Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Etnici i ktetici

 • Afganistan, Afganistanac, Afganistanka, afganistanski

  Afganìstān, G Afganistána, D Afganistánu, A Afganìstān, L u Afganistánu, I Afganistánom

  Afganistánac, GA Afganistánca, DL Afganistáncu, V Afganìstānče, I Afganistáncem; mn. NV Afganistánci, G Afganìstānācā, DLI Afganistáncima, A Afganistánce

  Afganìstānka, G Afganìstānkē, DL Afganìstānki, A Afganìstānku, V Afganìstānko, I Afganìstānkōm; mn. NAV Afganìstānke, G Afganìstānkā/Afganìstānkī, DLI Afganìstānkama

  afganìstānskī

  Napomena: Afganistan je dobio ime po Afganima. Àfgān i Àfgānka su etnonimi, tj. njima se imenuju pripadnici naroda, a likovi se Afganistanac i Afganistanka odnose na državljane. Ktetik koji se odnosi na državljane glasi afganìstānskī, a onaj koji se odnosi na pripadnike naroda àfgānskī.

 • Afrika, Afrikanac, Afrikanka, afrički

  Àfrika, G Àfrikē, D Àfrici, A Àfriku, L u Àfrici, I Àfrikōm

  Afrikánac, GA Afrikánca, DL Afrikáncu, V Afrìkānče, I Afrikáncem; mn. NV Afrikánci, G Afrìkānācā, DLI Afrikáncima, A Afrikánce

  Afrìkānka, G Afrìkānkē, DL Afrìkānki, A Afrìkānku, V Afrìkānko, I Afrìkānkōm; mn. NAV Afrìkānke, G Afrìkānkā/Afrìkānkī, DLI Afrìkānkama

  àfričkī

 • Albanija, Albanac, Albanka, albanski

  Àlbānija, G Àlbānijē, D Àlbāniji, A Àlbāniju, L u Àlbāniji, I Àlbānijōm

  Albánac, GA Albánca, DL Albáncu, V Àlbānče, I Albáncem; mn. NV Albánci, G Àlbānācā, DLI Albáncima, A Albánce

  Àlbānka, G Àlbānkē, DL Àlbānki, A Àlbānku, V Àlbānko, I Àlbānkōm; mn. NAV Àlbānke, G Àlbānkā/Àlbānkī, DLI Àlbānkama

  àlbānskī

  Napomena: Od XII. stoljeća potvrđeno je ime Arbanija, etnonimi Arbanas(in) i Arban(ij)ka te ktetik arbanaški. Egzonim Arbanija odrazio se u imenu naselja Arbanija na Čiovu, a množinski lik muškoga etnonima u ojkonimu Arbanasi, nekoć samostalnomu naselju, a danas zadarskoj četvrti. U XVII. stoljeću potvrđeni su etnonimi Arnaut(in) i Arnatuk(inj)a te egzonim Arnautluk nastali prema turskome etnonimu Arnaut, koji se odrazio i u prezimenima Arnaut i Arnautović. U Dubrovniku je u XIII. stoljeću zapisan etnonim Skapadur, koji se dovodi u vezu s temeljnim albanskim likom Shqiptar.

 • Alžir, Alžirac, Alžirka, alžirski

  Àlžīr, G Alžíra, D Alžíru, A Àlžīr, L u Alžíru, I Alžírom

  Alžírac, GA Alžírca, DL Alžírcu, V Àlžīrče, I Alžírcem; mn. NV Alžírci, G Àlžīrācā, DLI Alžírci, A Alžírce

  Àlžīrka, G Àlžīrkē, DL Àlžīrki, A Àlžīrku, V Àlžīrko, I Àlžīrkōm; mn. NAV Àlžīrke, G Àlžīrkā/Àlžīrkī, DLI Àlžīrkama

  àlžīrskī

 • Amerika, Amerikanac, Amerikanka, američki

  Amèrika, G Amèrikē, D Amèrici, A Amèriku, L u Amèrici, I Amèrikōm

  Amerikánac, GA Amerikánca, DL Amerikáncu, V Amerìkānče, I Amerikáncem; mn. NV Amerikánci, G Amerìkānācā, DLI Amerikáncima, A Amerikánce

  Amerìkānka, G Amerìkānkē, DL Amerìkānki, A Amerìkānku, V Amerìkānko, I Amerìkānkōm; mn. NAV Amerìkānke, G Amerìkānkā/Amerìkānkī, DLI Amerìkānkama

  amèričkī

 • Amsterdam, Amsterdamac, Amsterdamka, amsterdamski

  Àmsterdam, G Àmsterdama, D Àmsterdamu, A Àmsterdam, L u Àmsterdamu, I Àmsterdamom

  Amsterdámac, GA Amsterdámca, DL Amsterdámcu, V Àmsterdāmče, I Amsterdámcem; mn. NV Amsterdámci, G Amstèrdāmācā, DLI Amsterdámcima, A Amsterdámce

  Amstèrdāmka, G Amstèrdāmkē, DL Amstèrdāmki, A Amstèrdāmku, V Amstèrdāmko, I Amstèrdāmkōm; mn. NAV Amstèrdāmke, G Amstèrdāmkā/Amstèrdāmkī, DLI Amstèrdāmkama

  àmsterdamskī

 • Angola, Angolac, Angolka, angolski

  Angóla, G Angólē, D Angóli, A Angólu, L u Angóli, I Angólōm

  Angólac, GA Angólca, DL Angólcu, V Àngōlče, I Angólcem; mn. NV Angólci, G Àngōlācā, DLI Angólcima, A Angólce

  Àngōlka, G Àngōlkē, DL Àngōlki, A Àngōlku, V Àngōlko, I Àngōlkōm; mn. NAV Àngōlke, G Àngōlkā/Àngōlkī, DLI Àngōlkama

  àngōlskī

 • Arabija, Arapin, Arapkinja, arapski

  Àrābija, G Àrābijē, D Àrābiji, A Àrābiju, L u Àrābiji, I Àrābijōm

  Àrapin, GA Àrapina, DL Àrapinu, V Àrapine, I Àrapinom; mn. NV Àrapi, G Ȁrāpā, DLI Àrapima, A Àrape

  Àrapkinja, G Àrapkinjē, DL Àrapkinji, A Àrapkinju, V Àrapkinjo, I Àrapkinjōm; mn. NAV Àrapkinje, G Àrapkīnjā, DLI Àrapkinjama

  àrapskī

 • Argentina, Argentinac, Argentinka, argentinski

  Argentína, G Argentínē, D Argentíni, A Argentínu, L u Argentíni, I Argentínōm

  Argentínac, GA Argentínca, DL Argentíncu, V Argèntīnče, I Argentíncem; mn. NV Argentínci, G Àrgentīnācā, DLI Argentínci, A Argentínce

  Argèntīnka, G Argèntīnkē, DL Argèntīnki, A Argèntīnku, V Argèntīnko, I Argèntīnkōm; mn. NAV Argèntīnke, G Argèntīnkā/Argèntīnkī, DLI Argèntīnkama

  argèntīnskī

 • Armenija, Armenac, Armenka, armenski

  Àrmēnija, G Àrmēnijē, D Àrmēniji, A Àrmēniju, L u Àrmēniji, I Àrmēnijōm

  Arménac, GA Arménca, DL Arméncu, V Àrmēnče, I Arméncem; mn. NV Arménci, G Àrmēnācā, DLI Arméncima, A Arménce

  Àrmēnka, G Àrmēnkē, DL Àrmēnki, A Àrmēnku, V Àrmēnko, I Àrmēnkōm; mn. NAV Àrmēnke, G Àrmēnkā/Àrmēnkī, DLI Àrmēnkama

  àrmēnskī

 • Atena, Atenjanin, Atenjanka, atenski

  Aténa, G Aténē, D Aténi, A Aténu, L u Aténi, I Aténōm

  Aténjanin, GA Aténjanina, DL Aténjaninu, V Aténjanine, I Aténjaninom; mn. NV Aténjani, G Aténjānā, DLI Aténjanima, A Aténjane

  Aténjānka, G Aténjānkē, DL Aténjānki, A Aténjānku, V Aténjānko, I Aténjānkōm; mn. NAV Aténjānke, G Aténjānkā/Aténjānkī, DLI Aténjānkama

  àtēnskī

 • Austrija, Austrijanac, Austrijanka, austrijski

  Aùstrija, G Aùstrijē, D Aùstriji, A Aùstriju, L u Aùstriji, I Aùstrijōm

  Austrijánac, GA Austrijánca, DL Austrijáncu, V Austrìjānče, I Austrijáncem; mn. NV Austrijánci, G Austrìjānācā, DLI Austrijáncima, A Austrijánce

  Austrìjānka, G Austrìjānkē, DL Austrìjānki, A Austrìjānku, V Austrìjānko, I Austrìjānkōm; mn. NAV Austrìjānke, G Austrìjānkā/Austrìjānkī, DLI Austrìjānkama

  àustrijskī

 • Azija, Azijac, Azijka, azijski

  Ȃzija, G Ȃzijē, D Ȃziji, A Ȃziju, L u Ȃziji / ù Āziji, I Ȃzijōm

  Azíjac, GA Azíjca, DL Azíjcu, V Àzījče, I Azíjcem; mn. NV Azíjci, G Àzījācā, DLI Azíjci, A Azíjce

  Àzījka, G Àzījkē, DL Àzījki, A Àzījku, V Àzījko, I Àzījkōm; mn. NAV Àzījke, G Àzījkā/Àzījkī, DLI Àzījkama

  ȃzījs

 • Bačka, Bačvanin, Bačvanka, bački

  Bȃčkā, G Bȃčkē, D Bȃčkōj, A Bȃčkū, L u Bȃčkōj / ù Bāčkōj, I Bȃčkōm

  Báčvanin, GA Báčvanina, DL Báčvaninu, V Báčvanine, I Báčvaninom; mn. NV Báčvani, G Báčvānā, DLI Báčvanima, A Báčvane

  Báčvānka, G Báčvānkē, DL Báčvānki, A Báčvānku, V Báčvānko, I Báčvānkōm; mn. NAV Báčvānke, G Báčvānkā/ Báčvānkī, DLI Báčvānkama

  bȃčkī

 • Bagdad, Bagdađanin, Bagdađanka, bagdadski

  Bàgdad, G Bàgdada, D Bàgdadu, A Bàgdad, L u Bàgdadu, I Bàgdadom

  Bàgdađanin, GA Bàgdađanina, DL Bàgdađaninu, V Bàgdađanine, I Bàgdađaninom; mn. NV Bàgdađani, G Bàgdađānā, DLI Bàgdađanima, A Bàgdađane

  Bàgdađānka, G Bàgdađānkē, DL Bàgdađānki, A Bàgdađānku, V Bàgdađānko, I Bàgdađānkōm; mn. NAV Bàgdađānke, G Bàgdađānkā/Bàgdađānkī, DLI Bàgdađānkama

  bàgdadskī

 • Balkan, Balkanac, Balkanka, balkanski

  Bàlkān, G Balkána, D Balkánu, A Bàlkān, L na Balkánu, I Balkánom

  Balkánac, GA Balkánca, DL Balkáncu, V Bàlkānče, I Balkáncem; mn. NV Balkánci, G Bàlkānācā, DLI Balkáncima, A Balkánce

  Bàlkānka, G Bàlkānkē, DL Bàlkānki, A Bàlkānku, V Bàlkānko, I Bàlkānkōm; mn. NAV Bàlkānke, G Bàlkānkā/Bàlkānkī, DLI Bàlkānkama

  bàlkānskī

 • Banat, Banaćanin, Banaćanka, banatski

  Bànāt, G Banáta, D Banátu, A Banát, L na Banátu, I Banátom

  Banáćanin, GA Banáćanina, DL Banáćaninu, V Banáćanine, I Banáćaninom; mn. NV Banáćani, G Banáćānā, DLI Banáćanima, A Banáćane

  Banáćānka, G Banáćānkē, DL Banáćānki, A Banáćānku, V Banáćānko, I Banáćānkōm; mn. NAV Banáćānke, G Banáćānkā/ Banáćānkī, DLI Banáćānkama

  bànātskī

 • Bangkok, Bangkočanin, Bangkočanka, bangkoški

  Bàngkok, G Bàngkoka, D Bàngkoku, A Bàngkok, L u Bàngkoku, I Bàngkokom

  Bàngkočanin, GA Bàngkočanina, DL Bàngkočaninu, V Bàngkočanine, I Bàngkočaninom; mn. NV Bàngkočani, G Bàngkočānā, DLI Bàngkočanima, A Bàngkočane

  Bàngkočānka, G Bàngkočānkē, DL Bàngkočānki, A Bàngkočānku, V Bàngkočānko, I Bàngkočānkōm; mn. NAV Bàngkočānke, G Bàngkočānkā/Bàngkočānkī, DLI Bàngkočānkama

  bàngkoškī

 • Bangladeš, Bangladešanin, Bangladešanka, bangladeški

  Bȁngladeš, G Bȁngladeša, D Bȁngladešu, A Bȁngladeš, L u Bȁngladešu / ù Bangladešu, I Bȁngladešom

  Bȁngladešanin, GA Bȁngladešanina, DL Bȁngladešaninu, V Bȁngladešanine, I Bȁngladešaninom; mn. NV Bȁngladešani, G Bȁngladešānā, DLI Bȁngladešanima, A Bȁngladešane

  Bȁngladešānka, G Bȁngladešānkē, DL Bȁngladešānki, A Bȁngladešānku, V Bȁngladešānko, I Bȁngladešānkōm; mn. NAV Bȁngladešānke, G Bȁngladešānkā/Bȁngladešānkī, DLI Bȁngladešānkama

  bȁngladeškī

 • Banovina, Banovinac, Banovinka, banovinski

  Bánovina, G Bánovinē, D Bánovini, A Bánovinu, L na Bánovini, I Bánovinōm

  Banovínac, GA Banovínca, DL Banovíncu, V Banòvīnče, I Banovíncem; mn. NV Banovínci, G Banòvīnācā, DLI Banovínci, A Banovínce

  Banòvīnka, G Banòvīnkē, DL Banòvīnki, A Banòvīnku, V Banòvīnko, I Banòvīnkōm; mn. NAV Banòvīnkē, G Banòvīnkā/Banòvīnkī, DLI Banòvīnkama

  bánovīnskī

  Napomena: U prvoj je polovici XX. stoljeća prevladalo novije ime Banija, ali je nakon osamostaljenja Republike Hrvatske u uporabu vraćeno izvorno i povijesno te do početka XX. stoljeća mjesno najpotvrđenije ime Banovina.

 • Banja Luka, Banjolučanin, Banjolučanka, banjolučki

  Bȃnjā Lúka, G Bȃnjē Lúkē, D Bȃnjōj Lúci, A Bȃnjū Lúku, L u Bȃnjōj Lúci / ù Bānjōj Lúci, I Bȃnjōm Lúkōm

  Banjolúčanin, GA Banjolúčanina, DL Banjolúčaninu, V Banjolúčanine, I Banjolúčaninom; mn. NV Banjolúčani, G Banjolúčānā, DLI Banjolúčanima, A Banjolúčane

  Banjolúčānka, G Banjolúčānkē, DL Banjolúčānki, A Banjolúčānku, V Banjolúčānko, I Banjolúčānkōm; mn. NAV Banjolúčānke, G Banjolúčānkā/Banjolúčānkī, DLI Banjolúčānkama

  banjòlūčkī

  Napomena: Ime je Banja Luka službeno te se od njega tvore etnici Banjolučanin i Banjolučanka te ktetik banjolučki (npr. Banjolučka biskupija). Etnici Banjalučanin i Banjalučanka te ktetik banjalučki (npr. banjalučki ćevapi) tvore se od također potvrđenoga, ali neslužbenoga imenskog lika Banjaluka.

 • Bar, Baranin, Baranka, barski

  r, G Bȁra, DL Bȁru, A Bȁr, L u Bȁru / ù Baru, I Bȁrom

  Bȁranin, GA Bȁranina, DL Bȁraninu, V Bȁranine, I Bȁraninom; mn. NV Bȁrani, G Bȁrānā, DLI Bȁranima, A Bȁrane

  rānka, G Bȁrānkē, DL Bȁrānki, A Bȁrānku, V Bȁrānko, I Bȁrānkōm; mn. NAV Bȁrānke, G Bȁrānkā/Bȁrānkī, DLI Bȁrānkama

  bȁrs

 • Baranja, Baranjac, Baranjka, baranjski

  Bàranja, G Bàranjē, D Bàranji, A Bàranju, L u Bàranji, I Bàranjōm

  Baránjac, GA Baránjca, DL Baránjcu, V Bàrānjče, I Baránjcem; mn. NV Baránjci, G Bàrānjācā, DLI Baránjcima, A Baránjce

  Bàrānjka, G Bàrānjkē, DL Bàrānjki, A Bàrānjku, V Bàrānjko, I Bàrānjkōm; mn. NAV Bàrānjke, G Bàrānjkā/Bàrānjkī, DLI Bàrānjkama

  bàranjskī

 • Barcelona, Barcelonjanin, Barcelonjanka, barcelonski

  Barcelóna, G Barcelónē, D Barcelóni, A Barcelónu, L u Barcelóni, I Barcelónōm

  Barcelónjanin, GA Barcelónjanina, DL Barcelónjaninu, V Barcelónjanine, IBarcelónjaninom; mn. NV Barcelónjani, G Barcelónjānā, DLI Barcelónjanima, A Barcelónjane

  Barcelónjānka, G Barcelónjānkē, DL Barcelónjānki, A Barcelónjānku, V Barcelónjānko, I Barcelónjānkōm; mn. NAV Barcelónjānke, G Barcelónjānkā/Barcelónjānkī, DLI Barcelónjānkama

  barcèlōnskī

 • Baskija, Bask, Baskījka, baskijski

  Bàskija, G Bàskijē, D Bàskiji, A Bàskiju, L u Bàskiji, I Bàskijōm

  Bȁsk, GA Bȁska, DL Bȁsku, V Bȁšče, I Bȁskom; mn. NV Bȁski, G Bȃskā, DLI Bȁskima, A Bȁske

  Bàskījka, G Bàskījkē, DL Bàskījki, A Bàskījku, V Bàskījko, I Bàskījkōm; mn. NAV Bàskījkē, G Bàskījkā/Bàskījkī, DLI Bàskījkama

  bàskījskī

 • Bavarska, Bavarac, Bavarka, bavarski

  Bȁvarskā, G Bȁvarskē, D Bȁvarskōj, A Bȁvarskū, L u Bȁvarskōj / ù Bavarskōj, I Bȁvarskōm

  Bavárac, GA Bavárca, DL Bavárcu, V Bȁvārče, IBavárcem; mn. NV Bavárci, G Bàvārācā, DLI Bavárcima, A Bavárce

  Bàvārka, G Bàvārkē, DL Bàvārki, A Bàvārku, V Bàvārko, I Bàvārkōm; mn. NAV Bàvārke, G Bàvārkā/Bàvārkī, DLI Bàvārkama

  bȁvarskī

 • Beč, Bečanin, Bečanka, bečki

  Bȇč, G Béča, D Béču, A Bȇč, L u Béču, I Béčom

  Béčanin, GA Béčanina, DL Béčaninu, V Béčanine, I Béčaninom; mn. NV Béčani, G Béčānā, DLI Béčanima, A Béčane

  Béčānka, G Béčānkē, DL Béčānki, A Béčānku, V Béčānko, I Béčānkōm; mn. NAV Béčānke, G Béčānkā/Béčānkī, DLI Béčānkama

  bȇčkī

  Napomena: U nekim starijim tekstovima i pravopisima s početka XX. stoljeća zapisan je i muški etnik Bečlija. Na kajkavskome području Beč se nekoć nazivao i Dunaj.

 • Belgija, Belgijac, Belgijka, belgijski

  Bèlgija, G Bèlgijē, D Bèlgiji, A Bèlgiju, L u Bèlgiji, I Bèlgijōm

  Belgíjac, GA Belgíjca, DL Belgíjcu, V Bèlgījče, I Belgíjcem; mn. NV Belgíjci, G Bèlgījācā, DLI Belgíjcima, A Belgíjce

  Bèlgījka, G Bèlgījkē, DL Bèlgījki, A Bèlgījku, V Bèlgījko, I Bèlgījkōm; mn. NAV Bèlgījkē, G Bèlgījkā/Bèlgījkī, DLI Bèlgījkama

  bèlgījskī

 • Beli Manastir, Belomanastirac, Belomanastirka, belomanastirski

  BȇlīMȁnastīr, G Bȇlōg(a) Mȁnastīra, D Bȇlōm(u) Mȁnastīru, A Bȇlī Mȁnastīr, L u Bȇlōm(e) Mȁnastīru / ù Bēlōm(e/u) Mȁnastīru, I Bȇlīm Mȁnastīrom

  Belomanastírac, GA Belomanastírca, DL Belomanastírcu, V Belomanàstīrče, IBelomanastírcem; mn. NV Belomanastírci, G Belomanàstīrācā, DLI Belomanastírcima, A Belomanastírce

  Belomanàstīrka, G Belomanàstīrkē, DL Belomanàstīrki, A Belomanàstīrku, V Belomanàstīrko, I Belomanàstīrkōm; mn. NAV Belomanàstīrke, G Belomanàstīrkā/Belomanàstīrkī, DLI Belomanàstīrkama

  belomanàstīrskī

  Napomena: U mjesnoj su uporabi uz standardnojezični lik mjesni likovi Monoštor i Beli.

 • Bengal, Bengalac, Bengalka, bengalski

  Bèngāl, G Bengála, D Bengálu, A Bèngāl, L u Bengálu, I Bengálom

  Bengálac, GA Bengálca, DL Bengálcu, V Bȅngālče, I Bengálcem; mn. NV Bengálci, G Bèngālācā, DLI Bengálcima, A Bengálce

  Bèngālka, G Bèngālkē, DL Bèngālki, A Bèngālku, V Bèngālko, I Bèngālkōm; mn. NAV Bèngālke, G Bèngālkā/Bèngālkī, DLI Bèngālkama

  bèngālskī

 • Benkovac, Benkovčanin, Benkovčanka, benkovački

  Bénkovac, G Bénkōvca, D Bénkōvcu, A Bénkovac, L u Bénkōvcu, I Bénkōvcem

  Bénkovčanin, GA Bénkovčanina, DL Bénkovčaninu, V Bénkovčanine, I Bénkovčaninom; mn. NV Bénkovčani, G Bénkovčānā, DLI Bénkovčanima, A Bénkovčane

  Bénkovčānka, G Bénkovčānkē, DL Bénkovčānki, A Bénkovčānku, V Bénkovčānko, I Bénkovčānkōm; mn. NAV Bénkovčānke, G Bénkovčānkā/Bénkovčānkī, DLI Bénkovčānkama

  bénkovačkī

 • Beograd, Beograđanin, Beograđanka, beogradski

  Bȅogrād, G Bȅogrāda, D Bȅogrādu, A Bȅogrād, L u Bȅogrādu / ù Beogrādu, I Bȅogrādom

  Bȅograđanin, GA Bȅograđanina, DL Bȅograđaninu, V Bȅograđanine, I Bȅograđaninom; mn. NV Bȅograđani, G Bȅograđānā, DLI Bȅograđanima, A Bȅograđane

  Bȅograđānka, G Bȅograđānkē, DL Bȅograđānki, A Bȅograđānku, V Bȅograđānko, I Bȅograđānkōm; mn. NAV Bȅograđānke, G Bȅograđānkā/Bȅograđānkī, DLI Bȅograđānkama

  bȅogradskī

 • Berlin, Berlinčanin, Berlinčanka, berlinski

  Bèrlīn, G Berlína, D Berlínu, A Bèrlīn, L u Berlínu, I Berlínom

  Berlínčanin, GA Berlínčanina, DL Berlínčaninu, V Berlínčanine, I Berlínčaninom; mn. NV Berlínčani, G Berlínčānā, DLI Berlínčanima, A Berlínčane

  Berlínčānka, G Berlínčānkē, DL Berlínčānki, A Berlínčānku, V Berlínčānko, I Berlínčānkōm; mn. NAV Berlínčānke, G Berlínčānkā/Berlínčānkī, DLI Berlínčānkama

  bèrlīnskī

 • Biograd na Moru, Biograđanin, Biograđanka, biogradski

  Bȉogrād nȁ Mōru, G Bȉogrāda nȁ Mōru, D Bȉogrādu nȁ Mōru, A Bȉogrād nȁ Mōru, L u Bȉogrādu nȁ Mōru / ù Biogrādu nȁ Mōru, I Bȉogrādom nȁ Mōru

  Bȉograđanin, GA Bȉograđanina, DL Bȉograđaninu, V Bȉograđanine, I Bȉograđaninom; mn. NV Bȉograđani, G Bȉograđānā, DLI Bȉograđanima, A Bȉograđane

  Bȉograđānka, G Bȉograđānkē, DL Bȉograđānki, A Bȉograđānku, V Bȉograđānko, I Bȉograđānkōm; mn. NAV Bȉograđānke, G Bȉograđānkā/Bȉograđānkī, DLI Bȉograđānkama

  bȉogradskī

  Napomena: U mjesnoj su uporabi etnici Biogradac i Biograjka te ktetik biograjski. Mjesno stanovništvo naselje zove Biograd. To je bilo službeno ime do popisa stanovništva 1971.

 • Bizant, Bizantinac, Bizantinka, bizantski

  Bìzant, G Bìzanta, D Bìzantu, A Bìzant, L u Bìzantu, I Bìzantom

  Bizantínac, GA Bizantínca, DL Bizantíncu, V Bizàntīnče, I Bizantíncem; mn. NV Bizantínci, G Bizàntīnācā, DLI Bizantíncima, A Bizantínce

  Bizàntīnka, G Bizàntīnkē, DL Bizàntīnki, A Bizàntīnku, V Bizàntīnko, I Bizàntīnkōm; mn. NAV Bizàntīnke, G Bizàntīnkā/Bizàntīnkī, DLI Bizàntīnkama

  bìzantskī

 • Bjelokosna Obala, Bjelokošćanin, Bjelokošćanka, bjelokošćanski

  Bjelòkosnā Ȍbala, G Bjelòkosnē Ȍbalē, D Bjelòkosnōj Ȍbali, A Bjelòkosnū Ȍbalu, L u Bjelòkosnōj Ȍbali, I Bjelòkosnōm Ȍbalōm

  Bjelokóšćanin, GA Bjelokóšćanina, DL Bjelokóšćaninu, V Bjelokóšćanine, I Bjelokóšćaninom; mn. NV Bjelokóšćani, G Bjelokóšćānā, DLI Bjelokóšćanima, A Bjelokóšćane

  Bjelokóšćānka, G Bjelokóšćānkē, DL Bjelokóšćānki, A Bjelokóšćānku, V Bjelokóšćānko, I Bjelokóšćānkōm; mn. NAV Bjelokóšćānke, G Bjelokóšćānkā/Bjelokóšćānkī, DLI Bjelokóšćānkama

  bjelokóšćanskī

  Napomena: U diplomaciji se upotrebljava službeno francusko ime Côte d’lvoire, no u općoj je uporabi egzonim Bjelokosna Obala.

 • Bjelorusija, Bjelorus, Bjeloruskinja, bjeloruski

  Bjelorùsija, G Bjelorùsijē, D Bjelorùsiji, A Bjelorùsiju, L u Bjelorùsiji, I Bjelorùsijōm

  Bjelòrus, GA Bjelòrusa, DL Bjelòrusu, V Bjȅloruse, I Bjelòrusom; mn. NV Bjelòrusi, G Bjelòrūsā, DLI Bjelòrusima, A Bjelòruse

  Bjelòruskinja, G Bjelòruskinjē, DL Bjelòruskinji, A Bjelòruskinju, V Bjelòruskinjo, I Bjelòruskinjōm; mn. NAV Bjelòruskinje, G Bjelòruskīnjā, DLI Bjelòruskinjama

  bjelòruskī

  Napomena: U diplomaciji se upotrebljava službeno bjelorusko ime Belarus, no u općoj je uporabi egzonim Bjelorusija.

 • Blato, Blaćanin, Blaćanka, blatski

  Blȁto, G Blȁta, D Blȁtu, A Blȁto, L u Blȁtu / ù Blatu, I Blȁtom

  Blȁćanin, GA Blȁćanina, DL Blȁćaninu, V Blȁćanine, I Blȁćaninom; mn. NV Blȁćani, G Blȁćānā, DLI Blȁćanima, A Blȁćane

  Blȁćānka, G Blȁćānkē, DL Blȁćānki, A Blȁćānku, V Blȁćānko, I Blȁćānkōm; mn. NAV Blȁćānke, G Blȁćānkā/Blȁćānkī, DLI Blȁćānkama

  blȁtskī

  Napomena: Riječ je o vrlo rasprostranjenome ojkonimu. Stanovnica se Blata na Korčuli mjesno naziva Blajka, a mjesni je ktetik blajski. Blaćka je, pak, stanovnica Blata na Mljetu.

 • Boka kotorska, Bokelj, Bokeljka, bokeljski

  Bȍka kòtorskā, G Bȍkē kòtorskē, D Bȍki kòtorskōj, A Bȍku kòtorskū, L u Bȍki kòtorskōj / ù Boki kòtorskōj, I Bȍkōm kòtorskōm

  Bòkēlj, GA Bokélja, D Bokélju, V Bȍkēlju, I Bokéljom; mn. NV Bokélji, G Bokéljā, DLI Bokéljima, A Bokélje

  Bòkēljka, G Bòkēljkē, DL Bòkēljki, A Bòkēljku, V Bòkēljko, I Bòkēljkōm; mn. NAV Bòkēljke, G Bòkēljkā/Bòkēljkī, DLI Bòkēljkama

  bòkēljskī

  Napomena: U starijim je tekstovima zabilježen dativ i lokativ Boci kotorskoj. Zabilježen je ujedno muški etnik Bokez te ktetik bokeški.

 • Bolivija, Bolivijac, Bolivijka, bolivijski

  Bòlīvija, G Bòlīvijē, D Bòlīviji, A Bòlīviju, L u Bòlīviji, I Bòlīvijōm

  Bolivíjac, GA Bolivíjca, DL Bolivíjcu, V Bòlīvījče, I Bolivíjcem; mn. NV Bolivíjci, G Bolìvījācā, DLI Bolivíjcima, A Bolivíjce

  Bolìvījka, G Bolìvījkē, DL Bolìvījki, A Bolìvījku, V Bolìvījko, I Bolìvījkōm; mn. NAV Bolìvījke, G Bolìvījkā/Bolìvījkī, DLI Bolìvījkama

  bòlīvījskī

 • Bosna, Bosanac, Bosanka, bosanski

  Bȍsna, G Bȍsnē, D Bȍsni, A Bȍsnu, L u Bȍsni / ù Bosni, I Bȍsnōm

  Bosánac, GA Bosánca, DL Bosáncu, V Bòsānče, I Bosáncem; mn. NV Bosánci, G Bòsānācā, DLI Bosáncima, A Bosánce

  Bòsānka, G Bòsānkē, DL Bòsānki, A Bòsānku, V Bòsānko, I Bòsānkōm; mn. NAV Bòsānke, G Bòsānkā/Bòsānkī, DLI Bòsānkama

  bòsanskī

  Napomena: Povijesni su etnici Bošnjak i Bošnjakinja 90-ih godina XX. stoljeća postali etnonimima koji se odnose na većinu južnoslavenskih muslimana, ponajprije u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji (gdje su autohtono stanovništvo) te Hrvatskoj, Sloveniji i drugdje u iseljeništvu. U hrvatskome i srpskome jeziku jezik se Bošnjakâ naziva bošnjačkim, a u bošnjačkome bosanskim.

 • Brač, Bračanin, Bračanka, brački

  Brȃč, G Bráča, DL Bráču, A Brȃč, I Bráčem

  Bráčanin, GA Bráčanina, DL Bráčaninu, V Bráčanine, I Bráčaninom; mn. NV Bráčani, G Bráčānā, DLI Bráčanima, A Bráčane

  Bráčānka, G Bráčānkē, DL Bráčānki, A Bráčānku, V Bráčānko, I Bráčānkōm; mn. NAV Bráčānke, G Bráčānkā/Bráčānkī, DLI Bráčānkama

  brȃčkī

  Napomena: Mjesno se ime otoka različito izgovara. Uz standardnojezični su lik (potvrđen u Sumartinu, jedinomu štokavskom naselju na otoku) potvrđeni različiti čakavski likovi (npr. Brac, Broc i Broč) te etnici tvoreni od tih likova (npr. Bracanin, Brocanin, Bročanin, Bračka, Broško).

 • Bratislava, Bratislavljanin, Bratislavljanka, bratislavski

  Bràtislava, G Bràtislavē, D Bràtislavi, A Bràtislavu, L u Bràtislavi, I Bràtislavōm

  Bràtislavljanin, GA Bràtislavljanina, DL Bràtislavljaninu, V Bràtislavljanine, I Bràtislavljaninom; mn. NV Bràtislavljani, G Bràtislavljānā, DLI Bràtislavljanima, A Bràtislavljane

  Bràtislavljānka, G Bràtislavljānkē, DL Bràtislavljānki, A Bràtislavljānku, V Bràtislavljānko, I Bràtislavljānkōm; mn. NAV Bràtislavljānke, G Bràtislavljānkā/Bràtislavljānkī, DLI Bràtislavljānkama

  bràtislavskī

  Napomena: Ime je Bratislava u Slovačkoj postalo službenim 1919. Dotad su tijekom austrougarske vlasti u uporabi bila imena motivirana osobnim imenom Poson, koje je nosio prvi upravitelj bratislavske tvrđave. Od navedenoga osobnog imena potječe i hrvatski povijesni egzonim Požun.

 • Brazil, Brazilac, Brazilka, brazilski

  Bràzīl, G Brazíla, D Brazílu, A Bràzīl, L u Brazílu, A Brazílom

  Brazílac, GA Brazílca, DL Brazílcu, V Bràzīlče, I Brazílcem; mn. NV Brazílci, G Bràzīlācā, DLI Brazílcima, A Brazílce

  Bràzīlka, G Bràzīlkē, DL Bràzīlki, A Bràzīlku, V Bràzīlko, I Bràzīlkōm; mn. NAV Bràzīlke, G Bràzīlkā/Bràzīlkī, DLI Bràzīlkama

  bràzīlskī

 • Bretonija, Bretonac, Bretonka, bretonski

  Brètōnija, G Brètōnijē, D Brètōniji, A Brètōniju, L u Brètōniji, I Brètōnijōm

  Bretónac, GA Bretónca, DL Bretóncu, V Brètōnče, I Bretóncem; mn. NV Bretónci, G Brètōnācā, DLI Bretóncima, A Bretónce

  Brètōnka, G Brètōnkē, DL Brètōnki, A Brètōnku, V Brètōnko, I Brètōnkōm; mn. NAV Brètōnke, G Brètōnkā/Brètōnkī, DLI Brètōnkama

  brètōnskī

 • Britanija, Britanac, Britanka, britanski

  Brìtānija, G Brìtānijē, D Brìtāniji, A Brìtāniju, L u Brìtāniji, I Brìtānijōm

  Británac, GA Británca, DL Británcu, V Brìtānče, I Británcem; mn. NV Británci, G Brìtānācā, DLI Británcima, A Británce

  Brìtānka, G Brìtānkē, DL Brìtānki, A Brìtānku, V Brìtānko, I Brìtānkōm; mn. NAV Brìtānke, G Brìtānkā/Brìtānkī, DLI Brìtānkama

  brìtānskī

 • Bruxelles, Briselac, Briselka, briselski

  Bruxelles, G Bruxellesa, D Bruxellesu, A Bruxelles, L u Bruxellesu, I Bruxellesom

  Brìselac, GA Brìsēlca, DL Brìsēlcu, V Brìsēlče, I Brìsēlcem; mn. NV Brìsēlci, G Brìselācā, DLI Brìsēlcima, A Brìsēlce

  Brìsēlka, G Brìsēlkē, DL Brìsēlki, A Brìsēlku, V Brìsēlko, I Brìsēlkōm; mn. NAV Brìsēlke, G Brìsēlkā/Brìsēlkī, DLI Brìsēlkama

  brìselskī

  Napomena: Rijetko je u uporabi i hrvatski egzonim Bruselj.

 • Budimpešta, Budimpeštanac, Budimpeštanka, budimpeški

  Bùdimpešta, G Bùdimpeštē, D Bùdimpešti, A Bùdimpeštu, L u Bùdimpešti, I Bùdimpeštōm

  Budimpeštánac, GA Budimpeštánca, DL Budimpeštáncu, V Budimpèštānče, I Budimpeštáncem; mn. NV Budimpeštánci, G Budimpèštānācā, DLI Budimpeštáncima, A Budimpeštánce

  Budimpèštānka, G Budimpèštānkē, DL Budimpèštānki, A Budimpèštānku, V Budimpèštānko, I Budimpèštānkōm; mn. NAV Budimpèštānke, G Budimpèštānkā/Budimpèštānkī, DLI Budimpèštānkama

  bùdimpeškī

 • Budva, Budvanin, Budvanka, budvanski

  Bȗdva, G Bȗdvē, D Bȗdvi, A Bȗdvu, L u Bȗdvi / ù Budvi, I Bȗdvōm

  Bùdvanin, GA Bùdvanina, DL Bùdvaninu, V Bùdvanine, I Bùdvaninom; mn. NV Bùdvani, G Bȕdvānā, DLI Bùdvanima, A Bùdvane

  Bùdvānka, G Bùdvānkē, DL Bùdvānki, A Bùdvānku, V Bùdvānko, I Bùdvānkōm; mn. NAV Bùdvānke, G Bùdvānkā/Bùdvānkī, DLI Bùdvānkama

  bùdvanskī

  Napomena: Do sredine XX. stoljeća u uporabi su bili etnici Budljanin i Budljanka te ktetik budljanski (katkad su zapisani kao Budvljanin, Budvljanka i budvljanski). U XVI. stoljeću potvrđen je i ktetik budaljski

 • Bugarska, Bugarin, Bugarka, bugarski

  Bȕgarskā, G Bȕgarskē, D Bȕgarskōj, A Bȕgarskū, L u Bȕgarskōj / ù Bugarskōj, I Bȕgarskōm

  Bȕgarin, GA Bȕgarina, DL Bȕgarinu, V Bȕgarine, I Bȕgarinom; mn. NV Bȕgāri, G Bȕgārā, DLI Bȕgārima, A Bȕgāre

  Bȕgārka, G Bȕgārkē, DL Bȕgārki, A Bȕgārku, V Bȕgārko, I Bȕgārkōm; mn. NAV Bȕgārke, G Bȕgārkā/Bȕgārkī, DLI Bȕgārkama

  bȕgarskī

 • Bugojno, Bugojanac, Bugojanka, bugojanski

  Bȕgōjno, G Bȕgōjna, D Bȕgōjnu, A Bȕgōjno, L u Bȕgōjnu / ù Bugōjnu, I Bȕgōjnom

  Bugojánac, GA Bugojánca, DL Bugojáncu, V Bùgojānče, I Bugojáncem; mn. NV Bugojánci, G Bugòjānācā, DLI Bugojáncima, A Bugojánce

  Bùgojānka, G Bùgojānkē, DL Bùgojānki, A Bùgojānku, V Bùgojānko, I Bùgojānkōm; mn. NAV Bùgojānke, G Bùgojānkā/Bùgojānkī, DLI Bùgojānkama

  bȕgojanskī

 • Buje, Bujanin, Bujanka, bujski

  Bȕje, G Bȗjā, DI Bȕjama, A Bȕje, L u Bȕjama / ù Bujama

  Bȕjanin, GA Bȕjanina, DL Bȕjaninu, V Bȕjanine, I Bȕjaninom; mn. NV Bȕjani, G Bȕjānā, DLI Bȕjanima, A Bȕjane

  Bȕjānka, G Bȕjānkē, DL Bȕjānki, A Bȕjānku, V Bȕjānko, I Bȕjānkōm; mn. NAV Bȕjānke, G Bȕjānkā/Bȕjānkī, DLI Bȕjānkama

  bȕjskī

  Napomena: U mjesnoj su uporabi muški etnik Bujež te ženski Buješka i Buježa.

 • Bukovica, Bukovičanin, Bukovičanka, bukovički

  Bȕkovica, G Bȕkovicē, D Bȕkovici, A Bȕkovicu, L u Bȕkovici / ù Bukovici, I Bȕkovicōm

  Bȕkovičanin, GA Bȕkovičanina, DL Bȕkovičaninu, V Bȕkovičanine, I Bȕkovičaninom; mn. NV Bȕkovičani, G Bȕkovičānā, DLI Bȕkovičanima, A Bȕkovičane

  Bȕkovičānka, G Bȕkovičānkē, DL Bȕkovičānki, A Bȕkovičānku, V Bȕkovičānko, I Bȕkovičānkōm; mn. NAV Bȕkovičānke, G Bȕkovičānkā/Bȕkovičānkī, DLI Bȕkovičānkama

  bȕkovičkī

 • Bukurešt, Bukureštanin, Bukureštanka, bukureštanski

  Bùkurešt, G Bùkurešta, D Bùkureštu, A Bùkurešt, L u Bùkureštu, I Bùkureštom

  Bùkureštanin, GA Bùkureštanina, DL Bùkureštaninu, V Bùkureštanine, I Bùkureštaninom; mn. NV Bùkureštani, G Bùkureštānā, DLI Bùkureštanima, A Bùkureštane

  Bùkureštānka, G Bùkureštānkē, DL Bùkureštānki, A Bùkureštānku, V Bùkureštānko, I Bùkureštānkōm; mn. NAV Bùkureštānke, G Bùkureštānkā/Bùkureštānkī, DLI Bùkureštānkama

  bùkureštanskī

 • Busovača, Busovčanin, Busovčanka, busovački

  Bùsovača, G Bùsovačē, D Bùsovači, A Bùsovaču, L u Bùsovači, I Bùsovačōm

  Bùsōvčanin, GA Bùsōvčanina, DL Bùsōvčaninu, V Bùsōvčanine, I Bùsōvčaninom; mn. NV Bùsōvčani, G Bùsōvčānā, DLI Bùsōvčanima, A Bùsōvčane

  Bùsōvčānka, G Bùsōvčānkē, DL Bùsōvčānki, A Bùsōvčānku, V Bùsōvčānko, I Bùsōvčānkōm; mn. NAV Bùsōvčānke, G Bùsōvčānkā/Bùsōvčānkī, DLI Bùsōvčānkama

  bùsovačkī

 • Calcutta, Kalkućanin, Kalkućanka, kalkutski

  Calcutta, G Calcutte, D Calcutti, A Calcuttu, L u Calcutti, I Calcuttom

  Kàlkućanin, GA Kàlkućanina, DL Kàlkućaninu, V Kàlkućanine, I Kàlkućaninom; mn. NV Kàlkućani, G Kàlkućānā, DLI Kàlkućanima, A Kàlkućane

  Kàlkućānka, G Kàlkućānkē, DL Kàlkućānki, A Kàlkućānku, V Kàlkućānko, I Kàlkućānkōm; mn. NAV Kàlkućānke, G Kàlkućānkā/Kàlkućānkī, DLI Kàlkućānkama

  kàlkutskī

  Napomena: Zabilježen je egzonim Kalkuta (prema engleskome Calcutta), a u novije se vrijeme pojavljuju i egzonimi Kolkata (prema hindskome imenu) i Kalikata (prema bengalskome imenu).

 • Cambridge, Kembridžanin, Kembridžanka, kembrički

  Cambridge, G Cambridgea, D Cambridgeu, A Cambridge, L u Cambridgeu, I Cambridgeom

  Kèmbridžanin, GA Kèmbridžanina, DL Kèmbridžaninu, V Kèmbridžanine, I Kèmbridžaninom; mn. NV Kèmbridžani, G Kèmbridžānā, DLI Kèmbridžanima, A Kèmbridžane

  Kèmbridžānka, G Kèmbridžānkē, DL Kèmbridžānki, A Kèmbridžānku, V Kèmbridžānko, I Kèmbridžānkōm; mn. NAV Kèmbridžānke, G Kèmbridžānkā/Kèmbridžānkī, DLI Kèmbridžānkama

  kèmbričkī

 • Cetinska krajina, Cetinjanin, Cetinjanka, cetinski

  Cètinskā krȁjina , G Cètinskē krȁjinē, D Cètinskōj krȁjini, A Cètinskū krȁjinu, L u Cètinskōj krȁjini, I Cètinskōm krȁjinōm

  Cètinjanin, GA Cètinjanina, DL Cètinjaninu, V Cètinjanine, I Cètinjaninom; mn. NV Cètinjani, G Cètinjānā, DLI Cètinjanima, A Cètinjane

  Cètinjānka, G Cètinjānkē, DL Cètinjānki, A Cètinjānku, V Cètinjānko, I Cètinjānkōm; mn. NAV Cètinjānke, G Cètinjānkā/Cètinjānkī, DLI Cètinjānkama

  cètinskī

  Napomena: Mjesno je u uporabi i lik Cetinjska krajina, koji je nastao analogijom prema etnicima.

 • Cetinje, Cetinjanin, Cetinjanka, cetinjski

  Cètinje, G Cètinja, D Cètinju, A Cètinje, L na Cètinju, I Cètinjem

  Cètinjanin, GA Cètinjanina, DL Cètinjaninu, V Cètinjanine, I Cètinjaninom; mn. NV Cètinjani, G Cètinjānā, DLI Cètinjanima, A Cètinjane

  Cètinjānka, G Cètinjānkē, DL Cètinjānki, A Cètinjānku, V Cètinjānko, I Cètinjānkōm; mn. NAV Cètinjānke, G Cètinjānkā/Cètinjānkī, DLI Cètinjānkama

  cètinjskī

  Napomena: S obzirom na to da se izvorno na crnogorskome jeziku toponim izgovara Cetȉnje, hrvatski bismo lik Cètinje mogli nazvati naglasnim egzonimom.

 • Chicago, Čikažanin, Čikažanka, čikaški

  Chicago, G Chicaga, D Chicagu, A Chicago, L u Chicagu, I Chicagom

  Čikážanin, GA Čikážanina, DL Čikážaninu, V Čikážanine, I Čikážaninom; mn. NV Čikážani, G Čikážānā, DLI Čikážanima, A Čikážane

  Čikážānka, G Čikážānkē, DL Čikážānki, A Čikážānku, V Čikážānko, I Čikážānkōm; mn. NAV Čikážānke, G Čikážānkā/Čikážānkī, DLI Čikážānkama

  čìkāškī

 • Cipar, Cipranin, Cipranka, ciparski

  Cȉpar, G Cȉpra, D Cȉpru, A Cȉpar, L na Cȉpru / nà Cipru // u Cȉpru / ù Cipru, I Cȉprom

  Cȉpranin, GA Cȉpranina, DL Cȉpraninu, V Cȉpranine, I Cȉpraninom; mn. NV Cȉprani, G Cȉprānā, DLI Cȉpranima, A Cȉprane

  Cȉprānka, G Cȉprānkē, DL Cȉprānki, A Cȉprānku, V Cȉprānko, I Cȉprānkōm; mn. NAV Cȉprānke, G Cȉprānkā/Cȉprānkī, DLI Cȉprānkama

  cȉparski

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na državu, uz prijedloge u i na.

 • Cres, Crešanin, Crešanka, creški

  Crȅs, G Crȅsa, D Crȅsu, A Crȅs, L na Crȅsu / u Crȅsu // nà Cresu / ù Cresu, I Crèsom

  Crȅšanin, GA Crȅšanina, DL Crȅšaninu, V Crȅšanine, I Crȅšaninom; mn. NV Crȅšani, G Crȅšānā, DLI Crȅšanima, A Crȅšane

  Crȅšānka, G Crȅšānkē, DL Crȅšānki, A Crȅšānku, V Crȅšānko, I Crȅšānkōm; mn. NAV Crȅšānke, G Crȅšānkā/Crȅšānkī, DLI Crȅšānkama

  crȅškī

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na istoimeno naselje, isključivo uz prijedlog u. Creški je mjesni govor cakavski, pa su mjesni etnici Cresan i Creskinja, a ktetik creski.

 • Crikvenica, Crikveničanin, Crikveničanka, crikvenički

  Crikvènica, G Crikvènicē, D Crikvènici, A Crikvènicu, L u Crikvènici, I Crikvènicōm

  Crikvèničanin, GA Crikvèničanina, DL Crikvèničaninu, V Crikvèničanine, I Crikvèničaninom; mn. NV Crikvèničani, G Crikvèničānā, DLI Crikvèničanima, A Crikvèničane

  Crikvèničānka, G Crikvèničānkē, DL Crikvèničānki, A Crikvèničānku, V Crikvèničānko, I Crikvèničānkōm; mn. NAV Crikvèničānke, G Crikvèničānkā/Crikvèničānkī, DLI Crikvèničānkama

  crikvèničkī

  Napomena: Mjesno se ojkonim izgovara i Crkvenica. Mjesni su etnici Crkveničan i Crkveniškinja, a ktetik crkveniški. Stanovnici otoka Krka Crikveničane nazivaju Gorinci (po naselju Gorica). Bribirci ih nazivaju Kotorci, a Dramaljci Kotorani (i jedni i drugi po naselju Kotor). Crikveničke starosjedioce stanovnici Novoga Vinodolskog nazivaju Saragari (usp. sarag 'papalina'). Stanovnici Senja i okolice područje od Novoga Vinodolskog do Rijeke nazivaju Kiradija, a Bakrani i Krčani područje od Novoga Vinodolskoga do Kraljevice Kirija. Etnici su u oba slučaju Kirac i Kirica, a ktetik kirski.

 • Crna Gora, Crnogorac, Crnogorka, crnogorski

  Cȓnā Gòra, G Cȓnē Gòrē, D Cȓnōj Gȍri, A Cȓnū Gȍru, L u Cȓnōj Gòri / ù Cnōj Gòri, I Cȓnōm Gòrōm

  Crnogórac, GA Crnogórca, DL Crnogórcu, V Crnògōrče, I Crnogórcem; mn. NV Crnogórci, G Crnògōrācā, DLI Crnogórcima, A Crnogórce

  Crnògōrka, G Crnògōrkē, DL Crnògōrki, A Crnògōrku, V Crnògōrko, I Crnògōrkōm; mn. NAV Crnògōrke, G Crnògōrkā/Crnògōrkī, DLI Crnògōrkama

  crnògorskī

 • Čad, Čađanin, Čađanka, čadski

  Čȃd, G Čȃda, D Čȃdu, A Čȃd, L u Čádu, I Čȃdom

  Čáđanin, GA Čáđanina, DL Čáđaninu, V Čáđanine, I Čáđaninom; mn. NV Čáđani, G Čáđānā, DLI Čáđanima, A Čáđane

  Čáđānka, G Čáđānkē, DL Čáđānki, A Čáđānku, V Čáđānko, I Čáđānkōm; mn. NAV Čáđānke, G Čáđānkā/Čáđānkī, DLI Čáđānkama

  čȃdskī

 • Čakovec, Čakovčanin, Čakovčānka, čakovečki

  Čȁkovec, G Čȁkōvca, D Čȁkōvcu, A Čȁkovec, L u Čȁkōvcu / ù Čakōvcu, I Čȁkōvcem

  Čȁkovčanin, GA Čȁkovčanina, DL Čȁkovčaninu, V Čȁkovčanine, I Čȁkovčaninom; mn. NV Čȁkovčani, G Čȁkovčānā, DLI Čȁkovčanima, A Čȁkovčane

  Čȁkovčānka, G Čȁkovčānkē, DL Čȁkovčānki, A Čȁkovčānku, V Čȁkovčānko, I Čȁkovčānkōm; mn. NAV Čȁkovčānke, G Čȁkovčānkā/Čȁkovčānkī, DLI Čȁkovčānkama

  čȁkovečkī

 • Čapljina, Čapljinac, Čapljinka, čapljinski

  Čȁpljina, G Čȁpljinē, D Čȁpljini, A Čȁpljinu, L u Čȁpljini / ù Čapljini, I Čȁpljinōm

  Čapljínac, GA Čapljínca, DL Čapljíncu, V Čȁpljīnče, I Čapljíncem; mn. NV Čapljínci, G Čàpljīnācā, DLI Čapljíncima, A Čapljínce

  Čàpljīnka, G Čàpljīnkē, DL Čàpljīnki, A Čàpljīnku, V Čàpljīnko, I Čàpljīnkōm; mn. NAV Čàpljīnke, G Čàpljīnkā/Čàpljīnkī, DLI Čàpljīnkama

  čȁpljinskī

 • Čečenija, Čečen, Čečenka, čečenski

  Čèčēnija, G Čèčēnijē, D Čèčēniji, A Čèčēniju, L u Čèčēniji, I Čèčēnijōm

  Čèčēn, GA Čečéna, DL Čečénu, V Čȅčēnu, I Čečénom; mn. NV Čečéni, G Čečénā, DLI Čečénima, A Čečéne

  Čèčēnka, G Čèčēnkē, DL Čèčēnki, A Čèčēnku, V Čèčēnko, I Čèčēnkōm; mn. NAV Čèčēnke, G Čèčēnkā/Čèčēnkī, DLI Čèčēnkama

  čèčēnskī

 • Češka, Čeh, Čehinja, češki

  Čȅškā, G Čȅškē, D Čȅškōj, A Čȅškū, L u Čȅškōj / ù Češkōj, I Čȅškōm

  Čȅh, GA Čȅha, DLV Čȅhu, I Čȅhom; mn. NV Čȅsi, G Čȇhā, DLI Čȅsima, A Čȅhe

  Čȅhinja, G Čȅhinjē, DL Čȅhinji, A Čȅhinju, V Čȅhinjo, I Čȅhinjōm; mn. NAV Čȅhinje, G Čȅhīnja, DLI Čȅhinjama

  čȅškī

  Napomena: U diplomaciji se upotrebljava ime Češka Republika, no u općoj je uporabi egzonim Češka.

 • Čile, Čileanac, Čileanka, čileanski

  Čȋle, G Čȋlea, D Čȋleu, A Čȋle, L u Čȋleu / ù Čīleu, I Čȋleom

  Čileánac, GA Čileánca, DL Čileáncu, V Čilèānče, I Čileáncem; mn. NV Čileánci, G Čilèānācā, DLI Čileáncima, A Čileánce

  Čilèānka, G Čilèānkē, DL Čilèānki, A Čilèānku, V Čilèānko, I Čilèānkōm; mn. NAV Čilèānke, G Čilèānkā/Čilèānkī, DLI Čilèānkama

  čilèānskī

 • Čitluk, Čitlučanin, Čitlučanka, čitlučki

  Čìtluk, G Čìtluka, D Čìtluku, A Čìtluk, L u Čìtluku, I Čìtlukom

  Čìtlučanin, GA Čìtlučanina, DL Čìtlučaninu, V Čìtlučanine, I Čìtlučaninom; mn. NV Čìtlučani, G Čìtlučānā, DLI Čìtlučanima, A Čìtlučane

  Čìtlučānka, G Čìtlučānkē, DL Čìtlučānki, A Čìtlučānku, V Čìtlučānko, I Čìtlučānkōm; mn. NAV Čìtlučānke, G Čìtlučānkā/Čìtlučānkī, DLI Čìtlučānkama

  čìtlučkī

  Napomena: Više naselja nosi ime Čitluk. U Cetinskoj krajini i Promini uz standardnojezične je etnike u uporabi muški etnik Čitlučanac. Ženski su etnici Čitlučkinja i Čitlučka zabilježeni u Cetinskoj krajini. Čitlučkom se (i Čitlučankom) zove i stanovnica Čitluka u zapadnoj Hercegovini. Ktetik je čitlucki u uporabi u Cetinskoj krajini i Promini, a čitluski isključivo u Cetinskoj krajini.

 • Dalmacija, Dalmatinac, Dalmatinka, dalmatinski

  Dàlmācija, G Dàlmācijē, D Dàlmāciji, A Dàlmāciju, L u Dàlmāciji, I Dàlmācijōm

  Dalmatínac, GA Dalmatínca, DL Dalmatíncu, V Dalmàtīnče, I Dalmatíncem; mn. NV Dalmatínci, G Dalmàtīnācā, DLI Dalmatíncima, A Dalmatínce

  Dalmàtīnka, G Dalmàtīnkē, DL Dalmàtīnki, A Dalmàtīnku, V Dalmàtīnko, I Dalmàtīnkōm; mn. NAV Dalmàtīnke, G Dalmàtīnkā/Dalmàtīnkī, DLI Dalmàtīnkama

  dalmàtīnskī

 • Danska, Danac, Dankinja, danski

  Dȃnskā, G Dȃnskē, D Dȃnskōj, A Dȃnskū, L u Dȃnskōj / ù Dānskōj, I Dȃnskōm

  Dánac, GA Dánca, DL Dáncu, V Dȃnče, I Dáncem; mn. NV Dánci, G Dȃnācā, DLI Dáncima, A Dánce

  Dȁnkinja, G Dȁnkinjē, DL Dȁnkinji, A Dȁnkinju, V Dȁnkinjo, I Dȁnkinjōm; mn. NAV Dȁnkinje, G Dȁnkīnja, DLI Dȁnkinjama

  dȃnskī

 • Delhi, Delhijac, Delhijka, delhijski

  Dȅlhi, G Dȅlhija, D Dȅlhiju, A Dȅlhi, L u Dȅlhiju / ù Delhiju, I Dȅlhijem

  Delhíjac, GA Delhíjca, DL Delhíjcu, V Dèlhījče, I Delhíjcem; mn. NV Delhíjci, G Dèlhījācā, DLI Delhíjcima, A Delhíjce

  Dèlhījka, G Dèlhījkē, DL Dèlhījki, A Dèlhījku, V Dèlhījko, I Dèlhījkōm; mn. NAV Dèlhījke, G Dèlhījka, DLI Dèlhījkama

  dȅlhījskī

 • Delnice, Delničanin, Delničanka, delnički

  Délnice, G Délnīcā, DI Délnicama, A Délnice, L u Délnicama

  Délničanin, GA Délničanina, DL Délničaninu, V Délničanine, I Délničaninom; mn. NV Délničani, G Délničānā, DLI Délničanima, A Délničane

  Délničānka, G Délničānkē, DL Délničānki, A Délničānku, V Délničānko, I Délničānkōm; mn. NAV Délničānke, G Délničānkā/Délničānkī, DLI Délničānkama

  délničkī

 • Dijon, Dižonac, Dižonka, dižonski

  Dijon, G Dijona, D Dijonu, A Dijon, L u Dijonu, I Dijonom

  Dižónac, GA Dižónca, DL Dižóncu, V Dìžōnče, I Dižóncem; mn. NV Dižónci, G Dìžōnācā, DLI Dižóncima, A Dižónce

  Dìžōnka, G Dìžōnkē, DL Dìžōnki, A Dìžōnku, V Dìžōnko, I Dìžōnkōm; mn. NAV Dìžōnke, G Dìžōnka, DLI Dìžōnkama

  dìžōnskī

 • Donji Miholjac, (Donjo)miholjčanin, (Donjo)miholjčanka, (donjo)miholjački

  Dȏnjī Mihóljac , G Dȏnjēg(a) Mihóljca, D Dȏnjēm(u) Mihóljcu, A Dȏnjī Mihóljac, L u Dȏnjēm(u) Mihóljcu / ù Dōnjēm(u) Mihóljcu, I Dȏnjīm Mihóljcem

  (Donjo)mihóljčanin, GA (Donjo)mihóljčanina, DL (Donjo)mihóljčaninu, V (Donjo)mihóljčanine, I (Donjo)mihóljčaninom; mn. NV (Donjo)mihóljčani, G (Donjo)mihóljčānā, DLI (Donjo)mihóljčanima, A (Donjo)mihóljčane

  (Donjo)mihóljčānka, G (Donjo)mihóljčānkē, DL (Donjo)mihóljčānki, A (Donjo)mihóljčānku, V (Donjo)mihóljčānko, I (Donjo)mihóljčānkōm; mn. NAV (Donjo)mihóljčānke, G (Donjo)mihóljčānkā/(Donjo)mihóljčānkī, DLI (Donjo)mihóljčānkama

  (donjo)mihòljačkī

  Napomena: U općoj je uporabi uputnije upotrebljavati etnike Donjomiholjčanin i Donjomiholjčanka te ktetik donjomiholjački kako bi se razlikovali od etnika i ktetika za Gornji Miholjac. Mjesni su etnici Mioljčan i Mioljkinja, a ktetik mioljački.

 • Drač, Dračanin, Dračanka, drački

  Drȃč, G Dráča, D Dráču, A Drȃč, L u Dráču, I Dráčem

  Dráčanin, GA Dráčanina, DL Dráčaninu, V Dráčanine, I Dráčaninom; mn. NV Dráčani, G Dráčānā, DLI Dráčanima, A Dráčane

  Dráčānka, G Dráčānkē, DL Dráčānki, A Dráčānku, V Dráčānko, I Dráčānkōm; mn. NAV Dráčānke, G Dráčānkā/Dráčānkī, DLI Dráčānkama

  drȃčkī

 • Dramalj, Dramaljac, Dramaljka, dramaljski

  Drȁmalj, G Drȁmlja, D Drȁmlju, A Drȁmalj, L u Drȁmlju / ù Dramlju, I Drȁmljem

  Drȁmaljac, G Drȁmāljca, DL Drȁmāljcu, V Drȁmāljče, I Drȁmāljcem; mn. NV Drȁmāljci, G Drȁmāljācā, DLI Drȁmāljcima, A Drȁmāljce

  Drȁmāljka, G Drȁmāljkē, DL Drȁmāljki, A Drȁmāljku, V Drȁmāljko, I Drȁmāljkōm; mn. NAV Drȁmāljke, G Drȁmāljkā/Drȁmāljkī, DLI Drȁmāljkama

  drȁmaljskī

  Napomena: Nakon gradnje crkve svete Jelene 1813. naselje je prozvano Sveta Jelena, a u službenim popisima stanovništva 1857. – 1953. nosilo je ime Sveta Jelena Dramalj ili Sveta Jelena Dramaljska. Mjesni su etnici prema imenu Sveta Jelena Svetojelenac i Svetojelenka, a ktetik svetojelenski. Katkad se u okolici Dramalja rabi i množinski lik Udramaljci.

 • Drezden, Drezdenac, Drezdenka, drezdenski

  Drèzden, G Drèzdena, D Drèzdenu, A Drèzden, L u Drèzdenu, I Drèzdenom

  Drezdénac, GA Drezdénca, DL Drezdéncu, V Drèzdēnče, I Drezdéncem; mn. NV Drezdénci, G Drèzdēnācā, DLI Drezdéncima, A Drezdénce

  Drèzdēnka, G Drèzdēnkē, DL Drèzdēnki, A Drèzdēnku, V Drèzdēnko, I Drèzdēnkōm; mn. NAV Drèzdēnke, G Drèzdēnkā/Drèzdēnkī, DLI Drèzdēnkama

  drèzdenskī

  Napomena: U uporabi je nekoć bio egzonim Draždani.

 • Drniš, Drnišanin, Drnišanka, drniški

  Drniš, Drnišanin, Drnišanka, drniški

  Dnīš, G Drníša, D Drníšu, A Dr̀nīš, L u Drníšu, I Drníšem

  Drníšanin, GA Drníšanina, DL Drníšaninu, V Drníšanine, I Drníšaninom; mn. NV Drníšani, G Drníšānā, DLI Drníšanima, A Drníšane

  Drníšānka, G Drníšānkē, DL Drníšānki, A Drníšānku, V Drníšānko, I Drníšānkōm; mn. NAV Drníšānke, G Drníšānkā/Drníšānkī, DLI Drníšānkama

  dnīškī

  Napomena: U mjesnoj je uporabi u jednini lik Drnišanac, a u množini Drnišani. U Drniškoj su krajini česti slični primjeri.

 • Dublin, Dablinac, Dablinka, dablinski

  Dublin, G Dublina, D Dublinu, A Dublin, L u Dublinu, I Dublinom

  Dablínac, GA Dablínca, DL Dablíncu, V Dàblīnče, I Dablíncem; mn. NV Dablínci, G Dàblīnācā, DLI Dablíncima, A Dablínce

  Dàblīnka, Dàblīnkē, DL Dàblīnki, A Dàblīnku, V Dàblīnko, I Dàblīnkōm; mn. NAV Dàblīnke, G Dàblīnkā/Dàblīnkī, DLI Dàblīnkama

  dàblinskī

 • Dubrovnik, Dubrovčanin, Dubrovčanka/Dubrovkinja, dubrovački

  Dùbrōvnīk, G Dùbrōvnīka, D Dùbrōvnīku, A Dùbrōvnīk, L u Dùbrōvnīku, I Dùbrōvnīkom

  Dùbrovčanin, GA Dùbrovčanina, DL Dùbrovčaninu, V Dùbrovčanine, I Dùbrovčaninom; mn. NV Dùbrovčani, G Dùbrovčānā, DLI Dùbrovčanima, A Dùbrovčane

  Dùbrovčānka/Dùbrovkinja, Dùbrovčānkē/Dùbrovkinjē, DL Dùbrovčānki/Dùbrovkinji, A Dùbrovčānku/Dùbrovkinju, V Dùbrovčānko/Dùbrovkinjo, I Dùbrovčānkōm/Dùbrovkinjōm; mn. NAV Dùbrovčānke/Dùbrovkinje, G Dùbrovčānkā/Dùbrovčānkī/Dùbrovkīnjā, DLI Dùbrovčānkama/Dùbrovkinjama

  dùbrovačkī

  Napomena: U dubrovačkoj su široj okolici u uporabi etnici Dubróvčanin i Dubróvčānka.

 • Duga Resa, Dugorešanin, Dugorešanka, dugoreški

  Dùgā Résa, G Dùgē Résē, D Dùgōj Rési, A Dùgū Résu, L u Dùgōj Rési, I Dùgōm Résōm

  Dugoréšanin, GA Dugoréšanina, DL Dugoréšaninu, V Dugoréšanine, I Dugoréšaninom; mn. NV Dugoréšani, G Dugoréšānā, DLI Dugoréšanima, A Dugoréšane

  Dugoréšānka, G Dugoréšānkē, DL Dugoréšānki, A Dugoréšānku, V Dugoréšānko, I Dugoréšānkōm; mn. NAV Dugoréšānke, G Dugoréšānkā/Dugoréšānkī, DLI Dugoréšānkama

  dugòrēškī

  Napomena: U mjesnoj su uporabi muški etnici Dugorešan i Dugorešćan, a uz standardnojezični ženski etnik u uporabi je i mjesni Dugorešćanka.

 • Dugi otok, Dugootočanin, Dugootočanka, dugootočki

  Dùgī òtok, G Dùgōg(a) òtoka, D Dùgōm(u) òtoku, A Dùgī òtok, L na Dùgōm(e) òtoku, I Dùgīm òtokom

  Dugoòtočanin, GA Dugoòtočanina, DL Dugoòtočaninu, V Dugoòtočanine, I Dugoòtočaninom; mn. NV Dugoòtočani, G Dugoòtočānā, DLI Dugoòtočanima, A Dugoòtočane

  Dugoòtočānka, G Dugoòtočānkē, DL Dugoòtočānki, A Dugoòtočānku, V Dugoòtočānko, I Dugoòtočānkōm; mn. NAV Dugoòtočānke, G Dugoòtočānkā/Dugoòtočānkī, DLI Dugoòtočānkama

  dugoòtočkī

  Napomena: Prvo je potvrđeno ime otoka Pyzech. Ono se odrazilo u hrvatskome toponimu Čuh. Ime je Dugi otok potvrđeno tek u drugoj polovici XIX. stoljeća na zemljovidima.

 • Dugi Rat, Dugoraćanin, Dugoraćanka, dugoratski

  Dùgī Rȃt, G Dùgōg(a) Rȃta, D Dùgōm(u) Rȃtu, A Dùgī Rȃt, L u Dùgōm(e) Rátu, I Dùgīm Rȃtom

  Dugoráćanin, GA Dugoráćanina, DL Dugoráćaninu, V Dugoráćanine, I Dugoráćaninom; mn. NV Dugoráćani, G Dugoráćānā, DLI Dugoráćanima, A Dugoráćane

  Dugoráćānka, G Dugoráćānkē, DL Dugoráćānki, A Dugoráćānku, V Dugoráćānko, I Dugoráćānkōm; mn. NAV Dugoráćānke, G Dugoráćānkā/Dugoráćānkī, DLI Dugoráćānkama

  dugòrātskī

  Napomena: Mjesni je ktetik dugorački.

 • Dugo Selo, Dugoselac, Dugoselka, dugoselski

  Dùgō Sèlo, G Dùgōg(a) Sèla, D Dùgōm(u) Sèlu, A Dùgō Sèlo, L u Dùgōm(e) Sèlu, I Dùgīm Sèlom

  Dugosélac, GA Dugosélca, DL Dugosélcu, V Dugòsēlče, I Dugosélcem; mn. NV Dugosélci, G Dugòsēlācā, DLI Dugosélcima, A Dugosélce

  Dugòsēlka, G Dugòsēlkē, DL Dugòsēlki, A Dugòsēlku, V Dugòsēlko, I Dugòsēlkōm; mn. NAV Dugòsēlke, G Dugòsēlkā/Dugòsēlkī, DLI Dugòsēlkama

  dugoselski

  Napomena: Izvorni je muški kajkavski etnik Dugoselec.

 • Dvor, Dvoranin, Dvoranka, dvorski

  Dvȏr, G Dvóra, D Dvóru, A Dvȏr, L u Dvóru, I Dvórom

  Dvòranin, GA Dvòranina, DL Dvòraninu, V Dvòranine, I Dvòraninom; mn. NV Dvòrani, G Dvȍrānā, DLI Dvòranima, A Dvòrane

  Dvòrānka, G Dvòrānkē, DL Dvòrānki, A Dvòrānku, V Dvòrānko, I Dvòrānkōm; mn. NAV Dvòrānke, G Dvòrānkā/Dvòrānkī, DLI Dvòrānkama

  dvòrskī

  Napomena: Mjesni su etnici Dvorljanin i Dvorljanka. Naselje se od 1921. do 1995. službeno najčešće nazivalo Dvor na Uni.

 • Đakovo, Đakovčanin, Đakovčanka, đakovački

  Đȁkovo, G Đȁkova, D Đȁkovu,A Đȁkova, L u Đȁkovu / ù Đakovu, I Đȁkovom

  Đȁkovčanin, GA Đȁkovčanina, DL Đȁkovčaninu, V Đȁkovčanine, I Đȁkovčaninom; mn. NV Đȁkovčani, G Đȁkovčānā, DLI Đȁkovčanima, A Đȁkovčane

  Đȁkovčānka, G Đȁkovčānkē, DL Đȁkovčānki, A Đȁkovčānku, V Đȁkovčānko, I Đȁkovčānkōm; mn. NAV Đȁkovčānke, G Đȁkovčānkā/Đȁkovčānkī, DLI Đȁkovčānkama

  đȁkovačkī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Đakovčan.

 • Đurđevac, Đurđevčanin, Đurđevčanka, đurđevački

  Đúrđevac, G Đúrđēvca, D Đúrđēvcu, A Đúrđevac, L u Đúrđēvcu, I Đúrđēvcom

  Đúrđevčanin, GA Đúrđevčanina, DL Đúrđevčaninu, V Đúrđevčanine, I Đúrđevčaninom; mn. NV Đúrđevčani, G Đúrđevčānā, DLI Đúrđevčanima, A Đúrđevčane

  Đúrđevčānka, G Đúrđevčānkē, DL Đúrđevčānki, A Đúrđevčānku, V Đúrđevčānko, I Đúrđevčānkōm; mn. NAV Đúrđevčānke, G Đúrđevčānkā/Đúrđevčānkī, DLI Đúrđevčānkama

  đúrđevačkī

  Napomena: Izvorno je mjesno kajkavsko ime grada Đurđevec. Mjesni su kajkavski etnici Đurđevčan i Đurđevica, a ktetik đurđevečki.

 • Edinburgh, Edinburžanin, Edinburžanka, edinburški

  Edinburgh, G Edinburgha, D Edinburghu, A Edinburgh, L u Edinburghu, I Edinburghom

  Edinbúržanin, GA Edinbúržanina, DL Edinbúržaninu, V Edinbúržanine, I Edinbúržaninom; mn. NV Edinbúržani, G Edinbúržānā, DLI Edinbúržanima, A Edinbúržane

  Edinbúržānka, G Edinbúržānkē, DL Edinbúržānki, A Edinbúržānku, V Edinbúržānko, I Edinbúržānkōm; mn. NAV Edinbúržānke, G Edinbúržānkā/Edinbúržānkī, DLI Edinbúržānkama

  èdinbūrškī

 • Egipat, Egipćanin, Egipćanka, egipatski

  Ègipat, G Ègipta, D Ègiptu, A Ègipat, L u Ègiptu, I Ègiptom

  Ègipćanin, GA Ègipćanina, DL Ègipćaninu, V Ègipćanine, I Ègipćaninom; mn. NV Ègipćani, G Ègipćānā, DLI Ègipćanima, A Ègipćane

  Ègipćānka, G Ègipćānkē, DL Ègipćānki, A Ègipćānku, V Ègipćānko, I Ègipćānkōm; mn. NAV Ègipćānke, G Ègipćānkā/Ègipćānkī, DLI Ègipćānkama

  ègipatskī

  Napomena: Od povijesnoga egzonima Jeđip(a)t nastali su etnonimi Jeđup(in) i Jeđupka, česti u djelima starije hrvatske književnosti.

 • Ekvador, Ekvadorac, Ekvadorka, ekvadorski

  Èkvādor, G Èkvādora, D Èkvādoru, A Èkvādor, L u Èkvādoru, I Èkvādorom

  Ekvadórac, GA Ekvadórca, DL Ekvadórcu, V Èkvādorče, I Ekvadórcem; mn. NV Ekvadórci, G Ekvàdōrācā, DLI Ekvadórcima, A Ekvadórce

  Ekvàdōrka, G Èkvādorkē, DL Èkvādorki, A Èkvādorku, V Èkvādorko, I Èkvādorkōm; mn. NAV Èkvādorke, G Èkvādōrkā/Èkvādōrkī, DLI Èkvādorkama

  èkvādorskī

 • Engleska, Englez, Engleskinja, engleski

  Ènglēskā, G Ènglēskē, D Ènglēskōj, A Ènglēskū, L u Ènglēskōj, I Ènglēskōm

  Ènglēz, GA Engléza, DL Englézu, V Ȅnglēzu, I Englézom; mn. NV Englézi, G Englézā, DLI Englézima, A Engléze

  Ènglēskinja, G Ènglēskinjē, DL Ènglēskinji, A Ènglēskinju, V Ènglēskinjo, I Ènglēskinjōm; mn. NAV Ènglēskinje, G Ènglēskīnja, DLI Ènglēskinjama

  ènglēskī

 • Eritreja, Eritrejac, Eritrejka, eritrejski

  Eritrèja, G Eritrèjē, D Eritrèji, A Eritrèju, L u Eritrèji, I Eritrèjōm

  Eritréjac, GA Eritréjca, DL Eritréjcu, V Erìtrējče, I Eritréjcem; mn. NV Eritréjci, G Erìtrējācā, DLI Eritréjcima, A Eritréjce

  Erìtrējka, G Erìtrējkē, DL Erìtrējki, A Erìtrējku, V Erìtrējko, I Erìtrējkōm; mn. NAV Erìtrējke, G Erìtrējkā/Erìtrējkī, DLI Erìtrējkama

  erìtrējskī
 • Estonija, Estonac, Estonka, estonski

  Èstōnija, G Èstōnijē, D Èstōniji, A Èstōniju, L u Èstōniji, I Èstōnijōm

  Estónac, GA Estónca, DL Estóncu, V Èstōnče, I Estóncem; mn. NV Estónci, G Èstōnācā, DLI Estóncima, A Estónce

  Èstōnka, G Èstōnkē, DL Èstōnki, A Èstōnku, V Èstōnko, I Èstōnkōm; mn. NAV Èstōnke, G Èstōnkā/Èstōnkī, DLI Èstōnkama

  èstōnskī

 • Esvatini, Esvatinijac, Esvatinijka, esvatinijski

  Esvatíni, G Esvatínija, D Esvatíniju, A Esvatíni, I Esvatínijem

  Esvatínijac, GA Esvatínijca, DL Esvatínijcu, V Esvatìnījče, I Esvatínijcem; mn. NV Esvatínijci, G Esvatìnījācā, DLI Esvatínijcima, A Esvatínijce

  Esvatìnījka, G Esvatìnījkē, DL Esvatìnījki, A Esvatìnījku, V Esvatìnījko, I Esvatìnījkōm; mn. NAV Esvatìnījke, G Esvatìnījkā/Esvatìnījkī, DLI Esvatìnījkama

  esvatìnījskī

  Napomena: Kraljevina Svazi promijenila je 19. travnja 2018. službeno englesko ime Kingdom of Swaziland (Kraljevina Svazi) u Kingdom of Eswatini (Kraljevina Esvatini) u povodu 50. obljetnice proglašenja neovisnosti.

 • Etiopija, Etiopljanin, Etiopljanka, etiopski

  Etiòpija, G Etiòpijē, D Etiòpiji, A Etiòpiju, L u Etiòpiji, I Etiòpijōm

  Etiòpljanin, GA Etiòpljanina, DL Etiòpljaninu, V Etiòpljanine, I Etiòpljaninom; mn. NV Etiòpljani, G Etiòpljānā, DLI Etiòpljanima, A Etiòpljane

  Etiòpljānka, G Etiòpljānkē, DL Etiòpljānki, A Etiòpljānku, V Etiòpljānko, I Etiòpljānkōm; mn. NAV Etiòpljānke, G Etiòpljānkā/Etiòpljānkī, DLI Etiòpljānkama

  etiòpskī

 • Europa, Europljanin, Europljānka, europski

  Európa, G Európē, D Európi, A Európu, L u Európi, I Európōm

  Európljanin, GA Európljanina, DL Európljaninu, V Európljanine, I Európljaninom; mn. NV Európljani, G Európljānā, DLI Európljanima, A Európljane

  Európljānka, G Európljānkē, DL Európljānki, A Európljānku, V Európljānko, I Európljānkōm; mn. NAV Európljānke, G Európljānkā/Európljānkī, DLI Európljānkama

  èurōpskī

 • Fidži, Fidžijac, Fidžijka, fidžijski

  Fȉdži, G Fìdžija, D Fìdžiju, A Fȉdži, L u/na Fìdžiju, I Fìdžijem

  Fidžíjac, GA Fidžíjca, DL Fidžíjcu, V Fìdžījče, I Fidžíjcem; mn. NV Fidžíjci, G Fìdžījācā, DLI Fidžíjcima, A Fidžíjce

  Fìdžījka, G Fìdžījkē, DL Fìdžījki, A Fìdžījku, V Fìdžījko, I Fìdžījkōm; mn. NAV Fìdžījke, G Fìdžījkā/Fìdžījkī, DLI Fìdžījkama

  fȉdžījskī

  Napomena: Kad se misli na otočje, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na državu, uz prijedlog u.

 • Filipini, Filipinac, Filipinka, filipinski

  Filipíni, G Filipínā, DI Filipínima, A Filipíne, L u/na Filipínima

  Filipínac, GA Filipínca, DL Filipíncu, V Fìlipīnče, I Filipíncem; mn. NV Filipínci, G Fìlipīnācā, DLI Filipíncima, A Filipínce

  Filìpīnka, G Fìlipīnkē, DL Fìlipīnki, A Fìlipīnku, V Fìlipīnko, I Fìlipīnkōm; mn. NAV Fìlipīnke, G Fìlipīnkā/Fìlipīnkī, DLI Fìlipīnkama

  filìpīnskī

  Napomena: Kad se misli na otočje, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na državu, uz prijedloge u i na.

 • Finska, Finac, Finkinja, finski

  Fȋnskā, G Fȋnskē, D Fȋnskōj, A Fȋnskū, L u Fȋnskōj / ù Fīnskōj, I Fȋnskōm

  Fínac, GA Fínca, DL Fíncu, V Fȋnče, I Fíncem; mn. NV Fínci, G Fȋnācā, DLI Fíncima, A Fínce

  Fȉnkinja, G Fȉnkinjē, DL Fȉnkinji, A Fȉnkinju, V Fȉnkinjo, I Fȉnkinjōm; mn. NAV Fȉnkinje, G Fȉnkīnjā, DLI Fȉnkinjama

  fȋnski

 • Firenca, Firentinac, Firentinka, firentski

  Fìrēnca, G Fìrēncē, D Fìrēnci, A Fìrēncu, L u Fìrēnci, I Fìrēncōm

  Firentínac, GA Firentínca, DL Firentíncu, V Firèntīnče, I Firentíncem; mn. NV Firentínci, G Firèntīnācā, DLI Firentíncima, A Firentínce

  Firèntīnka, G Firèntīnkē, DL Firèntīnki, A Firèntīnku, V Firèntīnko, I Firèntīnkōm; mn. NAV Firèntīnke, G Firèntīnkā/Firèntīnkī, DLI Firèntīnkama

  fìrēntskī

  Napomena: U starijim su hrvatskim književnim djelima i rječnicima potvrđeni egzonimi Fjerenca, Fiorenca, F(i)jorenca i Fijurenca, muški etnici Fijorentin i Fijurentin, ženski etnik Fijurentinka te ktetici fijorenski, fijorentinski i fijurentinski.

 • Francuska, Francuz, Francuskinja, francuski

  Fràncūskā, G Fràncūskē, D Fràncūskōj, A Fràncūskū, L u Fràncūskōj, I Fràncūskōm

  Fràncūz, GA Francúza, DL Francúzu, V Frȁncūze, I Francúzem; mn. NV Francúzi, G Francúzā, DLI Francúzima, A Francúze

  Fràncūskinja, G Fràncūskinjē, DL Fràncūskinji, A Fràncūskinju, V Fràncūskinjo, I Fràncūskinjōm; mn. NAV Fràncūskinje, G Fràncūskīnjā, DLI Fràncūskinjama

  fràncūskī

  Napomena: U djelima je dubrovačkih hrvatskih književnika potvrđen egzonim Franča (prema tal. Francia), a u rječnicima i Francija. Ujedno su zabilježeni povijesni muški etnonimi Francez, Frančez, Francoz, Frances i Francus i ženski Franceskinja te ktetici franceski, frančeški, francki, francoski i francuški.

 • Frankfurt, Frankfurćanin, Frankfurćanka, frankfurtski

  Frànkfūrt, G Frànkfūrta, D Frànkfūrtu, A Frànkfūrt, L u Frànkfūrtu, I Frànkfūrtom

  Frànkfūrćanin, GA Frànkfūrćanina, DL Frànkfūrćaninu, V Frànkfūrćanine, I Frànkfūrćaninom; mn. NV Frànkfūrćani, G Frànkfūrćānā, DLI Frànkfūrćanima, A Frànkfūrćane

  Frànkfūrćānka, G Frànkfūrćānkē, DL Frànkfūrćānki, A Frànkfūrćānku, V Frànkfūrćānko, I Frànkfūrćānkōm; mn. NAV Frànkfūrćānke, G Frànkfūrćānkā/Frànkfūrćānkī, DLI Frànkfūrćānkama

  frànkfūrtskī

 • Fukušima, Fukušimac, Fukušimka, fukušimski

  Fukušìma, G Fukušìmē, D Fukušìmi, A Fukušìmu, L u Fukušìmi, I Fukušìmōm

  Fukušímac, GA Fukušímca, DL Fukušímcu, V Fukùšīmče, I Fukušímcem; mn. NV Fukušímci, G Fukùšīmācā, DLI Fukušímcima, A Fukušímce

  Fukùšīmka, G Fukùšīmkē, DL Fukùšīmki, A Fukùšīmku, V Fukùšīmko, I Fukùšīmkōm; mn. NAV Fukùšīmke, G Fukùšīmkā/Fukùšīmkī, DLI Fukùšīmkama

  fukùšimskī

 • Furlanija, Furlanac, Furlanka, furlanski

  Fùrlānija, G Fùrlānijē, D Fùrlāniji, A Furlániju, L u Fùrlāniji, I Fùrlānijōm

  Furlánac, GA Furlánca, DL Furláncu, V Fùrlānče, I Furláncem; mn. NV Furlánci, G Fùrlānācā, DLI Furláncima, A Furlánce

  Fùrlānka, G Fùrlānkē, DL Fùrlānki, A Fùrlānku, V Fùrlānko, I Fùrlānkōm; mn. NAV Fùrlānke, G Fùrlānkā/Fùrlānkī, DLI Fùrlānkama

  fùrlānskī

  Napomena: Područni se etnonim Furlan odrazio u hrvatskome prezimenskom fondu.

 • Gabela, Gabeljanin, Gabeljanka, gabeoski

  Gàbela, G Gàbelē, D Gàbeli, A Gàbelu, L u Gàbeli, I Gàbelōm

  Gàbeljanin, GA Gàbeljanina, DL Gàbeljaninu, V Gàbeljanine, I Gàbeljaninom; mn. NV Gàbeljani, G Gàbeljānā, DLI Gàbeljanima, A Gàbeljane

  Gàbeljānka, G Gàbeljānkē, DL Gàbeljānki, A Gàbeljānku, V Gàbeljānko, I Gàbeljānkōm; mn. NAV Gàbeljānke, G Gàbeljānkā/Gàbeljānkī, DLI Gàbeljānkama

  gàbeoskī

  Napomena: Zabilježeni su povijesni etnici Gabeljak i Gabeoka te ktetik gabelski.

 • Galapagos, Galapagošanin, Galapagošanka, galapagoški

  Galàpāgos, G Galàpāgosa, D Galàpāgosu, A Galàpāgos, L na Galàpāgosu, I Galàpāgosom

  Galapagóšanin, GA Galapagóšanina, DL Galapagóšaninu, V Galapagóšanine, I Galapagóšaninom; mn. NV Galapagóšani, G Galapagóšānā, DLI Galapagóšanima, A Galapagóšane

  Galapagóšānka, G Galapagóšānkē, DL Galapagóšānki, A Galapagóšānku, V Galapagóšānko, I Galapagóšānkōm; mn. NAV Galapagóšānke, G Galapagóšānkā/Galapagóšānkī, DLI Galapagóšānkama

  galàpāgoškī

 • Galicija, Galicijac, Galicijka, galicijski

  Gàlīcija, G Gàlīcijē, D Gàlīciji, A Gàlīciju, L u Gàlīciji, I Gàlīcijōm

  Galicíjac, GA Galicíjca, DL Galicíjcu, V Galìcījče, I Galicíjcem; mn. NV Galicíjci, G Galìcījācā, DLI Galicíjcima, A Galicíjce

  Galìcījka, G Galìcījkē, DL Galìcījki, A Galìcījku, V Galìcījko, I Galìcījkōm; mn. NAV Galìcījke, G Galìcījkā/Galìcījkī, DLI Galìcījkama

  gàlīcījskī

  Napomena: Galicija je pokrajina u istočnome dijelu srednje Europe, koja je dijelom Poljske i Ukrajine, ali i pokrajina u sjeverozapadnoj Španjolskoj.

 • Galija, Gal, Galkinja, galski

  Gȃlija, G Gȃlijē, D Gȃliji, A Gȃliju, L u Gȃliji / ù Gāliji, I Gȃlijōm

  Gȃl, GA Gȃla, DL Gȃlu, V Gȃle, I Gȃlom; mn. NV Gȃli, G Gȃlā, DLI Gȃlima, A Gȃle

  Gȃlkinja, G Gȃlkinjē, DL Gȃlkinji, A Gȃlkinju, V Gȃlkinjo, I Gȃlkinjōm; mn. NAV Gȃlkinje, G Gȃlkīnjā, DLI Gȃlkinjama

  gȃlskī

 • Galileja, Galilejac, Galilejka, galilejski

  Galilèja, G Galilèjē, D Galilèji, A Galilèju, L u Galilèji, I Galilèjōm

  Galiléjac, GA Galiléjca, DL Galiléjcu, V Galìlējče, I Galiléjcem; mn. NV Galiléjci, G Galìlējācā, DLI Galiléjcima, A Galiléjce

  Galìlējka, G Galìlējkē, DL Galìlējki, A Galìlējku, V Galìlējko, I Galìlējkōm; mn. NAV Galìlējke, G Galìlējkā/Galìlējkī, DLI Galìlējkama

  galìlējskī

 • Gana, Ganac, Gankinja, ganski

  Gȁna, G Gȁnē, D Gȁni, A Gȁnu, L u Gȁni / ù Gani, I Gȁnōm

  Gánac, GA Gánca, DL Gáncu, V Gȃnče, I Gáncem; mn. NV Gánci, G Gȃnācā, DLI Gáncima, A Gánce

  Gȁnkinja, G Gȁnkinjē, DL Gȁnkinji, A Gȁnkinju, V Gȁnkinjo, I Gȁnkinjōm; mn. NAV Gȁnkinje, G Gȁnkīnjā, DLI Gȁnkinjama

  gȃnskī

 • Garešnica, Gareščanin, Gareščanka, garešnički

  Gàrešnica, G Gàrešnicē, D Gàrešnici, A Gàrešnicu, L u Gàrešnici, I Gàrešnicōm

  Gàreščanin, GA Gàreščanina, DL Gàreščaninu, V Gàreščanine, I Gàreščaninom; mn. NV Gàreščani, G Gàreščānā, DLI Gàreščanima, A Gàreščane

  Gàreščānka, G Gàreščānkē, DL Gàreščānki, A Gàreščānku, V Gàreščānko, I Gàreščānkōm; mn. NAV Gàreščānke, G Gàreščānkā/Gàreščānkī, DLI Gàreščānkama

  gàrešničkī

  Napomena: Mjesno je u uporabi i muški etnik Gareščan.

 • Gdanjsk, Gdanjščanin, Gdanjščanka, gdanjski

  Gdȁnjsk, G Gdȁnjska, D Gdȁnjsku, A Gdȁnjsk, L u Gdȁnjsku / ù Gdanjsku, I Gdȁnjskom

  Gdȁnjščanin, GA Gdȁnjščanina, DL Gdȁnjščaninu, V Gdȁnjščanine, I Gdȁnjščaninom; mn. NV Gdȁnjščani, G Gdȁnjščānā, DLI Gdȁnjščanima, A Gdȁnjščane

  Gdȁnjščānka, G Gdȁnjščānkē, DL Gdȁnjščānki, A Gdȁnjščānku, V Gdȁnjščānko, I Gdȁnjščānkōm; mn. NAV Gdȁnjščānke, G Gdȁnjščānkā/Gdȁnjščānkī, DLI Gdȁnjščānkama

  gdȁnjskī

  Napomena: U Šulekovu je rječniku zabilježen egzonim Gdansko, etnici Gdanštanin i Gdanštanka te ktetik gdanski. Prema njemačkome liku Danzig nastao je povijesni egzonim Dancik(a) zapisan koncem XVIII. stoljeća.

 • Gibraltar, Gibraltarac, Gibraltarka, gibraltarski

  Gȉbraltār, G Gȉbraltāra, D Gȉbraltāru, A Gȉbraltār, L na Gȉbraltāru / nà Gibraltāru, I Gȉbraltārom/ Gȉbraltārem

  Gibraltárac, GA Gibraltárca, DL Gibraltárcu, V Gȉbraltārče, I Gibraltárcem; mn. NV Gibraltárci, G Gibràltārācā, DLI Gibraltárcima, A Gibaltárce

  Gibràltārka, G Gibràltārkē, DL Gibràltārki, A Gibràltārku, V Gibràltārko, I Gibràltārkōm; mn. NAV Gibràltārke, G Gibràltārkā/Gibràltārkī, DLI Gibràltārkama

  gȉbraltārskī

 • Glina, Glinjanin, Glinjanka, glinski

  Glína, G Glínē, D Glíni, A Glínu, L u Glíni, I Glínōm

  Glínjanin, GA Glínjanina, DL Glínjaninu, V Glínjanine, I Glínjaninom; mn. NV Glínjani, G Glínjānā, DLI Glínjanima, A Glínjane

  Glínjānka, G Glínjānkē, DL Glínjānki, A Glínjānku, V Glínjānko, I Glínjānkōm; mn. NAV Glínjānke, G Glínjānkā/Glínjānkī, DLI Glínjānkama

  glȋnskī

 • Gorski kotar, Goranin, Goranka, goranski

  Gòrskī kȍtār, G Gòrskōg(a) kȍtāra, D Gòrskōm(u) kȍtāru, A Gòrskī kȍtār, L u Gòrskōm(e) kȍtāru, I Gòrskīm kȍtārom/kȍtārem

  Gòranin, GA Gòranina, DL Gòraninu, V Gòranine, I Gòraninom; mn. NV Gòrani, G Gȍrānā, DLI Gòranima, A Gòrane

  Gòrānka, G Gòrānkē, DL Gòrānki, A Gòrānku, V Gòrānko, I Gòrānkōm; mn. NAV Gòrānke, G Gòrānkā/Gòrānkī, DLI Gòrānkama

  gòranskī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Goran, što je razvidno i po nadimku hrvatskoga književnika Ivana Gorana Kovačića (1913. – 1943.).

 • Gospić, Gospićanin, Gospićanka, gospićki

  Góspić, G Góspića, D Góspiću, A Góspić, L u Góspiću, I Góspićem

  Góspićanin, GA Góspićanina, DL Góspićaninu, V Góspićanine, I Góspićaninom; mn. NV Góspićani, G Góspićānā, DLI Góspićanima, A Góspićane

  Góspićānka, G Góspićānkē, DL Góspićānki, A Góspićānku, V Góspićānko, I Góspićānkōm; mn. NAV Góspićānke, G Góspićānkā/Góspićānkī, DLI Góspićānkama

  góspićkī

  Napomena: Mjesni je muški etnik Gospićan.

 • Gračac, Gračanin, Gračanka, gračački

  Gràčac, G Gračàca, D Gračàcu, A Gràčac, L u Gračàcu, I Gračàcem

  Gràčanin, GA Gràčanina, DL Gràčaninu, V Gràčanine, I Gràčaninom; mn. NV Gràčani, G Grȁčānā, DLI Gràčanima, A Gràčane

  Gràčānka, G Gràčānkē, DL Gràčānki, A Gràčānku, V Gràčānko, I Gràčānkōm; mn. NAV Gràčānke, G Gràčānkā/Gràčānkī, DLI Gràčānkama

  gràčačkī

  Napomena: Uz standardnojezični je etnik Gračanin u uporabi i mjesni Gračan.

 • Gradac, Gračanin, Gračanka, gradački

  Grádac, G Grádca, D Grádca, A Grádac, L u Grádcu, I Grádcem

  Gráčanin, GA Gráčanina, DL Gráčaninu, V Gráčanine, I Gráčaninom; mn. NV Gráčani, G Gráčānā, DLI Gráčanima, A Gráčane

  Gráčānka, G Gráčānkē, DL Gráčānki, A Gráčānku, V Gráčānko, I Gráčānkōm; mn. NAV Gráčānke, G Gráčānkā/Gráčānkī, DLI Gráčānkama

  gràdačkī

  Napomena: U Hrvatskoj je mnogo naselja koja nose ime Gradac te su mjesni etnici vrlo raznoliki. Primjerice, stanovnik se Gradca u Drniškoj krajini naziva Gračanac ili Gračoljac, a stanovnica Gračanka i Gračoljka. Stanovnica se Gradca u Makarskome primorju naziva Gračka, a ktetik je grački.

 • Gradišće, Gradišćanac, Gradišćanka, gradišćanski

  Gràdīšće, G Gràdīšća, D Gràdīšću, A Gràdīšće, L u Gràdīšću, I Gràdīšćem

  Gràdišćanin, GA Gràdišćanina, DL Gràdišćaninu, V Gràdišćanine, I Gràdišćaninom; mn. NV Gràdišćani, G Gràdišćānā, DLI Gràdišćanima, A Gràdišćane

  Gràdišćānka, G Gràdišćānkē, DL Gràdišćānki, A Gràdišćānku, V Gràdišćānko, I Gràdišćānkōm; mn. NAV Gràdišćānke, G Gràdišćānkā/Gràdišćānkī, DLI Gràdišćānkama

  gràdišćanskī

  Napomena: Mjesno je potvrđen muški etnik Gradišćanac.

 • Graz, Gračanin, Gračanka, grački

  Graz, G Graza, D Grazu, A Graz, L u Grazu, I Grazem

  Grȁčanin, GA Grȁčanina, DL Grȁčaninu, V Grȁčanine, I Grȁčaninom; mn. NV Grȁčani, G Grȁčānā, DLI Grȁčanima, A Grȁčane

  Grȁčānka, G Grȁčānkē, DL Grȁčānki, A Grȁčānku, V Grȁčānko, I Grȁčānkōm; mn. NAV Grȁčānke, G Grȁčānkā/Grȁčānkī, DLI Grȁčānkama

  grȁčkī

  Napomena: Nekoć je u uporabi bio egzonim Gradac, a na kajkavskome području Gradec.

 • Grčka, Grk, Grkinja, grčki

  Gȑčkā, G Gȑčkē, D Gȑčkōj, A Gȑčkū, L u Gȑčkōj / ù Grčkōj, I Gȑčkōm

  Gȑk, GA Gȑka, DL Gȑku, V Gȑče, I Gȑkom; mn. NV Gȑci, G Gȓkā, DLI Gȑcima, A Gȑke

  Gȑkinja, G Gȑkinjē, DL Gȑkinji, A Gȑkinju, V Gȑkinjo, I Gȑkinjōm; mn. NAV Gȑkinje, G Gȑkīnja, DLI Gȑkinjama

  gȑčkī

  Napomena: U XV. stoljeću zabilježen je i povijesni egzonim Grčija.

 • Grenland, Grenlanđanin, Grenlanđanka, grenlandski

  Grènlānd, G Grènlānda, D Grènlāndu, A Grènlānd, L na Grènlāndu, I Grènlāndom

  Grenlánđanin, GA Grenlánđanina, DL Grenlánđaninu, V Grenlánđanine, I Grenlánđaninom; mn. NV Grenlánđani, G Grenlánđānā, DLI Grenlánđanima, A Grenlánđane

  Grenlánđānka, G Grenlánđānkē, DL Grenlánđānki, A Grenlánđānku, V Grenlánđānko, I Grenlánđānkōm; mn. NAV Grenlánđānke, G Grenlánđānkā/Grenlánđānkī, DLI Grenlánđānkama

  grènlāndskī

 • Grubišno Polje, Grubišnopoljčanin, Grubišnopoljčanka, grubišnopoljski

  Grùbišnō Pȍlje, G Grùbišnōg(a) Pȍlja, D Grùbišnōm(u) Pȍlju, A Grùbišnō Pȍlje, L u Grùbišnōm(e) Pȍlju, I Grùbišnīm Pȍljem

  Grubišnopóljčanin, GA Grubišnopóljčanina, DL Grubišnopóljčaninu, V Grubišnopóljčanine, I Grubišnopóljčaninom; mn. NV Grubišnopóljčani, G Grubišnopóljčānā, DLI Grubišnopóljčanima, A Grubišnopóljčane

  Grubišnopóljčānka, G Grubišnopóljčānkē, DL Grubišnopóljčānki, A Grubišnopóljčānku, V Grubišnopóljčānko, I Grubišnopóljčānkōm; mn. NAV Grubišnopóljčānke, G Grubišnopóljčānkā/Grubišnopóljčānkī, DLI Grubišnopóljčānkama

  grubišnopòljskī

  Napomena: U Hrvatskome mjesnom rječniku zabilježeni su etnici Grubiščan i Grubiščanka te ktetik grubiščanski.

 • Gruda, Gruđanin, Gruđanka, grudski

  Grȕda, G Grȕdē, D Grȕdi, A Grȕdu, L na Grȕdi / nà Grudi, I Grȕdōm

  Grȕđanin, GA Grȕđanina, DL Grȕđaninu, V Grȕđanine, I Grȕđaninom; mn. NV Grȕđani, G Grȕđānā, DLI Grȕđanima, A Grȕđane

  Grȕđānka, G Grȕđānkē, DL Grȕđānki, A Grȕđānku, V Grȕđānko, I Grȕđānkōm; mn. NAV Grȕđānke, G Grȕđānkā/Grȕđānkī, DLI Grȕđānkama

  grȕdskī

  Napomena: Mjesno su potvrđeni ženski etnik Grućka te ktetik grujski.

 • Grude, Gruđanin, Gruđanka, grudski

  Grȕde, G Grȗdā, DI Grȕdama, L u Grȕdama / ù Grudama, A Grȕde

  Grȕđanin, GA Grȕđanina, DL Grȕđaninu, V Grȕđanine, I Grȕđaninom; mn. NV Grȕđani, G Grȕđānā, DLI Grȕđanima, A Grȕđane

  Grȕđānka, G Grȕđānkē, DL Grȕđānki, A Grȕđānku, V Grȕđānko, I Grȕđānkōm; mn. NAV Grȕđānke, G Grȕđānkā/Grȕđānkī, DLI Grȕđānkama

  grȕdskī

 • Gruzija, Gruzijac, Gruzijka, gruzijski

  Grȗzija, G Grȗzijē, D Grȗziji, A Grȗziju, L u Grȗziji / ù Grūziji, I Grȗzijōm

  Gruzíjac, GA Gruzíjca, DL Gruzíjcu, V Grùzījče, I Gruzíjcem; mn. NV Gruzíjci, G Grùzījācā, DLI Gruzíjcima, A Gruzíjce

  Grȗzijka, G Grȗzijkē, DL Grȗzijki, A Grȗzijku, V Grȗzijko, I Grȗzijkōm; mn. NAV Grȗzijke, G Grȗzijkā/Grȗzijkī, DLI Grȗzijkama

  grȗzijskī

 • Gvatemala, Gvatemalac, Gvatemalka, gvatemalski

  Gvatemàla, G Gvatemàlē, D Gvatemàli, A Gvatemàlu, L u Gvatemàli, I Gvatemàlōm

  Gvatemálac, GA Gvatemálca, DL Gvatemálcu, V Gvatèmālče, I Gvatemálcem; mn. NV Gvatemálci, G Gvatèmālācā, DLI Gvatemálcima, A Gvatemálce

  Gvatèmālka, G Gvatèmālkē, DL Gvatèmālki, A Gvatèmālku, V Gvatèmālko, I Gvatèmālkōm; mn. NAV Gvatèmālke, G Gvatèmālkā/Gvatèmālkī, DLI Gvatèmālkama

  gvatèmālskī

 • Gvineja, Gvinejac, Gvinejka, gvinejski

  Gvinèja, G Gvinèjē, D Gvinèji, A Gvinèju, L u Gvinèji, I Gvinèjōm

  Gvinéjac, GA Gvinéjca, DL Gvinéjcu, V Gvìnējče, I Gvinéjcem; mn. NV Gvinéjci, G Gvìnējācā, DLI Gvinéjcima, A Gvinéjce

  Gvìnējka, G Gvìnējkē, DL Gvìnējki, A Gvìnējku, V Gvìnējko, I Gvìnējkōm; mn. NAV Gvìnējke, G Gvìnējkā/Gvìnējkī, DLI Gvìnējkama

  gvìnējskī

 • Haag, Hažanin, Hažanka, haški

  Haag, G Haaga, D Haagu, A Haag, L u Haagu, I Haagom

  Hážanin, GA Hážanina, DL Hážaninu, V Hážanine, I Hážaninom; mn. NV Hážani, G Hážānā, DLI Hážanima, A Hážane

  Hážānka, G Hážānkē, DL Hážānki, A Hážānku, V Hážānko, I Hážānkōm; mn. NAV Hážānke, G Hážānkā/Hážānkī, DLI Hážānkama

  hȃškī

 • Haiti, Haićanin, Haićanka, haitski

  Haìti, G Haìtija, D Haìtiju, A Haìti, L u Haìtiju, I Haìtijem

  Haíćanin, GA Haíćanina, DL Haíćaninu, V Haíćanine, I Haíćaninom; mn. NV Haíćani, G Haíćānā, DLI Haíćanima, A Haíćane

  Haíćānka, G Haíćānkē, DL Haíćānki, A Haíćānku, V Haíćānko, I Haíćānkōm; mn. NAV Haíćānke, G Haíćānkā/Haíćānkī, DLI Haíćānkama

  hàītskī

 • Hamburg, Hamburžanin, Hamburžanka, hamburški

  Hàmbūrg, G Hàmbūrga, D Hàmbūrgu, A Hàmbūrg, L u Hàmbūrgu, I Hàmbūrgom

  Hambúržanin, GA Hambúržanina, DL Hambúržaninu, V Hambúržanine, I Hambúržaninom; mn. NV Hambúržani, G Hambúržānā, DLI Hambúržanima, A Hambúržane

  Hambúržānka, G Hambúržānkē, DL Hambúržānki, A Hambúržānku, V Hambúržānko, I Hambúržānkōm; mn. NAV Hambúržānke, G Hambúržānkā/Hambúržānkī, DLI Hambúržānkama

  hàmbūrškī

 • Herceg-Novi, (Herceg)novljanin, (Herceg)ovljanka, (herceg)novljanski

  Hèrceg-Nȍvī, G Hèrceg-Nȍvōg(a), D Hèrceg-Nȍvōm(u), A Hèrceg-Nȍvī, L Hèrceg-Nȍvōm(e), I Hèrceg-Nȍvīm

  (Herceg)nòvljanin, GA (Herceg)nòvljanina, DL (Herceg)nòvljaninu, V (Herceg)nòvljanine, I (Herceg)nòvljaninom; mn. NV (Herceg)nòvljani, G (Herceg)nòvljānā, DLI (Herceg)nòvljanima, A (Herceg)nòvljane

  (Herceg)nòvljānka, G (Herceg)nòvljānkē, DL (Herceg)nòvljānki, A (Herceg)nòvljānku, V (Herceg)nòvljānko, I (Herceg)nòvljānkōm; mn. NAV (Herceg)nòvljānke, G (Herceg)nòvljānkā/(Herceg)nòvljānkī, DLI (Herceg)nòvljānkama

  (herceg)nòvljanskī

  Napomena: Mjesno se upotrebljavaju etnici Novljanin i Novljanka te ktetik novljanski, a i sam se grad u povijesnim vrelima i danas naziva Novi. Budući da se istozvučni etnici i ktetici odnose na Novi Vinodolski, Novigrad (i istarski i dalmatinski) i Novsku, etnici su Hercegnovljanin i Hercegovljanka te ktetik hercegnovljanski razlikovniji. U povijesnim je vrelima zabilježeno starije ime Sveti Stjepan okamenjeno u imenu naselja Sušćepan sjeverozapadno od Herceg-Novoga.

 • Hercegovina, Hercegovac, Hercegovka, hercegovački

  Hèrcegovina, G Hèrcegovinē, D Hèrcegovini, A Hèrcegovinu, L u Hèrcegovini, I Hèrcegovinōm

  Hèrcegovac, GA Hèrcegōvca, DL Hèrcegōvcu, V Hèrcegōvče, I Hèrcegōvcem; mn. NV Hèrcegōvci, G Hèrcegovācā, DLI Hèrcegōvcima, A Hèrcegōvce

  Hèrcegōvka, G Hèrcegōvkē, DL Hèrcegōvki, A Hèrcegōvku, V Hèrcegōvko, I Hèrcegōvkōm; mn. NAV Hèrcegōvke, G Hèrcegōvkā/Hèrcegōvkī, DLI Hèrcegōvkama

  hèrcegovačkī

  Napomena: Hercegovina je prozvana po naslovu herceg (< mađ. herceg < njem. Herzog 'vojskovođa'), koji je nosio Stjepan Vukčić Kosača (oko 1404. – 1466.). Prethodno se ta pokrajina nazivala Zahumljem i Humom.

 • Hirošima, Hirošimljanin, Hirošimljanka, hirošimski

  Hirošíma, G Hirošímē, D Hirošími, A Hirošímu, L u Hirošími, I Hirošímōm

  Hirošímljanin, GA Hirošímljanina, DL Hirošímljaninu, V Hirošímljanine, I Hirošímljaninom; mn. NV Hirošímljani, G Hirošímljānā, DLI Hirošímljanima, A Hirošímljane

  Hirošímljānka, G Hirošímljānkē, DL Hirošímljānki, A Hirošímljānku, V Hirošímljānko, I Hirošímljānkōm; mn. NAV Hirošímljānke, G Hirošímljānkā/Hirošímljānkī, DLI Hirošímljānkama

  hiròšīmskī

 • Hlebine, Hlebinac, Hlebinka, hlebinski

  Hlèbine, G Hlȅbīnā, DI Hlèbinama, L u Hlèbinama

  Hlebínac, GA Hlebínca, DL Hlebíncu, V Hlèbīnče, I Hlebíncem; mn. NV Hlebínci, G Hlèbīnācā, DLI Hlebíncima, A Hlebínce

  Hlèbīnka, G Hlèbīnkē, DL Hlèbīnki, A Hlèbīnku, V Hlèbīnko, I Hlèbīnkōm; mn. NAV Hlèbīnke, G Hlèbīnkā/Hlèbīnkī, DLI Hlèbīnkama

  hlèbīnskī

  Napomena: Mjesno se ime naselja Lebine. Od mjesnoga se lika izvode etnici Lebinčan i Lebinka te ktetik lebinski.

 • Hong Kong, Hongkonžanin, Hongkonžanka, hongkonški

  Hȍng Kȍng, G Hȍng Kȍnga, D Hȍng Kȍngu, A Hȍng Kȍng, L u Hȍng Kȍngu, I Hȍng Kȍngom

  Hongkónžanin, GA Hongkónžanina, DL Hongkónžaninu, V Hongkónžanine, I Hongkónžaninom; mn. NV Hongkónžani, G Hongkónžānā, DLI Hongkónžanima, A Hongkónžane

  Hongkónžānka, G Hongkónžānkē, DL Hongkónžānki, A Hongkónžānku, V Hongkónžānko, I Hongkónžānkōm; mn. NAV Hongkónžānke, G Hongkónžānkā/Hongkónžānkī, DLI Hongkónžānkama

  hòngkonškī

 • Hrvace, Hrvatačanin, Hrvatačanka, hrvatački

  Hvace, G Hȑvācā, DI Hr̀vacama, A Hr̀vace, L u Hr̀vacama

  Hrvàtačanin, GA Hrvàtačanina, DL Hrvàtačaninu, V Hrvàtačanine, I Hrvàtačaninom; mn. NV Hrvàtačani, G Hrvàtačānā, DLI Hrvàtačanima, A Hrvàtačane

  Hrvàtačānka, G Hrvàtačānkē, DL Hrvàtačānki, A Hrvàtačānku, V Hrvàtačānko, I Hrvàtačānkōm; mn. NAV Hrvàtačānke, G Hrvàtačānkā/Hrvàtačānkī, DLI Hrvàtačānkama

  hrvàtačkī

 • Hrvatska, Hrvat, Hrvatica, hrvatski

  Hvātskā, G Hr̀vātskē, D Hr̀vātskōj, A Hr̀vātskū, L u Hr̀vātskōj, I Hr̀vātskōm

  Hvāt, GA Hrváta, DL Hrvátu, V Hȑvāte, I Hrvátom; mn. NV Hrváti, G Hrvátā, DLI Hrvátima, A Hrváte

  Hrvàtica, G Hrvàticē, DL Hrvàtici, A Hrvàticu, V Hrvàtice, I Hrvàticōm; mn. NAV Hrvàtice, G Hrvàtīcā, DLI Hrvàticama

  hvātskī

 • Hrvatsko primorje, Primorac, Primorka, primorski

  Hvātskō prímōrje, G Hr̀vātskōg(a) prímōrja, D Hr̀vātskōm(u) prímōrju, A Hr̀vātskō prímōrje, L u Hr̀vātskōm(e) prímōrju, I Hr̀vātskīm prímōrjem

  Prímorac, GA Prímōrca, DL Prímōrcu, V Prímōrče, I Prímōrcem; mn. NV Prímōrci, G Prímōrācā, DLI Prímōrcima, A Prímōrce

  Prímōrka, G Prímōrkē, DL Prímōrki, A Prímōrku, V Prímōrko, I Prímōrkōm; mn. NAV Prímōrke, G Prímōrkā/Prímōrkī, DLI Prímōrkama

  prímorskī

  Napomena: Etnici se Primorac i Primorka te ktetik primorski ujedno odnose na stanovnike Dubrovačkoga i Makarskoga primorja.

 • Hrvatsko zagorje, Zagorac, Zagorka, zagorski

  Hvātskō zágōrje, G Hr̀vātskōg(a) zágōrja, D Hr̀vātskōm(u) zágōrju, A Hr̀vātskō zágōrje, L u Hr̀vātskōm(e) zágōrju, I Hr̀vātskīm zágōrjem

  Zágorac, GA Zágōrca, DL Zágōrcu, V Zágōrče, I Zágōrcem; mn. NV Zágōrci, G Zágorācā, DLI Zágōrcima, A Zágōrce

  Zágōrka, G Zágōrkē, DL Zágōrki, A Zágōrku, V Zágōrko, I Zágōrkōm; mn. NAV Zágōrke, G Zágōrkā/Zágōrkī, DLI Zágōrkama

  zágorskī

  Napomena: Pokrajinski je muški etnik Zagorec.

 • Hutovo, Hutovac, Hutovka, hutovski

  Hȕtovo, G Hȕtova, D Hȕtovu, A Hȕtovo, L ù Hutovu, I Hȕtovom

  Hȕtovac, GA Hȕtōvca, DL Hȕtōvcu, V Hȕtōvče, I Hȕtōvcem; mn. NV Hȕtōvci, G Hȕtovācā, DLI Hȕtōvcima, A Hȕtōvce

  Hȕtōvka, G Hȕtōvkē, DL Hȕtōvki, A Hȕtōvku, V Hȕtōvko, I Hȕtōvkōm; mn. NAV Hȕtōvke, G Hȕtōvkā/Hȕtōvkī, DLI Hȕtōvkama

  hȕtovskī

 • Hvar, Hvaranin, Hvaranka, hvarski

  Hvȃr, G Hvára, D Hváru, A Hvȃr, L u/na Hváru, I Hvárom

  Hváranin, GA Hváranina, DL Hváraninu, V Hváranine, I Hváraninom; mn. NV Hvárani, G Hvárānā, DLI Hváranima, A Hvárane

  Hvárānka, G Hvárānkē, DL Hvárānki, A Hvárānku, V Hvárānko, I Hvárānkōm; mn. NAV Hvárānke, G Hvárānkā/Hvárānkī, DLI Hvárānkama

  hvȃrskī

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na istoimeno naselje, isključivo uz prijedlog u. Današnje je mjesno čakavsko ime otoka i istoimenoga grada Fõr, a štokavsko Fȃr. Najčešće su potvrđeni čakavski etnici Forãnin i Fõrka te ktetik fõrski, a štokavski Fáranin i Fȃrka te fȃrskī. Zabilježen je ujedno povijesni ženski ktetik Hvarkinja. U prezimenima su okamenjeni etnici Hvarac i Farac.

 • Ilok, Iločanin, Iločanka, iločki

  Ìlok, G Ilòka, D Ilòku, A Ìlok, L u Ilòku, I Ilòkom

  Ìločanin, GA Ìločanina, DL Ìločaninu, V Ìločanine, I Ìločaninom; mn. NV Ìločani, G Ìločānā, DLI Ìločanima, A Ìločane

  Ìločānka, G Ìločānkē, DL Ìločānki, A Ìločānku, V Ìločānko, I Ìločānkōm; mn. NAV Ìločānke, G Ìločānkā/Ìločānkī, DLI Ìločānkama

  ìločkī

  Napomena: Zabilježeni su ujedno mjesni etnici Iločan i Iločkinja.

 • Imotski, Imoćanin, Imoćanka, imotski

  Ìmotskī, G Ìmotskōg(a), D Ìmotskōm(u), A Ìmotskī, L u Ìmotskōm(e), I Ìmotskīm

  Ìmoćanin, GA Ìmoćanina, DL Ìmoćaninu, V Ìmoćanine, I Ìmoćaninom; mn. NV Ìmoćani, G Ìmoćānā, DLI Ìmoćanima, A Ìmoćane

  Ìmoćānka, G Ìmoćānkē, DL Ìmoćānki, A Ìmoćānku, V Ìmoćānko, I Ìmoćānkōm; mn. NAV Ìmoćānke, G Ìmoćānkā/Ìmoćānkī, DLI Ìmoćānkama

  ìmotskī

  Napomena: Ktetik imotski odnosi se i na grad Imotski i na cjelokupnu Imotsku krajinu. Rjeđe je u uporabi i muški etnik Imoćanac.

 • Indija, Indijac, Indijka, indijski

  Ìndija, G Ìndijē, D Ìndiji, A Ìndiju, L u Ìndiji, I Ìndijōm

  Indíjac, GA Indíjca, DL Indíjcu, V Ìndījče, I Indíjcem; mn. NV Indíjci, G Ìndījācā, DLI Indíjcima, A Indíjce

  Ìndījka, G Ìndījkē, DL Ìndījki, A Ìndījku, V Ìndījko, I Ìndījkōm; mn. NAV Ìndījke, G Ìndījkā/Ìndījkī, DLI Ìndījkama

  ìndījskī

  Napomena: U starijim su vrelima zabilježeni etnonimi Indijan(in) i Indijanac te ktetici indijanski i indijotski, koji su se odnosili i na američko starosjedilačko stanovništvo. Zbog mnogobrojnih se pomoraca koji su plovili preko Atlantskoga oceana etnonim Indijan(in) već u XVI. stoljeću počeo odnositi na Indijance te se na dubrovačkome području često nadijevao kao nadimak i poslije prezime.

 • Indonezija, Indonezijac, Indonezijka, indonezijski

  Indònēzija, G Indònēzijē, D Indònēziji, A Indònēziju, L u Indònēziji, I Indònēzijōm

  Indonezíjac, GA Indonezíjca, DL Indonezíjcu, V Indonèzījče, I Indonezíjcem; mn. NV Indonezíjci, G Indonèzījācā, DLI Indonezíjcima, A Indonezíjce

  Indonèzījka, G Indonèzījkē, DL Indonèzījki, A Indonèzījku, V Indonèzījko, I Indonèzījkōm; mn. NAV Indonèzījke, G Indonèzījkā/Indonèzījkī, DLI Indonèzījkama

  indonèzījskī

 • Irak, Iračanin, Iračanka, irački

  Ìrāk, G Iráka, D Iráku, A Ìrāk, L u Iráku, I Irákom

  Iráčanin, GA Iráčanina, DL Iráčaninu, V Iráčanine, I Iráčaninom; mn. NV Iráčani, G Iráčānā, DLI Iráčanima, A Iráčane

  Iráčānka, G Iráčānkē, DL Iráčānki, A Iráčānku, V Iráčānko, I Iráčānkōm; mn. NAV Iráčānke, G Iráčānkā/Iráčānkī, DLI Iráčānkama

  ìrāčkī

 • Iran, Iranac, Iranka, iranski

  Ìrān, G Irána, D Iránu, A Ìrān, L u Iránu, I Iránom

  Iránac, GA Iránca, DL Iráncu, V Ìrānče, I Iráncem; mn. NV Iránci, G Ìrānācā, DLI Iráncima, A Iránce

  Ìrānka, G Ìrānkē, DL Ìrānki, A Ìrānku, V Ìrānko, I Ìrānkōm; mn. NAV Ìrānke, G Ìrānkā/Ìrānkī, DLI Ìrānkama

  ìrānskī

 • Irska, Irac, Irkinja, irski

  Ȋrskā, G Ȋrskē, D Ȋrskōj, A Ȋrskū, L u Ȋrskōj / ù Īrskōj, I Ȋrskōm

  Írac, GA Írca, DL Írcu, V Ȋrče, I Írcem; mn. NV Írci, G Ȋrācā, DLI Írcima, A Írce

  Ìrkinja, G Ìrkinjē, DL Ìrkinji, A Ìrkinju, V Ìrkinje, I Ìrkinjōm; mn. NAV Ìrkinje, G Ȉrkīnjā, DLI Ìrkinjama

  ȋrskī

 • Island, Islanđanin, Islanđanka, islandski

  Ìslānd, G Ìslānda, D Ìslāndu, A Ìslānd, L u/na Ìslāndu, I Ìslāndom

  Islánđanin, GA Islánđanina, DL Islánđaninu, V Islánđanine, I Islánđaninom; mn. NV Islánđani, G Islánđānā, DLI Islánđanima, A Islánđane

  Islánđānka, G Islánđānkē, DL Islánđānki, A Islánđānku, V Islánđānko, I Islánđānkōm; mn. NAV Islánđānke, G Islánđānkā/Islánđānkī, DLI Islánđānkama

  ìslāndskī

  Napomena: Kad se misli na otok, lokativ dolazi isključivo uz prijedlog na, a kad se misli na državu, uz prijedloge u i na.

 • Istanbul, Istanbulčanin, Istanbulčanka, istanbulski

  Ìstanbul, G Ìstanbula, D Ìstanbulu, A Ìstanbul, L u Ìstanbulu, I Ìstanbulom

  Istanbúlčanin, GA Istanbúlčanina, DL Istanbúlčaninu, V Istanbúlčanine, I Istanbúlčaninom; mn. NV Istanbúlčani, G Istanbúlčānā, DLI Istanbúlčanima, A Istanbúlčane

  Istanbúlčānka, G Istánbulčānkē, DL Istánbulčānki, A Istánbulčānku, V Istánbulčānko, I Istánbulčānkōm; mn. NAV Istánbulčānke, G Istánbulčānkā/Istánbulčānkī, DLI Istánbulčānkama

  ìstanbulskī

  Napomena: Povijesni su egzonimi Carigrad (s pripadnim etnicima Carigrađanin i Carigrađanka te ktetikom carigradski) te Stambol (s pripadnim muškim etnicima Stambolac, Stambolija i Stamboljanin, ženskim etnicima Stambolka i Stambolkinja te ktetikom stambolski) i Stambul (zabilježeni su samo muški etnici Stambuldžija i Stambulija).

 • Istra, Istranin, Istranka, istarski

  Ȉstra, G Ȉstrē, D Ȉstri, A Ȉstru, L u Ȉstri / ù Istri, I Ȉstrōm

  Ȉstranin, GA Ȉstranina, DL Ȉstraninu, V Ȉstranine, I Ȉstraninom; mn. NV Ȉstrani, G Ȉstrānā, DLI Ȉstranima, A Ȉstrane

  Ȉstrānka, G Ȉstrānkē, DL Ȉstrānki, A Ȉstrānku, V Ȉstrānko, I Ȉstrānkōm; mn. NAV Ȉstrānke, G Ȉstrānkā/Ȉstrānkī, DLI Ȉstrānkama

  ȉstarskī

  Napomena: Suvremeni su mjesni etnici Istrijan i Istrijanka.

 • Italija, Talijan, Talijanka, talijanski

  Ìtālija, G Ìtālijē, D Ìtāliji, A Ìtāliju, L u Ìtāliji, I Ìtālijōm

  Talìjān, GA Talijána, DL Talijánu, V Tȁlijāne, I Talijánom; mn. NV Talijáni, G Talijánā, DLI Talijánima, A Talijáne

  Talìjānka, G Talìjānkē, DL Talìjānki, A Talìjānku, V Talìjānko, I Talìjānkōm; mn. NAV Talìjānke, G Talìjānkā/Talìjānkī, DLI Talìjānkama

  talìjānskī

  Napomena: Suvremeni su standardnojezični etnici i ktetik te područni etnik Talijanac nastali prema povijesnome egzonimu Talija. U Hrvatskome su primorju zabilježeni područni etnici Taljani Taljanka te ktetik taljanski. Prema liku Italija nastali su etnici Italijan, Italijanac, Italijanin i Italijanka te ktetik italijanski potvrđeni uglavnom u starijim književnim i leksikografskim djelima. Danas etnici Italijan i Italijanka te ktetik italijanski pripadaju srpskomu standardnom jeziku.

 • Ivanec, Ivančanin, Ivančanka, ivanečki

  Ivànec, Ivánca, D Iváncu, A Ivànec, L u Iváncu, I Iváncem

  Ivánčanin, GA Ivánčanina, DL Ivánčaninu, V Ivánčanine, I Ivánčaninom; mn. NV Ivánčani, G Ivánčānā, DLI Ivánčanima, A Ivánčane

  Ivánčānka, G Ivánčānkē, DL Ivánčānki, A Ivánčānku, V Ivánčānko, I Ivánčānkōm; mn. NAV Ivánčānke, G Ivánčānkā/Ivánčānkī, DLI Ivánčānkama

  ivànečki

 • Ivanić-Grad, Ivanićanin, Ivanićanka, ivanić(grads)ki

  Ìvanić-Grȃd, Ìvanić-Grȃda, D Ìvanić-Grȃdu, A Ìvanić-Grȃd, L u Ìvanić-Grádu, I Ìvanić-Grȃdom

  Ìvanićanin, GA Ìvanićanina, DL Ìvanićaninu, V Ìvanićanine, I Ìvanićaninom; mn. NV Ìvanićani, G Ìvanićānā, DLI Ìvanićanima, A Ìvanićane

  Ìvanićānka, G Ìvanićānkē, DL Ìvanićānki, A Ìvanićānku, V Ìvanićānko, I Ìvanićānkōm; mn. NAV Ìvanićānke, G Ìvanićānkā/Ìvanićānkī, DLI Ìvanićānkama

  ìvanić(grads)kī

  Napomena: Budući da se ktetik ivanićki odnosi još na Ivanić Desinićki, Ivanić Košnički i Ivanić Miljanski, ktetik je ivanićgradski razlikovniji.

 • Izrael, Izraelac, Izraelka, izraelski

  Ìzraēl, G Ìzraēla, D Ìzraēlu, A Ìzraēl, L u Ìzraēlu, I Ȉzraēlom

  Izraélac, GA Izraélca, DL Izraélcu, V Ȉzraēlče, I Izraélcem; mn. NV Izraélci, G Izràēlācā, DLI Izraélcima, A Izraélce

  Izràēlka, G Izràēlkē, DL Izràēlki, A Izràēlku, V Izràēlko, I Izràēlkōm; mn. NAV Izràēlke, G Izràēlkā/Izràēlkī, DLI Izràēlkama

  ìzraēlskī

  Napomena: Potvrđeni su povijesni etnonimi Izraelit(a), Izraelićanin, Izraelitanac, Izraeljanin i Izraelkinja. U još starijim vrelima zabilježeni su egzonimi Israil, Izdrael, Izrailj, Izrail, Izdravilj i Ižrael s pripadnim etnonimima i kteticima.