL Knínjaninu, V Knínjanine, I Knínjaninom; mn. NV Knínjani, G Knínjānā, DLI Knínjanima, A Knínjane

  Knínjānka, G Knínjānkē, DL Knínjānki, A Knínjānku, V Knínjānko, I Knínjānkōm; mn. NAV Knínjānke, G Knínjānkā/Knínjānkī, DLI Knínjānkama

  knȋnskī

 • Kolumbija, Kolumbijac, Kolumbijka, kolumbijski

  Kòlūmbija, G Kòlūmbijē, D Kòlūmbiji, A Kòlūmbiju, L u Kòlūmbiji, I Kòlūmbijōm

  Kolumbíjac, GA Kolumbíjca, DL Kolumbíjcu, V Kolùmbījče, I Kolumbíjcem; mn. NV Kolumbíjci, G Kolùmbījācā, DLI Kolumbíjcima, A Kolumbíjce

  Kolùmbījka, G Kolùmbījkē, DL Kolùmbījki, A Kolùmbījku, V Kolùmbījko, I Kolùmbījkōm; mn. NAV Kolùmbījke, G Kolùmbījkā/Kolùmbījkī, DLI Kolùmbījkama

  kolùmbījskī

 • Komiža, Komižanin, Komižanka, komiški

  Kòmiža, G Kòmižē, D Kòmiži, A Kòmižu, L u Kòmiži, I Kòmižōm

  Kòmižanin, GA Kòmižanina, DL Kòmižaninu, V Kòmižanine, I Kòmižaninom; mn. NV Kòmižani, G Kòmižānā, DLI Kòmižanima, A Kòmižane

  Kòmižānka, G Kòmižānkē, DL Kòmižānki, A Kòmižānku, V Kòmižānko, I Kòmižānkōm; mn. NAV Kòmižānke, G Kòmižānkā/Kòmižānkī, DLI Kòmižānkama

  kòmiškī

  Napomena: Mjesni je ženski cakavski etnik Komiśka.

 • Konavle, Konavljanin, Konavljanka, konavoski

  Kònāvle, G Kònavālā, DI Kònāvlima, A Kònāvle, L u Kònāvlima

  Konávljanin, GA Konávljanina, DL Konávljaninu, V Konávljanine, I Konávljaninom; mn. NV Konávljani, G Konávljānā, DLI Konávljanima, A Konávljane

  Konávljānka/Konàvōka, G Konávljānkē/Konàvōkē, DL Konávljānki/Konàvōki, A Konávljānku/Konàvōku, V Konávljānko/Konàvōko, I Konávljānkōm/Konàvōkōm; mn. NAV Konávljānke/Konàvōke, G Konávljānkā/Konávljānkī/Konàvōkā/Konàvōkī, DLI Konávljānkama/Konàvōkama

  konàvōskī

  Napomena: Prvotno je od XIV. stoljeća potvrđen lik Konavli. Nekoć su se upotrebljavali mjesni ženski etnici Konavaoka i Konavojka te ktetik konavaoski.

 • Kongo, Kongoanac, Kongoanka, kongoanski

  Kȍngo, G Kȍnga, D Kȍngu, A Kȍngo, L u Kȍngu / ù Kongu, I Kȍngom

  Kongoánac, GA Kongoánca, DL Kongoáncu, V Kongòānče, I Kongoáncem; mn. NV Kongoánci, G Kongòānācā, DLI Kongoáncima, A Kongoánce

  Kongòānka, G Kongòānkē, DL Kongòānki, A Kongòānku, V Kongòānko, I Kongòānkōm; mn. NAV Kongòānke, G Kongòānkā/Kongòānkī, DLI Kongòānkama

  kongòānskī

  Napomena: Ime nose dvije afričke države, od kojih je jedna (negdašnji Zair) bila belgijskom, a druga francuskom kolonijom.

 • Kopenhagen, Kopenhažanin, Kopenhažanka, kopenhaški

  Kopenhágen, G Kopenhágena, D Kopenhágenu, A Kopenhágen, L u Kopenhágenu, I Kopenhágenom

  Kopenhážanin, GA Kopenhážanina, DL Kopenhážaninu, V Kopenhážanine, I Kopenhážaninom; mn. NV Kopenhážani, G Kopenhážānā, DLI Kopenhážanima, A Kopenhážane

  Kopenhážānka, G Kopenhážānkē, DL Kopenhážānki, A Kopenhážānku, V Kopenhážānko, I Kopenhážānkōm; mn. NAV Kopenhážānke, G Kopenhážānkā/Kopenhážānkī, DLI Kopenhážānkama

  kòpenhāškī

  Napomena: Hrvatski je lik Kopenhagen nastao prema njemačkome izgovoru.

 • Koprivnica, Koprivničanin, Koprivničanka, koprivnički

  Kòprīvnica, G Kòprīvnicē, D Kòprīvnici, A Kòprīvnicu, L u Kòprīvnici, I Kòprīvnicōm

  Koprivničánac/Kòprīvničanin, GA Koprivničánca/Kòprīvničanina, DL Koprivničáncu/Kòprīvničaninu, V Kòprīvničānče/Kòprīvničanine, I Koprivničáncem/Kòprīvničaninom; mn. NV Koprivničánci/Kòprīvničani, G Kòprīvničānā/Kòprīvničānā, DLI Koprivničáncima/Kòprīvničanima, A Koprivničánce/Kòprīvničane

  Kòprīvničānka, G Kòprīvničānkē, DL Kòprīvničānki, A Kòprīvničānku, V Kòprīvničānko, I Kòprīvničānkōm; mn. NAV Kòprīvničānke, G Kòprīvničānkā/Kòprīvničānkī, DLI Kòprīvničānkama

  kòprīvničkī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Koprivničanec.

 • Korčula, Korčulanin, Korčulanka, korčulanski

  Kȏrčula, G Kȏrčulē, D Kȏrčuli, A Kȏrčulu, L u/na Kȏrčuli / ù/nà Kōrčuli, I Kȏrčulōm

  Korčùlanin, GA Korčùlanina, DL Korčùlaninu, V Korčùlanine, I Korčùlaninom; mn. NV Korčùlani, G Korčùlānā, DLI Korčùlanima, A Korčùlane

  Korčùlānka, G Korčùlānkē, DL Korčùlānki, A Korčùlānku, V Korčùlānko, I Korčùlānkōm; mn. NAV Korčùlānke, G Korčùlānkā/Korčùlānkī, DLI Korčùlānkama

  korčùlāns

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na istoimeno naselje, isključivo uz prijedlog u. Starije je hrvatsko ime otoka Krkar. Marin Držić zapisao je etnike Krkranin i Krkarka te ktetik krkarski. Rijetko je potvrđen i lik Korčola te ktetik korčularski.

 • Koreja, Korejac, Korejka, korejski

  Korèja, G Korèjē, D Korèji, A Korèju, L u Korèji, I Korèjōm

  Koréjac, GA Koréjca, DL Koréjcu, V Kòrējče, I Koréjcem; mn. NV Koréjci, G Kòrējācā, DLI Koréjcima, A Koréjce

  Kòrējka, G Kòrējkē, DL Kòrējki, A Kòrējku, V Kòrējko, I Kòrējkōm; mn. NAV Kòrējke, G Kòrējkā/Kòrējkī, DLI Kòrējkama

  kòrējskī

 • Kosovo, Kosovljanin, Kosovljanka, kosovski

  Kȍsovo, G Kȍsova, D Kȍsovu, A Kȍsovo, L na/u Kȍsovu / nà/ù Kosovu, I Kȍsovom

  Kȍsovljanin, GA Kȍsovljanina, DL Kȍsovljaninu, V Kȍsovljanine, I Kȍsovljaninom; mn. NV Kȍsovljani, G Kȍsovljānā, DLI Kȍsovljanima, A Kȍsovljane

  Kȍsovljānka, G Kȍsovljānkē, DL Kȍsovljānki, A Kȍsovljānku, V Kȍsovljānko, I Kȍsovljānkōm; mn. NAV Kȍsovljānke, G Kȍsovljānkā/Kȍsovljānkī, DLI Kȍsovljānkama

  kȍsovs

  Napomena: U srpskome jeziku češći su etnici Kosovac i Kosovka. Etnici Kosovar i Kosovarka te ktetik kosovarski nastali su pod utjecajem albanskoga jezika.

 • Kostarika, Kostarikanac, Kostarikanka, kostarikanski

  Kostarìka, G Kostarìkē, D Kostarìki, A Kostarìku, L u Kostarìki, I Kostarìkōm

  Kostarikánac, GA Kostarikánca, DL Kostarikáncu, V Kostarìkānče, I Kostarikáncem; mn. NV Kostarikánci, G Kostarìkānācā, DLI Kostarikáncima, A Kostarikánce

  Kostarìkānka, G Kostarìkānkē, DL Kostarìkānki, A Kostarìkānku, V Kostarìkānko, I Kostarìkānkōm; mn. NAV Kostarìkānke, G Kostarìkānkā/Kostarìkānkī, DLI Kostarìkānkama

  kostarìkānskī

 • Kotor, Kotoranin, Kotoranka, kotorski

  Kòtor, G Kòtora, D Kòtoru, A Kòtor, L u Kòtoru, I Kòtorom

  Kòtoranin, GA Kòtoranina, DL Kòtoraninu, V Kòtoranine, I Kòtoraninom; mn. NV Kòtorani, G Kòtorānā, DLI Kòtoranima, A Kòtorane

  Kòtorānka, G Kòtorānkē, DL Kòtorānki, A Kòtorānku, V Kòtorānko, I Kòtorānkōm; mn. NAV Kòtorānke, G Kòtorānkā/Kòtorānkī, DLI Kòtorānkama

  kòtors

  Napomena: Rijetko su potvrđeni i ženski etnici Kotorkinja i Kotorka, a u djelima Jeronima Kavanjina muški etnik Kotoraš i ktetik kotoraški.

 • Kotoriba, Kotoripčanin, Kotoripčanka, kotoripski

  Kotorìba, G Kotorìbē, D Kotorìbi, A Kotorìbu, L u Kotorìbi, I Kotorìbōm

  Kotorìpčanin, GA Kotorìpčanina, DL Kotorìpčaninu, V Kotorìpčanine, I Kotorìpčaninom; mn. NV Kotorìpčani, G Kotorìpčānā, DLI Kotorìpčanima, A Kotorìpčane

  Kotorìpčānka, G Kotorìpčānkē, DL Kotorìpčānki, A Kotorìpčānku, V Kotorìpčānko, I Kotorìpčānkōm; mn. NAV Kotorìpčānke, G Kotorìpčānkā/Kotorìpčānkī, DLI Kotorìpčānkama

  kotòrīpskī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Kotoripčan, a ženski Kotoripčica.

 • Krakov, Krakovljanin, Krakovljanka, krakovski

  Krȁkov, G Krȁkova, D Krȁkovu, A Krȁkov, L u Krȁkovu / ù Krakovu, I Krȁkovom

  Krȁkovljanin, GA Krȁkovljanina, DL Krȁkovljaninu, V Krȁkovljanine, I Krȁkovljaninom; mn. NV Krȁkovljani, G Krȁkovljānā, DLI Krȁkovljanima, A Krȁkovljane

  Krȁkovljānka, G Krȁkovljānkē, DL Krȁkovljānki, A Krȁkovljānku, V Krȁkovljānko, I Krȁkovljānkōm; mn. NAV Krȁkovljānke, G Krȁkovljānkā/Krȁkovljānkī, DLI Krȁkovljānkama

  krȁkovs

 • Kraljeva Sutjeska, Sutješčanin, Sutješčanka, sutješki

  Králjeva Sùtjeska, G Králjevē Sùtjeskē, D Králjevōj Sùtjesci, A Králjeva Sùtjeska, L u Králjevōj Sùtjesci, I Králjevōm Sùtjeskōm

  Sùtješčanin, GA Sùtješčanina, DL Sùtješčaninu, V Sùtješčanine, I Sùtješčaninom; mn. NV Sùtješčani, G Sùtješčānā, DLI Sùtješčanima, A Sùtješčane

  Sùtješčānka, G Sùtješčānkē, DL Sùtješčānki, A Sùtješčānku, V Sùtješčānko, I Sùtješčānkōm; mn. NAV Sùtješčānke, G Sùtješčānkā/Sùtješčānkī, DLI Sùtješčānkama

  sùtješkī

 • Kranjska, Kranjac, Kranjka, kranjski

  Krȃnjskā, G Krȃnjskē, D Krȃnjskōj, A Krȃnjskā, L u Krȃnjskōj / ù Krānjskōj, I Krȃnjskōj

  Kránjac, GA Kránjca, DL Kránjcu, V Krȃnjče, I Kránjcem; mn. NV Kránjci, G Krȃnjācā, DLI Kránjcima, A Kránjce

  Krȃnjka, G Krȃnjkē, DL Krȃnjki, A Krȃnjku, V Krȃnjko, I Krȃnjkōm; mn. NAV Krȃnjke, G Krȃnjkā/Krȃnjkī, DLI Krȃnjkama

  krȃnjskī

  Napomena: Različite su se inačice muškoga etnika okamenile u hrvatskim prezimenima kao što su Hranjec, Kranjac, Kranjčević i Kranjec. Etnik Kranjac označuje u nekim hrvatskim krajevima Slovenca.

 • Krapina, Krapinac, Krapinka, krapinski

  Kràpina, G Kràpinē, D Kràpini, A Kràpinu, L u Kràpini, I Kràpinōm

  Krapínac, GA Krapínca, DL Krapíncu, V Kràpīnče, I Krapíncem; mn. NV Krapínci, G Kràpīnācā, DLI Krapíncima, A Krapínce

  Kràpīnka, G Kràpīnkē, DL Kràpīnki, A Kràpīnku, V Kràpīnko, I Kràpīnkōm; mn. NAV Kràpīnke, G Kràpīnkā/Kràpīnkī, DLI Kràpīnkama

  kràpīnskī

  Napomena: Mjesni su muški etnici Krapinčan, Krapinčanec i Krapinec.

 • Kreševo, Kreševljak, Kreševljanka, kreševski

  Krȅševo, G Krȅševa, D Krȅševu, A Krȅševo, V L u Krȅševu / ù Kreševu, I Krȅševom

  Krešèvljāk/Krȅševac, GA Kreševljáka/Krȅšēvca, DL Kreševljáku/Krȅšēvcu, V Krȅševljāče/Krȅšēvče, I Kreševljáku/Krȅšēvcem; mn. NV Kreševljáci/Krȅšēvci, G Kreševljákā/Krȅšēvkā/Krȅšēvkī, DLI Kreševljácima/Krȅšēvcima, A Kreševljáke/Krȅšēvke

  Krȅšēvka, G Krȅšēvkē, DL Krȅšēvki, A Krȅšēvku, V Krȅšēvko, I Krȅšēvkōm; mn. NAV Krȅšēvke, G Krȅšēvkā/Krȅšēvkī, DLI Krȅšēvkama

  krȅševskī

  Napomena: Etnik se Kreševljak odnosi na Kreševo u središnjoj Bosni, a Kreševac na Kreševo kod Šestanovca u Dalmaciji.

 • Kreta, Krećanin, Krećanka, kretski

  Kréta, G Krétē, D Kréti, A Krétu, L na Krétu, I Krétōm

  Kréćanin, GA Kréćanina, DL Kréćaninu, V Kréćanine, I Kréćaninom; mn. NV Kréćani, G Kréćānā, DLI Kréćanima, A Kréćane

  Kréćānka, G Kréćānkē, DL Kréćānki, A Kréćānku, V Kréćānko, I Kréćānkōm; mn. NAV Kréćānke, G Kréćānkā/Kréćānkī, DLI Kréćānkama

  krȇtskī

  Napomena: Zabilježen je i povijesni egzonim Kandija (< tal. Candia).

 • Krim, Krimljanin, Krimljanka, krimski

  Krȉm, G Krìma, D Krìmu, A Krȉm, L na Krìmu, I Krìmom

  Krȉmljanin, GA Krȉmljanina, DL Krȉmljaninu, V Krȉmljanine, I Krȉmljaninom; mn. NV Krȉmljani, G Krȉmljānā, DLI Krȉmljanima, A Krȉmljane

  Krȉmljānka, G Krȉmljānkē, DL Krȉmljānki, A Krȉmljānku, V Krȉmljānko, I Krȉmljānkōm; mn. NAV Krȉmljānke, G Krȉmljānkā/Krȉmljānkī, DLI Krȉmljānkama

  krȉmskī

 • Krivi Put, Krivopućanin, Krivopućanka, krivoputski

  Krȋvī Pȗt, G Krȋvōg(a) Púta, D Krȋvōm(u) Pútu, A Krȋvī Pȗt, L u Krȋvōm(e) Pútu, I Krȋvīm Pútom

  Krivòpućanin, GA Krivòpućanina, DL Krivòpućaninu, V Krivòpućanine, I Krivòpućaninom; mn. NV Krivòpućani, G Krivòpućānā, DLI Krivòpućanima, A Krivòpućane

  Krivòpućānka, G Krivòpućānkē, DL Krivòpućānki, A Krivòpućānku, V Krivòpućānko, I Krivòpućānkōm; mn. NAV Krivòpućānke, G Krivòpućānkā/Krivòpućānkī, DLI Krivòpućānkama

  krivòputskī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Krivopućan, a ktetik krivopućki.

 • Križevci, Križevčanin, Križevčanka, križevački

  Krížēvci, G Kríževācā, DLI Krížēvcima, A Krížēvce

  Kríževčanin, GA Kríževčanina, DL Kríževčaninu, V Kríževčanine, I Kríževčaninom; mn. NV Kríževčani, G Kríževčānā, DLI Kríževčanima, A Kríževčane

  Kríževčānka, G Kríževčānkē, DL Kríževčānki, A Kríževčānku, V Kríževčānko, I Kríževčānkōm; mn. NAV Kríževčānke, G Kríževčānkā/Kríževčānkī, DLI Kríževčānkama

  kríževačkī

  Napomena: Mjesni su etnici Križevec i Križevčan, a ktetici križevčanski i križevečki.

 • Krk, Krčanin, Krčanka, krčki

  Kȑk, G Kr̀ka, D Kr̀ku, A Kȑk, L u/na Kr̀ku, I Kr̀kom

  Kȑčanin, GA Kȑčanina, DL Kȑčaninu, V Kȑčanine, I Kȑčaninom; mn. NV Kȑčani, G Kȑčānā, DLI Kȑčanima, A Kȑčane

  Kȑčānka, G Kȑčānkē, DL Kȑčānki, A Kȑčānku, V Kȑčānko, I Kȑčānkōm; mn. NAV Kȑčānke, G Kȑčānkā/Kȑčānkī, DLI Kȑčānkama

  kȑčkī

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na istoimeno naselje, isključivo uz prijedlog u. Mjesni je muški etnik Krčan. Otok se naziva i Veja, a od toga su imena tvoreni etnici Vejan i Vejanka te ktetik vejski.

 • Kuba, Kubanac, Kubanka, kubanski

  Kúba, G Kúbē, D Kúbi, A Kúbu, L na/u Kúbi, I Kúbōm

  Kubánac, GA Kubánca, DL Kubáncu, V Kùbānče, I Kubáncem; mn. NV Kubánci, G Kùbānācā, DLI Kubáncima, A Kubánce

  Kùbānka, G Kùbānkē, DL Kùbānki, A Kùbānku, V Kùbānko, I Kùbānkōm; mn. NAV Kùbānke, G Kùbānkā/Kùbānkī, DLI Kùbānkama

  kùbānskī

 • Kupres, Kuprešak, Kuprešanka, kupreški

  Kùpres, G Kùpresa, D Kùpresu, A Kùpresa, L na Kùpresu, I Kùpresom

  Kùprešāk, GA Kuprešáka, DL Kuprešáku, V Kȕprešāče, I Kuprešákom; mn. NV Kuprešáci, G Kuprešákā, DLI Kuprešácima, A Kuprešáke

  Kùprešānka, G Kùprešānkē, DL Kùprešānki, A Kùprešānku, V Kùprešānko, I Kùprešānkōm; mn. NAV Kùprešānke, G Kùprešānkā/Kùprešānkī, DLI Kùprešānkama

  kùpreškī

  Napomena: U hrvatskome su se prezimenskom fondu odrazili etnici Kuprešan i Kuprešanin.

 • Kurdistan, Kurd, Kurtkinja, kurdski

  Kȕrdistān, G Kȕrdistāna, D Kȕrdistānu, A Kȕrdistān, L u Kȕrdistānu / ù Kurdistānu, I Kȕrdistānom

  Kȕrd, GA Kȕrda, DL Kȕrdu, V Kȕrde, I Kȕrdom; mn. NV Kȕrdi, G Kȗrdā, DLI Kȕrdima, A Kȕrde

  rtkinja, G Kȕrtkinjē, DL Kȕrtkinji, A Kȕrtkinju, V Kȕrtkinjo, I Kȕrtkinjōm; mn. NAV Kȕrtkinje, G Kȕrtkīnjā, DLI Kȕrtkinjama

  kȕrdskī

 • Kutina, Kutinjanin, Kutinjanka, kutinski

  Kùtina, G Kùtinē, D Kùtini, A Kùtinu, L u Kùtini, I Kùtinōm

  Kùtinjanin/Kutínčanin, GA Kùtinjanina/Kutínčanina, DL Kùtinjaninu/Kutínčaninu, V Kùtinjanine/Kutínčanine, I Kùtinjaninom/Kutínčaninom; mn. NV Kùtinjani/Kutínčani, G Kùtinjānā/Kutínčānā, DLI Kùtinjanima/Kutínčanima, A Kùtinjane/Kutínčane

  Kùtinjānka/Kutínčānka, G Kùtinjānkē/Kutínčānkē, DL Kùtinjānki/Kutínčānki, A Kùtinjānku/Kutínčānku, V Kùtinjānko/Kutínčānko, I Kùtinjānkōm/Kutínčānkōm; mn. NAV Kùtinjānke/Kutínčānke, G Kùtinjānkā/Kùtinjānkī/Kutínčānkā/Kutínčānkī, DLI Kùtinjānkama/Kutínčānkama

  kùtīnskī

  Napomena: Mjesno su potvrđeni kajkavski etnici Kutinec i Kutinjan te Kutinka.

 • Kuvajt, Kuvajćanin, Kuvajćanka, kuvajtski

  Kùvajt, G Kùvajta, D Kùvajtu, A Kùvajt, L u Kùvajtu, I Kùvajtom

  Kuvájćanin, GA Kuvájćanina, DL Kuvájćaninu, V Kuvájćanine, I Kuvájćaninom; mn. NV Kuvájćani, G Kuvájćānā, DLI Kuvájćanima, A Kuvájćane

  Kuvájćānka, G Kuvájćānkē, DL Kuvájćānki, A Kuvájćānku, V Kuvájćānko, I Kuvájćānkōm; mn. NAV Kuvájćānke, G Kuvájćānkā/Kuvájćānkī, DLI Kuvájćānkama

  kùvajtskī

 • Labin, Labinjanin, Labinjanka, labinski

  Làbīn, G Labína, D Labínu, A Làbīn, L u Labínu, I Labínom

  Labínjanin, GA Labínjanina, DL Labínjaninu, V Labínjanine, I Labínjaninom; mn. NV Labínjani, G Labínjānā, DLI Labínjanima, A Labínjane

  Labínjānka, G Labínjānkē, DL Labínjānki, A Labínjānku, V Labínjānko, I Labínjānkōm; mn. NAV Labínjānke, G Labínjānkā/Labínjānkī, DLI Labínjānkama

  làbīnskī

  Napomena: Mjesni su etnici Labinjon i Labinjonka, a ktetik labinjonski.

 • Laponija, Laponac, Laponka, laponski

  Làpōnija, G Làpōnijē, D Làpōniji, A Làpōniju, L u Làpōniji, I Làpōnijōm

  Lapónac, GA Lapónca, DL Lapóncu, V Làpōnče, I Lapóncem; mn. NV Lapónci, G Làpōnācā, DLI Lapóncima, A Lapónce

  Làpōnka, G Làpōnkē, DL Làpōnki, A Làpōnku, V Làpōnko, I Làpōnkōm; mn. NAV Làpōnke, G Làpōnkā/Làpōnkī, DLI Làpōnkama

  làpōnskī

  Napomena: Katkad se u množini upotrebljava i etnonim Sami, pa se laponski jezik naziva i samskim. Ti se likovi izvode iz različitih laponskih imena za Laponiju i Laponce.

 • Lastovo, Lastovac, Lastovka, lastovski

  Lȁstovo, G Lȁstova, D Lȁstovu, A Lȁstovo, u/na Lȁstovu / ù/nà Lastovu, I Lȁstovom

  Lȁstovac, GA Lȁstōvca, DL Lȁstōvcu, V Lȁstōvče, I Lȁstōvcem; mn. NV Lȁstōvci, G Lȁstovācā, DLI Lȁstōvcima, A Lȁstōvce

  Lȁstōvka, G Lȁstōvkē, DL Lȁstōvki, A Lȁstōvku, V Lȁstōvko, I Lȁstōvkōm; mn. NAV Lȁstōvke, G Lȁstōvkā/Lȁstōvkī, DLI Lȁstōvkama

  lȁstovskī

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na istoimeno naselje, isključivo uz prijedlog u.

 • Letonija, Letonac, Letonka, letonski

  Lètōnija, G Lètōnijē, D Lètōniji, A Lètōniju, L u Lètōniji, I Lètōnijōm

  Letónac, GA Letónca, DL Letóncu, V Lètōnče, I Letóncem; mn. NV Letónci, G Lètōnācā, DLI Letóncima, A Letónce

  Lètōnka, G Lètōnkē, DL Lètōnki, A Lètōnku, V Lètōnko, I Lètōnkōm; mn. NAV Lètōnke, G Lètōnkā/Lètōnkī, DLI Lètōnkama

  lètōnskī

  Napomena: Hrvatsko je ime države nastalo prema njemačkome Lettland. U novije se vrijeme država naziva i Latvija (etnonimi su Latvijac i Latvijka, a ktetik latvijski) prema izvornome letonskom liku. Do polovice XX. stoljeća u uporabi je često bio i egzonim Lotiška.

 • Libanon, Libanonac, Libanonka, libanonski

  Lȉbanon, G Lȉbanona, D Lȉbanonu, A Lȉbanon, L u Lȉbanonu / ù Libanonu, I Lȉbanonom

  Libanónac, GA Libanónca, DL Libanóncu, V Lȉbanōnče, I Libanóncem; mn. NV Libanónci, G Libànōnācā, DLI Libanóncima, A Libanónce

  Libànōnka, G Libànōnkē, DL Libànōnki, A Libànōnku, V Libànōnko, I Libànōnkōm; mn. NAV Libànōnke, G Libànōnkā/Libànōnkī, DLI Libànōnkama

  lȉbanonskī

  Napomena: Od XV. stoljeća potvrđen je povijesni egzonim Liban, a od XVI. ktetik libanski.

 • Libija, Libijac, Libijka, libijski

  Lȋbija, G Lȋbijē, D Lȋbiji, A Lȋbiju, L u Lȋbiji / ù Lībiji, I Lȋbijōm

  Libíjac, GA Libíjca, DL Libíjcu, V Lìbījče, I Libíjcem; mn. NV Libíjci, G Lìbījācā, DLI Libíjcima, A Libíjce

  Lìbījka, G Lìbījkē, DL Lìbījki, A Lìbījku, V Lìbījko, I Lìbījkōm; mn. NAV Lìbījke, G Lìbījkā/Lìbījkī, DLI Lìbījkama

  lìbījskī

 • Lika, Ličanin, Ličanka, lički

  Líka, G Líkē, D Líci, A Líku, L u Líci, I Líkōm

  Líčanin, GA Líčanina, DL Líčaninu, V Líčanine, I Líčaninom; mn. NV Líčani, G Líčānā, DLI Líčanima, A Líčane

  Líčānka, G Líčānkē, DL Líčānki, A Líčānku, V Líčānko, I Líčānkōm; mn. NAV Líčānke, G Líčānkā/Líčānkī, DLI Líčānkama

  lȋčkī

  Napomena: Mjesno su potvrđeni muški etnik Ličan te rjeđe ženski Ličkinja.

 • Lisabon, Lisabonac, Lisabonka, lisabonski

  Lȉsabōn, G Lȉsabōna, D Lȉsabōnu, A Lȉsabōn, L u Lȉsabōnu / ù Lisabōnu, I Lȉsabōnom

  Lisabónac, GA Lisabónca, DL Lisabóncu, V Lȉsabōnče, I Lisabóncem; mn. NV Lisabónci, G Lisàbōnācā, DLI Lisabóncima, A Lisabónce

  Lisàbōnka, G Lisàbōnkē, DL Lisàbōnki, A Lisàbōnku, V Lisàbōnko, I Lisàbōnkōm; mn. NAV Lisàbōnke, G Lisàbōnkā/Lisàbōnkī, DLI Lisàbōnkama

  lȉsabōnskī

 • Litva, Litavac, Litavka, litavski

  Lȉtva, G Lȉtvē, D Lȉtvi, A Lȉtvu, L u Lȉtvi / ù Litvi, I Lȉtvōm

  Litávac, GA Litávca, DL Litávcu, V Lìtāvče, I Litávcem; mn. NV Litávci, G Lìtāvācā, DLI Litávcima, A Litávce

  Lìtāvka, G Lìtāvkē, DL Lìtāvki, A Lìtāvku, V Lìtāvko, I Lìtāvkōm; mn. NAV Lìtāvke, G Lìtāvkā/Lìtāvkī, DLI Lìtāvkama

  lìtavskī

  Napomena: Katkad su u uporabi etnici Litvanac i Litvanka te litvanski nastali prema liku Litvanija, koji ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku.

 • Livno, Livnjak, Livanjka, livanjski

  Lívno, G Lívna, D Lívnu, A Lívno, u Lívnu, I Lívnom

  Lìvnjāk, GA Livnjáka, DL Livnjáku, V Lȉvnjāče, I Livnjákom; mn. NV Livnjáci, G Livnjákā, DLI Livnjácima, A Livnjáke

  Lìvānjka, G Lìvānjkē, DL Lìvānjki, A Lìvānjku, V Lìvānjko, I Lìvānjkōm; mn. NAV Lìvānjke, G Lìvānjkā/Lìvānjkī, DLI Lìvānjkama

  lìvanjskī

  Napomena: Prvotno je potvrđeno lik Hlijevno, od kojega je tvoren etnik Hlevnjak, koji se odrazio u hrvatskome prezimenskom fondu. Rjeđe je potvrđen i povijesni etnik Hljevljanin.

 • London, Londončanin/Londonac, Londončanka/Londonka, londonski

  Lòndōn, G Londóna, D Londónu, A Lòndōn, L u Londónu, Londónom

  Londónčanin/Londónac, GA Londónčanina/Londónca, DL Londónčaninu/Londóncu, V Londónčanine/Lòndōnče, I Londónčaninom/Londóncem; mn. NV Londónčani/Londónci, G Londónčānā/Lòndōnācā, DLI Londónčanima/Londóncima, A Londónčane/Londónce

  Londónčānka/Lòndōnka, G Londónčānkē/Lòndōnkē, DL Londónčānki/Lòndōnki, A Londónčānku/Lòndōnku, V Londónčānko/Lòndōnko, I Londónčānkōm/Lòndōnkōm; mn. NAV Londónčānke/Lòndōnke, G Londónčānkā/Londónčānkī/Lòndōnkā/Lòndōnkī, DLI Londónčānkama/Lòndōnkama

  lòndōnskī

 • Lošinj, Lošinjanin, Lošinjanka, lošinjski

  Lòšīnj, G Lošínja, D Lošínju, A Lòšīnj, L na Lošínju, I Lošínjem

  Lošínjanin, GA Lošínjanina, DL Lošínjaninu, V Lošínjanine, I Lošínjaninom; mn. NV Lošínjani, G Lošínjānā, DLI Lošínjanima, A Lošínjane

  Lošínjānka, G Lošínjānkē, DL Lošínjānki, A Lošínjānku, V Lošínjānko, I Lošínjānkōm; mn. NAV Lošínjānke, G Lošínjānkā/Lošínjānkī, DLI Lošínjānkama

  lòšīnjskī

  Napomena: U mjesnoj je uporabi muški etnik Lošinjan.

 • Lovreć, Lovrećanin, Lovrećanka, lovrećki

  Lòvrēć, G Lovréća, D Lovréću, A Lòvrēć, L na Lovréću, I Lovréćem

  Lovréćanin, GA Lovréćanina, DL Lovréćaninu, V Lovréćanine, I Lovréćaninom; mn. NV Lovréćani, G Lovréćānā, DLI Lovréćanima, A Lovréćane

  Lovréćānka, G Lovréćānkē, DL Lovréćānki, A Lovréćānku, V Lovréćānko, I Lovréćānkōm; mn. NAV Lovréćānke, G Lovréćānkā/Lovréćānkī, DLI Lovréćānkama

  lòvrēćkī

  Napomena: U mjesnoj je uporabi ženski etnik Lovrećka.

 • Ludbreg, Ludbrežanin, Ludbrežanka, ludbreški

  Lȕdbrēg, G Lȕdbrēga, D Lȕdbrēgu, A Lȕdbrēg, L u Lȕdbrēgu / ù Ludbrēgu, I Lȕdbrēgom

  Lȕdbrežanin, GA Lȕdbrežanina, DL Lȕdbrežaninu, V Lȕdbrežanine, I Lȕdbrežaninom; mn. NV Lȕdbrežani, G Lȕdbrežānā, DLI Lȕdbrežanima, A Lȕdbrežane

  Lȕdbrežānka, G Lȕdbrežānkē, DL Lȕdbrežānki, A Lȕdbrežānku, V Lȕdbrežānko, I Lȕdbrežānkōm; mn. NAV Lȕdbrežānke, G Lȕdbrežānkā/Lȕdbrežānkī, DLI Lȕdbrežānkama

  lȕdbreškī

  Napomena: U mjesnome kajkavskom govoru ojkonim se izgovara Lubrek. Od njega se izvode etnici Lubrežan i Lubrežanka te ktetik lubreški.

 • Luksemburg, Luksemburžanin, Luksemburžanka, luksemburški

  Lùksemburg, G Lùksemburga, D Lùksemburgu, A Lùksemburg, L u Lùksemburgu, I Lùksemburgom

  Lùksemburžanin, GA Lùksemburžanina, DL Lùksemburžaninu, V Lùksemburžanine, I Lùksemburžaninom; mn. NV Lùksemburžani, G Lùksemburžānā, DLI Lùksemburžanima, A Lùksemburžane

  Lùksemburžānka, G Lùksemburžānkē, DL Lùksemburžānki, A Lùksemburžānku, V Lùksemburžānko, I Lùksemburžānkōm; mn. NAV Lùksemburžānke, G Lùksemburžānkā/Lùksemburžānkī, DLI Lùksemburžānkama

  lùksemburškī

  Napomena: Država je prozvana po gradu Luxembourgu.

 • Lyon, Lijonac, Lijonka, lijonski

  Lyon, G Lyona, D Lyonu, A Lyon, L u Lyonu, I Lyonom

  Lijónac, GA Lijónca, DL Lijóncu, V Lìjōnče, I Lijóncem; mn. NV Lijónci, G Lìjōnācā, DLI Lijóncima, A Lijónce

  Lìjōnka, G Lìjōnkē, DL Lìjōnki, A Lìjōnku, V Lìjōnko, I Lìjōnkōm; mn. NAV Lìjōnke, G Lìjōnkā/Lìjōnkī, DLI Lìjōnkama

  lìjōnskī

 • Ljubljana, Ljubljančanin, Ljubljančanka, ljubljanski

  Ljubljàna, G Ljubljànē, D Ljubljàni, A Ljubljànu, L u Ljubljàni, I Ljubljànōm

  Ljubljánčanin, GA Ljubljánčanina, DL Ljubljánčaninu, V Ljubljánčanine, I Ljubljánčaninom; mn. NV Ljubljánčani, G Ljubljánčānā, DLI Ljubljánčanima, A Ljubljánčane

  Ljubljánčānka, G Ljubljánčānkē, DL Ljubljánčānki, A Ljubljánčānku, V Ljubljánčānko, I Ljubljánčānkōm; mn. NAV Ljubljánčānke, G Ljubljánčānkā/Ljubljánčānkī, DLI Ljubljánčānkama

  ljùbljanskī

 • Ljubuški, Ljubušak, Ljubušanka, ljubuški

  Ljùbuškī, G Ljùbuškōg(a), D Ljùbuškōm(u), A Ljùbuškī, L u Ljùbuškōm(e), I Ljùbuškīm

  Ljubùšāk, GA Ljubušáka, DL Ljubušáku, V Ljȕbušāče, I Ljubušákom; mn. NV Ljubušáci, G Ljubušákā, DLI Ljubušácima, A Ljubušáke

  Ljùbušānka, G Ljùbušānkē, DL Ljùbušānki, A Ljùbušānku, V Ljùbušānko, I Ljùbušānkōm; mn. NAV Ljùbušānke, G Ljùbušānkā/Ljùbušānkī, DLI Ljùbušānkama

  ljùbuškī

 • Madagaskar, Madagaskarac, Madagaskarka, madagaskarski

  Madagàskar, G Madagàskara, D Madagàskaru, A Madagàskar, L na/u Madagàskaru, I Madagàskarom

  Madagaskárac, GA Madagaskárca, DL Madagaskárcu, V Madagàskārče, I Madagaskárcem; mn. NV Madagaskárci, G Madagàskārācā, DLI Madagaskárcima, A Madagaskárce

  Madagàskārka, G Madagàskārkē, DL Madagàskārki, A Madagàskārku, V Madagàskārko, I Madagàskārkōm; mn. NAV Madagàskārke, G Madagàskārkā/Madagàskārkī, DLI Madagàskārkama

  madagàskarskī

 • Madrid, Madriđanin, Madriđanka, madridski

  Màdrīd, G Madrída, D Madrídu, A Màdrīd, L u Madrídu, I Madrídom

  Madríđanin, GA Madríđanina, DL Madríđaninu, V Madríđanine, I Madríđaninom; mn. NV Madríđani, G Madríđānā, DLI Madríđanima, A Madríđane

  Madríđānka, G Madríđānkē, DL Madríđānki, A Madríđānku, V Madríđānko, I Madríđānkōm; mn. NAV Madríđānke, G Madríđānkā/Madríđānkī, DLI Madríđānkama

  màdrīdskī

  Napomena: Etnici Madrižanin i Madrižanka ne pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku.

 • Mađarska, Mađar, Mađarica, mađarski

  Màđarskā, G Màđarskē, D Màđarskōj, A Màđarskū, L u Màđarskōj, I Màđarskōm

  Màđār, GA Mađára, DL Mađáru, V Mȁđāru/Mȁđāre, I Mađárom/Mađárem; mn. NV Mađári, G Mađárā, DLI Mađárima, A Mađáre

  Mađàrica, G Mađàricē, DL Mađàrici, A Mađàricu, V Mađàrice, I Mađàricōm; mn. NAV Mađàrice, G Mađàrīcā, DLI Mađàricama

  màđarskī

  Napomena: Hrvatski je etnonim Mađar nastao prema mađarskome liku Magyar, a Madžar (od kojega se tvori lik Madžarska) prema turskome Macar. Povijesni su etnonimi Ugar i Ugrin te Ugarka i rjeđe Ugrinja, a ktetik ugarski. Kajkavski etnonim Vugrin odrazio se u prezimenima (primjerice, Vugrinec).

 • Maglaj, Maglajlija, Maglajka, maglajski

  Màglaj, G Màglaja, D Màglaju, A Màglaj, L u Màglaju, I Màglajem

  Maglàjlija, G Maglàjlijē, DL Maglàjliji, A Maglàjliju, V Maglàjlijo, I Maglàjlijōm; mn. NAV Maglàjlije, G Maglàjlījā, DLI Maglàjlijama

  Màglājka, G Màglājkē, DL Màglājki, A Màglājku, V Màglājko, I Màglājkōm; mn. NAV Màglājke, G Màglājkā/Màglājkī, DLI Màglājkama

  màglajskī

 • Makarska, Makaranin, Makaranka, makarski

  Màkarskā, G Màkarskē, D Màkarskōj, A Màkarskū, L u Màkarskōj, I Màkarskōm

  Màkaranin, GA Màkaranina, DL Màkaraninu, V Màkaranine, I Màkaraninom; mn. NV Màkarani, G Màkarānā, DLI Màkaranima, A Màkarane

  Màkarānka, G Màkarānkē, DL Màkarānki, A Màkarānku, V Màkarānko, I Màkarānkōm; mn. NAV Màkarānke, G Màkarānkā/Màkarānkī, DLI Màkarānkama

  màkarskī

  Napomena: Mjesni je ženski etnik Makarka.

 • Malezija, Malezijac, Malezijka, malezijski

  Màlēzijā, G Màlēzijē, D Màlēziji, A Màlēziju, L u Màlēziji, I Màlēzijōm

  Malezíjac, GA Malezíjca, DL Malezíjcu, V Malèzījče, I Malezíjcem; mn. NV Malezíjci, G Malèzījācā, DLI Malezíjcima, A Malezíjce

  Malèzījka, G Malèzījkē, DL Malèzījki, A Malèzījku, V Malèzījko, I Malèzījkōm; mn. NAV Malèzījke, G Malèzījkā/Malèzījkī, DLI Malèzījkama

  malèzījskī

 • Mali, Malijac, Malijka, malijski

  Mȃli, G Mȃlija, D Mȃliju, A Mȃli, L u Mȃliju / ù Māliju, I Mȃlijem

  Malíjac, GA Malíjca, DL Malíjcu, V Màlījče, I Malíjcem; mn. NV Malíjci, G Màlījācā, DLI Malíjcima, A Malíjce

  Màlījka, G Màlījkē, DL Màlījki, A Màlījku, V Màlījko, I Màlījkōm; mn. NAV Màlījke, G Màlījkā/Màlījkī, DLI Màlījkama

  mȃlījskī

 • Malta, Maltežanin, Maltežanka, malteški

  Mȃlta, G Mȃltē, D Mȃlti, A Mȃltu, L na/u Mȃlti / nà/ù Mālti, I Mȃltōm

  Maltéžanin, GA Maltéžanina, DL Maltéžaninu, V Maltéžanine, I Maltéžaninom; mn. NV Maltéžani, G Maltéžānā, DLI Maltéžanima, A Maltéžane

  Maltéžānka, G Maltéžānkē, DL Maltéžānki, A Maltéžānku, V Maltéžānko, I Maltéžānkōm; mn. NAV Maltéžānke, G Maltéžānkā/Maltéžānkī, DLI Maltéžānkama

  màltēškī

 • Maribor, Mariborčanin, Mariborčanka, mariborski

  Mȁribōr, G Mȁribōra, D Mȁribōru, A Mȁribōr, L u Mȁribōru / ù Maribōru, I Mȁribōrom

  Maribórčanin, GA Maribórčanina, DL Maribórčaninu, V Maribórčanine, I Maribórčaninom; mn. NV Maribórčani, G Maribórčānā, DLI Maribórčanima, A Maribórčane

  Maribórčānka, G Maribórčānkē, DL Maribórčānki, A Maribórčānku, V Maribórčānko, I Maribórčānkōm; mn. NAV Maribórčānke, G Maribórčānkā/Maribórčānkī, DLI Maribórčānkama

  mȁribōrskī

 • Marija Bistrica, Bistričanin, Bistričanka, (marija)bistrički

  Màrija Bȉstrica, G Màrijē Bȉstricē, D Màriji Bȉstrici, A Màriju Bȉstricu, L u Màriji Bȉstrici, I Màrijōm Bȉstricōm

  Bȉstričanin, GA Bȉstričanina, DL Bȉstričaninu, V Bȉstričanine, I Bȉstričaninom; mn. NV Bȉstričani, G Bȉstričānā, DLI Bȉstričanima, A Bȉstričane

  Bȉstričānka, G Bȉstričānkē, DL Bȉstričānki, A Bȉstričānku, V Bȉstričānko, I Bȉstričānkōm; mn. NAV Bȉstričānke, G Bȉstričānkā/Bȉstričānkī, DLI Bȉstričānkama

  màrijabistričkī/bȉstričkī

  Napomena: Budući da se ktetik bistrički odnosi i na naselje Bistra, ktetik je marijabistrički razlikovniji. Mjesni je muški etnik Bistričan.

 • Maroko, Marokanac, Marokanka, marokanski

  Maròko, G Maròka, D Maròku, A Maròko, L u Maròku, I Maròkom

  Marokánac, GA Marokánca, DL Marokáncu, V Maròkānče, I Marokáncem; mn. NV Marokánci, G Maròkānācā, DLI Marokáncima, A Marokánce

  Maròkānka, G Maròkānkē, DL Maròkānki, A Maròkānku, V Maròkānko, I Maròkānkōm; mn. NAV Maròkānke, G Maròkānkā/Maròkānkī, DLI Maròkānkama

  maròkānskī

 • Međimurje, Međimurac, Međimurka, međimurski

  Mèđimūrje, G Mèđimūrja, D Mèđimūrju, A Mèđimūrje, L u Mèđimūrju, I Mèđimūrjem

  Međimúrac, GA Međimúrca, DL Međimúrcu, V Mȅđimūrče, I Međimúrcem; mn. NV Međimúrci, G Međìmūrācā, DLI Međimúrcima, A Međimúrce

  Mèđimūrka, G Mèđimūrkē, DL Mèđimūrki, A Mèđimūrku, V Mèđimūrko, I Mèđimūrkōm; mn. NAV Mèđimūrke, G Mèđimūrkā/Mèđimūrkī, DLI Mèđimūrkama

  mèđimūrskī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Međimurec.

 • Meksiko, Meksikanac, Meksikanka, meksički

  Mȅksiko, G Mȅksika, D Mȅksiku, A Mȅksiko, L u Mȅksiku / ù Meksiku, I Mȅksikom

  Meksikánac, GA Meksikánca, DL Meksikáncu, V Meksìkānče, I Meksikáncem; mn. NV Meksikánci, G Meksìkānācā, DLI Meksikáncima, A Meksikánce

  Meksìkānka, G Meksìkānkē, DL Meksìkānki, A Meksìkānku, V Meksìkānko, I Meksìkānkōm; mn. NAV Meksìkānke, G Meksìkānkā/Meksìkānkī, DLI Meksìkānkama

  mȅksičkī

 • Metković, Metkovac, Metkovka, metkovski

  Mȅtković, G Mȅtkovića, D Mȅtkoviću, A Mȅtković, L u Mȅtkoviću / ù Metkoviću, I Mȅtkovićem

  Mȅtkovac, GA Mȅtkōvca, DL Mȅtkōvcu, V Mȅtkōvče, I Mȅtkōvcem; mn. NV Mȅtkōvci, G Mȅtkovācā, DLI Mȅtkōvcima, A Mȅtkōvce

  Mȅtkōvka, G Mȅtkōvkē, DL Mȅtkōvki, A Mȅtkōvku, V Mȅtkōvko, I Mȅtkōvkōm; mn. NAV Mȅtkōvke, G Mȅtkōvkā/Mȅtkōvkī, DLI Mȅtkōvkama

  mȅtkovskī

  Napomena: U okolnim je naseljima te na Pelješcu i dubrovačkome području, Makarskome primorju te Imotskoj i Vrgorskoj krajini u uporabi množinski lik Metkovići, a fra Andrija Kačić Miošić upotrebljavao je i akuzativ množine Metkoviće (akuzativni su likovi ojkonima česti u istočnome dijelu Neretvanske krajine, istočnoj Hercegovini i Boki kotorskoj). U nekim su okolnim naseljima potvrđeni i etnici Metkovčanin i Metkovčanka te ktetik metkovački, a etnici Metkovićanin i Metkovićanka te ktetik metkovićki, koje se navodi u dijelu jezičnih priručnika, nisu zabilježeni na širemu neretvanskom području.

 • Mjanmar, Mjanmarac, Mjanmarka, mjanmarski

  Mjȁnmār, G Mjȁnmāra, D Mjȁnmāru, A Mjȁnmār, L u Mjȁnmāru / ù Mjanmāru, I Mjȁnmārom/ Mjȁnmārem

  Mjanmárac, GA Mjanmárca, DL Mjanmárcu, V Mjànmārče, I Mjanmárcem; mn. NV Mjanmárci, G Mjànmārācā, DLI Mjanmárcima, A Mjanmárce

  Mjànmārka, G Mjànmārkē, DL Mjànmārki, A Mjànmārku, V Mjànmārko, I Mjànmārkōm; mn. NAV Mjànmārke, G Mjànmārkā/Mjànmārkī, DLI Mjànmārkama

  mjànmārskī

 • Mljet, Mljećanin, Mljećanka, mljetski

  Mljȅt, G Mljȅta, D Mljȅtu, A Mljȅt, L nà Mljetu / na Mljȅtu, I Mljȅtom

  Mljȅćanin, GA Mljȅćanina, DL Mljȅćaninu, V Mljȅćanine, I Mljȅćaninom; mn. NV Mljȅćani, G Mljȅćānā, DLI Mljȅćanima, A Mljȅćane

  Mljȅćānka, G Mljȅćānkē, DL Mljȅćānki, A Mljȅćānku, V Mljȅćānko, I Mljȅćānkōm; mn. NAV Mljȅćānke, G Mljȅćānkā/Mljȅćānkī, DLI Mljȅćānkama

  mljȅtskī

  Napomena: U mjesnoj je uporabi ženski etnik Mljećka.

 • Moldavija, Moldavac, Moldavka, moldavski

  Mòldāvija, G Mòldāvijē, D Mòldāviji, A Mòldāviju, L u Mòldāviji, I Mòldāvijōm

  Moldávac, GA Moldávca, DL Moldávcu, V Mòldāvče, I Moldávcem; mn. NV Moldávci, G Mòldāvācā, DLI Moldávcima, A Moldávce

  Mòldāvka, G Mòldāvkē, DL Mòldāvki, A Mòldāvku, V Mòldāvko, I Mòldāvkōm; mn. NAV Mòldāvke, G Mòldāvkā/Mòldāvkī, DLI Mòldāvkama

  mòldāvskī

  Napomena: U hrvatskim je vrelima raširen i lik Moldova, no kako inačice s osnovom Moldav- (npr. Moldavska) imaju dugu tradiciju u hrvatskome jeziku, prednost se daje prihvaćenomu imenu Moldavija.

 • Molize, Moližanin, Moližanka, moliški

  Mòlīze, G Mòlīzea, D Mòlīzeu, A Mòlīze, L u Mòlīzeu, I Mòlīzeom

  Molížanin, GA Molížanina, DL Molížaninu, V Molížanine, I Molížaninom; mn. NV Molížani, G Molížānā, DLI Molížanima, A Molížane

  Molížānka, G Molížānkē, DL Molížānki, A Molížānku, V Molížānko, I Molížānkōm; mn. NAV Molížānke, G Molížānkā/Molížānkī, DLI Molížānkama

  mòlīš

  Napomena: Neki jezikoslovci, poput Petra Šimunovića, lik Molize smatraju množinskim (usp. lokativ u Molizama).

 • Mongolija, Mongol, Mongolka, mongolski

  Mòngōlija, G Mòngōlijē, D Mòngōliji, A Mòngōliju, L u Mòngōliji, I Mòngōlijōm

  Mòngōl, GA Mongóla, D Mongólu, V Mȍngōle, I Mongólima; mn. NV Mongóli, G Mongólā, DLI Mongólima, A Mongóle

  Mòngōlka, G Mòngōlkē, DL Mòngōlki, A Mòngōlku, V Mòngōlko, I Mòngōlkōm; mn. NAV Mòngōlke, G Mòngōlkā/Mòngōlkī, DLI Mòngōlkama

  mòngōlskī

 • Moskva, Moskovljanin, Moskovljanka, moskovski

  Mȍskva, G Mȍskvē, D Mȍskvi, A Mȍskvu, L u Mȍskvi / ù Moskvi, I Mȍskvōm

  Mȍskovljanin, GA Mȍskovljanina, DL Mȍskovljaninu, V Mȍskovljanine, I Mȍskovljaninom; mn. NV Mȍskovljani, G Mȍskovljānā, DLI Mȍskovljanima, A Mȍskovljane

  Mȍskovljānka, G Mȍskovljānkē, DL Mȍskovljānki, A Mȍskovljānku, V Mȍskovljānko, I Mȍskovljānkōm; mn. NAV Mȍskovljānke, G Mȍskovljānkā/Mȍskovljānkī, DLI Mȍskovljānkama

  mȍskovskī

  Napomena: Na područjima pod osmanlijskom vladavinom etnik Moskov (< tur. Moskof 'Moskva') označivao je Rusa (usp. hrvatsko prezime Moškov u Špiljarima u Boki kotorskoj).

 • Mostar, Mostarac, Mostarka, mostarski

  Mòstār, G Mostára, D Mostáru, A Mòstār, L u Mostáru, I Mostárom/Mostárem

  Mostárac, GA Mostárca, DL Mostárcu, V Mòstārče, I Mostárcem; mn. NV Mostárci, G Mòstārācā, DLI Mostárcima, A Mostárce

  Mòstārka, G Mòstārkē, DL Mòstārki, A Mòstārku, V Mòstārko, I Mòstārkōm; mn. NAV Mòstārke, G Mòstārkā/Mòstārkī, DLI Mòstārkama

  mòstārskī

  Napomena: U prezimenskome se fondu odrazio povijesni etnik Mostarlija.

 • Mozambik, Mozambičanin, Mozambičanka, mozambički

  Mozàmbik, G Mozàmbika, D Mozàmbiku, A Mozàmbik, L u Mozàmbiku, I Mozàmbikom

  Mozàmbičanin, GA Mozàmbičanina, DL Mozàmbičaninu, V Mozàmbičanine, I Mozàmbičaninom; mn. NV Mozàmbičani, G Mozàmbičānā, DLI Mozàmbičanima, A Mozàmbičane

  Mozàmbičānka, G Mozàmbičānkē, DL Mozàmbičānki, A Mozàmbičānku, V Mozàmbičānko, I Mozàmbičānkōm; mn. NAV Mozàmbičānke, G Mozàmbičānkā/Mozàmbičānkī, DLI Mozàmbičānkama

  mozàmbičkī

 • München, Minhenac, Minhenka, minhenski

  München, G Münchena, D Münchenu, A München, L u Münchenu, I Münchenom

  Minhénac, GA Minhénca, DL Minhéncu, V Mìnhēnče, I Minhéncem; mn. NV Minhénci, G Mìnhēnācā, DLI Minhéncima, A Minhénce

  Mìnhēnka, G Mìnhēnkē, DL Mìnhēnki, A Mìnhēnku, V Mìnhēnko, I Mìnhēnkōm; mn. NAV Mìnhēnke, G Mìnhēnkā/Mìnhēnkī, DLI Mìnhēnkama

  mìnhēnskī

  Napomena: Povijesni je hrvatski egzonim Monakov. Bio je u službenoj uporabi tijekom austrougarske vladavine.

 • Našice, Našičanin, Našičanka, našički

  Nȁšice, G Nȁšīcā, DI Nȁšicama, L u Nȁšicama / ù Našicama

  Nȁšičanin, GA Nȁšičanina, DL Nȁšičaninu, V Nȁšičanine, I Nȁšičaninom; mn. NV Nȁšičani, G Nȁšičānā, DLI Nȁšičanima, A Nȁšičane

  Nȁšičānka, G Nȁšičānkē, DL Nȁšičānki, A Nȁšičānku, V Nȁšičānko, I Nȁšičānkōm; mn. NAV Nȁšičānke, G Nȁšičānkā/Nȁšičānkī, DLI Nȁšičānkama

  nȁšičkī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Našičan.

 • Nepal, Nepalac, Nepalka, nepalski

  Nèpāl, G Nepála, D Nepálu, A Nèpāl, L u Nepálu, I Nepálom

  Nepálac, GA Nepálca, DL Nepálcu, V Nèpālče, I Nepálcem; mn. NV Nepálci, G Nèpālācā, DLI Nepálcima, A Nepálce

  Nèpālka, G Nèpālkē, DL Nèpālki, A Nèpālku, V Nèpālko, I Nèpālkōm; mn. NAV Nèpālke, G Nèpālkā/Nèpālkī, DLI Nèpālkama

  nèpālskī

 • Neretvanska krajina, Neretvanin, Neretvanka, neretvanski

  Nerètvanskā krȁjina, G Nerètvanskē krȁjinē, D Nerètvanskōj krȁjini, A Nerètvanskū krȁjinu, L u Nerètvanskōj krȁjini, I Nerètvanskōm krȁjinōm

  Nerètvanin, GA Nerètvanina, DL Nerètvaninu, V Nerètvanine, I Nerètvaninom; mn. NV Nerètvani, G Nerètvānā, DLI Nerètvanima, A Nerètvane

  Nerètvānka, G Nerètvānkē, DL Nerètvānki, A Nerètvānku, V Nerètvānko, I Nerètvānkōm; mn. NAV Nerètvānke, G Nerètvānkā/Nerètvānkī, DLI Nerètvānkama

  nerètvans

  Napomena: U mjesnoj su uporabi horonimi Neretva, Donja Neretva, Dolina Neretve i Neretvanska dolina. Povjesničari i zemljopisci upotrebljavaju i imena Hrvatsko poneretvlje, Delta Neretve, Donjoneretvanska delta, Donjoneretvanski kraj i Donje poneretavlje. U nekim se priručnicima navode etnici Neretljanin i Neretljanka te ktetik neretljanski. Njih je prvi upotrijebio Đuro Daničić te nisu potvrđeni u ranijim povijesnim vrelima niti su ikad bili u mjesnoj uporabi. Uz gore navedene standardnojezične etnike i ktetik (potvrđene od XVIII. stoljeća u djelima samih Neretvana) u povijesnim su vrelima zabilježeni etnici Nerenćanin (XVIII. stoljeće) i Neretvanac (XIX. stoljeće; u hipokorističnome je značenju i danas u mjesnoj uporabi) te ktetik neretavski (1492.). Na Pelješcu su terenski potvrđeni etnici Neretavac i Neretavka, a u prezimenskome je fondu okamenjen muški etnik Neretljak.

 • Neum, Neumljanin, Neumljanka, neumski

  Nèum, G Nèuma, D Nèumu, A Nèum, L u Nèumu, I Nèumom

  Nèumljanin, GA Nèumljanina, DL Nèumljaninu, V Nèumljanine, I Nèumljaninom; mn. NV Nèumljani, G Nèumljānā, DLI Nèumljanima, A Nèumljane

  Nèumljānka, G Nèumljānkē, DL Nèumljānki, A Nèumljānku, V Nèumljānko, I Nèumljānkōm; mn. NAV Nèumljānke, G Nèumljānkā/Nèumljānkī, DLI Nèumljānkama

  nèums

 • New York, Njujorčanin, Njujorčanka, njujorški

  New York, G New Yorka, D New Yorku, A New York, L u New Yorku, I New Yorkom

  Njȕjōrčanin, GA Njȕjōrčanina, DL Njȕjōrčaninu, V Njȕjōrčanine, I Njȕjōrčaninom; mn. NV Njȕjōrčani, G Njȕjōrčānā, DLI Njȕjōrčanima, A Njȕjōrčane

  Njȕjōrčānka, G Njȕjōrčānkē, DL Njȕjōrčānki, A Njȕjōrčānku, V Njȕjōrčānko, I Njȕjōrčānkōm; mn. NAV Njȕjōrčānke, G Njȕjōrčānkā/Njȕjōrčānkī, DLI Njȕjōrčānkama

  njȕjōrškī

  Napomena: U južnim su hrvatskim krajevima potvrđeni mjesni egzonimi Navijork i Navijorka.

 • Niger, Nigerac, Nigerka, nigerski

  Nìger, G Nìgera, D Nìgeru, A Nìger, L u Nìgeru, I Nìgerom

  Nìgerac, GA Nìgērca, DL Nìgērcu, V Nìgērče, I Nìgērcem; mn. NV Nìgērci, G Nìgerācā, DLI Nìgērcima, A Nìgērce

  Nìgērka, G Nìgērkē, DL Nìgērki, A Nìgērku, V Nìgērko, I Nìgērkōm; mn. NAV Nìgērke, G Nìgērkā/Nìgērkī, DLI Nìgērkama

  nìgērskī

 • Nigerija, Nigerijac, Nigerijka, nigerijski

  Nìgērija, G Nìgērijē, D Nìgēriji, A Nìgēriju, L u Nìgēriji, I Nìgērijōm

  Nigeríjac, GA Nigeríjca, DL Nigeríjcu, V Nìgērījče, I Nigeríjcem; mn. NV Nigeríjci, G Nìgērījācā, DLI Nigeríjcima, A Nigeríjce

  Nìgērījka, G Nìgērījkē, DL Nìgērījki, A Nìgērījku, V Nìgērījko, I Nìgērījkōm; mn. NAV Nìgērījke, G Nìgērījkā/Nìgērījkī, DLI Nìgērījkama

  nìgērījskī

 • Nizozemska, Nizozemac, Nizozemka, nizozemski

  Nȉzozemskā, G Nȉzozemskē, D Nȉzozemskōj, A Nȉzozemskū, L u Nȉzozemskōj / ù Nizozemskōj, I Nȉzozemskōm

  Nizozémac, GA Nizozémca, DL Nizozémcu, V Nȉzozēmče, I Nizozémcem; mn. NV Nizozémci, G Nizòzēmācā, DLI Nizozémcima, A Nizozémce

  Nizòzēmka, G Nizòzēmkē, DL Nizòzēmki, A Nizòzēmku, V Nizòzēmko, I Nizòzēmkōm; mn. NAV Nizòzēmke, G Nizòzēmkā/Nizòzēmkī, DLI Nizòzēmkama

  nizòzēmskī

 • Norveška, Norvežanin, Norvežanka, norveški

  Nòrveškā, G Nòrveškē, D Nòrveškōj, A Nòrveškū, L u Nòrveškōj, I Nòrveškōm

  Norvéžanin, GA Norvéžanina, DL Norvéžaninu, V Norvéžanine, I Norvéžaninom; mn. NV Norvéžani, G Norvéžānā, DLI Norvéžanima, A Norvéžane

  Norvéžānka, G Norvéžānkē, DL Norvéžānki, A Norvéžānku, V Norvéžānko, I Norvéžānkōm; mn. NAV Norvéžānke, G Norvéžānkā/Norvéžānkī, DLI Norvéžānkama

  nòrveš

 • Nova Gradiška, Novogradiščanin, Novogradiščanka, novogradiški

  NȍGràdiška, G Nȍvē Gràdiškē, D Nȍvōj Gràdiški, A Nȍvū Gràdišku, L u Nȍvōj Gràdiški/ ù Novōj Gràdiški, I Nȍvōm Gràdiškōm

  Novogràdiščanin, GA Novogràdiščanina, DL Novogràdiščaninu, V Novogràdiščanine, I Novogràdiščaninom; mn. NV Novogràdiščani, G Novogràdiščānā, DLI Novogràdiščanima, A Novogràdiščane

  Novogràdiščānka, G Novogràdiščānkē, DL Novogràdiščānki, A Novogràdiščānku, V Novogràdiščānko, I Novogràdiščānkōm; mn. NAV Novogràdiščānke, G Novogràdiščānkā/Novogràdiščānkī, DLI Novogràdiščānkama

  novogràdiš

  Napomena: Mjesni je muški etnik Novogradiščan.

 • Novi Zeland, Novozelanđanin, Novozelanđanka, novozelandski

  Nȍvī Zèlānd, G Nȍvōg(a) Zèlānda, D Nȍvōm(u) Zèlāndu, A Nȍvī Zèlānd, L na/u Nȍvōm(e) Zèlāndu / nà/ù Novōm(e) Zèlāndu, I Nȍvīm Zèlāndom

  Novozelánđanin, GA Novozelánđanina, DL Novozelánđaninu, V Novozelánđanine, I Novozelánđaninom; mn. NV Novozelánđani, G Novozelánđānā, DLI Novozelánđanima, A Novozelánđane

  Novozelánđānka, G Novozelánđānkē, DL Novozelánđānki, A Novozelánđānku, V Novozelánđānko, I Novozelánđānkōm; mn. NAV Novozelánđānke, G Novozelánđānkā/Novozelánđānkī, DLI Novozelánđānkama

  novozèlāndskī

  Napomena: U Makarskome primorju, odakle potječe najviše hrvatskih iseljenika na Novome Zelandu, u uporabi je područni egzonim Nova Zelandija.

 • Novska, Novljanin, Novljanka, novljanski

  Nȍvskā, G Nȍvskē, D Nȍvskōj, A Nȍvskū, L u Nȍvskōj / ù Novskōj, I Nȍvskōm

  Nȍvljanin, GA Nȍvljanina, DL Nȍvljaninu, V Nȍvljanine, I Nȍvljaninom; mn. NV Nȍvljani, G Nȍvljānā, DLI Nȍvljanima, A Nȍvljane

  Nȍvljānka, G Nȍvljānkē, DL Nȍvljānki, A Nȍvljānku, V Nȍvljānko, I Nȍvljānkōm; mn. NAV Nȍvljānke, G Nȍvljānkā/Nȍvljānkī, DLI Nȍvljānkama

  nȍvljanskī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Novljan.

 • Njemačka, Nijemac, Njemica, njemački

  Njèmačkā, G Njèmačkē, D Njèmačkōj, A Njèmačkū, L u Njèmačkōj, I Njèmačkōm

  Nijémac, GA Nijémca, DL Nijémcu, V Nijȇmče, I Nijémcem; mn. NV Nijémci, G Nijȇmācā, DLI Nijémcima, A Nizozémce

  Njèmica, G Njèmicē, DL Njèmici, A Njèmicu, V Njèmice, I Njèmicōm; mn. NAV Njèmice, G Njèmīcā, DLI Njèmicama

  njèmačkī

  Napomena: U povijesnim su vrelima rijetko potvrđeni i ženski etnonimi Njemčica, Njemkinja i Njemkinjica. Ujedno su se u prezimenskome fondu očuvali i različiti mjesni etnonimi (npr. Nemec i Nimac).

 • Ogulin, Ogulinac, Ogulinka, ogulinski

  Ȍgulīn, G Ȍgulīna, D Ȍgulīnu, A Ȍgulīn, L u Ȍgulīnu / ù Ogulīnu, I Ȍgulīnom

  Ogulínac, GA Ogulínca, DL Ogulíncu, V Ȍgulīnče, I Ogulíncem; mn. NV Ogulínci, G Ogùlīnācā, DLI Ogulíncima, A Ogulínce

  Ogùlīnka, G Ogùlīnkē, DL Ogùlīnki, A Ogùlīnku, V Ogùlīnko, I Ogùlīnkōm; mn. NAV Ogùlīnke, G Ogùlīnkā/Ogùlīnkī, DLI Ogùlīnkama

  ȍgulīnskī

 • Omiš, Omišanin, Omišanka, omiški

  Òmīš, G Omíša, D Omíšu, A Òmīš, L u Omíšu, I Omíšem

  Omíšanin, GA Omíšanina, DL Omíšaninu, V Omíšanine, I Omíšaninom; mn. NV Omíšani, G Omíšānā, DLI Omíšanima, A Omíšane

  Omíšānka, G Omíšānkē, DL Omíšānki, A Omíšānku, V Omíšānko, I Omíšānkōm; mn. NAV Omíšānke, G Omíšānkā/Omíšānkī, DLI Omíšānkama

  òmīš

  Napomena: Mjesni je ženski etnik Omiška. Na srednjodalmatinskim otocima zabilježen je i etnik Omišanac.

 • Opatija, Opatijac, Opatijka, opatijski

  Opàtija, G Opàtijē, D Opàtiji, A Opàtiju, L u Opàtiji, I Opàtijōm

  Opatíjac, GA Opatíjca, DL Opatíjcu, V Opàtījče, I Opatíjcem; mn. NV Opatíjci, G Opàtījācā, DLI Opatíjcima, A Opatíjce

  Opàtījka, G Opàtījkē, DL Opàtījki, A Opàtījku, V Opàtījko, I Opàtījkōm; mn. NAV Opàtījke, G Opàtījkā/Opàtījkī, DLI Opàtījkama

  opàtījskī

 • Opuzen, Opuzenac, Opuzenka, opuzenski

  Òpuzen, G Òpuzena, D Òpuzenu, A Òpuzen, L u Òpuzenu, I Òpuzenom

  Opuzénac, GA Opuzénca, DL Opuzéncu, V Òpuzēnče, I Opuzéncem; mn. NV Opuzénci, G Opùzēnācā, DLI Opuzéncima, A Opuzénce

  Òpuzēnka, G Òpuzēnkē, DL Òpuzēnki, A Òpuzēnku, V Òpuzēnko, I Òpuzēnkōm; mn. NAV Òpuzēnke, G Òpuzēnkā/Òpuzēnkī, DLI Òpuzēnkama

  òpuzenskī

  Napomena: U sjeveroistočnome dijelu Neretvanske krajine ime se naselja izgovara Opuzin.

 • Osijek, Osječanin, Osječanka, osječki

  Ȍsijēk, G Ȍsijēka, D Ȍsijēku, A Ȍsijēk, L u Ȍsijēku / ù Osijēku, I Ȍsijēkom

  Ȍsječanin, GA Ȍsječanina, DL Ȍsječaninu, V Ȍsječanine, I Ȍsječaninom; mn. NV Ȍsječani, G Ȍsječānā, DLI Ȍsječanima, A Ȍsječane

  Ȍsječānka, G Ȍsječānkē, DL Ȍsječānki, A Ȍsječānku, V Ȍsječānko, I Ȍsječānkōm; mn. NAV Ȍsječānke, G Ȍsječānkā/Ȍsječānkī, DLI Ȍsječānkama

  ȍsječ

  Napomena: U mjesnoj su uporabi i etnici Eseker i Esekerica te ktetik esekerski nastali prema njemačkome liku Essek.

 • Osojnik, Osojničanin, Osojničanka, osojnički

  Òsōjnīk, G Òsōjnīka, D Òsōjnīku, A Òsōjnīk, L u Òsōjnīku, I Òsōjnīkom

  Òsōjničanin, GA Òsōjničanina, DL Òsōjničaninu, V Òsōjničanine, I Òsōjničaninom; mn. NV Òsōjničani, G Òsōjničānā, DLI Òsōjničanima, A Òsōjničane

  Òsōjničānka, G Òsōjničānkē, DL Òsōjničānki, A Òsōjničānku, V Òsōjničānko, I Òsōjničānkōm; mn. NAV Òsōjničānke, G Òsōjničānkā/Òsōjničānkī, DLI Òsōjničānkama

  òsōjnič

  Napomena: Mjesni su etnici Sočanin i Salačka, a ktetici sočanski i salački.

 • Otočac, Otočanin, Otočanka, otočački

  Otòčac, G Otòčca, D Otòčcu, A Otòčac, L u Otòčcu, I Otòčcem

  Òtanin, GA Òtočanina, DL Òtočaninu, V Òtočanine, I Òtočaninom; mn. NV Òtočani, G Òtočānā, DLI Òtočanima, A Òtočane

  Òtočānka, G Òtočānkē, DL Òtočānki, A Òtočānku, V Òtočānko, I Òtočānkōm; mn. NAV Òtočānke, G Òtočānkā/Òtočānkī, DLI Òtočānkama

  otòčač

  Napomena: Potvrđen je i ženski etnik Otočkinja. Mjesni je ktetik otočki, no budući da u Hrvatskoj postoji devet naselja koja nose ime Otok, čiji ktetik glasi otočki, u jezičnim se priručnicima kao standardnojezični navodi ktetik otočački (usp. gračački i gradačački od Gračac i Gradačac).

 • Pag, Pažanin, Pažanka, paški

  Pȃg, G Pága, D Págu, A Pȃg, L u/na Págu, I Págom

  Pážanin, GA Pážanina, DL Pážaninu, V Pážanine, I Pážaninom; mn. NV Pážani, G Pážānā, DLI Pážanima, A Pážane

  Pážānka, G Pážānkē, DL Pážānki, A Pážānku, V Pážānko, I Pážānkōm; mn. NAV Pážānke, G Pážānkā/Pážānkī, DLI Pážānkama

  pȃš

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na istoimeno naselje, isključivo uz prijedlog u. Mjesni je ženski etnik Paškinja.

 • Pakistan, Pakistanac, Pakistanka, pakistanski

  Pȁkistān, G Pȁkistāna, D Pȁkistānu, A Pȁkistān, L u Pȁkistānu / ù Pakistānu, I Pȁkistānom

  Pakistánac, GA Pakistánca, DL Pakistáncu, V Pȁkistānče, I Pakistáncem; mn. NV Pakistánci, G Pakìstānācā, DLI Pakistáncima, A Pakistánce

  Pakìstānka, G Pakìstānkē, DL Pakìstānki, A Pakìstānku, V Pakìstānko, I Pakìstānkōm; mn. NAV Pakìstānke, G Pakìstānkā/Pakìstānkī, DLI Pakìstānkama

  pȁkistānskī

 • Pakrac, Pakračanin, Pakračanka, pakrački

  Pȁkrac, G Pȁkraca, D Pȁkracu, A Pȁkrac, L u Pȁkracu / ù Pakracu, I Pȁkracem

  Pȁkračanin, GA Pȁkračanina, DL Pȁkračaninu, V Pȁkračanine, I Pȁkračaninom; mn. NV Pȁkračani, G Pȁkračānā, DLI Pȁkračanima, A Pȁkračane

  Pȁkračānka, G Pȁkračānkē, DL Pȁkračānki, A Pȁkračānku, V Pȁkračānko, I Pȁkračānkōm; mn. NAV Pȁkračānke, G Pȁkračānkā/Pȁkračānkī, DLI Pȁkračānkama

  pȁkračkī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Pakračan.

 • Pariz, Parižanin, Parižanka, pariški

  Pàrīz, G Paríza, D Parízu, A Pàrīz, L u Parízu, I Parízom

  Parížanin, GA Parížanina, DL Parížaninu, V Parížanine, I Parížaninom; mn. NV Parížani, G Parížānā, DLI Parížanima, A Parížane

  Parížānka, G Parížānkē, DL Parížānki, A Parížānku, V Parížānko, I Parížānkōm; mn. NAV Parížānke, G Parížānkā/Parížānkī, DLI Parížānkama

  pàrīš

  Napomena: U djelima fra Matije Divkovića zabilježen je egzonim Pariž, a Jakov Mikalja i Ivan Belostenec upotrebljavaju egzonim Paridži.

 • Pečuh, Pečušanin/Pečujac, Pečušanka/Pečujka, pečuški/pečujski

  Pèčuh, G Pèčuha, D Pèčuhu, A Pèčuh, L u Pèčuhu, I Pèčuhom

  Pèčušanin/Pèčujac, GA Pèčušanina/Pèčūjca, DL Pèčušaninu/Pèčūjcu, V Pèčušanine/Pèčūjče, I Pèčušaninom/Pèčūjcem; mn. NV Pèčušani/Pèčūjci, G Pèčušānā/Pèčujācā, DLI Pèčušanima/Pèčūjcima, A Pèčušane/Pèčūjce

  Pèčušānka/Pèčūjka, G Pèčušānkē/Pèčūjkē, DL Pèčušānki/Pèčūjki, A Pèčušānku/Pèčūjku, V Pèčušānko/Pèčūjko, I Pèčušānkōm/Pèčūjkōm; mn. NAV Pèčušānkē/Pèčūjke, G Pèčušānkā/Pèčušānkī/Pèčūjkā/Pèčūjkī, DLI Pèčušānkama/Pèčūjkama

  pèčuškī/pèčujskī

  Napomena: Mjesni su etnici i ktetik najčešće tvoreni prema dijalektnome liku Pečuj. Iz njega se izvode etnici Pečujac, Pečujka i Pečujkinja te ktetik pečujski. Podravski Hrvati grad uglavnom nazivaju Pečuv, pa su mjesno potvrđeni etnici Pečuvac, Pečuvčanin, Pečuvka i Pečuvkinja te ktetik pečuvski. Etnici se Pečušanin i Pečušanka te ktetik pečuški izvode od lika Pečuh te su ovjereni i u mjesnim hrvatskim govorima.

 • Peking, Pekinžanin, Pekinžanka, pekinški

  Pèkīng, G Pèkīnga, D Pèkīngu, A Pèkīng, L u Pèkīngu, I Pèkīngom

  Pèkīnžanin, GA Pèkīnžanina, DL Pèkīnžaninu, V Pèkīnžanine, I Pèkīnžaninom; mn. NV Pèkīnžani, G Pèkīnžānā, DLI Pèkīnžanima, A Pèkīnžane

  Pèkīnžānka, G Pèkīnžānkē, DL Pèkīnžānki, A Pèkīnžānku, V Pèkīnžānko, I Pèkīnžānkōm; mn. NAV Pèkīnžānke, G Pèkīnžānkā/Pèkīnžānkī, DLI Pèkīnžānkama

  pèkīnš

  Napomena: Katkad se u diplomatske svrhe upotrebljava lik Beijing, koji je 1979. odobrila Međunarodna organizacija za normizaciju, ali on ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku.

 • Pelješac, Pelješčanin, Pelješčanka, pelješki

  Pèlješac, G Pèlješca, D Pèlješcu, A Pèlješac, L na Pèlješcu, I Pèlješcem

  Pèlješčanin, GA Pèlješčanina, DL Pèlješčaninu, V Pèlješčanine, I Pèlješčaninom; mn. NV Pèlješčani, G Pèlješčānā, DLI Pèlješčanima, A Pèlješčane

  Pèlješčānka, G Pèlješčānkē, DL Pèlješčānki, A Pèlješčānku, V Pèlješčānko, I Pèlješčānkōm; mn. NAV Pèlješčānke, G Pèlješčānkā/Pèlješčānkī, DLI Pèlješčānkama

  pèlješ

  Napomena: Među pelješkim jekavcima mjesni je ženski etnik Pelješka. Među pelješkim ikavcima (čakavcima i štokavcima) prevladava lik Pelisac od kojega se tvoreni etnici Pelišanin i Peliška te ktetici peliški i pelički. Povijesno je ime poluotoka Stonski rat.

 • Peru, Peruanac, Peruanka, peruanski

  Pèrū, G Perùa, D Perùu, A Pèrū, L u Perùu, I Perùom

  Peruánac, GA Peruánca, DL Peruáncu, V Perùānče, I Peruáncem; mn. NV Peruánci, G Perùānācā, DLI Peruáncima, A Peruánce

  Perùānka, G Perùānkē, DL Perùānki, A Perùānku, V Perùānko, I Perùānkōm; mn. NAV Perùānke, G Perùānkā/Perùānkī, DLI Perùānkama

  perùānskī

 • Petrinja, Petrinjac, Petrinjka, petrinjski

  Pètrinja, G Pètrinjē, D Pètrinji, A Pètrinju, L u Pètrinji, I Pètrinjōm

  Petrínjac, GA Petrínjca, DL Petrínjcu, V Pètrīnjče, I Petrínjcem; mn. NV Petrínjci, G Pètrīnjācā, DLI Petrínjcima, A Petrínjce

  Pètrīnjka, G Pètrīnjkē, DL Pètrīnjki, A Pètrīnjku, V Pètrīnjko, I Pètrīnjkōm; mn. NAV Pètrīnjke, G Pètrīnjkā/Pètrīnjkī, DLI Pètrīnjkama

  pètrīnjskī

 • Petrovaradin, Petrovaradinac, Petrovaradinka, petrovaradinski

  Petrovaràdīn, G Petrovaradína, D Petrovaradínu, A Petrovaràdīn, L u Petrovaradínu, I Petrovaradínom

  Petrovaradínac, GA Petrovaradínca, DL Petrovaradíncu, V Pȅtrovaradīnče, I Petrovaradíncem; mn. NV Petrovaradínci, G Petrovaràdīnācā, DLI Petrovaradíncima, A Petrovaradínce

  Petrovaràdīnka, G Petrovaràdīnkē, DL Petrovaràdīnki, A Petrovaràdīnku, V Petrovaràdīnko, I Petrovaràdīnkōm; mn. NAV Petrovaràdīnke, G Petrovaràdīnkā/Petrovaràdīnkī, DLI Petrovaràdīnkama

  petrovaràdīnskī

 • Ploče, Pločanin, Pločanka, pločanski

  Plȍče, G Plȏčā, DI Plȍčama, A Plȍče, L ù Pločama / u Plȍčama

  Plȍčanin, GA Plȍčanina, DL Plȍčaninu, V Plȍčanine, I Plȍčaninom; mn. NV Plȍčani, G Plȍčānā, DLI Plȍčanima, A Plȍčane

  Plȍčānka, G Plȍčānkē, DL Plȍčānki, A Plȍčānku, V Plȍčānko, I Plȍčānkōm; mn. NAV Plȍčānke, G Plȍčānkā/Plȍčānkī, DLI Plȍčānkama

  plȍčanskī

  Napomena: Stariji je mjesni lik Ploča. Potvrđen je od 1387. (spominje se luka Ploča) te još prevladava u okolici grada. Luka je na području grada tijekom francuske uprave početkom XIX. stoljeća nosila imena Porto Tolare i Port Royal, a tijekom austrijske Porto Tolero. Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije preimenovana je u Aleksandrovo (po Aleksandru I. Karađorđeviću). Tijekom talijanske okupacije luka se ponovno nazivala Porto Tolero. Godine 1945. nakratko je vraćeno mjesno ime Ploča. Uz luku je nakon Drugoga svjetskog rata podignut grad koji je u dva navrata (1950. – 1954. i 1980. – 1990.) nosio ime Kardeljevo (po Edvardu Kardelju). Ime Ploče, koje je prevladavalo i za vrijeme SFR Jugoslavije (1954. – 1980.), konačno je oslužbenjeno 22. studenoga 1990.

 • Podravina, Podravac, Podravka, podravski

  Pòdravina, G Pòdravinē, D Pòdravini, A Pòdravinu, L u Pòdravini, I Pòdravinōm

  Pòdravac, GA Pòdrāvca, DL Pòdrāvcu, V Pòdrāvče, I Pòdrāvcem; mn. NV Pòdrāvci, G Pòdravācā, DLI Pòdrāvcima, A Pòdrāvce

  Pòdrāvka, G Pòdrāvkē, DL Pòdrāvki, A Pòdrāvku, V Pòdrāvko, I Pòdrāvkōm; mn. NAV Pòdrāvke, G Pòdrāvkā/Pòdrāvkī, DLI Pòdrāvkama

  pòdravskī

  Napomena: Mjesni je kajkavski muški etnik Podravec.

 • Poljica, Poljičanin, Poljičanka, poljički

  Poljíca, G Poljícā, DI Poljícima, A Poljíca, L u Poljícima

  Poljíčanin, GA Poljíčanina, DL Poljíčaninu, V Poljíčanine, I Poljíčaninom; mn. NV Poljíčani, G Poljíčānā, DLI Poljíčanima, A Poljíčane

  Poljíčānka, G Poljíčānkē, DL Poljíčānki, A Poljíčānku, V Poljíčānko, I Poljíčānkōm; mn. NAV Poljíčānke, G Poljíčānkā/Poljíčānkī, DLI Poljíčānkama

  pòljīčkī

  Napomena: Kad je riječ o području povijesne Poljičke republike, mjesni su muški etnici Pojičanin i Pojišanin, ženski etnik Pojička i Pojiška, a ktetici pojički i pojiški. Muški se mjesni etnik Pojičan odnosi na Poljica na Krku. Ženski se mjesni etnik Poljička odnosi na stanovnice Poljica kod Marine. Na srednjodalmatinskim otocima česti su nadimci Pojičonac i Povičonac koji su se nadijevali doseljenicima iz Poljičke republike. U Splitu je, pak, čest nadimak Pojišanac.

 • Poljska, Poljak, Poljakinja, poljski

  Pòljskā, G Pòljskē, D Pòljskōj, A Pòljskū, L u Pòljskōj, I Pòljskōm

  Pòljāk, GA Poljáka, DL Poljáku, V Pȍljāče, I Poljákom; mn. NV Poljáci, G Poljákā, DLI Poljácima, A Poljáke

  Poljàkinja, G Poljàkinjē, DL Poljàkinji, A Poljàkinju, V Poljàkinjo, I Poljàkinjōm; mn. NAV Poljàkinje, G Poljàkīnjā, DLI Poljàkinjama

  pòljskī

  Napomena: Ktetik poljački potvrđen je prvi put u Gundulićevim djelima. U XVII. stoljeću u djelima Jurja Barakovića potvrđen je i povijesni ženski etnonim Poljačka. Među bosanskim je i slavonskim franjevcima u XVIII. stoljeću ujedno potvrđen povijesni egzonim Poljačka.

 • Popovo, Popovac, Popovka, popovski

  Pòpovo, G Pòpova, D Pòpovu, A Pòpovo, L u Pòpovu, I Pòpovom

  Pòpovac, GA Pòpōvca, DL Pòpōvcu, V Pòpōvče, I Pòpōvcem; mn. NV Pòpōvci, G Pòpovācā, DLI Pòpōvcima, A Pòpōvce

  Pòpōvka, G Pòpōvkē, DL Pòpōvki, A Pòpōvku, V Pòpōvko, I Pòpōvkōm; mn. NAV Pòpōvke, G Pòpōvkā/Pòpōvkī, DLI Pòpōvkama

  pòpovskī

  Napomena: Popovo je predio u dubrovačkome zaleđu koji obuhvaća brdovite predjele s južne i sjeverne strane Popovskoga polja u istočnoj Hercegovini. Ime je Popovo polje u službenoj uporabi od 1878., ali nije potvrđeno u vrelima prije druge polovice XIX. stoljeća niti među domaćim stanovništvom. Etnik se Popovac odrazio u prezimenskome fondu ponajprije u Neretvanskoj krajini i istočnoj Hercegovini.

 • Poreč, Porečanin, Porečanka, porečki

  Pòreč, G Pòreča, D Pòreču, A Pòreč, L u Pòreču, I Pòrečom

  Pòrečanin, GA Pòrečanina, DL Pòrečaninu, V Pòrečanine, I Pòrečaninom; mn. NV Pòrečani, G Pòrečānā, DLI Pòrečanima, A Pòrečane

  Pòrečānka, G Pòrečānkē, DL Pòrečānki, A Pòrečānku, V Pòrečānko, I Pòrečānkōm; mn. NAV Pòrečānke, G Pòrečānkā/Pòrečānkī, DLI Pòrečānkama

  pòrečkī

  Napomena: Mjesni je etnik Porečan.

 • Portugal, Portugalac, Portugalka, portugalski

  Pȍrtugāl, G Pȍrtugāla, D Pȍrtugālu, A Pȍrtugāl, L u Pȍrtugālu / ù Portugālu, I Pȍrtugālom

  Portugálac, GA Portugálca, DL Portugálcu, V Pȍrtugālče, I Portugálcem; mn. NV Portugálci, G Portùgālācā, DLI Portugálcima, A Portugálce

  Portùgālka, G Portùgālkē, DL Portùgālki, A Portùgālku, V Portùgālko, I Portùgālkōm; mn. NAV Portùgālke, G Portùgālkā/Portùgālkī, DLI Portùgālkama

  pȍrtugālskī

  Napomena: Današnje su ime države i muški etnonim potvrđeni u djelima Šimuna Kožičića početkom XVI. stoljeća. U starijim su vrelima potvrđeni još i povijesni egzonimi Portogalo, Portugala i Portugao (XVII. stoljeće), Portogao (XVIII. stoljeće) te Portugalija i Portugalska (XIX. stoljeće). Ujedno su potvrđeni muški etnonimi Portogez i Portuges (XVII. stoljeće), Portoges (XVIII. stoljeće) i Portugez (XIX. stoljeće) te ženski etnonim Portugeskinja (XIX. stoljeće).

 • Požega, Požežanin, Požežanka, požeški

  Pȍžega, G Pȍžegē, D Pȍžegi, A Pȍžegu, L u Pȍžegi / ù Požegi, I Pȍžegōm

  Pȍžežanin, GA Pȍžežanina, DL Pȍžežaninu, V Pȍžežanine, I Pȍžežaninom; mn. NV Pȍžežani, G Pȍžežānā, DLI Pȍžežanima, A Pȍžežane

  Pȍžežānka, G Pȍžežānkē, DL Pȍžežānki, A Pȍžežānku, V Pȍžežānko, I Pȍžežānkōm; mn. NAV Pȍžežānke, G Pȍžežānkā/Pȍžežānkī, DLI Pȍžežānkama

  pȍžeškī

  Napomena: Od 1929. do 1991. (s tim da je 1941. – 1945. bilo vraćeno ime Požega) grad se službeno nazivao Slavonska Požega kako bi se razlikovao od Požege u Srbiji, koja se neslužbeno nazivala Užičkom Požegom. Lokativ u Požegi zabilježen je u hrvatskim vrelima od XVI. stoljeća, a lokativ se u Požezi isključivo odnosi na Požegu u Srbiji. U mjesnoj je uporabi potvrđen i muški etnik Požežan.

 • Prag, Pražanin, Pražanka, praški

  Prȁg, G Pràga, D Pràgu, A, L u Pràgu, I Pràgom

  Pžanin, GA Prȁžanina, DL Prȁžaninu, V Prȁžanine, I Prȁžaninom; mn. NV Prȁžani, G Prȁžānā, DLI Prȁžanima, A Prȁžane

  Pžānka, G Prȁžānkē, DL Prȁžānki, A Prȁžānku, V Prȁžānko, I Prȁžānkōm; mn. NAV Prȁžānke, G Prȁžānkā/Prȁžānkī, DLI Prȁžānkama

  prȁškī

  Napomena: Povijesni egzonim Praga potvrđen je od XVI. stoljeća te je bio u uporabi do sredine XVIII. stoljeća kad je potvrđen i muški etnik Praganin.

 • Prčanj, Prčanjanin, Prčanjanka, prčanjski

  Pčanj, G Pr̀čanja, D Pr̀čanju, A Pr̀čanj, L u Pr̀čanju, I Pr̀čanjem

  Prčánjanin, GA Prčánjanina, DL Prčánjaninu, V Prčánjanine, I Prčánjaninom; mn. NV Prčánjani, G Prčánjānā, DLI Prčánjanima, A Prčánjane

  Pčānjka, G Pr̀čānjkē, DL Pr̀čānjki, A Pr̀čānjku, V Pr̀čānjko, I Pr̀čānjkōm; mn. NAV Pr̀čānjke, G Pr̀čānjkā/Pr̀čānjkī, DLI Pr̀čānjkama

  pčanjskī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Prčanjot.

 • Pučišća, Pučišćanin, Pučišćanka, pučiški

  Pùčīšća, G Pȕčīšćā, DI Pùčīšćima, A Pùčīšća, L u Pùčīšćima

  Pùčišćanin, GA Pùčišćanina, DL Pùčišćaninu, V Pùčišćanine, I Pùčišćaninom; mn. NV Pùčišćani, G Pùčišćānā, DLI Pùčišćanima, A Pùčišćane

  Pùčišćānka, G Pùčišćānkē, DL Pùčišćānki, A Pùčišćānku, V Pùčišćānko, I Pùčišćānkōm; mn. NAV Pùčišćānke, G Pùčišćānkā/Pùčišćānkī, DLI Pùčišćānkama

  pùčiškī

  Napomena: Mjesni je ženski etnik Pučiška.

 • Pula, Puljanin, Puljanka, pulski

  Pȗla, G Pȗlē, D Pȗli, A Pȗlu, L u Pȗli / ù Pūli, I Pȗlōm

  Púljanin, GA Púljanina, DL Púljaninu, V Púljanine, I Púljaninom; mn. NV Púljani, G Púljānā, DLI Púljanima, A Púljane

  Púljānka, G Púljānkē, DL Púljānki, A Púljānku, V Púljānko, I Púljānkōm; mn. NAV Púljānke, G Púljānkā/Púljānkī, DLI Púljānkama

  pȗlskī

  Napomena: Starije je hrvatsko ime grada Pulj. Mjesni su etnici Puležan i Puležanka, a ktetik puležanski.

 • Rab, Rabljanin, Rabljanka, rapski

  Rȁb, G Rȁba, D Rȁbu, A Rȁb, L u/na Rȁbu / nà/ù Rabu, I Rábom

  Rȁbljanin, GA Rȁbljanina, DL Rȁbljaninu, V Rȁbljanine, I Rȁbljaninom; mn. NV Rȁbljani, G Rȁbljānā, DLI Rȁbljanima, A Rȁbljane

  Rȁbljānka, G Rȁbljānkē, DL Rȁbljānki, A Rȁbljānku, V Rȁbljānko, I Rȁbljānkōm; mn. NAV Rȁbljānke, G Rȁbljānkā/Rȁbljānkī, DLI Rȁbljānkama

  rȁpskī

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na istoimeno naselje, isključivo uz prijedlog u.

 • Rama, Ramljak, Ramljanka, ramski

  Rȁma, G Rȁmē, D Rȁmi, A Rȁmu, L ù Rami / u Rȁmi, I Rȁmōm

  Rȁmljāk, GA Rȁmljāka, DL Rȁmljāku, V Rȁmljāče, I Rȁmljākom; mn. NV Rȁmljāci, G Rȁmljākā, DLI Rȁmljācima, A Rȁmljāke

  Rȁmljānka, G Rȁmljānkē, DL Rȁmljānki, A Rȁmljānku, V Rȁmljānko, I Rȁmljānkōm; mn. NAV Rȁmljānke, G Rȁmljānkā/Rȁmljānkī, DLI Rȁmljānkama

  rȁmskī

  Napomena: Etnik se Ramljak odrazio u hrvatskome prezimenskom fondu osobito u središnjoj Bosni, zapadnoj Hercegovini, Drniškoj krajini i Srijemu.

 • Ravni kotari, (Ravno)kotarac, (Ravno)kotarka, (ravno)kotarski

  Rȃvnī kotári, G Rȃvnīh kotárā, DI Rȃvnīm kotárima, A Rȃvnī kotári, L u Rȃvnīm kotárima / ù Rāvnīm kotárima

  (Ravno)kotárac, GA (Ravno)kotárca, DL (Ravno)kotárcu, V (Ravno)kòtārče, I (Ravno)kotárcem; mn. NV (Ravno)kotárci, G (Ravno)kòtārācā, DLI (Ravno)kotárcima, A (Ravno)kotárce

  (Ravno)kòtārka, G (Ravno)kòtārkē, DL (Ravno)kòtārki, A (Ravno)kòtārku, V (Ravno)kòtārko, I (Ravno)kòtārkōm; mn. NAV (Ravno)kòtārke, G (Ravno)kòtārkā/(Ravno)kòtārkī, DLI (Ravno)kòtārkama

  (ravno)kòtārskī

 • Ravno, Ravnjanin, Ravanjka, ravanjski

  Rȃvnō, G Rȃvnōg(a), D Rȃvnōm(u), A Rȃvnō, L ù Rāvnōm(e) / u Rȃvnōm(e), I Rȃvnīm

  Rávnjanin, GA Rávnjanina, DL Rávnjaninu, V Rávnjanine, I Rávnjaninom; mn. NV Rávnjani, G Rávnjānā, DLI Rávnjanima, A Rávnjane

  Ràvānjka, G Ràvānjkē, DL Ràvānjki, A Ràvānjku, V Ràvānjko, I Ràvānjkōm; mn. NAV Ràvānjke, G Ràvānjkā/Ràvānjkī, DLI Ràvānjkama

  ràvānjskī

  Napomena: Povijesni je muški etnik Ravnjak. Naselje se u nekim dokumentima nazivalo i Ramno, a tako ga i danas nazivaju stanovnici nekih okolnih naselja.

 • Rijeka, Riječanin, Riječanka, riječki

  Rijéka, G Rijékē, D Rijéci, A Rijéku, L u/na Rijéci, I Rijékōm

  Rijéčanin, GA Rijéčanina, DL Rijéčaninu, V Rijéčanine, I Rijéčaninom; mn. NV Rijéčani, G Rijéčānā, DLI Rijéčanima, A Rijéčane

  Rijéčānka, G Rijéčānkē, DL Rijéčānki, A Rijéčānku, V Rijéčānko, I Rijéčānkōm; mn. NAV Rijéčānke, G Rijéčānkā/Rijéčānkī, DLI Rijéčānkama

  rijȇčkī

  Napomena: U povijesnim su vrelima potvrđena imena Reka, Rika i Rika Svetoga Vida. Čakavci u gradu i okolici grad nazivaju Reka i Rika, od čega se izvode mjesni muški etnici Rečan i Ričan, ženski etnici Rečanka i Ričanka te ktetici rečki i rički. Iz talijanskoga se imena Fiume izvode etnici Fijuman i Fijumanka te ktetik fijumanski.

 • Rim, Rimljanin, Rimljanka, rimski

  Rȋm, G Ríma, D Rímu, A Rȋm, L u Rímu, I Rímom

  Rímljanin, GA Rímljanina, DL Rímljaninu, V Rímljanine, I Rímljaninom; mn. NV Rímljani, G Rímljānā, DLI Rímljanima, A Rímljane

  Rímljānka, G Rímljānkē, DL Rímljānki, A Rímljānku, V Rímljānko, I Rímljānkōm; mn. NAV Rímljānke, G Rímljānkā/Rímljānkī, DLI Rímljānkama

  rȋmskī

  Napomena: Etnici Rimljanin i Rimljanka odnose se i na stanovnike Rimskoga Carstva. U starijim su razdobljima potvrđeni muški etnici Rimnjanin, Rimjan i Rimlan(in) (od XVI. stoljeća), Rimljan (od XVII. stoljeća) te Rimac (od XVIII. stoljeća). Ujedno su potvrđeni ženski etnici Rimkinja i Rimka (od XVII. stoljeća) te Rimljankinja (od XVIII. stoljeća). U XVI. stoljeću potvrđen je ktetik rimški, a u XVII. rimljanski. Većinom se tih etnika označivalo irimokatolike u vjerski mješovitim sredinama.

 • Rovinj, Rovinjanin, Rovinjanka, rovinjski

  Ròvīnj, G Rovínja, D Rovínju, A Ròvīnj, L u Rovínju, I Rovínjem

  Rovínjanin, GA Rovínjanina, DL Rovínjaninu, V Rovínjanine, I Rovínjaninom; mn. NV Rovínjani, G Rovínjānā, DLI Rovínjanima, A Rovínjane

  Rovínjānka, G Rovínjānkē, DL Rovínjānki, A Rovínjānku, V Rovínjānko, I Rovínjānkōm; mn. NAV Rovínjānke, G Rovínjānkā/Rovínjānkī, DLI Rovínjānkama

  ròvīnjskī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Rovinjež, ženski su etnici Rovinjka i Rovinješka, a ktetik rovinješki.

 • Ruanda, Ruanđanin, Ruanđanka, ruandski

  Rùānda, G Rùāndē, D Rùāndi, A Rùāndu, L u Rùāndi, I Rùāndōm

  Ruánđanin, GA Ruánđanina, DL Ruánđaninu, V Ruánđanine, I Ruánđaninom; mn. NV Ruánđani, G Ruánđānā, DLI Ruánđanima, A Ruánđane

  Ruánđānka, G Ruánđānkē, DL Ruánđānki, A Ruánđānku, V Ruánđānko, I Ruánđānkōm; mn. NAV Ruánđānke, G Ruánđānkā/Ruánđānkī, DLI Ruánđānkama

  rùāndskī

 • Rumunjska, Rumunj, Rumunjka, rumunjski

  Rùmūnjskā, G Rùmūnjskē, D Rùmūnjskōj, A Rùmūnjskū, L u Rùmūnjskōj, I Rùmūnjskōm

  Rùmūnj, GA Rumúnja, DL Rumúnju, V Rȕmūnju, I Rumúnjem; mn. NV Rumúnji, G Rumúnjā, DLI Rumúnjima, A Rumúnje

  Rùmūnjka, G Rùmūnjkē, DL Rùmūnjki, A Rùmūnjku, V Rùmūnjko, I Rùmūnjkōm; mn. NAV Rùmūnjke, G Rùmūnjkā/Rùmūnjkī, DLI Rùmūnjkama

  rùmūnjskī

  Napomena: Povijesni je egzonim Romanija potvrđen u XVII. stoljeću.

 • Rusija, Rus, Ruskinja, ruski

  Rùsija, G Rùsijē, D Rùsiji, A Rùsiju, L u Rùsiji, I Rùsijōm

  Rȕs, GA Rȕsa, DL Rȕsu, V Rȕse, I Rȕsom; mn. NV Rȕsi, G Rȗsā, DLI Rȕsima, A Rȕse

  Rȕskinja, G Rȕskinjē, DL Rȕskinji, A Rȕskinju, V Rȕskinjo, I Rȕskinjōm; mn. NAV Rȕskinje, G Rȕskīnjā, DLI Rȕskinjama

  rȕskī

  Napomena: U diplomatske je svrhe u uporabi i puno ime države Ruska Federacija, ali je u općoj uporabi pravilno isključivo povijesno ime države Rusija. U XVII. stoljeću zabilježen je ktetik ruški, a u XIX. rusijski. Etnonimi Rusijanac i Rusijanka potvrđeni su u XVIII. stoljeću. Ujedno je u XVIII. stoljeću potvrđeno ime države Rosija, etnik Ros(i)jan i ktetik ros(i)janski.

 • Samobor, Samoborac, Samoborka, samoborski

  Sȁmobōr, G Sȁmobōra, D Sȁmobōru, A Sȁmobōr, L u Sȁmobōru / ù Samobōru, I Sȁmobōrom

  Samobórac, GA Samobórca, DL Samobórcu, V Sȁmobōrče, I Samobórcem; mn. NV Samobórci, G Samòbōrācā, DLI Samobórcima, A Samobórce

  Samòbōrka, G Samòbōrkē, DL Samòbōrki, A Samòbōrku, V Samòbōrko, I Samòbōrkōm; mn. NAV Samòbōrke, G Samòbōrkā/Samòbōrkī, DLI Samòbōrkama

  sȁmobōrskī

  Napomena: Mjesno se ojkonim izgovara Sanobor. Iz njega se izvode etnici Sanoborec i Sanoborka te ktetik sanoborski.

 • Sarajevo, Sarajlija, Sarajka, sarajevski

  Sàrajevo, G Sàrajeva, D Sàrajevu, A Sàrajevo, L u Sàrajevu, I Sàrajevom

  Saràjlija, G Saràjlijē, DL Saràjliji, A Saràjliju, V Saràjlijo, I Saràjlijōm; mn. NAV Saràjlije, G Saràjlījā, DLI Saràjlijama

  Sàrājka, G Sàrājkē, DL Sàrājki, A Sàrājku, V Sàrājko, I Sàrājkōm; mn. NAV Sàrājke, G Sàrājkā/Sàrājkī, DLI Sàrājkama

  sàrajevskī

 • Schengen, Šengenjanin, Šengenjanka, šengenski

  Schengen, G Schengena, D Schengenu, A Schengen, L u Schengenu, I Schengenom

  Šengénjanin, GA Šengénjanina, DL Šengénjaninu, V Šengénjanine, I Šengénjaninom; mn. NV Šengénjani, G Šengénjānā, DLI Šengénjanima, A Šengénjane

  Šengénjānka, G Šengénjānkē, DL Šengénjānki, A Šengénjānku, V Šengénjānko, I Šengénjānkōm; mn. NAV Šengénjānke, G Šengénjānkā/Šengénjānkī, DLI Šengénjānkama

  šèngenskī

 • Senegal, Senegalac, Senegalka, senegalski

  Sȅnegāl, G Sȅnegāla, D Sȅnegālu, A Sȅnegāl, L u Sȅnegālu / ù Senegālu, I Sȅnegālom

  Senegálac, GA Senegálca, DL Senegálcu, V Sȅnegālče, I Senegálcem; mn. NV Senegálci, G Senègālācā, DLI Senegálcima, A Senegálce

  Senègālka, G Senègālkē, DL Senègālki, A Senègālku, V Senègālko, I Senègālkōm; mn. NAV Senègālke, G Senègālkā/Senègālkī, DLI Senègālkama

  sȅnegālskī

 • Senj, Senjanin, Senjanka, senjski

  Sȅnj, G Sènja, D Sènju, A Sȅnj, L u Sènju, I Sènjom

  Sȅnjanin, GA Sȅnjanina, DL Sȅnjaninu, V Sȅnjanine, I Sȅnjaninom; mn. NV Sȅnjani, G Sȅnjānā, DLI Sȅnjanima, A Sȅnjane

  Sȅnjānka, G Sȅnjānkē, DL Sȅnjānki, A Sȅnjānku, V Sȅnjānko, I Sȅnjānkōm; mn. NAV Sȅnjānke, G Sȅnjānkā/Sȅnjānkī, DLI Sȅnjānkama

  sȅnjskī

  Napomena: Mjesni je ženski etnik Senjkinja. Senjanima su se ujedno nazivali uskoci.

 • Sesvete, Sesvećanin, Sesvećanka, sesvetski

  Sèsvete, G Sȅsvētā, DI Sèsvetama, A Sèsvete, L u Sèsvetama

  Sèsvećanin, GA Sèsvećanina, DL Sèsvećaninu, V Sèsvećanine, I Sèsvećaninom; mn. NV Sèsvećani, G Sèsvećānā, DLI Sèsvećanima, A Sèsvećane

  Sèsvećānka, G Sèsvećānkē, DL Sèsvećānki, A Sèsvećānku, V Sèsvećānko, I Sèsvećānkōm; mn. NAV Sèsvećānke, G Sèsvećānkā/Sèsvećānkī, DLI Sèsvećānkama

  sèsvetskī

  Napomena: Mjesni su kajkavski etnici Sesvećan i Sesvečica, a ktetik sesvečki.

 • Sibir, Sibirac, Sibirka, sibirski

  Sìbīr, G Sibíra, D Sibíru, A Sìbīr, L Sibíru, I Sibírom

  Sibírac, GA Sibírca, DL Sibírcu, V Sìbīrče, I Sibírcem; mn. NV Sibírci, G Sìbīrācā, DLI Sibírcima, A Sibírce

  Sìbīrka, G Sìbīrkē, DL Sìbīrki, A Sìbīrku, V Sìbīrko, I Sìbīrkōm; mn. NAV Sìbīrke, G Sìbīrkā/Sìbīrkī, DLI Sìbīrkama

  sìbīrskī

 • Sinj, Sinjanin, Sinjanka, sinjski

  Sȋnj, G Sínja, D Sínju, A Sȋnj, L u Sínju, I Sínjem

  Sínjanin, GA Sínjanina, DL Sínjaninu, V Sínjanine, I Sínjaninom; mn. NV Sínjani, G Sínjānā, DLI Sínjanima, A Sínjane

  Sínjānka, G Sínjānkē, DL Sínjānki, A Sínjānku, V Sínjānko, I Sínjānkōm; mn. NAV Sínjānke, G Sínjānkā/Sínjānkī, DLI Sínjānkama

  sȋnjskī

 • Sirija, Sirijac, Sirijka, sirijski

  Sȋrija, G Sȋrijē, D Sȋriji, A Sȋriju, L u Sȋriji / ù Sīriji, I Sȋrijōm

  Siríjac, GA Siríjca, DL Siríjcu, V Sìrījče, I Siríjcem; mn. NV Siríjci, G Sìrījācā, DLI Siríjcima, A Siríjce

  Sìrījka, G Sìrījkē, DL Sìrījki, A Sìrījku, V Sìrījko, I Sìrījkōm; mn. NAV Sìrījke, G Sìrījkā/Sìrījkī, DLI Sìrījkama

  sȋrījskī

  Napomena: U XVI. stoljeću potvrđen je etnonim Sirijanin i ktetik sirijački, u XVII. ktetik sirijanski, a u XVIII. etnik Sirijanac. Iso Velikanović upotrebljavao je etnonim Sir. Lik Širija potvrđen je u XVI., a etnonim Širijanin i ktetik širijanski u XVII. stoljeću.

 • Sisak, Siščanin, Siščanka, sisački

  Sísak, G Síska, D Sísku, A Sísak, L u Sísku, I Sískom

  Síščanin, GA Síščanina, DL Síščaninu, V Síščanine, I Síščaninom; mn. NV Síščani, G Síščānā, DLI Síščanima, A Síščane

  Síščānka, G Síščānkē, DL Síščānki, A Síščānku, V Síščānko, I Síščānkōm; mn. NAV Síščānke, G Síščānkā/Síščānkī, DLI Síščānkama

  sìsačkī

  Napomena: Mjesni je kajkavski imenski lik Sisek. Iz njega se izvodi ktetik sisečki. Mjesni je muški etnik Siščan. U XVI. stoljeću potvrđen je povijesni etnik siski.

 • Sjedinjene Američke Države, Amerikanac, Amerikanka, američki

  Sjèdīnjene Amèričkē Dr̀žave, G Sjèdīnjenīh Amèričkīh Dȑžāvā, DI Sjèdīnjenīm Amèričkīm Dr̀žavama, A Sjèdīnjene Amèričkē Dr̀žave, L u Sjèdīnjenīm Amèričkīm Dr̀žavama

  Amerikánac, GA Amerikánca, DL Amerikáncu, V Amerìkānče, I Amerikáncem; mn. NV Amerikánci, G Amerìkānācā, DLI Amerikáncima, A Amerikánce

  Amerìkānka, G Amerìkānkē, DL Amerìkānki, A Amerìkānku, V Amerìkānko, I Amerìkānkōm; mn. NAV Amerìkānkē, G Amerìkānkā/Amerìkānkī, DLI Amerìkānkama

  amèričkī

  Napomena: Sjedinjene Američke Države iznimka su u skupini prevedenih imena koja sadržavaju engleski pridjev united. Do Drugoga svjetskog rata ime se te države nije ustalilo, pa se koncem XIX. stoljeća nazivala Savezne Države, Sjevernoameričke zadružne države, Sjeverno-američke savezne države, Sjeverno-američka Unija i Sjeverno-američka Zadruga, a od početka XX. stoljeća Udružene države Amerike, Udružene države Sjeverne Amerike i Udružene države (prema pisanju velikih i malih slova razvidno je i kako su se pravopisna pravila mijenjala). Nakon Drugoga svjetskog rata prevladao je lik Sjedinjene Američke Države koji se nije mijenjao iako nije usklađen sa sličnim imenima država i organizacija (npr. Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske; Ujedinjeni narodi). Kad se jedno ime ustali, teško ga je mijenjati te se danas službenim smatra lik Sjedinjene Američke Države iako bi lik Ujedinjene Američke Države s gledišta jezika kao sustava bio prihvatljiviji.

 • Skoplje, Skopljak, Skopljanka, skopski

  Skȍplje, G Skȍplja, D Skȍplju, A Skȍplje, L u Skȍplju / ù Skoplju, I Skȍpljem

  Skòpljāk, GA Skopljáka, DL Skopljáku, V Skȍpljāče, I Skopljákom; mn. NV Skopljáci, G Skopljákā, DLI Skopljácima, A Skopljáke

  Skòpljānka, G Skòpljānkē, DL Skòpljānki, A Skòpljānku, V Skòpljānko, I Skòpljānkōm; mn. NAV Skòpljānke, G Skòpljānkā/Skòpljānkī, DLI Skòpljānkama

  skȍpskī

  Napomena: U priručnicima je potvrđen i etnik Skopljanac, a u povijesnim vrelima etnik Skopljanin i ktetik skopaljski.

 • Slavonija, Slavonac, Slavonka, slavonski

  Slàvōnija, G Slàvōnijē, D Slàvōniji, A Slàvōniju, L u Slàvōniji, I Slàvōnijōm

  Slavónac, GA Slavónca, DL Slavóncu, V Slàvōnče, I Slavóncem; mn. NV Slavónci, G Slàvōnācā, DLI Slavóncima, A Slavónce

  Slàvōnka, G Slàvōnkē, DL Slàvōnki, A Slàvōnku, V Slàvōnko, I Slàvōnkōm; mn. NAV Slàvōnke, G Slàvōnkā/Slàvōnkī, DLI Slàvōnkama

  slàvōnskī

 • Slavonski Brod, Brođanin, Brođanka, (slavonsko)brodski

  Slàvōnskī Brȏd, G Slàvōnskōg(a) Brȍda, D Slàvōnskōm(u) Brȍdu, A Slàvōnskī Brȏd, L u Slàvōnskōm(e) Bròdu, I Slàvōnskīm Brȍdom

  Brȍđanin, GA Brȍđanina, DL Brȍđaninu, V Brȍđanine, I Brȍđaninom; mn. NV Brȍđani, G Brȍđānā, DLI Brȍđanima, A Brȍđane

  Brȍđānka, G Brȍđānkē, DL Brȍđānki, A Brȍđānku, V Brȍđānko, I Brȍđānkōm; mn. NAV Brȍđānke, G Brȍđānkā/Brȍđānkī, DLI Brȍđānkama

  (slavonsko)bròdskī

  Napomena: Budući da se ktetik brodski odnosi još na Brod na Kupi i Bosanski Brod, ktetik je slavonskobrodski razlikovniji. Starije je ime naselja Brod na Savi. Bilo je u službenoj uporabi do 1934.

 • Slovačka, Slovak, Slovakinja, slovački

  Slòvāčkā, G Slòvāčkē, D Slòvāčkōj, A Slòvāčkū, L u Slòvāčkōj, I Slòvāčkōm

  Slòvāk, GA Slováka, DL Slováku, V Slȍvāče, I Slovákom; mn. NV Slováci, G Slovákā, DLI Slovácima, A Slováke

  Slovàkinja, G Slovàkinjē, DL Slovàkinji, A Slovàkinju, V Slovàkinjo, I Slovàkinjōm; mn. NAV Slovàkinje, G Slovàkīnjā, DLI Slovàkinjama

  slòvāčkī

 • Slovenija, Slovenac, Slovenka, slovenski

  Slòvēnija, G Slòvēnijē, D Slòvēniji, A Slòvēniju, L u Slòvēniji, I Slòvēnijōm

  Slovénac, GA Slovénca, DL Slovéncu, V Slòvēnče, I Slovéncem; mn. NV Slovénci, G Slòvēnācā, DLI Slovéncima, A Slovénce

  Slòvēnka, G Slòvēnkē, DL Slòvēnki, A Slòvēnku, V Slòvēnko, I Slòvēnkōm; mn. NAV Slòvēnke, G Slòvēnkā/Slòvēnkī, DLI Slòvēnkama

  slòvēnskī

 • Solin, Solinjanin, Solinjanka, solinski

  Sòlīn, G Solína, D Solínu, A Sòlīn, L u Solínu, I Solínom

  Solínjanin, GA Solínjanina, DL Solínjaninu, V Solínjanine, I Solínjaninom; mn. NV Solínjani, G Solínjānā, DLI Solínjanima, A Solínjane

  Solínjānka, G Solínjānkē, DL Solínjānki, A Solínjānku, V Solínjānko, I Solínjānkōm; mn. NAV Solínjānke, G Solínjānkā/Solínjānkī, DLI Solínjānkama

  sòlīnskī

  Napomena: Mjesni je ženski etnik Solinka.

 • Solun, Solunjanin, Solunjanka, solunski

  Sòlūn, G Solúna, D Solúnu, A Sòlīn, L u Solúnu, I Solúnom

  Solúnjanin, GA Solúnjanina, DL Solúnjaninu, V Solúnjanine, I Solúnjaninom; mn. NV Solúnjani, G Solúnjānā, DLI Solúnjanima, A Solúnjane

  Solúnjānka, G Solúnjānkē, DL Solúnjānki, A Solúnjānku, V Solúnjānko, I Solúnjānkōm; mn. NAV Solúnjānke, G Solúnjānkā/Solúnjānkī, DLI Solúnjānkama

  sòlūnskī

  Napomena: U XVII. stoljeću u djelima Matije Divkovića potvrđen je množinski lik muškoga etnika Težalonićani, a u djelima bunjevačkoga Hrvata fra Mije Radnića muški etnik Težalunjanin. Istodobno su u Mikaljinu rječniku i djelima Stjepana Gradića potvrđeni egzonim Solunić i etnik Solunićanin.

 • Somalija, Somalac, Somalka, somalski

  Sòmālija, G Sòmālijē, D Sòmāliji, A Sòmāliju, L u Sòmāliji, I Sòmālijōm

  Somálac, GA Somálca, DL Somálcu, V Sòmālče, I Somálcem; mn. NV Somálci, G Sòmālācā, DLI Somálcima, A Somálce

  Sòmālka, G Sòmālkē, DL Sòmālki, A Sòmālku, V Sòmālko, I Sòmālkōm; mn. NAV Sòmālke, G Sòmālkā/Sòmālkī, DLI Sòmālkama

  sòmālskī

 • Spič, Spičanin, Spičanka, spičanski

  Spȉč, G Spȉča, D Spȉču, A Spȉč, L u Spȉču / ù Spiču, I Spȉčem

  Spȉčanin, GA Spȉčanina, DL Spȉčaninu, V Spȉčanine, I Spȉčaninom; mn. NV Spȉčani, G Spȉčānā, DLI Spȉčanima, A Spȉčane

  Spȉčānka, G Spȉčānkē, DL Spȉčānki, A Spȉčānku, V Spȉčānko, I Spȉčānkōm; mn. NAV Spȉčānke, G Spȉčānkā/Spȉčānkī, DLI Spȉčānkama

  spȉčanskī

 • Split, Splićanin, Splićanka, splitski

  Splȉt, G Splȉta, D Splȉtu, A Splȉt, L u Splȉtu / ù Splitu, I Splȉtom

  Splȉćanin, GA Splȉćanina, DL Splȉćaninu, V Splȉćanine, I Splȉćaninom; mn. NV Splȉćani, G Splȉćānā, DLI Splȉćanima, A Splȉćane

  Splȉćānka, G Splȉćānkē, DL Splȉćānki, A Splȉćānku, V Splȉćānko, I Splȉćānkōm; mn. NAV Splȉćānke, G Splȉćānkā/Splȉćānkī, DLI Splȉćānkama

  splȉtskī

  Napomena: Početkom XX. stoljeća bezuspješno se pokušavao nametnuti hiperštokavski lik Spljet.

 • Srbija, Srbin, Srpkinja, srpski

  Sr̀bija, G Sr̀bijē, D Sr̀biji, A Sr̀biju, L u Sr̀biji, I Sr̀bijōm

  Sȑbin, GA Sȑbina, DL Sȑbinu, V Sȑbine, I Sȑbinom; mn. NV Sȑbi, G Sȓbā, DLI Sȑbima, A Sȑbe

  Sȑpkinja, G Sȑpkinjē, DL Sȑpkinji, A Sȑpkinju, V Sȑpkinjo, I Sȑpkinjōm; mn. NAV Sȑpkinje, G Sȑpkīnjā, DLI Sȑpkinjama

  sȑpskī

  Napomena: Za srpske se državljane upotrebljavaju i etnici Srbijanac i Srbijanke te ktetik srbijanski.

 • Srijem, Srijemac, Sremica, srijemski

  Srijȇm, G Srijéma, D Srijému, A Srijȇm, L u Srijému, I Srijémom

  Srijémac, GA Srijémca, DL Srijémcu, V Srijȇmče, I Srijémcem; mn. NV Srijémci, G Srijȇmācā, DLI Srijémcima, A Srijémce

  Srèmica, G Srèmicē, DL Srèmici, A Srèmicu, V Srèmice, I Srèmicōm; mn. NAV Srèmice, G Srèmīcā, DLI Srèmicama

  srijȇmskī

  Napomena: Mjesni su ženski etnici ujedno Sremčica i Sremkinja, a u Bačkoj se Srijem naziva i Srim. Hrvatska su imena naselja Srijemska Mitrovica i Srijemski Karlovci, a srpska Sremska Mitrovica i Sremski Karlovci.

 • Staro Petrovo Selo, Petroselac, Petroselka, petroselski

  Stȃrō Pȅtrovo Sèlo, G Stȃrōg(a) Pȅtrova Sèla, D Stȃrōm(u) Pȅtrovu Sèlu, A Stȃrō Pȅtrovo Sèlo, L u Stȃrōm(e) Pȅtrovu Sèlu / ù Stārōm(e) Pȅtrovu Sèlu, I Stȃrīm Pȅtrovīm Sèlom

  Petrosélac, GA Petrosélca, DL Petrosélcu, V Pȅtrosēlče, I Petrosélcem; mn. NV Petrosélci, G Petròsēlācā, DLI Petrosélcima, A Petrosélce

  Petròsēlka, G Petròsēlkē, DL Petròsēlki, A Petròsēlku, V Petròsēlko, I Petròsēlkōm; mn. NAV Petròsēlke, G Petròsēlkā/Petròsēlkī, DLI Petròsēlkama

  petròsēlskī

 • Stockholm, Štokholmljanin, Štokholmljanka, štokholmski

  Stockholm, G Stockholma, D Stockholmu, A Stockholm, L u Stockholmu, I Stockholmom

  Štokhólmljanin, GA Štokhólmljanina, DL Štokhólmljaninu, V Štokhólmljanine, I Štokhólmljaninom; mn. NV Štokhólmljani, G Štokhólmljānā, DLI Štokhólmljanima, A Štokhólmljane

  Štokhólmljānka, G Štokhólmljānkē, DL Štokhólmljānki, A Štokhólmljānku, V Štokhólmljānko, I Štokhólmljānkōm; mn. NAV Štokhólmljānke, G Štokhólmljānkā/Štokhólmljānkī, DLI Štokhólmljānkama

  štòkhōlms

  Napomena: Hrvatski su etnici i ktetik nastali prema njemačkome izgovoru.

 • Ston, Stonjanin, Stonjanka, stonski

  Stȍn, G Stòna, D Stòna, A Stȍn, L u Stònu, I Stònom

  Stȍnjanin, GA Stȍnjanina, DL Stȍnjaninu, V Stȍnjanine, I Stȍnjaninom; mn. NV Stȍnjani, G Stȍnjānā, DLI Stȍnjanima, A Stȍnjane

  Stȍnnka, G Stȍnjānkē, DL Stȍnjānki, A Stȍnjānku, V Stȍnjānko, I Stȍnjānkōm; mn. NAV Stȍnjānke, G Stȍnjānkā/Stȍnjānkī, DLI Stȍnjānkama

  stȍnskī

  Napomena: Mjesni je ženski etnik Stonka.

 • Subotica, Subotičanin, Subotičanka, subotički

  Sùbotica, G Sùboticē, D Sùbotici, A Sùboticu, L u Sùbotici, I Sùboticōm

  Sùbotičanin, GA Sùbotičanina, DL Sùbotičaninu, V Sùbotičanine, I Sùbotičaninom; mn. NV Sùbotičani, G Sùbotičānā, DLI Sùbotičanima, A Sùbotičane

  Sùbotičānka, G Sùbotičānkē, DL Sùbotičānki, A Sùbotičānku, V Sùbotičānko, I Sùbotičānkōm; mn. NAV Sùbotičānke, G Sùbotičānkā/Sùbotičānkī, DLI Sùbotičānkama

  sùbotičkī

  Napomena: Mjesno je potvrđen i lik Subatica.

 • Sudan, Sudanac, Sudanka, sudanski

  Sùdān, G Sudána, D Sudánu, A Sùdān, L u Sudánu, I Sudánom

  Sudánac, GA Sudánca, DL Sudáncu, V Sùdānče, I Sudáncem; mn. NV Sudánci, G Sùdānācā, DLI Sudáncima, A Sudánce

  Sùdānka, G Sùdānkē, DL Sùdānki, A Sùdānku, V Sùdānko, I Sùdānkōm; mn. NAV Sùdānke, G Sùdānkā/Sùdānkī, DLI Sùdānkama

  sùdānskī

 • Sveti Filip i Jakov, Filipljanac, Filipljanka, filipljanski

  Svȇtī Fìlip i Jȁkov, G Svȇtōg(a) Fìlipa i Jȁkova, D Svȇtōm(u) Fìlipu i Jȁkovu, A Svȇtī Fìlip i Jȁkov, L u Svȇtōm(e) Fìlipu i Jȁkovu / ù Svētōg(a) Fìlipu i Jȁkovu, I Svȇtīm Fìlipom i Jȁkovom

  Filipljánac, GA Filipljánca, DL Filipljáncu, V Filìpljānče, I Filipljáncem; mn. NV Filipljánci, G Filìpljānācā, DLI Filipljáncima, A Filipljánce

  Filìpljānka, G Filìpljānkē, DL Filìpljānki, A Filìpljānku, V Filìpljānko, I Filìpljānkōm; mn. NAV Filìpljānke, G Filìpljānkā/Filìpljānkī, DLI Filìpljānkama

  filìpljānskī

 • Sydney, Sidnejac, Sidnejka, sidnejski

  Sydney, G Sydneyja, D Sydneyu, A Sydney, L u Sydneyu, I Sydnyjem

  Sidnéjac, GA Sidnéjca, DL Sidnéjcu, V Sìdnējče, I Sidnéjcem; mn. NV Sidnéjci, G Sìdnējācā, DLI Sidnéjcima, A Sidnéjce

  Sìdnējka, G Sìdnējkē, DL Sìdnējki, A Sìdnējku, V Sìdnējko, I Sìdnējkōm; mn. NAV Sìdnējke, G Sìdnējkā/Sìdnējkī, DLI Sìdnējkama

  sìdnējskī

 • Šangaj, Šangajac, Šangajka, šangajski

  Šàngaj, G Šàngaja, D Šàngaju, A Šàngaj, L u Šàngaju, I Šàngajem

  Šangájac, GA Šangájca, DL Šangájcu, V Šàngājče, I Šangájcem; mn. NV Šangájci, G Šàngājācā, DLI Šangájcima, A Šangájce

  Šàngājka, G Šàngājkē, DL Šàngājki, A Šàngājku, V Šàngājko, I Šàngājkōm; mn. NAV Šàngājke, G Šàngājkā/Šàngājkī, DLI Šàngājkama

  šàngājskī

 • Šibenik, Šibenčanin, Šibenčanka, šibenski

  Šȉbenīk, G Šȉbenīka, D Šȉbenīku, A Šȉbenīk, L u Šȉbenīku / ù Šibenīku, I Šȉbenīkom

  Šȉbenčanin, GA Šȉbenčanina, DL Šȉbenčaninu, V Šȉbenčanine, I Šȉbenčaninom; mn. NV Šȉbenčani, G Šȉbenčānā, DLI Šȉbenčanima, A Šȉbenčane

  Šȉbenčānka, G Šȉbenčānkē, DL Šȉbenčānki, A Šȉbenčānku, V Šȉbenčānko, I Šȉbenčānkōm; mn. NAV Šȉbenčānke, G Šȉbenčānkā/Šȉbenčānkī, DLI Šȉbenčānkama

  šȉbens

  Napomena: Mjesni je ženski etnik Šibenka.

 • Široki Brijeg, Širokobriježanin, Širokobriježanka, širokobriješki

  Šìrokī Brijȇg, G Šìrokōg(a) Brijȇga, D Šìrokōm(u) Brijȇga, A Šìrokī Brijȇg, L na Šìrokōm(e) Brijégu, I Šìrokīm Brijȇgom

  Širokobrijéžanin, GA Širokobrijéžanina, DL Širokobrijéžaninu, V Širokobrijéžanine, I Širokobrijéžaninom; mn. NV Širokobrijéžani, G Širokobrijéžānā, DLI Širokobrijéžanima, A Širokobrijéžane

  Širokobrijéžānka, G Širokobrijéžānkē, DL Širokobrijéžānki, A Širokobrijéžānku, V Širokobrijéžānko, I Širokobrijéžānkōm; mn. NAV Širokobrijéžānke, G Širokobrijéžānkā/Širokobrijéžānkī, DLI Širokobrijéžānkama

  šìrokobrijēš

  Napomena: Grad se razvio na području naselja Lise oko franjevačkoga samostana i crkve. Izvorno je ime Široki Brig ijekavizirano koncem XIX. stoljeća te je ušlo u službenu uporabu. Komunističke su vlasti 28. travnja 1952. preimenovale grad u Lišticu. Službeno je ime Široki Brijeg vraćeno 16. listopada 1991. Sami Širokobriježani grad nazivaju Široki Brig ili skraćeno Široki.

 • Škotska, Škot, Škotkinja, škotski

  Škȍts, G Škȍtskē, D Škȍtskōj, A Škȍtskū, L u Škȍtskōj / ù Škotskōj, I Škȍtskōm

  Škȍt, GA Škȍta, DL Škȍtu, V Škȍte, I Škȍtom; mn. NV Škȍti, G Škȏtā, DLI Škȍtima, A Škȍte

  Škȍtkinja, G Škȍtkinjē, DL Škȍtkinji, A Škȍtkinju, V Škȍtkinjo, I Škȍtkinjōm; mn. NAV Škȍtkinje, G Škȍtkīnjā, DLI Škȍtkinjama

  škȍts

  Napomena: Posredno su, preko imenske formule Ivana Dunsa Škota, u XVII. stoljeću potvrđeni etnonim Skot i Skoto.

 • Šolta, Šoltanin, Šoltanka, šoltanski

  Šȏlta, G Šȏltē, D Šȏlti, A Šȏltu, L na Šȏlti / nà Šōlti, I Šȏltōm

  Šòltanin, GA Šòltanina, DL Šòltaninu, V Šòltanine, I Šòltaninom; mn. NV Šòltani, G Šȍltānā, DLI Šòltanima, A Šòltane

  Šòltānka, G Šòltānkē, DL Šòltānki, A Šòltānku, V Šòltānko, I Šòltānkōm; mn. NAV Šòltānke, G Šòltānkā/Šòltānkī, DLI Šòltānkama

  šòltāns

  Napomena: Povijesno je ime otoka Sulet potvrđeno od XVI. stoljeća u djelima Petra Hektorovića. Koncem istoga stoljeća zapisano je i talijansko ime Solta, od kojega su nastali povijesni nesonim Šolt i Šolta (prema mletačkome izgovoru) potvrđeni u djelima Pavla Rittera Vitezovića. Potonji je lik postao službenim tijekom austrijske uprave u XIX. stoljeću.

 • Španjolska, Španjolac, Španjolka, španjolski

  Špànjōls, G Špànjōlskē, D Špànjōlskōj, A Špànjōlskū, L u Špànjōlskōj, I Špànjōlskōm

  Španjólac, GA Španjólca, DL Španjólcu, V Špànjōlče, I Španjólcem; mn. NV Španjólci, G Špànjōlācā, DLI Španjólcima, A Španjólce

  Špànjōlka, G Špànjōlkē, DL Špànjōlki, A Špànjōlku, V Špànjōlko, I Špànjōlkōm; mn. NAV Špànjōlke, G Špànjōlkā/Špànjōlkī, DLI Špànjōlkama

  špànjōlskī

  Napomena: Povijesni su egzonim Špan(j)ai etnonim Španjol potvrđeni od XVI. stoljeća. U XVII. stoljeću potvrđeni su etnonimi Španjul, Španjuo i Španjur te ktetici španski, španjulski i španjurski.

 • Švedska, Šveđanin, Šveđanka, švedski

  Švèds, G Švèdskē, D Švèdskōj, A Švèdskū, L u Švèdskōj, I Švèdskōm

  Švéđanin, GA Švéđanina, DL Švéđaninu, V Švéđanine, I Švéđaninom; mn. NV Švéđani, G Švéđānā, DLI Švéđanima, A Švéđane

  Švéđānka, G Švéđānkē, DL Švéđānki, A Švéđānku, V Švéđānko, I Švéđānkōm; mn. NAV Švéđānke, G Švéđānkā/Švéđānkī, DLI Švéđānkama

  švèds

  Napomena: Etnonim Šved potvrđen je od XVII. stoljeća. Danas ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku.

 • Švicarska, Švicarac, Švicarka, švicarski

  Švȉcars, G Švȉcarskē, D Švȉcarskōj, A Švȉcarskū, L u Švȉcarskōj / ù Švicarskōj, I Švȉcarskōm

  Švicárac, GA Švicárca, DL Švicárcu, V Švìcārče, I Švicárcem; mn. NV Švicárci, G Švìcārācā, DLI Švicárcima, A Švicárce

  Švìcārka, G Švìcārkē, DL Švìcārki, A Švìcārku, V Švìcārko, I Švìcārkōm; mn. NAV Švìcārke, G Švìcārkā/Švìcārkī, DLI Švìcārkama

  švȉcarskī

  Napomena: Povijesni etnonimi Švajcar i Švajcer te imenski lik Švajcarska potvrđeni su od XVII. stoljeća. U XVIII. stoljeću u djelima je Matije Antuna Reljkovića potvrđen i lik Švajcerska.

 • Tajland, Tajlanđanin, Tajlanđanka, tajlandski

  Tàjlānd, G Tàjlānda, D Tàjlāndu, A Tàjlānd, L u Tàjlāndu, I Tàjlāndom

  Tajlánđanin, GA Tajlánđanina, DL Tajlánđaninu, V Tajlánđanine, I Tajlánđaninom; mn. NV Tajlánđani, G Tajlánđānā, DLI Tajlánđanima, A Tajlánđane

  Tajlánđānka, G Tajlánđānkē, DL Tajlánđānki, A Tajlánđānku, V Tajlánđānko, I Tajlánđānkōm; mn. NAV Tajlánđānke, G Tajlánđānkā/Tajlánđānkī, DLI Tajlánđānkama

  tàjlānds

  Napomena: Alemko Gluhak zalaže se za lik Tajska.

 • Tivat, Tivćanin, Tivćanka, tivatski

  Tȉvat, G Tȋvta, D Tȋvtu, A Tȉvat, L u Tȋvta / ù Tīvta, I Tȋvtom

  Tȉvćanin, GA Tȉvćanina, DL Tȉvćaninu, V Tȉvćanine, I Tȉvćaninom; mn. NV Tȉvćani, G Tȉvćānā, DLI Tȉvćanima, A Tȉvćane

  Tȉvćānka, G Tȉvćānkē, DL Tȉvćānki, A Tȉvćānku, V Tȉvćānko, I Tȉvćānkōm; mn. NAV Tȉvćānke, G Tȉvćānkā/Tȉvćānkī, DLI Tȉvćānkama

  tȉvatskī

  Napomena: Potvrđen je i mjesni ženski etnik Tivajka.

 • Tokio, Tokijac, Tokijka, tokijski

  Tȍkio, G Tȍkija, D Tȍkiju, A Tȍkio, L u Tȍkiju / ù Tokiju, I Tȍkijom

  Tokíjac, GA Tokíjca, DL Tokíjcu, V Tòkījče, I Tokíjcem; mn. NV Tokíjci, G Tòkījācā, DLI Tokíjcima, A Tokíjce

  Tòkījka, G Tòkījkē, DL Tòkījki, A Tòkījku, V Tòkījko, I Tòkījkōm; mn. NAV Tòkījke, G Tòkījkā/Tòkījkī, DLI Tòkījkama

  tòkījskī

 • Torino, Torinjanin, Torinjanka, torinski

  Tòrīno, G Tòrīna, D Tòrīnu, A Tòrīno, L u Tòrīnu, I Tòrīnom

  Torínjanin, GA Torínjanina, DL Torínjaninu, V Torínjanine, I Torínjaninom; mn. NV Torínjani, G Torínjānā, DLI Torínjanima, A Torínjane

  Torínjānka, G Torínjānkē, DL Torínjānki, A Torínjānku, V Torínjānko, I Torínjānkōm; mn. NAV Torínjānke, G Torínjānkā/Torínjānkī, DLI Torínjānkama

  tòrīnskī

  Napomena: Povijesni je egzonim Turin potvrđen od XVIII. stoljeća.

 • Travnik, Travničanin, Travničanka, travnički

  Trȃvnīk, G Trȃvnīka, D Trȃvnīku, A Trȃvnīk, L u Trȃvnīku / ù Trāvnīku, I Trȃvnīkom

  Trȃvnićanin, GA Trȃvničanina, DL Trȃvničaninu, V Trȃvničanine, I Trȃvničaninom; mn. NV Trȃvničani, G Trȃvničānā, DLI Trȃvničanima, A Trȃvničane

  Trȃvničānka, G Trȃvničānkē, DL Trȃvničānki, A Trȃvničānku, V Trȃvničānko, I Trȃvničānkōm; mn. NAV Trȃvničānke, G Trȃvničānkā/Trȃvničānkī, DLI Trȃvničānkama

  trȃvničkī

  Napomena: Mjesno su potvrđeni muški etnici Travljanin i Travnjanin, ženski Travljanka i Travnjanka te ktetici travljanski i travnjanski. U pučkim je književnim djelima potvrđen i muški etnik Travniklija.

 • Trebinja, Trebinjanin, Trebinjanka, trebinjski

  Trebìnja, G Trebìnjē, D Trebìnji, A Trebìnju, L nȁ Trebinji, I Trebìnjōm

  Trèbinjanin, GA Trèbinjanina, DL Trèbinjaninu, V Trèbinjanine, I Trèbinjaninom; mn. NV Trèbinjani, G Trèbinjānā, DLI Trèbinjanima, A Trèbinjane

  Trèbinjānka, G Trèbinjānkē, DL Trèbinjānki, A Trèbinjānku, V Trèbinjānko, I Trèbinjānkōm; mn. NAV Trèbinjānke, G Trèbinjānkā/Trèbinjānkī, DLI Trèbinjānkama

  trebìnjskī

  Napomena: Naselje je tijekom povijesti imalo tri temeljna imenska lika: Trebinja, Trebimlja i Trebimnja. Lik je Trebinja potvrđen od 1283., od XIX. stoljeća ustalio se kao službeno ime župe te je od 1998. u službenoj uporabi u Općini Ravno. U službenim popisima stanovništva od 1857. (osim 1910.) naselje se službeno naziva Trebimlja, a to je ime potvrđeno od 1372. Lik je Trebimnja potvrđen u matičnim knjigama početkom XVIII. stoljeća, a i potvrđen je u nekim mjesnim govorima. Mjesni je ženski etnik Trebinjka.

 • Trebinje, Trebinjac, Trebinjka, trebinjski

  Trèbinje, G Trèbinja, D Trèbinju, A Trèbinje, L u Trèbinju, I Trèbinjem

  Trebínjac, GA Trebínjca, DL Trebínjcu, V Trèbīnjče, I Trebínjcem; mn. NV Trebínjci, G Trèbīnjācā, DLI Trebínjcima, A Trebínjce

  Trèbīnjka, G Trèbīnjkē, DL Trèbīnjki, A Trèbīnjku, V Trèbīnjko, I Trèbīnjkōm; mn. NAV Trèbīnjke, G Trèbīnjkā/Trèbīnjkī, DLI Trèbīnjkama

  trèbinjskī

 • Trogir, Trogiranin, Trogirka, Trogirski

  Trògīr, G Trogíra, D Trogíru, A Trògīr, L u Trogíru, I Trogírom

  Trogíranin, GA Trogíranina, DL Trogíraninu, V Trogíranine, I Trogíraninom; mn. NV Trogírani, G Trogírānā, DLI Trogíranima, A Trogírane

  Trogírānka, G Trogírānkē, DL Trogírānki, A Trogírānku, V Trogírānko, I Trogírānkōm; mn. NAV Trogírānke, G Trogírānkā/Trogírānkī, DLI Trogírānkama

  trògīrskī

  Napomena: Mjesni su ženski etnik Trogirka i ktetik trogirski potvrđeni od XVI. stoljeća.

 • Tunis, Tunižanin, Tunižanka, tuniški

  Tȗnis, G Tȗnisa, D Tȗnisu, A Tȗnis, L u Tȗnisu / ù Tūnisu, I Tȗnisom

  Tunížanin, GA Tunížanina, DL Tunížaninu, V Tunížanine, I Tunížaninom; mn. NV Tunížani, G Tunížānā, DLI Tunížanima, A Tunížane

  Tunížānka, G Tunížānkē, DL Tunížānki, A Tunížānku, V Tunížānko, I Tunížānkōm; mn. NAV Tunížānke, G Tunížānkā/Tunížānkī, DLI Tunížānkama

  tȗniškī

  Napomena: Povijesni su egzonimi Tuniž i Tuniži potvrđeni u XVII. stoljeću te se odnose na grad. Istodobno je potvrđen povijesni ženski etnik Tuniška,

 • Turska, Turčin, Turkinja, turski

  Tùrs, G Tùrskē, D Tùrskōj, A Tùrskū, L u Tùrskōj, I Tùrskōm

  Tùrčin, GA Tùrčina, DL Tùrčinu, V Tùrčine, I Tùrčinom; mn. NV Tȗrci, G Tȕrākā, DLI Tȗrcima, A Tȗrke

  Tùrkinja, G Tùrkinjē, DL Tùrkinji, A Tùrkinju, V Tùrkinjo, I Tùrkinjōm; mn. NAV Tùrkinje, G Tȕrkīnjā, DLI Tùrkinjama

  tùrs

  Napomena: Povijesni je ktetik turački potvrđen od XIII., a etnonim Turak od XIV. stoljeća. U XVI. stoljeću potvrđeno je povijesno ime Turčija (među čakavcima), a u XVIII. Turćija (među štokavcima) i Turkija. U Istri je zabilježen područni etnonim Turčan, a na Krku ženski Turčinka. Suvremeni su etnici i ktetici potvrđeni od XV. stoljeća. Različiti su se hrvatski likovi etnonima Turčin odrazili u prezimenskome fondu (npr. Turac, Turak, Turček, Turk), a potvrđeni su i odrazi mađarskoga etnonima Török (npr. Torok).

 • Tuzla, Tuzlak, Tuzlanka, tuzlanski

  Tȕzla, G Tȕzlē, D Tȕzli, A Tȕzlu, L u Tùzli / u Tȕzli, I Tȕzlōm

  Tùzlāk, GA Tuzláka, DL Tuzláku, V Tȕzlāče, I Tuzlákom; mn. NV Tuzláci, G Tuzlákā, DLI Tuzlácima, A Tuzláke

  Tùzlānka, G Tùzlānkē, DL Tùzlānki, A Tùzlānku, V Tùzlānko, I Tùzlānkōm; mn. NAV Tùzlānke, G Tùzlānkā/Tùzlānkī, DLI Tùzlānkama

  tùzlānskī

  Napomena: Rjeđe je potvrđen i muški etnik Tuzlanin.

 • Ukrajina, Ukrajinac, Ukrajinka, ukrajinski

  Ùkrajina, G Ùkrajinē, D Ùkrajini, A Ùkrajinu, L u Ùkrajini, I Ùkrajinōm

  Ukrajínac, GA Ukrajínca, DL Ukrajíncu, V Ukràjīnče, I Ukrajíncem; mn. NV Ukrajínci, G Ukràjīnācā, DLI Ukrajíncima, A Ukrajínce

  Ukràjīnka, G Ukràjīnkē, DL Ukràjīnki, A Ukràjīnku, V Ukràjīnko, I Ukràjīnkōm; mn. NAV Ukràjīnke, G Ukràjīnkā/Ukràjīnkī, DLI Ukràjīnkama

  ùkrajīnskī

  Napomena: Za vrijeme carske Rusije Ukrajina se nazivala Malom Rusijom, a Ukrajinci Malorusima.

 • Umag, Umažanin, Umažanka, umaški

  Ȕmag, G Ȕmaga, D Ȕmagu, A Ȕmag, L u Ȕmagu / ù Umagu, I Ȕmagom

  Ȕmažanin, GA Ȕmažanina, DL Ȕmažaninu, V Ȕmažanine, I Ȕmažaninom; mn. NV Ȕmažani, G Ȕmažānā, DLI Ȕmažanima, A Ȕmažane

  Ȕmažānka, G Ȕmažānkē, DL Ȕmažānki, A Ȕmažānku, V Ȕmažānko, I Ȕmažānkōm; mn. NAV Ȕmažānke, G Ȕmažānkā/Ȕmažānkī, DLI Ȕmažānkama

  ȕmaškī

  Napomena: Mjesni su etnici Umagež i Umageška, a ktetik umageški.

 • Urugvaj, Urugvajac, Urugvajka, urugvajski

  Ùrugvaj, G Ùrugvaja, D Ùrugvaju, A Ùrugvaj, L u Ùrugvaju, I Ùrugvajem

  Urugvájac, GA Urugvájca, DL Urugvájcu, V Urùgvājče, I Urugvájcem; mn. NV Urugvájci, G Urùgvājācā, DLI Urugvájcima, A Urugvájce

  Urùgvājka, G Urùgvājkē, DL Urùgvājki, A Urùgvājku, V Urùgvājko, I Urùgvājkōm; mn. NAV Urùgvājke, G Urùgvājkā/Urùgvājkī, DLI Urùgvājkama

  ùrugvajskī

 • Valpovo, Valpovčanin, Valpovčanka, valpovački

  Vȃlpovo, G Vȃlpova, D Vȃlpovu, A Vȃlpovo, L u Vȃlpovu / ù Vālopovu, I Vȃlpovom

  Vȃlpovčanin, GA Vȃlpovčanina, DL Vȃlpovčaninu, V Vȃlpovčanine, I Vȃlpovčaninom; mn. NV Vȃlpovčani, G Vȃlpovčānā, DLI Vȃlpovčanima, A Vȃlpovčane

  Vȃlpovčānka, G Vȃlpovčānkē, DL Vȃlpovčānki, A Vȃlpovčānku, V Vȃlpovčānko, I Vȃlpovčānkōm; mn. NAV Vȃlpovčānke, G Vȃlpovčānkā/Vȃlpovčānkī, DLI Vȃlpovčānkama

  vȃlpovačkī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Valpovčan.

 • Varaždin, Varaždinac, Varaždinka, varaždinski

  Vȁraždīn, G Vȁraždīna, D Vȁraždīnu, A Vȁraždīn, L u Vȁraždīnu / ù Varaždīnu, I Vȁraždīnom

  Varaždínac, GA Varaždínca, DL Varaždíncu, V Varàždīnče, I Varaždíncem; mn. NV Varaždínci, G Varàždīnācā, DLI Varaždíncima, A Varaždínce

  Varàždīnka, G Varàždīnkē, DL Varàždīnki, A Varàždīnku, V Varàždīnko, I Varàždīnkōm; mn. NAV Varàždīnke, G Varàždīnkā/Varàždīnkī, DLI Varàždīnkama

  vȁraždīnskī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Varaždinec.

 • Varšava, Varšavljanin, Varšavljanka, varšavski

  Vàršava, G Vàršavē, D Vàršavi, A Vàršavu, L u Vàršavi, I Vàršavōm

  Vàršavljanin, GA Vàršavljanina, DL Vàršavljaninu, V Vàršavljanine, I Vàršavljaninom; mn. NV Vàršavljani, G Vàršavljānā, DLI Vàršavljanima, A Vàršavljane

  Vàršavljānka, G Vàršavljānkē, DL Vàršavljānki, A Vàršavljānku, V Vàršavljānko, I Vàršavljānkōm; mn. NAV Vàršavljānke, G Vàršavljānkā/Vàršavljānkī, DLI Vàršavljānkama

  vàršavs

  Napomena: U XVI. stoljeću potvrđen je povijesni egzonim Varšova, a u Gundulićevu Osmanu povijesni egzonimi Varšov i Varšovija te ktetik varšovski.

 • Vatikan, Vatikanac, Vatikanka, vatikanski

  Vȁtikān, G Vȁtikāna, D Vȁtikānu, A Vȁtikān, L u Vȁtikānu / ù Vatikānu, I Vȁtikānom

  Vatikánac, GA Vatikánca, DL Vatikáncu, V Vȁtikānče, I Vatikáncem; mn. NV Vatikánci, G Vatìkānācā, DLI Vatikáncima, A Vatikánce

  Vatìkānka, G Vatìkānkē, DL Vatìkānki, A Vatìkānku, V Vatìkānko, I Vatìkānkōm; mn. NAV Vatìkānke, G Vatìkānkā/Vatìkānkī, DLI Vatìkānkama

  vȁtikanskī

 • Vela Luka, Velolučanin, Velolučanka, velolučki

  Vȅlā Lúka, G Vȅlē Lúkē, D Vȅlōj Lúci, A Vȅlū Lúku, L u Vȅlōj Lúci / ù Velōj Lúci, I Vȅlōm Lúkōm

  Velolúčanin, GA Velolúčanina, DL Velolúčaninu, V Velolúčanine, I Velolúčaninom; mn. NV Velolúčani, G Velolúčānā, DLI Velolúčanima, A Velolúčane

  Velolúčānka, G Velolúčānkē, DL Velolúčānki, A Velolúčānku, V Velolúčānko, I Velolúčānkōm; mn. NAV Velolúčānke, G Velolúčānkā/Velolúčānkī, DLI Velolúčānkama

  velòlūčkī

  Napomena: Temeljni je muški etnik Lučanin (uz Velolučanin), ženski su Luška i Veloluška, a ktetici luški i veloluški.

 • Velika Gorica, Velikogoričanin, Velikogoričanka, velikogorički

  Vȅlikā Gòrica, G Vȅlikē Gòricē, D Vȅlikōj Gòrici, A Vȅlikū Gòricu, L u Vȅlikōj Gòrici / ù Velikōj Gòrici, I Vȅlikōm Gòricōm

  Velikogòričanin, GA Velikogòričanina, DL Velikogòričaninu, V Velikogòričanine, I Velikogòričaninom; mn. NV Velikogòričani, G Velikogòričānā, DLI Velikogòričanima, A Velikogòričane

  Velikogòričānka, G Velikogòričānkē, DL Velikogòričānki, A Velikogòričānku, V Velikogòričānko, I Velikogòričānkōm; mn. NAV Velikogòričānke, G Velikogòričānkā/Velikogòričānkī, DLI Velikogòričānkama

  velikogòričkī

  Napomena: Mjesni su etnici Goričan i Goričanka, a ktetik gorički.

 • Venecija, Venecijanac, Venecijanka, venecijanski

  Vènēcija, G Vènēcijē, D Vènēciji, A Vènēciju, L u Vènēciji, I Vènēcijōm

  Venecijánac, GA Venecijánca, DL Venecijáncu, V Venecìjānče, I Venecijáncem; mn. NV Venecijánci, G Venecìjānācā, DLI Venecijáncima, A Venecijánce

  Venecìjānka, G Venecìjānkē, DL Venecìjānki, A Venecìjānku, V Venecìjānko, I Venecìjānkōm; mn. NAV Venecìjānke, G Venecìjānkā/Venecìjānkī, DLI Venecìjānkama

  venecìjānskī

  Napomena: Povijesni je egzonim Mletci te se iz njega izvode etnici Mlečanin i Mlečanka te ktetik mletački. Danas se navedeni likovi upotrebljavaju kad se odnose na razdoblje Mletačke Republike (697. – 1797.). U povijesnim su vrelima zabilježeni likovi Benetci, Bnetci i Mneci, etnici Benetak, Bnečanin, Bnetak, Mnečanin, Mlečić, Mletkinja, Bnetkinja i Bnetkinjica te ktetici benetački, bnetački, bnetaški i mnetački. Na srednjodalmatinskim otocima potvrđen je čakavski područni lik Mlejki, a u istočnoj Hercegovini jekavski Mljeci.

 • Venezuela, Venezuelac, Venezuelka, venezuelski

  Venezuèla, G Venezuèlē, D Venezuèli, A Venezuèlu, L u Venezuèli, I Venezuèlōm

  Venezuélac, GA Venezuélca, DL Venezuélcu, V Vȅnezuēlče, I Venezuélcem; mn. NV Venezùēlci, G Venezùēlācā, DLI Venezuélcima, A Venezuélce

  Venezùēlka, G Venezùēlkē, DL Venezùēlki, A Venezùēlku, V Venezùēlko, I Venezùēlkōm; mn. NAV Venezùēlke, G Venezùēlkā/Venezùēlkī, DLI Venezùēlkama

  venezùēlskī

  Napomena: Ime se južnoameričke države Venezuele često izgovara Venecuela. Taj je lik vrlo rijetko potvrđen u vrelima i vjerojatno je uvjetovan povezivanjem imena države s ojkonimom Venecija te ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku.

 • Vinkovci, Vinkovčanin, Vinkovčanka, vinkovački

  Vȋnkōvci, G Vȋnkovācā, DI Vȋnkovcima, A Vȋnkovce, L u Vȋnkōvcima / ù Vīnkōvcima

  Vȋnkovčanin, GA Vȋnkovčanina, DL Vȋnkovčaninu, V Vȋnkovčanine, I Vȋnkovčaninom; mn. NV Vȋnkovčani, G Vȋnkovčānā, DLI Vȋnkovčanima, A Vȋnkovčane

  Vȋnkovčānka, G Vȋnkovčānkē, DL Vȋnkovčānki, A Vȋnkovčānku, V Vȋnkovčānko, I Vȋnkovčānkōm; mn. NAV Vȋnkovčānke, G Vȋnkovčānkā/Vȋnkovčānkī, DLI Vȋnkovčānkama

  vȋnkovačkī

  Napomena: U vrelima je rijetko potvrđen i ženski etnik Vinkovkinja.

 • Virovitica, Virovitičanin, Virovitičanka, virovitički

  Virovìtica, G Virovìticē, D Virovìtici, A Virovìticu, L u Virovìtici, I Virovìticōm

  Virovìtičanin, GA Virovìtičanina, DL Virovìtičaninu, V Virovìtičanine, I Virovìtičaninom; mn. NV Virovìtičani, G Virovìtičānā, DLI Virovìtičanima, A Virovìtičane

  Virovìtičānka, G Virovìtičānkē, DL Virovìtičānki, A Virovìtičānku, V Virovìtičānko, I Virovìtičānkōm; mn. NAV Virovìtičānke, G Virovìtičānkā/Virovìtičānkī, DLI Virovìtičānkama

  virovìtičkī

  Napomena: Zabilježeni su i mjesni muški etnici Virovčan i Virovitačan, ženski etnik Virovčanka te ktetik virovski.

 • Vis, Višanin, Višanka, viški

  Vȋs, G Vísa, D Vísu, A Vȋs, L u/na Vísu, I Vísom

  Víšanin, GA Víšanina, DL Víšaninu, V Víšanine, I Víšaninom; mn. NV Víšani, G Víšānā, DLI Víšanima, A Víšane

  Víšānka, G Víšānkē, DL Víšānki, A Víšānku, V Víšānko, I Víšānkōm; mn. NAV Víšānke, G Víšānkā/Víšānkī, DLI Víšānkama

  vȋškī

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na istoimeno naselje, isključivo uz prijedlog u. Mjesni je ženski cakavski etnik Viśka.

 • Vojvodina, Vojvođanin, Vojvođanka, vojvođanski

  Vòjvodina, G Vòjvodinē, D Vòjvodini, A Vòjvodinu, L u Vòjvodini, I Vòjvodinōm

  Vòjvođanin, GA Vòjvođanina, DL Vòjvođaninu, V Vòjvođanine, I Vòjvođaninom; mn. NV Vòjvođani, G Vòjvođānā, DLI Vòjvođanima, A Vòjvođane

  Vòjvođānka, G Vòjvođānkē, DL Vòjvođānki, A Vòjvođānku, V Vòjvođānko, I Vòjvođānkōm; mn. NAV Vòjvođānke, G Vòjvođānkā/Vòjvođānkī, DLI Vòjvođānkama

  vòjvođānskī

 • Vuhan, Vuhanac, Vuhanka, vuhanski

  Vùhān, G Vuhána, D Vuhánu, A Vùhān, L u Vuhánu, I Vuhánom

  Vuhánac, GA Vuhánca, DL Vuháncu, V Vùhānče, I Vuháncem; mn. NV Vuhánci, G Vùhānācā, DLI Vuháncima, A Vuhánce

  Vùhānka, G Vùhānkē, DL Vùhānki, A Vùhānku, V Vùhānko, I Vùhānkōm; mn. NAV Vùhānke, G Vùhānkā/Vùhānkī, DLI Vùhānkama

  vùhānskī

 • Vukovar, Vukovarac, Vukovarka, vukovarski

  Vȕkovār/Vukòvār, G Vȕkovāra/Vukovára, D Vȕkovāru/Vukováru, A Vȕkovār/Vukòvār, L u Vȕkovāru / ù Vukovāru / u Vukováru, I Vȕkovārom/ Vȕkovārem/Vukovárom/Vukovárem

  Vukovárac, GA Vukovárca, DL Vukovárcu, V Vukòvārče, I Vukovárcem; mn. NV Vukovárci, G Vukòvārācā, DLI Vukovárcima, A Vukovárce

  Vukòvārka, G Vukòvārkē, DL Vukòvārki, A Vukòvārku, V Vukòvārko, I Vukòvārkōm; mn. NAV Vukòvārke, G Vukòvārkā/Vukòvārkī, DLI Vukòvārkama

  vȕkovārskī/vukòvārskī

 • Zadar, Zadranin, Zadranka, zadarski

  Zȁdar, G Zȁdra, D Zȁdru, A Zȁdar, L u Zȁdru / ù Zadru, I Zȁdrom

  Zȁdranin, GA Zȁdranina, DL Zȁdraninu, V Zȁdranine, I Zȁdraninom; mn. NV Zȁdrani, G Zȁdrānā, DLI Zȁdranima, A Zȁdrane

  Zȁdrānka, G Zȁdrānkē, DL Zȁdrānki, A Zȁdrānku, V Zȁdrānko, I Zȁdrānkōm; mn. NAV Zȁdrānke, G Zȁdrānkā/Zȁdrānkī, DLI Zȁdrānkama

  zȁdarskī

  Napomena: U mjesnoj su uporabi i etnici Zaratin i Zaratinka te ktetik zaratinski talijanskoga podrijetla.

 • Zagreb, Zagrepčanin, Zagrepčanka, zagrebački

  Zágreb, G Zágreba, D Zágreba, A Zágreba, L u Zágrebu, I Zágrebom

  Zágrepčanin, GA Zágrepčanina, DL Zágrepčaninu, V Zágrepčanine, I Zágrepčaninom; mn. NV Zágrepčani, G Zágrepčānā, DLI Zágrepčanima, A Zágrepčane

  Zágrepčānka, G Zágrepčānkē, DL Zágrepčānki, A Zágrepčānku, V Zágrepčānko, I Zágrepčānkōm; mn. NAV Zágrepčānke, G Zágrepčānkā/Zágrepčānkī, DLI Zágrepčānkama

  zágrebač

  Napomena: Mjesni su kajkavski muški etnici Zagrepčan i Zagrepčanec te ktetik zagrebečki, a rijetko i ženski etnik Zagrepčica. U starijim vrelima zabilježeni su etnici Zagrebec (od XVII. stoljeća; hrvatski su ga vukovci štokavizirali u Zagrebac), Zagrepka i Zagrepkinja te ktetik zagrepski (potvrđen od XV. stoljeća).

 • Zelenortski Otoci, Zelenorćanin, Zelenorćanka, zelenortski

  Zelenortski Otoci, Zelenorćanin, Zelenorćanka, zelenortski

  Zelenotskī Òtoci, G Zelenor̀tskīh Ȍtōkā, DI Zelenor̀tskīm Òtocima, A Zelenor̀tskē Òtoke, L na Zelenor̀tskīm Òtocima

  Zelenoćanin, GA Zelenor̀ćanina, DL Zelenor̀ćaninu, V Zelenor̀ćanine, I Zelenor̀ćaninom; mn. NV Zelenor̀ćani, G Zelenor̀ćānā, DLI Zelenor̀ćanima, A Zelenor̀ćane

  Zelenoćānka, G Zelenor̀ćānkē, DL Zelenor̀ćānki, A Zelenor̀ćānku, V Zelenor̀ānko, I Zelenor̀ćānkōm; mn. NAV Zelenor̀ćānke, G Zelenor̀ćānkā/Zelenor̀ćānkī, DLI Zelenor̀ćānkama

  zelenotskī

  Napomena: Do 2013. u uporabi je bilo ime Zelenortska Republika. Na zahtjev zelenortske vlade u službenoj diplomaciji i diplomatskim protokolima rabi se izvorno ime Cabo Verde, a u općoj je uporabi lik Zelenortski Otoci.

 • Zemun, Zemunac, Zemunka, zemunski

  Zȅmūn, G Zȅmūna, D Zȅmūnu, A Zȅmūn, L u Zemúnu, I Zȅmūnom

  Zemúnac, GA Zemúnca, DL Zemúncu, V Zȅmūnče, I Zemúncem; mn. NV Zemúnci, G Zèmūnācā, DLI Zemúncima, A Zemúnce

  Zèmūnka, G Zèmūnkē, DL Zèmūnki, A Zèmūnku, V Zèmūnko, I Zèmūnkōm; mn. NAV Zèmūnke, G Zèmūnkā/Zèmūnkī, DLI Zèmūnkama

  zȅmūnskī
 • Zupci, Zupčanin, Zupčanka, zubački

  Zȕpci, G Zȕbācā, DI Zȕpcima, A Zȕpce, L u Zȕpcima / ù Zupcima

  Zȕpčanin, GA Zȕpčanina, DL Zȕpčaninu, V Zȕpčanine, I Zȕpčaninom; mn. NV Zȕpčani, G Zȕpčānā, DLI Zȕpčanima, A Zȕpčane

  Zȕānka, G Zȕpčānkē, DL Zȕpčānki, A Zȕpčānku, V Zȕpčānko, I Zȕpčānkōm; mn. NAV Zȕpčānke, G Zȕpčānkā/Zȕpčānkī, DLI Zȕpčānkama

  zȕbač

  Napomena: Mjesni su etnici u Zupcima kod Bara Zubac i Zupkinja. U Zupcima kod Trebinja navedeni su etnici povijesni, a danas prevladavaju standardnojezični.

 • Ženeva, Ženevljanin, Ženevljanka, ženevski

  Ženéva, G Ženévē, D Ženévi, A Ženévu, L u Ženévi, I Ženévōm

  Ženévljanin, GA Ženévljanina, DL Ženévljaninu, V Ženévljanine, I Ženévljaninom; mn. NV Ženévljani, G Ženévljānā, DLI Ženévljanima, A Ženévljane

  Ženévljānka, G Ženévljānkē, DL Ženévljānki, A Ženévljānku, V Ženévljānko, I Ženévljānkōm; mn. NAV Ženévljānke, G Ženévljānkā/Ženévljānkī, DLI Ženévljānkama

  žènēvskī

 • Žumberak, Žumberčanin, Žumberčanka, žumberački

  Žùmberak, G Žùmbērka, D Žùmbērku, A Žùmberak, L na Žùmbērku, I Žùmbērkom

  Žùmberčanin, GA Žùmberčanina, DL Žùmberčaninu, V Žùmberčanine, I Žùmberčaninom; mn. NV Žùmberčani, G Žùmberčānā, DLI Žùmberčanima, A Žùmberčane

  Žùmberčānka, G Žùmberčānkē, DL Žùmberčānki, A Žùmberčānku, V Žùmberčānko, I Žùmberčānkōm; mn. NAV Žùmberčānke, G Žùmberčānkā/Žùmberčānkī, DLI Žùmberčānkama

  žùmber

  Napomena: Mjesni je muški etnik Žumberčan, a u prezimenskome se fondu odrazio i povijesni etnik Žumberac.

 • Župa dubrovačka, Župljanin, Župljanka, župski

  Žúpa dùbrovačkā, G Žúpē dùbrovačkē, D Žúpi dùbrovačkōj, A Žúpu dùbrovačkū, L u Žúpi dùbrovačkōj, I Žúpōm dùbrovačkōm

  Žúpljanin, GA Žúpljanina, DL Žúpljaninu, V Žúpljanine, I Žúpljaninom; mn. NV Žúpljani, G Žúpljānā, DLI Žúpljanima, A Žúpljane

  Žúpljānka, G Žúpljānkē, DL Žúpljānki, A Žúpljānku, V Žúpljānko, I Žúpljānkōm; mn. NAV Žúpljānke, G Žúpljānkā/Žúpljānkī, DLI Žúpljānkama

  žȗpskī

  Napomena: Mjesni su etnici Župjanin i Župka, a u uporabi je i hipokoristični ženski etnik Župčica. U Hrvatskoj je nekoliko općina koje nisu imenovane po općinskome središtu, nego po području (npr. Dicmo, Gvozd, Kaštela, Konavle, Mljet, Pojezerje, Promina, Slivno, Šolta, Zažablje i Žumberak). Dvorječna se imena općina u administrativnoj uporabi uglavnom pišu pravilno (npr. Dubrovačko primorje i Vinodolska općina). Samo se ime općine Plitvička jezera, čije je sjedište u Korenici, piše pogrešno, tj. Plitvička Jezera. Budući da ta općina nije imenovana po naselju Plitvička Jezera (riječ je o novome naselju izdvojenom iz naselja Jezerce), nego po Plitvičkim jezerima, ime bi se općine trebalo pisati Plitvička jezera (usp. Dalmatinska zagora, Gorski kotar, Ravni kotari i Rijeka dubrovačka).

 • Županja, Županjac, Županjka, županjski

  Žùpanja, G Žùpanjē, D Žùpanji, A Žùpanju, L u Žùpanji, I Žùpanjōm

  Župánjac, GA Župánjca, DL Župánjcu, V Žùpānjče, I Župánjcem; mn. NV Župánjci, G Žùpānjācā, DLI Župánjcima, A Župánjce

  Žùpānjka, G Žùpānjkē, DL Žùpānjki, A Žùpānjku, V Žùpānjko, I Žùpānjkōm; mn. NAV Žùpānjke, G Žùpānjkā/Žùpānjkī, DLI Žùpānjkama

  žùpanjskī